eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Utgående brev Skånland kommune REFUSJON PROSJEKTARBEID TJELDSUND 2020 17.12.2019 3613/2019
Utgående brev Lyst på Livet-Kongsvik pensjonistforening-Møteplassen Skjenkebevilling 17.12.2019 3548/2019
Utgående brev Lyst på livet v/ Gunnhill Margy Andreassen Ad Søknad om tilskudd 17.12.2019 3612/2019
Utgående brev Nordfjeldske Kontroll AS Avtale om salgs-, skjenke og røykekontroller 17.12.2019 3627/2019
Utgående brev Arnt-Ove Pettersen ENDRING AV KOMMUNALE AVGIFTER – 73/49 17.12.2019 3616/2019
Utgående brev Johannes Gyltnes D-SAK 87/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK 17.12.2019 3602/2019
Utgående brev Fjelldal Idrettslag v/ Rudi Olsen FAKTURA LEIE AV TJELDSUNDHALLEN 2019 17.12.2019 3605/2019
Utgående brev Sigma nord FAKTURA FOR LEIE AV TJELDSUNDHALLEN OG BASSENGET 2019 17.12.2019 3606/2019
Utgående brev Kongsvik kirke v/ Gunnhill Margy Andreassen AD Søknad om aktivitetstilskudd Kongsvik kirke 17.12.2019 3610/2019
Utgående brev Skånland kommune REFUSJON LOKALDEMOKRATI UNG 2019 17.12.2019 3614/2019
Utgående brev BYGDELAGET BAUNEN V/ ODDVAR GYLSETH m.fl. DEKNING AV KOMMUNALEAVGIFTER TIL PRIVATE SAMFUNNSHUS OG FORSAMLINGSHUS 2019. 17.12.2019 3608/2019
Utgående brev DSB Fakturamottak DFØ FAKTURA GAVE ÅPNING AV RAMSUND SKOLE 17.12.2019 3615/2019
Utgående brev Håvard Birkelund GEBYR FOR BEHANDLING AV DISPENSASJONSSAK PÅ GNR 72 BNR 29 - ORIENTERING OM VIDERE SAKSGANG 17.12.2019 3619/2019
Utgående brev Rainer G. Gundersen og Kari H. B. Karlsen m.fl. MELDING OM VEDTAK - SØKNAD OM DEKNING AV KOSTNADER TIL ETABLERING AV FIBER 17.12.2019 3623/2019
Utgående brev Tjeldnes bygdestue MELDING OM VEDTAK - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL TOALETT I TILKNYTNING TIL GAPAHUK V/SNUPLASSE FV 711 PÅ TJELDNES 17.12.2019 3625/2019
Utgående brev Myklebostad Båtforening MELDING OM VEDTAK - TILSKUDD TIL DEKNING AV OPPMÅLINGSGEBYR 92/79 - MYKLEBOSTAD BÅTFORENING 17.12.2019 3624/2019
Utgående brev Håvard Birkelund SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LNF- FORMÅL I KOMMUNEDELPLAN FOR FJELLDAL/RAMSTAD – LAGERHALL – GNR 72 BNR 29 – ENDRET SØKNAD 17.12.2019 3618/2019
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland m.fl. HØRING: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LNF(R)- FORMÅL I KOMMUNEDELPLAN FOR FJELLDAL/RAMSTAD - OPPFØRING AV REDSKAPSHUS PÅ GNR 72 BNR 126 I TJELDSUND KOMMUNE 17.12.2019 3617/2019
Utgående brev Svein Edvardsen TILLATELSE TIL TILTAK - 78/20 17.12.2019 3591/2019
Utgående brev Tjeldsund idrettslag v/ Ketil Edvardsen FAKTURA LEIE AV TJELDSUNDHALLEN, BASSENGET OG GYMSAL 2019 17.12.2019 3604/2019
Utgående brev Geir Pettersen FAKTURA FOR LEIE AV BASSENGET 2019 17.12.2019 3607/2019
Utgående brev Driftsstyret Tjeldsundhallen INTERNKJØP KOMMUNAL UTGIFT OPPVARMET BASSENG 16.12.2019 3597/2019
Utgående brev Evenes kommune v/Stine Fedreheim REFUSJONSKRAV HELSESØSTERTJENESTE 2019 16.12.2019 3599/2019
Utgående brev Pedersen snekkeri UTBETALING NÆRINGSFOND - PEDERSENS SNEKKERI 16.12.2019 3543/2019
Utgående brev ***** Svar på søknad redusert foreldrebetaling 16.12.2019 3601/2019
Inngående brev Tjeldsund kommune Administrasjons- og gjennomføringskostnader 2019 16.12.2019 3621/2019
Inngående brev Tjeldsund kommune Tilsagn administrasjon- og gjennomføringskostnader 16.12.2019 3622/2019
Utgående brev Statens vegvesen Region Nord DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE 72/43 16.12.2019 3510/2019
Utgående brev DSB Fakturamottak DFØ REFUSJONER NORGES BRANNSKOLE, HUSLEIE 2019 - LEIEAREALER OFFSHOREBYGG 16.12.2019 3595/2019
Utgående brev Liv Kristin Johnsen FERDIGATTEST 13.12.2019 3589/2019
Utgående brev Statens kartverk, tinglysingen SKJØTE TIL TINGLYSING 13.12.2019 3570/2019
Utgående brev Rolf Sørensen TINGLYST SKJØTE 13.12.2019 3590/2019
Inngående brev Lyst på livet Søknad om tilskudd 13.12.2019 3611/2019
Inngående brev Arnt-Ove Pettersen Søknad om reduksjon kommunale avgifter 13.12.2019 3609/2019
Utgående brev Driftsstyret Tjeldsundhallen REFUSJON RENHOLDER 13.12.2019 3593/2019
Utgående brev DSB Fakturamottak DFØ REFUSJONER NORGES BRANNSKOLE - OFFSHOREBYGG 2019 13.12.2019 3594/2019
Utgående brev Lena Kristin Benjaminsen SØKNAD OM FORELDREPERMISJON 13.12.2019 3568/2019
Utgående brev Forsvarets fakturasenter VANNAVGIFT RAMSUND ORLOGSTASJON 2019 13.12.2019 3592/2019
Utgående brev Sivilingeniør Vang VEDRØRENDE SØKNAD OM BRUKSENDRING 13.12.2019 3572/2019
Utgående brev Sverre Håkon Evju D-SAK 83/2019 SØKNAD OM DELING AV EIENDOMMEN GNR 81 BNR 10 13.12.2019 3249/2019
Utgående brev Forsvarets regnskapsadministrasjon FRA REFUSJON UTGIFTER TIL SNØBRØYTING RAMSUND ORLOGSTASJON 12.12.2019 3569/2019
Utgående brev Halvar Larssen D-SAK 89/2019 SØKNAD OM FRADELING AV AREAL FRA GNR 83 BNR 2 SOM TILLEGG TIL GNR 93 BNR 14 12.12.2019 3566/2019
Utgående brev Rolf Bragstad LEIE AV GRUNN - VARGENES 12.12.2019 3267/2019
Inngående brev Sámediggi - Sametinget UTTALELSE VEDRØRENDE HØRING - SØKNAD OM DISPENSASJON 83/35 12.12.2019 3598/2019
Inngående brev ***** REFUSJONSKRAV -UNDERVISNING - GJESTEELEV HØST 2019 12.12.2019 3596/2019
Inngående brev Harstad kommune KOMMUNAL VETERINÆRVAKT - FORDELING AV KOMMUNALT DRIFTSTILSKUDD FOR 2019 12.12.2019 3600/2019
Inngående brev Francicleide Johansen ARBEIDSAVTALE 11.12.2019 3583/2019
Utgående brev Bente Fjelldahl Refusjon databriller 11.12.2019 3557/2019
Utgående brev Signe Storli Refusjon databriller 11.12.2019 3556/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Anmodning om daglig rapportering innen kl. 14.00 fra kommunene i Nordland, Troms og Finnmark vedrørende redusert kapasitet i luftambulansetjenesten 11.12.2019 3573/2019
Utgående brev Nordland fylkeskommune Innsigelsen - deres sak 18/6432 11.12.2019 3564/2019
Inngående brev Nordfjeldske Kontroll AS Rapport vedr utførte salgs, skjenke og røykekontroller 11.12.2019 3581/2019
Inngående brev Statens kartverk RETUR AV TINGLYST DOKUMENT 11.12.2019 3587/2019
Inngående brev Statens kartverk RETUR AV TINGLYST DOKUMENT 11.12.2019 3588/2019
Inngående brev Norconsult Referat fra møte angående overvannsløsninger knyttet til nytt fortau i Ramsund 11.12.2019 3585/2019
Inngående brev Norconsult Foreløpig tegningshefte 11.12.2019 3586/2019
Inngående brev Liv Kristin Johnsen SØKNAD OM FERDIGATTEST 11.12.2019 3582/2019
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift 11.12.2019 3576/2019
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Videreutdanning for lærere - stipend og studieavgift 11.12.2019 3575/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune Oversikt over disponerte hyllemeter 2. halvår 2019 11.12.2019 3580/2019
Inngående brev Veterinærinstituttet KONTROLL AV DRIKKEVANN TJELDØY VV 11.12.2019 3577/2019
Inngående brev Torill Hægdahl KLAGE PÅ VEDTAK 11.12.2019 3584/2019
Utgående brev Harald M. Eilertsen Oppsigelse av SFO plass 11.12.2019 3559/2019
Inngående brev KomRev NORD Revisjonsberetning momskompensasjon 5 termin 2019 11.12.2019 3578/2019
Utgående brev Ivar Johnsen OPPMÅLINGSGEBYR 11.12.2019 3555/2019
Utgående brev Ivar Johnsen MELDING OM TINGLYST EIENDOM 11.12.2019 3554/2019
Inngående brev Statens vegvesen Region Nord Uttalelse til søknad om dispenseasjon 11.12.2019 3579/2019
Inngående brev UIT Norges arktiske univeristet Marinarkeologisk vurdering: Søknad om dispensasjon - etablering av tankanlegg med flytebrygge - gnr. 72 bnr. 132 11.12.2019 3574/2019
Inngående brev ***** Vedrørende søknad om bruksendring 11.12.2019 3571/2019
Utgående brev Anders Eikå Bergill D-SAK 88/2019 SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMENE GNR 74 BNR 1 OG 5 11.12.2019 3558/2019
Utgående brev Statens vegvesen Region Nord m.fl. HØRING: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PBL § 1-8 OG LNF(R)- FORMÅL I KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR OPPFØRING AV TO FRITIDSBOLIGER PÅ GNR 83 BNR 35 I TJELDSUND KOMMUNE 11.12.2019 3433/2019
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland UNDERRETNING OM VEDTAK I KLAGESAK GNR 86 BNR 38 10.12.2019 3552/2019
Utgående brev Irene Kjerstad MELDING OM VEDTAK 10.12.2019 3549/2019
Utgående brev Grete Eivik OPPSIGELSE 10.12.2019 3550/2019
Utgående brev Myklebostad kretsutvalg v/ Bjørnar Pettersen INNVILGET TILSKUDD NÆRINGSFOND - MYKLEBOSTAD KRETSUTVALG 10.12.2019 3553/2019
Utgående brev Vera Eivik Søknad høyere stillingsprosent 10.12.2019 3551/2019
Utgående brev Futurum AS SLUTTUTBETALING NÆRINGSFOND - UTVIKLINGSPROGRAM NARVIKREGIONEN DEL II 09.12.2019 3544/2019
Utgående brev Trond Ranang MELDING OM VEDTAK 09.12.2019 3547/2019
Inngående brev Svein Edvardsen Søknad om bygging av garasje 78/20 09.12.2019 3560/2019
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Tilskuddsbrev for 2019 09.12.2019 3561/2019
Utgående brev Det norske Arbeiderparti v/Bjørn Hanssen m.fl. STØTTE TIL POLITISKE PARTIER 2019 09.12.2019 3541/2019
Inngående brev Politiet UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 09.12.2019 3567/2019
Inngående brev Evenes kommune Vedrørende forvaltningskontroll innen landbruk 09.12.2019 3562/2019
Utgående brev ***** Vedtatt startlån 09.12.2019 3533/2019
Utgående brev Wangbergs spa DELUTBETALING NÆRINGSFOND - WANGBERGS SPA OG VELVÆRE 09.12.2019 3536/2019
Utgående brev Frank Høgås Nilsen MELDING OM VEDTAK 09.12.2019 3546/2019
Inngående brev ***** Vedrørende permisjon 09.12.2019 3565/2019
Utgående brev WS Maskin & transport AS FERDIGATTEST - 71/23 06.12.2019 3528/2019
Utgående brev Ninni Einem Ingebrigtsen D-SAK 86/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGGING AV ADKOMSTVEI OVER GNR 89 BNR 4 TIL HYTTETOMT GNR 89 BNR 15 06.12.2019 3532/2019
Utgående brev VINN SØKNAD KOMMUNALT NÆRINGSFOND - PROPELLFABRIKKEN 05.12.2019 3526/2019
Inngående brev Walter Normann Dragland AVTALE OM TILRETTELEGGING OG MERKING AV TURSTIER 05.12.2019 3538/2019
Utgående brev ***** INNVILGET TILSKUDD NÆRINGSFOND - ***** ***** 05.12.2019 3525/2019
Utgående brev Ninni Einem Ingebrigtsen SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV ADKOMSTVEG TIL HYTTETOMT GNR 89 BNR 15 OVER GNR 89 BNR 4 05.12.2019 3518/2019
Inngående brev Helsedirektoratet Informasjon om nye gebyrsatser i alkoholforskriften § 6-2 05.12.2019 3540/2019
Utgående brev Statens kartverk, tinglysingen SKJØTER TIL TINGLYSING 05.12.2019 3508/2019
Inngående brev Anders Eikå Bergill Søknad om konsesjon for Rambøveien 164, 9442 Ramsund 05.12.2019 3539/2019
Utgående brev ***** Vedrørende utøvelse av opsjonsavtale 05.12.2019 3517/2019
Inngående brev Eivind Kristoffersen Bestilling innsyn: Sak:2019/482 - Journalnr: 3394/2019 - SØKNAD DISPENSASJON ADKOMSTVEI 86/4 05.12.2019 3535/2019
Utgående brev Stig og Jorunn Kristensen VEDRØRENDE SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 05.12.2019 3509/2019
Utgående brev Kjærfjord båtforening INNVILGET TILSKUDD NÆRINGSFOND - KJÆRFJORD BÅTFORENING 05.12.2019 3524/2019
Inngående brev Helse- og omsorgsavdelingen UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 05.12.2019 3537/2019
Inngående brev Harald M. Eilertsen Oppsigelse av SFO plass 05.12.2019 3534/2019
Inngående brev VINN Bekreftelse på aksept av vilkår 04.12.2019 3531/2019
Inngående brev Futurum AS Anmodning om sluttutbetaling 04.12.2019 3529/2019
Inngående brev ***** Utøvelse av opsjonsavtale 04.12.2019 3527/2019
Utgående brev Statens vegvesen Region Nord Anmoder om dialogmøte - innsigelsen til detaljregulering av Campus Fjelldal 04.12.2019 3434/2019
Inngående brev Kjærfjord Kultur og Fritidsforening Treningsutstyr 04.12.2019 3530/2019
Utgående brev DNB Livsforsikring AS MELDING OM DØDSFALL 04.12.2019 3492/2019
Utgående brev Tjeldsund kommune UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 03.12.2019 3465/2019
Inngående brev Gøril Mathisen ARBEIDSAVTALE 03.12.2019 3512/2019
Saksframlegg/innstilling GAVER OG UTSMYKKING SOM HENGER PÅ RÅDHUSET PÅ HOL 03.12.2019 3439/2019
Saksframlegg/innstilling PLASSERING AV MØBLER LAGET AV EILERT OSPENES 03.12.2019 3436/2019
Utgående brev Miriam Fjelldahl og Alexander Jensen Oppstart barnehage 03.12.2019 3486/2019
Utgående brev Bunnpris Bogen SØKNAD OM TILLATELSE TIL SALG AV FYRVERKERI 03.12.2019 3470/2019
Utgående brev Evenes Rør AS Svar på søknad om tillatelse til salg av fyrverkeri 03.12.2019 3468/2019
Inngående brev Malin Berg ARBEIDSAVTALE 03.12.2019 3520/2019
Inngående brev Åse Mette Østland ARBEIDSAVTALE 03.12.2019 3519/2019
Inngående brev Veslemøy Gullerud ARBEIDSAVTALE 03.12.2019 3515/2019
Inngående brev Marian J Erlandsen ARBEIDSAVTALE 03.12.2019 3511/2019
Inngående brev Joakim Olsen ARBEIDSAVTALE 03.12.2019 3523/2019
Inngående brev Jan Roar Olsen ARBEIDSAVTALE 03.12.2019 3522/2019
Inngående brev May Kristin Hammersborg Roer ARBEIDSAVTALE 03.12.2019 3521/2019
Inngående brev Synne Sollund ARBEIDSAVTALE 03.12.2019 3516/2019
Inngående brev Eirin Berg ARBEIDSAVTALE 03.12.2019 3514/2019
Inngående brev Grete Skaanevik ARBEIDSAVTALE 03.12.2019 3513/2019
Saksframlegg/innstilling AVKLARING PÅ PLASSERING AV MUSEUMSGJENSTANDER OPPBEVART PÅ RÅDHUSET 03.12.2019 3438/2019
Utgående brev Harstad kommune Refusjonskrav barnehage 01.07.19 - 31.12.19 og spesialpedagogisk hjelp 02.12.2019 3464/2019
Inngående brev Lena Kristin Benjaminsen SØKNAD OM PERMISJON 02.12.2019 3489/2019
Utgående brev Hammer Multiservice INNVILGET TILSKUDD NÆRINGSFOND - HAMMER MULTISERVICE 02.12.2019 3459/2019
Inngående brev NAV AVTALE OM ARBEIDSTRENING 02.12.2019 3490/2019
Inngående brev Elise Samuelsen ARBEIDSAVTALE 02.12.2019 3495/2019
Inngående brev Viktoria Instanes Markussen ARBEIDSAVTALE 02.12.2019 3494/2019
Inngående brev Regine Torsteinsen ARBEIDSAVTALE 02.12.2019 3496/2019
Inngående brev Johannes Gyltnes SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - 79/30 02.12.2019 3497/2019
Utgående brev Vibeke Fredriksen INNVILGET NÆRINGSTILSKUDD - ZENTER FOR KUNSTTERAPI OG YOGA 02.12.2019 3460/2019
Utgående brev Pedersens snekkeri AVSLAG NÆRINGSFOND 02.12.2019 3458/2019
Utgående brev Kristina Lindahl BEKREFTELSE PÅ SLUTTÅRSAK 02.12.2019 3457/2019
Utgående brev Kristina Lindahl BEKREFTELSE MOTTATT UNDERRETTELSE 02.12.2019 3455/2019
Inngående brev Linn-Anita Tobiassen KJØP AV EKSTRADAGER 02.12.2019 3491/2019
Inngående brev Svein R Bergsli Utøvelse av opsjonsavtale 02.12.2019 3488/2019
Utgående brev Kongsvik kirke INNVILGET NÆRINGSTILSKUDD - TELESLYNGE KONGSVIK KIRKE 02.12.2019 3462/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune KULTURMINNEFAGLIG UTTALELSE 02.12.2019 3498/2019
Inngående brev Sámediggi - Sametinget UTTALELSE 02.12.2019 3499/2019
Inngående brev Gisele T de Morais ARBEIDSAVTALE 02.12.2019 3507/2019
Inngående brev Hilde Karin Paulsen ARBEIDSAVTALE 02.12.2019 3505/2019
Inngående brev Kristina Nyeggen ARBEIDSAVTALE 02.12.2019 3503/2019
Inngående brev Edel Anita Molander ARBEIDSAVTALE 02.12.2019 3501/2019
Inngående brev Annie Skaanevik ARBEIDSAVTALE 02.12.2019 3500/2019
Inngående brev Ellinor Berntsen ARBEIDSAVTALE 02.12.2019 3506/2019
Inngående brev Elise Samuelsen ARBEIDSAVTALE 02.12.2019 3504/2019
Inngående brev Turid Olsen ARBEIDSAVTALE 02.12.2019 3502/2019
Utgående brev Rolf Erik Sørensen Tillatelse til fjerning av trær 02.12.2019 3461/2019
Inngående brev Francicleide Johansen SVAR PÅ TILBUD OM FAST STILLING 02.12.2019 3493/2019
Inngående brev Ivar Johnsen ARBEIDSAVTALE 29.11.2019 3484/2019
Inngående brev Rolf Eirik Sørensen ARBEIDSAVTALE 29.11.2019 3482/2019
Utgående brev Norsk landbruksrådgivning Nord Norge SLUTTUTBETALING NÆRINGSFOND - NY GIV NYTT LIV 29.11.2019 3453/2019
Utgående brev ***** SØKNAD OM REISERETT MED TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE 29.11.2019 3445/2019
Inngående brev Grete Eivik OPPSIGELSE 29.11.2019 3469/2019
Inngående brev Torill Hundal Hægdahl ARBEIDSAVTALE 29.11.2019 3466/2019
Inngående brev Marita Arntsen ARBEIDSAVTALE 29.11.2019 3483/2019
Inngående brev Rigmor Skårnes ARBEIDSAVTALE 29.11.2019 3485/2019
Utgående brev ***** KULTURPRISEN 2019 29.11.2019 3448/2019
Utgående brev ***** Frivillighetsprisen 2019 29.11.2019 3450/2019
Inngående brev Gørild Irene Betten ARBEIDSAVTALE 29.11.2019 3477/2019
Inngående brev Bethina Viktoria Wibe ARBEIDSAVTALE 29.11.2019 3476/2019
Inngående brev Pia Maria Hammer Henriksen ARBEIDSAVTALE 29.11.2019 3474/2019
Inngående brev Ann Kristin Eilertsen ARBEIDSAVTALE 29.11.2019 3473/2019
Inngående brev Elise Samuelsen ARBEIDSAVTALE 29.11.2019 3472/2019
Inngående brev Vera Eivik ARBEIDSAVTALE 29.11.2019 3481/2019
Inngående brev Gøril Mathisen ARBEIDSAVTALE 29.11.2019 3480/2019
Inngående brev Jan Roar Olsen ARBEIDSAVTALE 29.11.2019 3475/2019
Utgående brev Bår-Arne Thomassen Kommunale avg på fritidsbolig 29.11.2019 3403/2019
Inngående brev Miriam Fjelldahl og Alexander Jensen Søknad om utsettelse av barnehagestart 29.11.2019 3479/2019
Utgående brev Nordland politidistrikt m.fl. UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 29.11.2019 3451/2019
Inngående brev Sivilingeniør Vang SØKNAD OM BRUKSENDRING 28.11.2019 3454/2019
Utgående brev Ansatte PLU REFERAT MØTE OPPSIGELSE SAMARBEIDSAVTALE PLU 11.01.2019 28.11.2019 271/2019
Utgående brev Anders Pettersen SØKNAD OM DISPENSASJON 79/6 - FORELØPIG SVAR 28.11.2019 3373/2019
Utgående brev Nordland Politidistrikt UTTALELSE TIL SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING 28.11.2019 3429/2019
Inngående brev ***** Søknad om redusert foreldrebetaling 28.11.2019 3456/2019
Utgående brev 9.klasse Ramsund skole v/Nils-Andreas Heggelund SVAR PÅ SØKNAD OM STØTTE TIL KLASSETUR 27.11.2019 3426/2019
Inngående brev Roar Joakimsen Søknad om dispensasjon 27.11.2019 3440/2019
Inngående brev Bente Fjelldahl Refusjon databriller 27.11.2019 3441/2019
Inngående brev Tora Marie Lie Økning av barnehageplass 27.11.2019 3435/2019
Utgående brev 9. klasse ved Ramsund skole v/Mona Hustad Svar på søknad om tilskudd til klassetur 27.11.2019 3427/2019
Utgående brev Sunniva Steen ENDRING AV OPPHOLDSTID AMINDA 27.11.2019 3423/2019
Inngående brev Signe Storli Refusjon databriller 27.11.2019 3442/2019
Utgående brev Tora Marie Lie ENDRING AV OPPHOLDSPLASS RONJA MARIE 27.11.2019 3428/2019
Utgående brev ***** KRAV OM FAST STILLING 27.11.2019 3424/2019
Inngående brev Steinar Næss Avtale om tilrettelegging og merking av turstier 27.11.2019 3443/2019
Inngående brev Lone Irene Dragland Avtale om tilrettelegging og merking av turstier 27.11.2019 3449/2019
Inngående brev WS Maskin & transport AS Ferdigattest Kong Olavs vei 328 27.11.2019 3437/2019
Inngående brev Marte Serine Langstrand ARBEIDSAVTALE 27.11.2019 3446/2019
Inngående brev Evy Ursin ARBEIDSAVTALE 27.11.2019 3444/2019
Utgående brev Geir Larssen ENDRING AV KOMMUNALE AVGIFTER – 71/11 26.11.2019 3408/2019
Inngående brev Mattilsynet Region Nord BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK 26.11.2019 3432/2019
Utgående brev ***** SVAR PÅ REDUKSJON AV STILLING/AFP 26.11.2019 3416/2019
Utgående brev Bufdir KOPI AV DOKUMENTER 26.11.2019 3410/2019
Inngående brev Dagfinn M Bertheussen SØKNAD OM DELING 73/2 26.11.2019 3430/2019
Inngående brev Lyst på Livet-Kongsvik pensjonistforening-Møteplassen Søknad om skjenkebevilling 25.11.2019 3425/2019
Utgående brev Posten Norge Oppsigelse av leieavtale 25.11.2019 3405/2019
Versjon:5.0.7