eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Utgående brev ***** INNVILGET TILSKUDD NÆRINGSFOND - ***** ***** 05.12.2019 3525/2019
Utgående brev Ninni Einem Ingebrigtsen SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV ADKOMSTVEG TIL HYTTETOMT GNR 89 BNR 15 OVER GNR 89 BNR 4 05.12.2019 3518/2019
Inngående brev Walter Normann Dragland AVTALE OM TILRETTELEGGING OG MERKING AV TURSTIER 05.12.2019 3538/2019
Inngående brev Harald M. Eilertsen Oppsigelse av SFO plass 05.12.2019 3534/2019
Inngående brev Anders Eikå Bergill Søknad om konsesjon for Rambøveien 164, 9442 Ramsund 05.12.2019 3539/2019
Inngående brev Helse- og omsorgsavdelingen UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 05.12.2019 3537/2019
Utgående brev ***** Vedrørende utøvelse av opsjonsavtale 05.12.2019 3517/2019
Utgående brev Kjærfjord båtforening INNVILGET TILSKUDD NÆRINGSFOND - KJÆRFJORD BÅTFORENING 05.12.2019 3524/2019
Utgående brev Stig og Jorunn Kristensen VEDRØRENDE SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 05.12.2019 3509/2019
Inngående brev Eivind Kristoffersen Bestilling innsyn: Sak:2019/482 - Journalnr: 3394/2019 - SØKNAD DISPENSASJON ADKOMSTVEI 86/4 05.12.2019 3535/2019
Inngående brev Helsedirektoratet Informasjon om nye gebyrsatser i alkoholforskriften § 6-2 05.12.2019 3540/2019
Utgående brev Statens kartverk, tinglysingen SKJØTER TIL TINGLYSING 05.12.2019 3508/2019
Utgående brev VINN SØKNAD KOMMUNALT NÆRINGSFOND - PROPELLFABRIKKEN 05.12.2019 3526/2019
Utgående brev DNB Livsforsikring AS MELDING OM DØDSFALL 04.12.2019 3492/2019
Inngående brev VINN Bekreftelse på aksept av vilkår 04.12.2019 3531/2019
Inngående brev ***** Utøvelse av opsjonsavtale 04.12.2019 3527/2019
Inngående brev Kjærfjord Kultur og Fritidsforening Treningsutstyr 04.12.2019 3530/2019
Inngående brev Futurum AS Anmodning om sluttutbetaling 04.12.2019 3529/2019
Utgående brev Statens vegvesen Region Nord Anmoder om dialogmøte - innsigelsen til detaljregulering av Campus Fjelldal 04.12.2019 3434/2019
Saksframlegg/innstilling PLASSERING AV MØBLER LAGET AV EILERT OSPENES 03.12.2019 3436/2019
Inngående brev May Kristin Hammersborg Roer ARBEIDSAVTALE 03.12.2019 3521/2019
Saksframlegg/innstilling AVKLARING PÅ PLASSERING AV MUSEUMSGJENSTANDER OPPBEVART PÅ RÅDHUSET 03.12.2019 3438/2019
Utgående brev Tjeldsund kommune UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 03.12.2019 3465/2019
Inngående brev Gøril Mathisen ARBEIDSAVTALE 03.12.2019 3512/2019
Inngående brev Malin Berg ARBEIDSAVTALE 03.12.2019 3520/2019
Inngående brev Veslemøy Gullerud ARBEIDSAVTALE 03.12.2019 3515/2019
Utgående brev Evenes Rør AS Svar på søknad om tillatelse til salg av fyrverkeri 03.12.2019 3468/2019
Inngående brev Synne Sollund ARBEIDSAVTALE 03.12.2019 3516/2019
Inngående brev Åse Mette Østland ARBEIDSAVTALE 03.12.2019 3519/2019
Inngående brev Eirin Berg ARBEIDSAVTALE 03.12.2019 3514/2019
Inngående brev Grete Skaanevik ARBEIDSAVTALE 03.12.2019 3513/2019
Utgående brev Bunnpris Bogen SØKNAD OM TILLATELSE TIL SALG AV FYRVERKERI 03.12.2019 3470/2019
Inngående brev Marian J Erlandsen ARBEIDSAVTALE 03.12.2019 3511/2019
Inngående brev Joakim Olsen ARBEIDSAVTALE 03.12.2019 3523/2019
Inngående brev Jan Roar Olsen ARBEIDSAVTALE 03.12.2019 3522/2019
Utgående brev Miriam Fjelldahl og Alexander Jensen Oppstart barnehage 03.12.2019 3486/2019
Saksframlegg/innstilling GAVER OG UTSMYKKING SOM HENGER PÅ RÅDHUSET PÅ HOL 03.12.2019 3439/2019
Inngående brev Francicleide Johansen SVAR PÅ TILBUD OM FAST STILLING 02.12.2019 3493/2019
Utgående brev Harstad kommune Refusjonskrav barnehage 01.07.19 - 31.12.19 og spesialpedagogisk hjelp 02.12.2019 3464/2019
Utgående brev Kristina Lindahl BEKREFTELSE MOTTATT UNDERRETTELSE 02.12.2019 3455/2019
Utgående brev Kristina Lindahl BEKREFTELSE PÅ SLUTTÅRSAK 02.12.2019 3457/2019
Utgående brev Pedersens snekkeri AVSLAG NÆRINGSFOND 02.12.2019 3458/2019
Utgående brev Vibeke Fredriksen INNVILGET NÆRINGSTILSKUDD - ZENTER FOR KUNSTTERAPI OG YOGA 02.12.2019 3460/2019
Inngående brev Johannes Gyltnes SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - 79/30 02.12.2019 3497/2019
Inngående brev Regine Torsteinsen ARBEIDSAVTALE 02.12.2019 3496/2019
Inngående brev Viktoria Instanes Markussen ARBEIDSAVTALE 02.12.2019 3494/2019
Inngående brev Elise Samuelsen ARBEIDSAVTALE 02.12.2019 3495/2019
Inngående brev NAV AVTALE OM ARBEIDSTRENING 02.12.2019 3490/2019
Inngående brev Lena Kristin Benjaminsen SØKNAD OM PERMISJON 02.12.2019 3489/2019
Utgående brev Rolf Erik Sørensen Tillatelse til fjerning av trær 02.12.2019 3461/2019
Inngående brev Turid Olsen ARBEIDSAVTALE 02.12.2019 3502/2019
Inngående brev Elise Samuelsen ARBEIDSAVTALE 02.12.2019 3504/2019
Inngående brev Ellinor Berntsen ARBEIDSAVTALE 02.12.2019 3506/2019
Inngående brev Annie Skaanevik ARBEIDSAVTALE 02.12.2019 3500/2019
Inngående brev Edel Anita Molander ARBEIDSAVTALE 02.12.2019 3501/2019
Inngående brev Kristina Nyeggen ARBEIDSAVTALE 02.12.2019 3503/2019
Inngående brev Hilde Karin Paulsen ARBEIDSAVTALE 02.12.2019 3505/2019
Inngående brev Gisele T de Morais ARBEIDSAVTALE 02.12.2019 3507/2019
Inngående brev Sámediggi - Sametinget UTTALELSE 02.12.2019 3499/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune KULTURMINNEFAGLIG UTTALELSE 02.12.2019 3498/2019
Utgående brev Kongsvik kirke INNVILGET NÆRINGSTILSKUDD - TELESLYNGE KONGSVIK KIRKE 02.12.2019 3462/2019
Inngående brev Svein R Bergsli Utøvelse av opsjonsavtale 02.12.2019 3488/2019
Utgående brev Hammer Multiservice INNVILGET TILSKUDD NÆRINGSFOND - HAMMER MULTISERVICE 02.12.2019 3459/2019
Inngående brev Linn-Anita Tobiassen KJØP AV EKSTRADAGER 02.12.2019 3491/2019
Utgående brev Norsk landbruksrådgivning Nord Norge SLUTTUTBETALING NÆRINGSFOND - NY GIV NYTT LIV 29.11.2019 3453/2019
Utgående brev ***** Frivillighetsprisen 2019 29.11.2019 3450/2019
Inngående brev Marita Arntsen ARBEIDSAVTALE 29.11.2019 3483/2019
Inngående brev Rolf Eirik Sørensen ARBEIDSAVTALE 29.11.2019 3482/2019
Inngående brev Ivar Johnsen ARBEIDSAVTALE 29.11.2019 3484/2019
Utgående brev ***** SØKNAD OM REISERETT MED TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE 29.11.2019 3445/2019
Inngående brev Torill Hundal Hægdahl ARBEIDSAVTALE 29.11.2019 3466/2019
Inngående brev Miriam Fjelldahl og Alexander Jensen Søknad om utsettelse av barnehagestart 29.11.2019 3479/2019
Utgående brev Bår-Arne Thomassen Kommunale avg på fritidsbolig 29.11.2019 3403/2019
Utgående brev ***** KULTURPRISEN 2019 29.11.2019 3448/2019
Inngående brev Gørild Irene Betten ARBEIDSAVTALE 29.11.2019 3477/2019
Inngående brev Bethina Viktoria Wibe ARBEIDSAVTALE 29.11.2019 3476/2019
Inngående brev Pia Maria Hammer Henriksen ARBEIDSAVTALE 29.11.2019 3474/2019
Inngående brev Ann Kristin Eilertsen ARBEIDSAVTALE 29.11.2019 3473/2019
Inngående brev Elise Samuelsen ARBEIDSAVTALE 29.11.2019 3472/2019
Inngående brev Vera Eivik ARBEIDSAVTALE 29.11.2019 3481/2019
Inngående brev Gøril Mathisen ARBEIDSAVTALE 29.11.2019 3480/2019
Inngående brev Jan Roar Olsen ARBEIDSAVTALE 29.11.2019 3475/2019
Utgående brev Nordland politidistrikt m.fl. UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 29.11.2019 3451/2019
Inngående brev Grete Eivik OPPSIGELSE 29.11.2019 3469/2019
Inngående brev Rigmor Skårnes ARBEIDSAVTALE 29.11.2019 3485/2019
Utgående brev Ansatte PLU REFERAT MØTE OPPSIGELSE SAMARBEIDSAVTALE PLU 11.01.2019 28.11.2019 271/2019
Inngående brev ***** Søknad om redusert foreldrebetaling 28.11.2019 3456/2019
Utgående brev Nordland Politidistrikt UTTALELSE TIL SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING 28.11.2019 3429/2019
Inngående brev Sivilingeniør Vang SØKNAD OM BRUKSENDRING 28.11.2019 3454/2019
Utgående brev Anders Pettersen SØKNAD OM DISPENSASJON 79/6 - FORELØPIG SVAR 28.11.2019 3373/2019
Inngående brev Lone Irene Dragland Avtale om tilrettelegging og merking av turstier 27.11.2019 3449/2019
Inngående brev Steinar Næss Avtale om tilrettelegging og merking av turstier 27.11.2019 3443/2019
Utgående brev ***** KRAV OM FAST STILLING 27.11.2019 3424/2019
Utgående brev Tora Marie Lie ENDRING AV OPPHOLDSPLASS RONJA MARIE 27.11.2019 3428/2019
Inngående brev Tora Marie Lie Økning av barnehageplass 27.11.2019 3435/2019
Utgående brev 9.klasse Ramsund skole v/Nils-Andreas Heggelund SVAR PÅ SØKNAD OM STØTTE TIL KLASSETUR 27.11.2019 3426/2019
Utgående brev 9. klasse ved Ramsund skole v/Mona Hustad Svar på søknad om tilskudd til klassetur 27.11.2019 3427/2019
Inngående brev Marte Serine Langstrand ARBEIDSAVTALE 27.11.2019 3446/2019
Inngående brev WS Maskin & transport AS Ferdigattest Kong Olavs vei 328 27.11.2019 3437/2019
Inngående brev Roar Joakimsen Søknad om dispensasjon 27.11.2019 3440/2019
Inngående brev Signe Storli Refusjon databriller 27.11.2019 3442/2019
Inngående brev Bente Fjelldahl Refusjon databriller 27.11.2019 3441/2019
Utgående brev Sunniva Steen ENDRING AV OPPHOLDSTID AMINDA 27.11.2019 3423/2019
Inngående brev Evy Ursin ARBEIDSAVTALE 27.11.2019 3444/2019
Utgående brev Geir Larssen ENDRING AV KOMMUNALE AVGIFTER – 71/11 26.11.2019 3408/2019
Utgående brev Bufdir KOPI AV DOKUMENTER 26.11.2019 3410/2019
Utgående brev ***** SVAR PÅ REDUKSJON AV STILLING/AFP 26.11.2019 3416/2019
Inngående brev Mattilsynet Region Nord BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK 26.11.2019 3432/2019
Inngående brev Dagfinn M Bertheussen SØKNAD OM DELING 73/2 26.11.2019 3430/2019
Utgående brev Tor Anders Hustad SØKNAD OM PERMISJON 25.11.2019 3398/2019
Utgående brev Hans Andersen Oppheving av veisperring bak den nye skolen 25.11.2019 3407/2019
Utgående brev Posten Norge Oppsigelse av leieavtale 25.11.2019 3405/2019
Utgående brev Ramsund barnehage Individuell oppfølgingsplan 25.11.2019 3400/2019
Inngående brev Lyst på Livet-Kongsvik pensjonistforening-Møteplassen Søknad om skjenkebevilling 25.11.2019 3425/2019
Utgående brev Enhet barnevern og ressursteam Avd. barneverntjenesten REFUSJON FRIKJØP BARNEVERNTJENESTEN - ***** ***** 22.11.2019 3370/2019
Inngående brev Kystverket Høringssvar - Søknad om dispensasjon for etablering av tankanlegg med flytebrygge 72/132 22.11.2019 3411/2019
Utgående brev Statnett BERØRTE KRAFTLEDNINGER 22.11.2019 3397/2019
Utgående brev Statsbygg TINGLYST SKJØTE 22.11.2019 3371/2019
Utgående brev Nordland fylkeskommune SØKNAD OM FORLENGET FRIST - BREDBÅND KILSTAD 22.11.2019 3372/2019
Inngående brev Solfrid Vikslett ARBEIDSAVTALE 22.11.2019 3412/2019
Inngående brev Natalia Borisovna Bømark ARBEIDSAVTALE 22.11.2019 3421/2019
Inngående brev Bente Pettersen ARBEIDSAVTALE 22.11.2019 3420/2019
Inngående brev Amelia Holanda Grotnes ARBEIDSAVTALE 22.11.2019 3417/2019
Inngående brev Ingelin Flygel Klingan ARBEIDSAVTALE 22.11.2019 3415/2019
Inngående brev Linda Horn ARBEIDSAVTALE 22.11.2019 3414/2019
Inngående brev Einar Seljestuen Molander ARBEIDSAVTALE 22.11.2019 3422/2019
Inngående brev Supranee Stangeland ARBEIDSAVTALE 22.11.2019 3419/2019
Inngående brev Consuelo C Pedersen ARBEIDSAVTALE 22.11.2019 3418/2019
Inngående brev Anette Fossbakk ARBEIDSAVTALE 22.11.2019 3413/2019
Inngående brev Bufdir KOPI AV DOKUMENTER 22.11.2019 3409/2019
Utgående brev Jan Kvilstad FERDIGATTEST - TILBYGG - 65/7 22.11.2019 3369/2019
Utgående brev Linn-Eva Sæter AD SØKNAD OM PERMISJON 22.11.2019 3363/2019
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland Tilsyn med fastlegedekningen 22.11.2019 3375/2019
Utgående brev Utdanningsforbundet Tjeldsund v/Anne Bergersen Refusjonskrav frikjøp tillitsvalgte 22.11.2019 3327/2019
Inngående brev ***** Prøvningsattest 21.11.2019 3399/2019
Saksframlegg/innstilling KULTURPRISEN 2019 21.11.2019 3359/2019
Inngående brev Telenor Status trygghetsalarmer i kommunen (INTERNAL) 21.11.2019 3402/2019
Saksframlegg/innstilling FRIVILLIGHETSPRISEN 2019 21.11.2019 3358/2019
Inngående brev Hans Andersen Oppheving av veisperring bak den nye skolen 21.11.2019 3401/2019
Inngående brev Posten Norge Oppsigelse av leieavtale 21.11.2019 3406/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune Fristforlengelse 21.11.2019 3404/2019
Utgående brev Lenvik kommune Melding om vedtak - Kystsoneplan II for Midt- og Sør Troms - endelig vedtak Tjeldsund kommune 20.11.2019 3306/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune VEDRØRENDE SØKNAD OM DISPENSASJON 20.11.2019 3368/2019
Utgående brev Utdanningsforbundet REFUSJONSKRAV TILLITSVALGTE TJELDSUND KOMMUNE 20.11.2019 3336/2019
Saksframlegg/innstilling Detaljregulering av Campus Fjelldal - behandling etter høring og offentlig ettersyn, høringsfrist 31.10.2019 20.11.2019 3321/2019
Inngående brev El-Installatøren SLUTTKONTROLL/SAMSVARSERKLÆRING UTSIKTEN 1C 20.11.2019 3395/2019
Inngående brev Administrasjon REFERAT FRA MØTE 20.11.2019 3392/2019
Inngående brev Administrasjon OPPFØLGINGSSAMTALE/PLAN 20.11.2019 3393/2019
Inngående brev Norges vassdrags- og energidirektorat - NVE FORESPØRSEL OM SIKRINGSTILTAK MOT SKRED I BRATT TERRENG FOR EKSISTERENDE BEBYGGELSE I KOMMUNENE 20.11.2019 3367/2019
Inngående brev Kjell Ivar Ingebrigtsen SØKNAD DISPENSASJON ADKOMSTVEI 86/4 20.11.2019 3394/2019
Utgående brev Ove og Fam-Marlen Vangen OPPSIGELSE AV SFO-PLASSER 20.11.2019 3338/2019
Saksframlegg/innstilling SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LNF- FORMÅL I KOMMUNEDELPLAN FOR FJELLDAL/RAMSTAD – LAGERHALL – GNR 72 BNR 29 – ENDRET SØKNAD 20.11.2019 3328/2019
Inngående brev Kara Gård Kari H. B. Karlsen SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 72/22 20.11.2019 3389/2019
Inngående brev Øyvind Skaanevik SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 73/7 20.11.2019 3388/2019
Inngående brev Per Ivar Skaanevik SØKNAD OM REGIONALT MILJØTILSKUDD 92/15 20.11.2019 3387/2019
Inngående brev Jan Roar Olsen SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 87/8 20.11.2019 3386/2019
Inngående brev Fjellbo Gård Runde Sandvik SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 72/152 20.11.2019 3396/2019
Inngående brev Gardsøya Ketil Edvardsen SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 73/10 20.11.2019 3383/2019
Inngående brev Eivind Kristoffersen SØKNAD OM REGIONALT MILJØTILSKUDD 86/7 20.11.2019 3382/2019
Inngående brev Elling Benjaminsen SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 67/48 20.11.2019 3381/2019
Inngående brev Per Ivar Skaanevik SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 92/15 20.11.2019 3378/2019
Inngående brev Rolf Eirik Sørensen SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 72/1 20.11.2019 3390/2019
Inngående brev Kai Tore Nordgård SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 92/3 20.11.2019 3385/2019
Inngående brev Sigfred Nilssen SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 93/1 20.11.2019 3380/2019
Inngående brev Eivind Kristoffersen SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 86/7 20.11.2019 3379/2019
Inngående brev Trond Bang Johansen SØKNAD OM REIONALT MILJØTILSKUDD 80/8 20.11.2019 3377/2019
Inngående brev Lundli Gård v/Pettersen-Helgesen SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 72/6 20.11.2019 3391/2019
Inngående brev Tone Merete Arvidsdatter SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 92/1 20.11.2019 3384/2019
Inngående brev Trond Bang Johansen SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 80/8 20.11.2019 3376/2019
Utgående brev Clas Gullvang m.fl. Spørsmål om trafikksikkerhet Ramsund 20.11.2019 3339/2019
Inngående brev Kongsvik kirke Søknad om aktivitetstilskudd Kongsvik kirke 20.11.2019 3374/2019
Saksframlegg/innstilling SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL TOALETT I TILKNYTNING TIL GAPAHUK V/SNUPLASSE FV 711 PÅ TJELDNES 19.11.2019 3241/2019
Saksframlegg/innstilling TILSKUDD TIL DEKNING AV OPPMÅLINGSGEBYR 92/79 - MYKLEBOSTAD BÅTFORENING 19.11.2019 3227/2019
Utgående brev Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap Dispensasjon scooter i forbindelse med øvelse 19.11.2019 3299/2019
Inngående brev Norsk landbruksrådgivning Nord Norge Utbetalingsanmodning 19.11.2019 3362/2019
Saksframlegg/innstilling KLAGE PÅ VEDTAK I F-SAK 67/19 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON GNR 86 BNR 38 19.11.2019 3116/2019
Inngående brev Statens kartverk Retur av tinglyst dokument 19.11.2019 3366/2019
Inngående brev Vorin Brox Eilertsen Søknad om dispensasjon 83/35 - Tilleggsopplysninger 19.11.2019 3360/2019
Inngående brev Fjelldal helsesenter Vernerundeskjema Fjelldal helsesenter 19.11.2019 3364/2019
Inngående brev Tjeldsund omsorgssenter Vernerundeskjema Tjeldsund omsorgsenter 19.11.2019 3365/2019
Saksframlegg/innstilling SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV SNØSCOOTER TIL PREPAREING AV SKILØYPER PÅ MYKLEBOSTAD 19.11.2019 3213/2019
Inngående brev Stig og Jorunn Kristensen Dispensasjon - fradeling av boligtomt - 67/33 19.11.2019 3361/2019
Utgående brev Ofoten og Sør-Troms jordskifterett Kvittering for mottak av forkynning 18.11.2019 3322/2019
Inngående brev Ivar Johnsen Vedrørende kjøp av tilleggsareal 18.11.2019 3332/2019
Utgående brev Lajla Riise UTSATT OPPMÅLING 18.11.2019 3320/2019
Inngående brev Linda Horn ARBEIDSAVTALE 18.11.2019 3346/2019
Inngående brev Kristina Nyeggen ARBEIDSAVTALE 18.11.2019 3343/2019
Inngående brev Anette Fossbakk ARBEIDSAVTALE 18.11.2019 3345/2019
Inngående brev Olaug Kristiansen ARBEIDSAVTALE 18.11.2019 3344/2019
Inngående brev Einar Molander ARBEIDSAVTALE 18.11.2019 3342/2019
Utgående brev Roar og Halldis Hansen MELDING OM TINGLYST EIENDOM 18.11.2019 3316/2019
Utgående brev Roar og Halldis Hansen OPPMÅLINGSGEBYR 18.11.2019 3317/2019
Inngående brev Brønnøysundregistrene Tilskuddsliste for tros- og livssynssamfunn 2019 Tjeldsund kommune 18.11.2019 3333/2019
Inngående brev Toril Marie Helgesen ARBEIDSAVTALE 18.11.2019 3357/2019
Inngående brev Asrunn Pettersen ARBEIDSAVTALE 18.11.2019 3356/2019
Inngående brev Ellen Markussen ARBEIDSAVTALE 18.11.2019 3355/2019
Inngående brev Steinar Ove Johnsen ARBEIDSAVTALE 18.11.2019 3352/2019
Inngående brev Halgerd Henriksen ARBEIDSAVTALE 18.11.2019 3350/2019
Inngående brev Aud Lorentzen ARBEIDSAVTALE 18.11.2019 3348/2019
Inngående brev Aina Bakkland ARBEIDSAVTALE 18.11.2019 3354/2019
Versjon:5.0.7