eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Utgående brev Thor Kristensen D-SAK 32/2019 SØKNAD OM FRADELING AV TEIG FRA EIENDOMMEN GNR 67 BNR 18 14.06.2019 1764/2019
Inngående brev Anne Melsbø REKVISISJON AV OPPMÅLSFORRETNING 75/2 14.06.2019 1807/2019
Inngående brev Ofoten og Sør-Troms Jordskifterett POSTFORKYNNING MED MOTTAKSKVITTERING BALSTAD GNR 68 14.06.2019 1812/2019
Inngående brev Ofoten og Sør-Troms Jordskifterett OVERSENDELSE AV RETTSBOK 14.06.2019 1810/2019
Inngående brev Ofoten og Sør-Troms Jordskifterett MELDING OM ENDRING AV PARTER 14.06.2019 1811/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune GODE VALGOPPLEVELSER FOR ALLE - UNDERSØKELSE 14.06.2019 1814/2019
Inngående brev Kent A. Eide Klage på vedtak 14.06.2019 1808/2019
Inngående brev Helse- og omsorgavdelingen NY UTLYSNINGSTEKST INTERN HJEMMETJENESTEN MED BASE FJELLDAL 14.06.2019 1800/2019
Inngående brev Ronny Antonsen REKVISISJON AV OPPMÅLSFORRETNING 5/41 14.06.2019 1806/2019
Inngående brev Brødrene Stormo AS Vedr midlertidig bruksattest 4/104 14.06.2019 1803/2019
Utgående brev Tor Breivik FELLINGSTILLATELSE 2019 14.06.2019 1782/2019
Utgående brev Kristine Hægdahl FELLINGSTILLATELSE 2019 14.06.2019 1781/2019
Utgående brev Henrik Pettersen FELLINGSTILLATELSE 2019 14.06.2019 1779/2019
Utgående brev Viggo Hansen FELLINGSTILLATELSE 2019 14.06.2019 1778/2019
Utgående brev Hugo Thoresen FELLINGSTILLATELSE 2019 14.06.2019 1777/2019
Utgående brev Alf Magne Jacobsen FELLINGSTILLATELSE 2019 14.06.2019 1774/2019
Utgående brev Harald Hanssen FELLINGSTILLATELSE 2019 14.06.2019 1780/2019
Utgående brev Eskil Paulsen FELLINGSTILLATELSE 2019 14.06.2019 1776/2019
Utgående brev Kongsvik grunneierlag FELLINGSTILLATELSE 2019 14.06.2019 1775/2019
Utgående brev ***** SØKNAD OM REISERETT MED TRANSPORTTJENESTEN 14.06.2019 1765/2019
Utgående brev ***** SØKNAD OM REISERETT MED TRANSPORTTJENESTEN 14.06.2019 1763/2019
Utgående brev ***** SØKNAD OM REISERETT MED TRANSPORTTJENESTEN 14.06.2019 1761/2019
Utgående brev ***** SØKNAD OM REISERETT MED TRANSPORTTJENESTEN 14.06.2019 1768/2019
Utgående brev ***** SØKNAD OM REISERETT MED TRANSPORTTJENESTEN 14.06.2019 1766/2019
Utgående brev ***** SØKNADSSJEMA OM REISERETT MED TRANSPORTTJENESTEN 14.06.2019 1759/2019
Inngående brev Advokatfirma Østgård AD. Gnr. 80 bnr. 13 14.06.2019 1809/2019
Inngående brev John Torkel Markusson m.fl. GRENSEJUSTERING 17/14 14.06.2019 1804/2019
Inngående brev Stein Hugo Hansen Vedrørende søknad om dispensasjon fra LNF-formål i kommunedelplan for Fjelldal og Ramstad 14.06.2019 1802/2019
Inngående brev Helse- og omsorgsavdelingen NY INTERN UTLYSNING - HJEMMETJENESTEN MED BASE KONGSVIK 14.06.2019 1801/2019
Inngående brev ***** AVTALE OM LEIE AV BOLIG 13.06.2019 1791/2019
Utgående brev Statens vegvesen Søknad om dispensasjon/deling for etablering av kantstopp for buss, gnr.72/31 13.06.2019 1655/2019
Inngående brev Hinnstein Søknad om ferdigattest - VA Sporet 13.06.2019 1794/2019
Utgående brev Irene C Kjærstad Arbeidsavtale 13.06.2019 1731/2019
Utgående brev Ellinar Berntsen Arbeidsavtale 13.06.2019 1741/2019
Utgående brev Natalia B Bømark Arbeidsavtale 13.06.2019 1739/2019
Utgående brev Gisele T de Morais Arbeidsavtale 13.06.2019 1737/2019
Utgående brev Gry Karlsen Arbeidsavtale 13.06.2019 1742/2019
Utgående brev Metavi Hammervold Arbeidsavtale 13.06.2019 1740/2019
Utgående brev Marita Arntsen Arbeidsavtale 13.06.2019 1738/2019
Utgående brev Einar S Molander Arbeidsavtale 13.06.2019 1736/2019
Utgående brev Consuelo C Pedersen Arbeidsavtale 13.06.2019 1734/2019
Utgående brev Rita Høgli Arbeidsavtale 13.06.2019 1732/2019
Utgående brev Bente Pettersen Arbeidsavtale 13.06.2019 1744/2019
Utgående brev Irene C Kjærstad Arbeidsavtale 13.06.2019 1745/2019
Utgående brev Metavi Hammervold Arbeidsavtale 13.06.2019 1743/2019
Inngående brev Johnny Lyder ARBEIDSAVTALE 13.06.2019 1790/2019
Utgående brev Ammar Bhadur Singh m.fl. Svar på søknad om stilling ved Kongsvik skole 13.06.2019 1721/2019
Utgående brev Eirik Nikolaisen SØKNAD 13.06.2019 1722/2019
Utgående brev Skånland kystlag SKJENKEBEVILLING SKÅNLAND KYSTLAGS BRYGGEFEST 13.06.2019 1748/2019
Inngående brev Sweco AS Tilleggsinformasjon parkeringsplass 4/83 Evenes kommune 13.06.2019 1789/2019
Inngående brev Ofoten og Sør-Troms Jordskifterett Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen 12.06.2019 1758/2019
Inngående brev KomRev NORD Revisjonsberetning vedrørende skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon 2 termin 2019 12.06.2019 1757/2019
Utgående brev Arne Magne Fjelldal OPPMÅLINGSGEBYR 12.06.2019 1694/2019
Utgående brev Arne Magne Fjelldal MELDING OM TINGLYST EIENDOM 12.06.2019 1693/2019
Utgående brev Eiendomsmegler 1 EIENDOMSOPPLYSNINGER: GNR 74 BNR 29 I TJELDSUND KOMMUNE 12.06.2019 1718/2019
Utgående brev Proconet AS EIENDOMSOPPLYSNINGER: GNR 26 BNR 55 I EVENES KOMMUNE 12.06.2019 1717/2019
Utgående brev DNB Eiendom As, avd. Harstad EIENDOMSOPPLYSNINGER: GNR 79 BNR 31 I TJELDSUND KOMMUNE 12.06.2019 1719/2019
Inngående brev Tjeldsund 2020 VEDR MØTEINNKALLING 13.06.2019 12.06.2019 1770/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune PROTOKOLL NORDLAND FYLKES ELDRERÅD MØTE 3.JUNI 12.06.2019 1769/2019
Inngående brev ***** SØKNAD 12.06.2019 1762/2019
Utgående brev Per Michaelsen OPPMÅLINGSGEBYR 12.06.2019 1716/2019
Utgående brev Per Michaelsen MELDING OM TINGLYST EIENDOM 12.06.2019 1715/2019
Inngående brev Concil AS v/Richard Ulriksen Ang. byggesak - 4/86 og 4/108 12.06.2019 1772/2019
Inngående brev Concil AS v/Richard Ulriksen Ang. byggesak - 4/86 og 4/108 12.06.2019 1773/2019
Inngående brev Bente Solvang ÅRLIG LØNNSFORHANDLING 12.06.2019 1760/2019
Utgående brev MDH Arkitekter SA ORIENTERING OM KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE - EVENES SKOLE 11.06.2019 1687/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Kartlegging av kommunenes rutiner for det årlige ajourhold av AR-5. 11.06.2019 1723/2019
Inngående brev Sverre Martin Pettersen Merknad til Kystplan 11.06.2019 1730/2019
Inngående brev Beate Kristoffersen Høring Kystplan II Midt- og Sør-Troms 11.06.2019 1729/2019
Inngående brev Kjærfjord båtforening Høring Kystplan II - Midt og Sør-Troms 11.06.2019 1728/2019
Inngående brev Sør-Troms Regionråd REFERAT FRA ÅRSMØTE MED TILLEGGSSAKER 11.06.2019 1749/2019
Inngående brev Forsvarsbygg Høring Statlig plan Evenes Flystasjon Harstad/ narvik flyplass - Evenes - utsatt høringsfrist 11.06.2019 1726/2019
Saksframlegg/innstilling OPERATIV LEDELSE 11.06.2019 1682/2019
Utgående brev Carilyn Tesing Kristensen SØKNAD OM PLASS ADENE KEICY 11.06.2019 1684/2019
Inngående brev Deepak Sapkota Oppsigelse barnehageplass 11.06.2019 1727/2019
Inngående brev Kurt Kristensen Barnehageplass Adene 11.06.2019 1724/2019
Inngående brev Cecilie Wangberg BEKREFTELSE PÅ AKSEPT AV VILKÅR 11.06.2019 1756/2019
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland OVERSENDELSE AV SAK TIL KLAGEBEHANDLING 11.06.2019 1688/2019
Inngående brev Stig Kristensen m.fl. MERKNAD TIL KLAGE 11.06.2019 1754/2019
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland m.fl. ANMODNING OM UTTALELSE- DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN NAUTÅ NÆRINGSOMRÅDE- EVENES KOMMUNE 11.06.2019 1692/2019
Utgående brev Toril Hennie Falch TILBUD OM STILLING 11.06.2019 1689/2019
Saksframlegg/innstilling TILSETTING FAST STILLING 100 % LÆRER KONGSVIK SKOLE 11.06.2019 1690/2019
Inngående brev Nordland politidistrikt Skjenkebevilling 11.06.2019 1747/2019
Utgående brev Forsvarsbygg kampflybase TILLATELSE TIL TILTAK - TEKNISKE INSTALLASJONER I EKSISTERENDE MANNSKAPSFORLEGNING GNR/BNR 4/60 11.06.2019 1597/2019
Inngående brev Stig Kristensen Bestilling innsyn: Journalnr: 1669/2019: SAMORDNET UTTALELSE MED INNSIGELSE - REGULERINGSPLAN - FYLKESMANNEN 11.06.2019 1750/2019
Inngående brev Svein-Erik Andreassen Bestilling innsyn: Journalnr: 1637/2019 - Oppmåling av grensemerke på gnr 80 bnr 22 11.06.2019 1752/2019
Inngående brev Stig Kristensen Bestilling innsyn: Journalnr: 1674/2019 - UTTALELSE TIL ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN 11.06.2019 1751/2019
Inngående brev Anne Melsbø Bekymringsmelding naust/brakker 11.06.2019 1735/2019
Inngående brev ***** SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK 11.06.2019 1755/2019
Inngående brev ***** SØKNAD OM STARTLÅN 11.06.2019 1753/2019
Inngående brev Ole Øystein Lindebø Oppsigelse av stilling 11.06.2019 1725/2019
Inngående brev Sweco Norge AS Vedr Evenes skole og flerbrukshall 07.06.2019 1702/2019
Inngående brev Svein-Erik Andreassen Bestilling innsyn Journalnr: 1577/2019 - Anmodning om kopi av kartforretning mot 80/22 07.06.2019 1696/2019
Inngående brev Statisk sentralbyrå Vedtatte grunnkretser gjeldende fra 1. januar 2020 07.06.2019 1704/2019
Utgående brev Ole Arvid Berglund m.fl. Melding om vedtak - endring av detaljregulering for Norges brannskole, Avinor treningssenter 07.06.2019 1678/2019
Utgående brev Sweco Norge AS BEHOV FOR YTTERLIGERE TILLEGGSDOKUMENTASJON - PARKERINGSPLASS - 4/83 07.06.2019 1666/2019
Utgående brev Proconet AS EIENDOMSOPPLYSNINGER: GNR 23 BNR 54 OG 99 I EVENES KOMMUNE 07.06.2019 1675/2019
Inngående brev Postmottak KLD Endring i høring av forslag om endringer i rovviltforvaltningen 07.06.2019 1710/2019
Inngående brev Klima- og miljødepartement Høring - av endringer i rovviltforvaltningen 07.06.2019 1703/2019
Inngående brev Brødrene Stormo AS Midlertidig bruksattest 4/104 07.06.2019 1708/2019
Inngående brev Tjeldsund 2020 Valgstyret Tjeldsund 2020 13.06.2019 Møteinnkalling 07.06.2019 1707/2019
Inngående brev Tjeldsund 2020 Fellesnemnda 13.06.2019 Møteinnkalling 07.06.2019 1706/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune Samarbeidsavtale om folkehelsearbeid 2018-2019 – Tilsagnsbrev for 2019 – Tjeldsund kommune 07.06.2019 1701/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Tilskudd til akutte forebyggende tiltak mot rovviltskader 2019 - Evenes og Tjeldsund beitelag 07.06.2019 1700/2019
Utgående brev Bente Pettersen PROTOKOLL - ENDRING AV STILLINGSKODE 07.06.2019 1676/2019
Inngående brev Veterinærinstituttet KONTROLL AV DRIKKEVANN YTRE EVENES 07.06.2019 1712/2019
Inngående brev Veterinærinstituttet kONTROLL AV DRIKKEVANN INDRE EVENES 07.06.2019 1713/2019
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift 07.06.2019 1695/2019
Inngående brev Veterinærinstituttet KONTROLL AV DRIKKEVANN TJELDØY VV 07.06.2019 1714/2019
Inngående brev Stig Kristensen Bestilling innsyn: Journalnr: 1621/2019 - KLAGE OVER VEDTAK: SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA LNF- OMRÅDE I KOMMUNEDELPLAN FOR KONGSVIK, FOR Å BRUKE DEL AV GNR 67 BNR 12 TIL CAMPINGFORMÅL 07.06.2019 1711/2019
Inngående brev Peder A Pedersen Bestilling innsyn: Journalnr: 1614/2019 - BALSTAD/ULVIK ELGVALD - TILDELING AV ELG 2019 07.06.2019 1705/2019
Inngående brev Eivind Kristoffersen Bestilling innsyn Journalnr: 1504/2019 -MATTILSYNET FATTER VEDTAK OM MANGLENDE OPPLYSNINGSPLIKT 07.06.2019 1699/2019
Inngående brev Stig Kristensen Bestilling innsyn Journalnr: 1624/2019 - Vedr. møte i formannskapet 05.06.2019 - behandling av Klage over vedtak av 08.05.2019 07.06.2019 1697/2019
Inngående brev Eivind Kristoffersen Bestilling innsyn Journalnr: 1532/2019 - Forespørsel til kommunene vedrørende landbruksområder langs Hålogalandsvegen 07.06.2019 1698/2019
Inngående brev Ungunn Jakobsen Krey VEDR TILKNYTTING TIL KOMMUNALT VANNVERK/UTBYGGING PÅ SANDNES 07.06.2019 1709/2019
Saksframlegg/innstilling KOMMUNALE VIGSLER I TJELDSUND - ENDRING 06.06.2019 1632/2019
Utgående brev Sweco norge AS SPØRSMÅL OM ANSVAR - PARKERINGSPLASS - GNR/BNR 4/83 06.06.2019 1593/2019
Inngående brev Statens vegvesen Region Nord Vedrørende søknad om forlengelse av leieavtale - molo i Evenesvika 06.06.2019 1685/2019
Inngående brev Eivind Kristoffersen Krav om skriftlig orientering - fradeling av to hyttetomter fra 86/4. 06.06.2019 1686/2019
Saksframlegg/innstilling FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT ELDREOMSORG 06.06.2019 1567/2019
Inngående brev Kriseteamet i Tjeldsund EVALUERING AV KRISETEAMARBEIDET 2017-2019 06.06.2019 1683/2019
Utgående brev Torill Bjørkmo og Stephan M.N Tellaroli KLARLEGGING AV GRENSE GNR 23 BNR 21 05.06.2019 1644/2019
Inngående brev Svein-Arvid Thoresen SØKNAD OM FRITAK AV RENOVASJONSAVGIFT 69/11 05.06.2019 1679/2019
Inngående brev Universitetssykehuset Nord-Norge HF Invitasjon til å avgi høringsuttalelse 05.06.2019 1670/2019
Inngående brev Samarbeidsutvalget og Skolemiljøutvalget Kongsvik skole RENOVERING KONGSVIK SKOLE 05.06.2019 1680/2019
Saksframlegg/innstilling SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL LANDSSKYTTERSTEVNET 2019 05.06.2019 1633/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland UTTALELSE TIL ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN 05.06.2019 1674/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland SAMORDNET UTTALELSE MED INNSIGELSE - REGULERINGSPLAN - FYLKESMANNEN 05.06.2019 1669/2019
Utgående brev Arne Johansen Oppsigelse barnehageplass 05.06.2019 1636/2019
Inngående brev Yngve Fredriksen EIENDOMSOPPLYSNINGER 72/131 OG 262 05.06.2019 1668/2019
Inngående brev DNB Eiendom As, avd. Harstad EIENDOMSOPPLYSNINGER 79/31 05.06.2019 1667/2019
Inngående brev Eyvind Hanssen EIENDOMSOPPLYSNINGER 68/5 05.06.2019 1681/2019
Utgående brev Jack Olav Zylla Klage på oppføring av enebolig gnr/bnr 19/219 05.06.2019 1641/2019
Utgående brev Miriam Fjelldahl RETTELSE OPPSIGELSE BARNEHAGEPLASS 05.06.2019 1645/2019
Utgående brev Ida Hammer Ang oppsigelse barnehageplass Lena 05.06.2019 1646/2019
Utgående brev UiT Vedrørende søker fra Ramsund på Studier ved UIT 05.06.2019 1672/2019
Inngående brev UiT Norges arktiske universietet Matematikk 2 for 5-10 trinn, nettbasert ved UiT - søker fra Ramsund 05.06.2019 1671/2019
Inngående brev Uit Norges arktiske universitet Vedr. søker fra Ramsund på Studier ved UIT 05.06.2019 1673/2019
Utgående brev Pia Maria Henriksen ENDRING AV OPPHOLDSTID AIVI VIOLA 05.06.2019 1623/2019
Utgående brev Pia Maria Henriksen ENDRING AV OPPHOLDSTID ELLE RAGNA 05.06.2019 1625/2019
Saksframlegg/innstilling KLAGE OVER VEDTAK: SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA LNF- OMRÅDE I KOMMUNEDELPLAN FOR KONGSVIK, FOR Å BRUKE DEL AV GNR 67 BNR 12 TIL CAMPINGFORMÅL 05.06.2019 1621/2019
Utgående brev Sverre Vollen Oppmåling av grensemerke på gnr 80 bnr 22 05.06.2019 1637/2019
Utgående brev ***** SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG 04.06.2019 1602/2019
Inngående brev Petter I. Bartholsen SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK 20/6 04.06.2019 1658/2019
Inngående brev Tjeldsund 2020 VS: Nye Tjeldsund kommune: Kommunal beredskap mot akutt forurensning - organisering mv 04.06.2019 1651/2019
Saksframlegg/innstilling EVENTUELL BESTILLING AV TILLEGGSARBEID RAMSUND SKOLE 04.06.2019 1575/2019
Inngående brev Kautokeino kommune REFUSJON NORDSAMISK 2018/2019 VÅR 04.06.2019 1659/2019
Inngående brev Anne Melsboe Avslutte oppmålsforretning 04.06.2019 1654/2019
Saksframlegg/innstilling PROPELLFABRIKKEN 04.06.2019 1604/2019
Inngående brev FAU Ramsund skole v/Trude Heimgård Ønske om etablering av fritidstilbud for barn/unge i Ramsund skolekrets 04.06.2019 1649/2019
Utgående brev EiendomsMegler 1 EIENDOMSOPPLYSNINGER: GNR 73 BNR 107 I TJELDSUND KOMMUNE 04.06.2019 1603/2019
Inngående brev Eiendomsmegler1 Bestilling av kommunalinformasjon 74/29 04.06.2019 1665/2019
Saksframlegg/innstilling VESTRE TJELDØY ELGVALD - TILDELING AV ELG 2019 04.06.2019 1616/2019
Saksframlegg/innstilling MYKLEBOSTAD ELGVALD - TILDELING AV ELG 2019 04.06.2019 1618/2019
Saksframlegg/innstilling STAKSVOLD ELGVALD- TILDELING AV ELG 2019 04.06.2019 1612/2019
Saksframlegg/innstilling FISKEFJORDEN ELGVALD - TILDELING AV ELG 2019 04.06.2019 1611/2019
Saksframlegg/innstilling TJELDNES ELGVALD - TILDELING AV ELG 2019 04.06.2019 1617/2019
Saksframlegg/innstilling KONGSVIK ELGVALD - TILDELING AV ELG 2019 04.06.2019 1613/2019
Saksframlegg/innstilling BREIVIK/KILSTAD ELGVALD - TILDELING AV ELG 2019 04.06.2019 1619/2019
Saksframlegg/innstilling SANDSDALEN ELGVALD - TILDELING AV ELG 2019 04.06.2019 1615/2019
Saksframlegg/innstilling BALSTAD/ULVIK ELGVALD - TILDELING AV ELG 2019 04.06.2019 1614/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune OVERSIKT OVER DISPONERTE HYLLEMETER 04.06.2019 1660/2019
Inngående brev Carilyn Tesing Kristensen SØKNAD OM PLASS ADENE KEICY 04.06.2019 1656/2019
Inngående brev Dan Kristensen Bestilling innsyn: Journalnr: 1310/2019 - Ang Dispensasjonssøknad Cosy Camp 04.06.2019 1653/2019
Inngående brev Dan Kristensen Bestilling innsyn: Journalnr: 1397/2019 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA LNF- OMRÅDE I KOMMUNEDELPLAN FOR KONGSVIK, FOR Å BRUKE DEL AV GNR 67 BNR 12 TIL CAMPINGFORMÅL 04.06.2019 1663/2019
Inngående brev Dan Kristensen Bestilling innsyn: Journalnr: 1310/2019 - posten 04.06.2019 1662/2019
Inngående brev Dan Kristensen Bestilling innsyn: Journalnr: 3293/2016 - Tidspunkt Forhåndskonferanse, CosyCamp Kongsvik 04.06.2019 1661/2019
Inngående brev Dan Kristensen Bestilling innsyn: Journalnr: 1556/2019 - Klage over vedtak: SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA LNF- OMRÅDE I KOMMUNEDELPLAN FOR KONGSVIK, FOR Å BRUKE DEL AV GNR 67 BNR 12 TIL CAMPINGFORMÅL 04.06.2019 1664/2019
Inngående brev Turid Helgesen SØKNAD OM BRUKSENDRING 75/54 04.06.2019 1648/2019
Inngående brev Lise A. Kristoffersen SØKNAD OM UTSLIPP AV SANITÆRT OG KOMMUNALT AVLØPSVANN 14/24 04.06.2019 1657/2019
Inngående brev Tjeldsund 2020 VS: 13_Beredskapsplan OIUA - Ved. 6 - Organisering og samarbeidsavtaler.pdf 04.06.2019 1652/2019
Inngående brev Ida Hammer SØKNAD OM PLASS LENA ANGELICA 03.06.2019 1634/2019
Saksframlegg/innstilling "TESTOMRÅDE ARKTIS" FOR AUTONOME SKIP 03.06.2019 1571/2019
Inngående brev KomRev NORD IKS Revisjonsuttalelse barnefattigdom 2018 03.06.2019 1647/2019
Inngående brev Norconsult AS 1. års garantibefaring Ramsund skole 03.06.2019 1627/2019
Inngående brev Arne Johansen Oppsigelse barnehageplass 03.06.2019 1629/2019
Inngående brev Proconet AS EIENDOMSOPPLYSNINGER 23/54 03.06.2019 1639/2019
Inngående brev Proconet AS EIENDOMSOPPLYSNINGER 26/55 03.06.2019 1640/2019
Saksframlegg/innstilling TELLING AV ELG 2019 03.06.2019 1345/2019
Saksframlegg/innstilling ENDRING AV MINSTEAREAL FOR ELG I TJELDSUND KOMMUNE 03.06.2019 1344/2019
Inngående brev Administrasjonen RAPPORT ELGTELLING 2019 03.06.2019 1642/2019
Inngående brev Plan-Evo AS Klage på oppføring av enebolig gnr/bnr 19/219 03.06.2019 1638/2019
Inngående brev Per Ivar Skaanevik Søknad om utsettelse av tilskudd 03.06.2019 1631/2019
Inngående brev Hålogaland plankontor AS Vedr. møte i formannskapet 05.06.2019 - behandling av Klage over vedtak av 08.05.2019 03.06.2019 1624/2019
Inngående brev Helse- og omsorgsavdelingen UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 03.06.2019 1643/2019
Inngående brev Stig Kristensen Bestilling innsyn Journalnr: 1605/2019 - Uttalelse til søknad om dispensasjon for fradeling av to fritidsboligparseller 86/38 03.06.2019 1628/2019
Inngående brev Anders Pettersen SØKNAD OM DISPENSASJON 79/8 03.06.2019 1635/2019
Inngående brev Rudi Kirkhaug Klage til Fylkesmannen over vedtak om rammetillatelse Evenes skole 03.06.2019 1630/2019
Utgående brev Fred-Arne Sælnes MATRIKKELBREV GNR 9 BNR 2 I EVENES KOMMUNE 31.05.2019 1581/2019
Utgående brev Barbro Teigland ANG. SØKNAD OM ENDRING AV SFO-STED FOR SOMMEREN 2019 31.05.2019 1595/2019
Utgående brev FAU v/Ramsund skole Støtte til oppussing av Atomic ungdomsklubb 31.05.2019 1583/2019
Utgående brev Elin Ulriksen INFORMASJON OM EIENDOMMEN GNR/BNR 21/93 31.05.2019 1584/2019
Utgående brev Miriam Fjelldahl Oppsigelse av barnehageplass 31.05.2019 1594/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland AVSLUTNING AV SAK OM SKOLEMILJØ 31.05.2019 1609/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Uttalelse til søknad om dispensasjon for fradeling av to fritidsboligparseller 86/38 31.05.2019 1605/2019
Inngående brev Mattilsynet BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK 31.05.2019 1607/2019
Inngående brev ***** SØKNAD OM FRITAK KOMMUNALE AVGIFTER 31.05.2019 1598/2019
Inngående brev Barne- og familiedepartementet Invitasjon til å nominere kandidatar til prisen "Årets ungdomskommune" 31.05.2019 1599/2019
Utgående brev Ofoten Midt-Troms Boligyggelag FERDIGATTEST - OPPDELING AV ENEBOLIG - OSTADBAKKEN 4 - 19-/44 31.05.2019 1569/2019
Utgående brev Jorunn Heidi Olsen m.fl. DELEGASJONS AV FULLMAKTER OG ANVISNINGSMYNDIGHET 31.05.2019 1559/2019
Versjon:5.0.7