eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev Advokatfirmaet Malm INNBERETNING 21.02.2019 548/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune MELD ST 15 LEVE HELE LIVET OG FYLKESKOMMUNEN 21.02.2019 546/2019
Inngående brev Bjørn Bygg AS Søknad om midlertidig brukstillatelse 67/171 21.02.2019 549/2019
Inngående brev Statens kartverk RETUR AV TINGLYST DOKUMENT 21.02.2019 547/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune RAPPORTERING PÅ TILTAKSPLAN FOR 2018 21.02.2019 545/2019
Inngående brev Helsedirektoratet FORELØPIG SVAR PÅ SØKNAD - DAGAKTIVITETSTILBUD TIL HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS 21.02.2019 544/2019
Inngående brev UNN Referat fra møte i Overordnet samarbeidsorgan mellom UNN og kommunene i opptaksområdet 20.02.2019 539/2019
Inngående brev Tjeldsund lokalhistorielag KONTOR OG LAGERROM I TJELDSUND RÅDHUS 20.02.2019 541/2019
Inngående brev Campus Norge AS Erverv av arealer 20.02.2019 543/2019
Utgående brev JaHa Pub og Catering m.fl. BEVILLINGSGEBYR 2018 20.02.2019 520/2019
Utgående brev NAV Økonomitjeneste REFUSJON NAV ET - AVREGNING 2018 20.02.2019 524/2019
Inngående brev Stig Kristensen Sikring av grensen mellom 67/33 0g 67/45 - ulovlig lagring av gravemasser på 67/33 20.02.2019 540/2019
Inngående brev Asplan Viak AS Gjennomgang av distriktsindeks 20.02.2019 538/2019
Utgående brev Stig Molvær SØKNAD OM ENDRING AV KOMMUNALE AVGIFTER – BOLIG TIL FRITIDSBOLIG – GNR 81 BNR 42 19.02.2019 419/2019
Utgående brev Maria Kvilstad SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG 19.02.2019 512/2019
Inngående brev Norkonsult AS Evt bestilling av tilleggsarbeider 19.02.2019 530/2019
Inngående brev Tjeldøy reinbeitedistrikt UTTALELSE 19.02.2019 531/2019
Inngående brev Statens kartverk UTTALELSE 19.02.2019 527/2019
Inngående brev Svein-Erik Andreassen Ang inkurie ved nabovarsel fra 80/18 19.02.2019 533/2019
Inngående brev Karianne Sussan Jenssen AVTALE OM LEIE AV BOLIG 19.02.2019 534/2019
Utgående brev 10.klasse Ramsund skole v/Tove Norum Hol AD STØTTE TIL KLASSETUR 19.02.2019 449/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune PROTOKOLL FRA MØTE I NORDLAND FYLKES ELDRERÅD 11.02.2019 19.02.2019 529/2019
Inngående brev Skatteetaten Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Tjeldsund og Evenes kommuner 19.02.2019 528/2019
Utgående brev Steinar Vorren UTSLIPP AV VANN 19.02.2019 505/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland BER OM TILBAKEMELDING - STATLIG SIKRA FRILUFTSOMRÅDER 19.02.2019 532/2019
Inngående brev Stig Kristensen KLAGE 19.02.2019 535/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune TILTAKSPLAN MOT VILTPÅKJØRSLER 18.02.2019 519/2019
Utgående brev Sivilingeniør Vang NOTATER FRA MØTE 07.02.19 18.02.2019 488/2019
Utgående brev Lofoten mot Sellafield AD SØKNAD OM STØTTE TIL DOKUMENTASJON OG AVSLUTNING AV "LOFOTEN MOT SELLAFIELD" 18.02.2019 451/2019
Inngående brev Veterinærinstituttet KONTROLL AV DRIKKEVANN YTRE EVENES 18.02.2019 525/2019
Inngående brev Veterinærinstituttet KONTROLL AV DRIKKEVANN YTRE EVENES 18.02.2019 523/2019
Inngående brev Asplan Viak AS Kontorbygg Evenes Flybase - Søknad om ferdigattest 18.02.2019 522/2019
Inngående brev Stig Kristensen Purring - krav om ny behandling av D-sak 7/2017 18.02.2019 518/2019
Inngående brev Kommunal- og Moderniseringsdepartement Endringer i valgforskriften 18.02.2019 517/2019
Inngående brev Kommunal- og Moderniseringsdepartement Gjennomgang av regional stats inndeling - oppfølging av regionreformen 18.02.2019 515/2019
Utgående brev ***** SENTRALT GITT EKSAMEN GRUNNSKOLEN VÅREN 2019 15.02.2019 475/2019
Utgående brev ***** Søknad om kommunal bolig 15.02.2019 473/2019
Utgående brev Brødrene Stormo AS REFERAT FRA MØTE 12.02.19 15.02.2019 313/2019
Inngående brev Ramsund skole ÅRSVURDERING 15.02.2019 509/2019
Inngående brev Ramsund skole INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN 15.02.2019 508/2019
Inngående brev Ramsund skole INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN 15.02.2019 497/2019
Inngående brev Ramsund skole ÅRSRAPPORT 15.02.2019 507/2019
Inngående brev Ramsund skole INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN 15.02.2019 506/2019
Inngående brev Ramsund skole ÅRSVURDERING 15.02.2019 493/2019
Inngående brev Ramsund skole INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN 15.02.2019 492/2019
Inngående brev Ramsund skole ÅRSVURDERING 15.02.2019 501/2019
Inngående brev Ramsund skole INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN 15.02.2019 495/2019
Inngående brev Ramsund skole ÅRSVURDERING 15.02.2019 500/2019
Inngående brev Veterinærinstituttet KONTROLL AV DRIKKEVANN TJELDØY VV 15.02.2019 499/2019
Inngående brev Thomas Tveter SØKNAD PLASS KAJA 15.02.2019 486/2019
Inngående brev Arne Bang Johansen VEDR NABOVARSEL 80/18 GARASJE 15.02.2019 485/2019
Inngående brev Sivilingeniør Vang TILLEGGSDOKUMENTASJON TIL SØKNAD 24/160 15.02.2019 489/2019
Inngående brev Ingunn Ottem KOMMUNALE AVGIFTER - 24/51 15.02.2019 487/2019
Inngående brev ***** SØKNAD OM REDUSERT RENOVASJON 5/67 15.02.2019 491/2019
Utgående brev Ronny Jensen D-SAK 7/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL FOR TRANSPORT AV BAGASJE 15.02.2019 463/2019
Utgående brev Statens kartverk, tinglysingen SKJØTE TIL TINGLYSING 15.02.2019 470/2019
Inngående brev Ramsund skole INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN 15.02.2019 511/2019
Inngående brev Ramsund skole INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN 15.02.2019 502/2019
Utgående brev Roar og Halldis Hansen MELDING OM NY SAKSBEHANDLINGSTID 15.02.2019 454/2019
Utgående brev Veronika Olsen Graving av vannledning i Bergvik 15.02.2019 420/2019
Inngående brev Ramsund skole ÅRSRAPPORT 15.02.2019 504/2019
Inngående brev Ramsund skole INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN 15.02.2019 503/2019
Utgående brev Fagforbundet i Tjeldsund PROTOKOLL 15.02.2019 471/2019
Utgående brev Tore Sætre og Henie Dalsaune MELDING OM NY FORLENGET SAKSBEHANDLINGSTID 15.02.2019 456/2019
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland KLAGESAK DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - TJELDSUND KOMMUNE 15.02.2019 450/2019
Utgående brev Birgitte Rørvik Bruun og Torbjørn Nilsen Skadefelling 15.02.2019 513/2019
Inngående brev Tjeldsund Idrettslag AVTALE OM ETABLERING, DRIFT OG BRUK AV KAMPSPORTOMRÅDE 15.02.2019 490/2019
Inngående brev JaHa Pub og Catering Omsetningsrapport 2018 15.02.2019 498/2019
Inngående brev Ramsund skole INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN 15.02.2019 510/2019
Inngående brev Sámediggi - Sametinget SIIDA - SAMISK SIIDAMILJØ VED KONGSVIK SKOLE - MELDING OM SLUTTUTBETALING 15.02.2019 496/2019
Utgående brev Ofoten Midt-Troms boligbyggelag MELDIG OM VEDTAK - DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN BIRKELUND OG FLÅTTA19/49 15.02.2019 425/2019
Utgående brev Lisa Mari Båfjord Tilbud om plass i Kanutten - Emmeline 15.02.2019 477/2019
Utgående brev ***** SENTRALT GITT EKSAMEN GRUNNSKOLEN VÅREN 2019 15.02.2019 474/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune NÆRINGSPRISEN FOR KVINNER I NORDLAND 2018 - INVITASJON TIL KOMMUNENE FOR Å KOMME MED FORSLAG TIL KANDIDATER 14.02.2019 484/2019
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK FOR KJØRING AV TURISTER PÅ MYKLEBOSTAD, TJELDØYA 13.02.2019 434/2019
Utgående brev Ansatte PLU rådhuset REFERAT MØTE PLU 08.01.2019 13.02.2019 269/2019
Inngående brev Kirkeverge i Tjeldsund og Skånland VEDR UTVIDELSE KONGSVIK KIRKEGÅRD 13.02.2019 482/2019
Inngående brev Maria Kvilstad SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG 13.02.2019 479/2019
Inngående brev Jonny Olsen Oppsigelse leilighet 13.02.2019 476/2019
Inngående brev ***** KJØPEKONTRAKT 13.02.2019 480/2019
Utgående brev Ofoten sparebank INNVILGET STARTLÅN - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 13.02.2019 4476/2018
Utgående brev Stig Kristiansen Vedr VA-ledninger i Kongsvik - ulovlg lagring av gravemasser og fjerning av grensemerker 13.02.2019 465/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune INFORMASJON OM AVTALETILSKUDD FOR 2019 13.02.2019 481/2019
Utgående brev Forsvarsbygg, Fellestjenester v/57122 Hamar fakturasenteret REFUSJONSKRAV TJELDSUNDHALLEN 2018 - AVREGNING 13.02.2019 387/2019
Inngående brev Evenes kommune Delegasjon bostøtte 13.02.2019 478/2019
Utgående brev Stig Kristensen MELDING OM VEDTAK 13.02.2019 438/2019
Utgående brev Kent Andre Eide MELDING OM VEDTAK I KLAGESAK 13.02.2019 439/2019
Utgående brev Sweco Norge AS MELDING OM VEDTAK - DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN NAUTÅ NÆRINGSOMRÅDE - GNR/BNR 4/83 13.02.2019 340/2019
Inngående brev Ingunn og Kjell Ottem AD PROBLEMER MED FROSSET VANN 13.02.2019 483/2019
Utgående brev Frank Høgås Nilsen SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN, FOR KJØRING AV TURISTER 13.02.2019 421/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Eksamen grunnskole våren 2019 12.02.2019 453/2019
Utgående brev Lisbet Kristine Hansen SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV HYTTETOMT FRA EIENDOMMEN GNR 86 BNR 1 12.02.2019 431/2019
Inngående brev Tjeldsund 2020 SØKNAD OM INNLEMMELSE I FORVALTNINGSOMRÅDE FOR SAMISK SPRÅK FOR TJELDSUND 2020 12.02.2019 455/2019
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FRDSEL I UTMARK FOR KJØRING AV TURISTER I BREIVIKA PÅ TJELDØYA - MELDING OM VEDTAK 12.02.2019 433/2019
Utgående brev Tor Breivik SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELSLOVEN FOR KJØRING AV TURISTER I BREIVIKA 12.02.2019 432/2019
Inngående brev Pia Maria Hammer Henriksen MOTTATT ENDRING AV OPPHOLDSTID ELLE RAGNA 12.02.2019 452/2019
Inngående brev KS Kompetanseheving for lærere og ledere i barnehager og skoler 12.02.2019 468/2019
Inngående brev Hålogaland Kraft Bredbånd AS SØKNAD OM DISPENSASJON 12.02.2019 461/2019
Inngående brev Ramsund skole SKADEMELDING 12.02.2019 458/2019
Inngående brev Ramsund skole SKADEMELDING 12.02.2019 457/2019
Inngående brev Stig Kristiansen VA-ledninger i Kongsvik - ulovlg lagring av gravemasser og fjerning av grensemerker 12.02.2019 466/2019
Inngående brev Stig Kristensen VA-ledninger i Kongsvik - ulovlg lagring av gravemasser og fjerning av grensemerker 12.02.2019 464/2019
Inngående brev NAV KOMMUNEBREV 2019 12.02.2019 459/2019
Utgående brev Skånland kommune REFUSJON AV KOSTNADER TJELDSUND 2020 12.02.2019 430/2019
Inngående brev Marita Roksø Hartviksen SØKNAD PLASS LILLI SIENNA 12.02.2019 462/2019
Utgående brev Amathea Nordland AD SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE AMATHEA NORDLAND 12.02.2019 429/2019
Inngående brev Helsedirektoratet Informasjon om henvisning til pakkeforløp for psykisk helse og rus 12.02.2019 460/2019
Utgående brev NAV Skanning REFUSJONSKRAV 11.02.2019 416/2019
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland AD VARSEL OM VEDTAK 11.02.2019 417/2019
Inngående brev Statens pensjonskasse INNVILGELSE AV UFØREPENSJON 11.02.2019 448/2019
Utgående brev Evenes og Tjeldsund menighetsråd AD OPPSIGELSE AV KONTORLOKALER FOR EVENES OG TJELDSUND SOKN 11.02.2019 413/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune KULTURMINNEFAGLIG UTTALELSE - SØKNAD OM FRADELING AV TRE HYTTETOMTER 11.02.2019 442/2019
Utgående brev Aschehoug Undervisning Signert databehandleravtale med Aschehoug forlag (Lokus, Unibok og Gan) 11.02.2019 411/2019
Inngående brev Husbanken TILDELING AV STARTLÅN FOR 2019 11.02.2019 443/2019
Inngående brev Arne Kristensen Kvalitet på drikkevann 11.02.2019 437/2019
Inngående brev Janne Sylvi Nilsen Invitasjon til møte,ang vann i Kongsvik 11.02.2019 436/2019
Inngående brev Finnmark politidistrikt Informasjon vedrørende nye rutiner for vandelsvurdering meddommere 11.02.2019 440/2019
Inngående brev KomRev Nord IKS Revisjonsberetning momskompensasjon termin 6 2018 11.02.2019 447/2019
Inngående brev Birgitte Rørvik Bruun og Torbjørn Nilsen Søknad om skadefelling av elg 11.02.2019 435/2019
Inngående brev Statens kartverk MELDING OM VEDTAK - NORDSAMISKE STEDSNAVN I TJELDSUND KOMMUNE 08.02.2019 426/2019
Utgående brev ***** D-SAK 6/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK 08.02.2019 404/2019
Utgående brev Elisabeth Vibekken Gyltnes OPPSIGELSE AV SFO-PLASS - ADRIAN 08.02.2019 406/2019
Inngående brev Steinar Vorren UTSLIPP AV VANN 08.02.2019 423/2019
Utgående brev Hilda Bendiksen m.fl. INNKALLING TIL MØTE I ELDRERÅDET 13. FEB -19 08.02.2019 218/2019
Utgående brev Yx Kongsvik BEVILLINGSGEBYR 2018 08.02.2019 394/2019
Inngående brev Plan-Evo AS VEDR ENDRET TILLATELSE 19/219 08.02.2019 428/2019
Inngående brev ***** Avvik 08.02.2019 427/2019
Inngående brev Direktoratet for samfunnssikkerhet Informasjon om beredskapstelefon for rådgivning på ukjente stoffer 08.02.2019 424/2019
Utgående brev Bunnpris BEVILLINGSGEBYR 2018 08.02.2019 393/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune VEDR ØKONOMIRAPPORTERING FOR RESTMIDLER 2017 08.02.2019 422/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland STIMULERINGSTILSKUDD VETERINÆRTJENESTER 2019 - STØRRE KVOTE 07.02.2019 415/2019
Inngående brev NAV PÅMINNELSE 07.02.2019 412/2019
Inngående brev Svein-Erik Andreassen Kopi av merknader til nabovarsel - garasjer på 80/18 07.02.2019 409/2019
Inngående brev CERTEGO VEDR KRAVENE TIL RØMNING 07.02.2019 414/2019
Utgående brev DNB Eiendom AS EIENDOMSOPPLYSNINGER: GNR 93 BNR 13 I TJELDSUND KOMMUNE 07.02.2019 380/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland INNHENTING AV DOKUMENTER 07.02.2019 407/2019
Inngående brev Eurojuris Harstad AS VEDR SØKNAD OM EKSPROPRIASJON OG FORHÅNDSTILTREDELSE 07.02.2019 410/2019
Utgående brev Driftsstyret, Tjeldsundhallen REFUSJON RENHOLDER 07.02.2019 388/2019
Utgående brev Fagforbundet INVITASJON TIL FORHANDLINGER 07.02.2019 386/2019
Utgående brev NAV Skånland Tjeldsund FØLGEBREV LØNNSTILSKUDD 07.02.2019 384/2019
Utgående brev SG Finans AS LEIEAVTALE FRANKERINGSMASKIN OMSORGSSENTERET 06.02.2019 399/2019
Inngående brev Statens kartverk Oversendelse av oppdaterte vegdata 06.02.2019 397/2019
Inngående brev Skånland kommune VEDR. SAMARBEIDSAVTALER MELLOM UNN OG KOMMUNENE I LOKALSYKEHUSOMRÅDET 06.02.2019 401/2019
Inngående brev Forsvarsbygg Evenes Tiltaksplan - område for marine overvåkningsfly (MPA) og QRA/TAP-områder 06.02.2019 402/2019
Inngående brev BUF direktoratet GODKJENNING AV UTSETTELSE 06.02.2019 396/2019
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Tilskuddsbrev 2019 – Økt lærerinnsats på 1.-10. trinn 06.02.2019 392/2019
Inngående brev August Norge August Norge rapport renseanlegg 06.02.2019 400/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland LANDSOMFATTENDE TILSYN MED KOMMUNENES FOLKEHELSEARBEID 2019 06.02.2019 398/2019
Inngående brev Statens vegvesen Region Nord Kunngjøring - Trafikksikkerhetsmidler 2020 06.02.2019 403/2019
Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon for snøscooterkjøring i Breivika - ny behandling 05.02.2019 383/2019
Utgående brev Tjeldsund Idrettslag v/Ketil Edvardsen AVTALE TIL SIGNERING 05.02.2019 363/2019
Inngående brev Elisabeth Vibekken Gyltnes OPPSIGELSE AV SFO-PLASS - ADRIAN 05.02.2019 390/2019
Inngående brev Bente Jakobsen AVTALE OM LEIE AV BOLIG 05.02.2019 391/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Kommunevise belastningsfullmakter og forventninger til kommunenes forvaltning på landbruks- og reindriftsområdet i 2019 05.02.2019 379/2019
Inngående brev Skånland kommune INFORMASJON OM VERTSKOMMUNESAMARBEID - NAV 05.02.2019 381/2019
Inngående brev Politidirektoratet Beslutninger fra Politidirektoratet om endringer i lokal struktur for Nordland politidistrikt 05.02.2019 382/2019
Utgående brev SIGMA NORD FAKTURA FOR LEIE AV TJELDSUNDHALLEN OG BASSENGET 05.02.2019 357/2019
Utgående brev GEIR PETTERSEN FAKTURA FOR LEIE AV BASSENGET 2018 05.02.2019 359/2019
Utgående brev FJELLDAL IDRETTSLAG v/ KRISTINE FAGERMO FAKTURA LEIE AV TJELDSUNDHALLEN, BASSENGET OG GYMSALEN 2018 05.02.2019 356/2019
Utgående brev Bogen båtforening VI ETTERLYSER TILLEGGSDOKKUMENTER TIL SØKNAD OM OPPFØRING AV BRYGGE 24/220 05.02.2019 352/2019
Utgående brev Helse- og omsorgavdelingen SØKNAD 05.02.2019 358/2019
Inngående brev Vardobaiki Bekreftelse aksjepost ifbm overdragelse 05.02.2019 389/2019
Inngående brev Evenes kommune Opphør av avtale 05.02.2019 385/2019
Utgående brev Tjeldsund kickboxing klubb Søknad til hallstyret vedrørende montasje av faste installasjoner 05.02.2019 365/2019
Utgående brev Tjeldsund Idrettslag v/Ketil Edvardsen VEDRØRENDE LAGER 05.02.2019 367/2019
Utgående brev Kanutten barnehage v/styrer Trude Heimgård Søknad om fri husleie for leie av Fjelldal samfunnshus 05.02.2019 353/2019
Inngående brev Tjeldsund 2020 Fellesnemnda 31.01.019 Møteprotokoll 04.02.2019 376/2019
Inngående brev Arne Bang Johansen SØKNAD OM TILLATELSE 80/18 04.02.2019 374/2019
Inngående brev ***** Søknad om kommunal bolig 04.02.2019 370/2019
Utgående brev Kristina Nyeggen FORELDREPERMISJON 04.02.2019 343/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland HANDLINGSPLAN MOT FREMMEDE SKADELIGE ARTER OG BROSJYRE OM HAGERØMLINGER 04.02.2019 373/2019
Inngående brev DNB Eeindom AS EIENDOMSOPPLYSNINGER 93/13 04.02.2019 372/2019
Inngående brev Stig Kristensen Klage på vedtak i sak 104/18 04.02.2019 371/2019
Inngående brev Arbeidstilsynet MANGLENDE OPPLYSNINGER - VARSEL OM AVSLAG PÅ SØKNAD 04.02.2019 375/2019
Inngående brev Harstad kommune / Hársttáid suohkan Avregning KAD 2018 01.02.2019 354/2019
Saksframlegg/innstilling FORSLAG TIL NAVN PÅ TUNNEL -OG BRUKONSTRUKSJONER - HÅLOGALANDSVEGEN 01.02.2019 279/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune Høring – Anmodning om skriftlig innspill til prioritering av utbedringer på viktige fylkesveger med næringstransporter i Nordland. Høringsfrist innen 15. mars 2019 01.02.2019 355/2019
Inngående brev Ronny Jensen SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL 01.02.2019 368/2019
Saksframlegg/innstilling ENDRING AV KOMMUNALE AVGIFTER - BOLIG TIL FRITIDSBOLIG - GNR 81 BNR 42 01.02.2019 265/2019
Saksframlegg/innstilling KOMMUNESAMMENSLÅING - MYNDIGHET OG ANSVAR 01.02.2019 292/2019
Inngående brev Tjeldsund kickboxing klubb Søknad til hallstyret vedrørende montasje av faste installasjoner 01.02.2019 361/2019
Saksframlegg/innstilling DISPENSASJONSSAK GNR 67 BNR 2 - KLAGE 01.02.2019 222/2019
Utgående brev Yngve Pedersen VEDRØRENDE KLAGE PÅ BEHANDLINGSGEBYR FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON 01.02.2019 333/2019
Inngående brev Myklebostad Vannforsyning A/L SØKNAD OM UTVIDELSE AV TILSAGNETS VARIGHET 01.02.2019 362/2019
Inngående brev Hålogaland plankontor as Ang reguleringsplan 67/12 Tjeldsund Deres brev av 27.01.19 og 09.01.18 01.02.2019 364/2019
Utgående brev Evenes kommune KOMMUNAL EGENANDEL HJORTEVILTPLAN 01.02.2019 323/2019
Utgående brev Tjeldsund idrettslag v/Ketil Edvardsen FAKTURA LEIE AV TJELDSUNDHALLEN, BASSENGET OG GYMSAL 2018 01.02.2019 329/2019
Inngående brev Politidirektoratet Beslutninger fra Politidirektoratet om endringer i lokal struktur for Troms politidistrikt 31.01.2019 341/2019
Utgående brev Statens kartverk NY GÅRDSNUMMERSERIE I NYE TJELDSUND 31.01.2019 346/2019
Utgående brev Ramsund orlogsstasjon REFUSJON SKADET GULV I GYMSAL 31.01.2019 316/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune UTBETALING AV TILSKUDD TIL VILTTILTAK - HJORTEVILTPLAN 31.01.2019 342/2019
Utgående brev Skånland kommune KOMMUNAL EGENANDEL HJORTEVILTPLAN 31.01.2019 322/2019
Inngående brev Statens kartverk GODKJENNING AV NYE GÅRDSNUMMER 31.01.2019 349/2019
Inngående brev Statens kartverk VEDR NY GÅRDSNUMMERSERIE I NYE TJELDSUND 31.01.2019 347/2019
Inngående brev Statens kartverk SPØRSMÅL OM AVKLARTE NUMMERENDRINGER OG NAVNEENDRINGER 31.01.2019 345/2019
Inngående brev Statens kartverk ANG ANBEFALTE GÅRDSNUMRE VED KOMMUNESAMMENSLÅING 31.01.2019 348/2019
Inngående brev Statens kartverk ANBEFALTE GÅRDSNUMRE VED KOMMUNESAMMENSLÅING 31.01.2019 344/2019
Utgående brev Skånland kommune REFUSJON PROSJEKTARBEID TJELDSUND2020 31.01.2019 314/2019
Utgående brev Pia Maria Henriksen ENDRING AV OPPHOLDSTID AIVI VIOLA 31.01.2019 325/2019
Utgående brev Pia Maria Henriksen ENDRING AV OPPHOLDSTID ELLE RAGNA 31.01.2019 326/2019
Versjon:5.0.7