Postliste RSS fra innsyn.tjeldsund.kommune.no. http://innsyn.tjeldsund.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsyntje/journalpost/ Rss fra innsyn.tjeldsund.kommune.no Filtrering: Tittel: SKJØTER TIL TINGLYSING <text> - </text> Avs/Mot: Statens kartverk, tinglysingen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64842 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens kartverk, tinglysingen | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 3508/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: Bestilling innsyn: Sak:2019/482 - Journalnr: 3394/2019 - SØKNAD DISPENSASJON ADKOMSTVEI 86/4 <text> - </text> Avs/Mot: Eivind Kristoffersen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64869 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Kristoffersen | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 3535/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Informasjon om nye gebyrsatser i alkoholforskriften § 6-2 <text> - </text> Avs/Mot: Helsedirektoratet http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64874 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 3540/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: AVTALE OM TILRETTELEGGING OG MERKING AV TURSTIER <text> - </text> Avs/Mot: Walter Normann Dragland http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64872 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Walter Normann Dragland | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 3538/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: Oppsigelse av SFO plass <text> - </text> Avs/Mot: Harald M. Eilertsen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64868 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harald M. Eilertsen | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 3534/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: VEDRØRENDE SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL <text> - </text> Avs/Mot: Stig og Jorunn Kristensen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64843 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig og Jorunn Kristensen | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 3509/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: Vedrørende utøvelse av opsjonsavtale <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64851 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 3517/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: SØKNAD KOMMUNALT NÆRINGSFOND - PROPELLFABRIKKEN <text> - </text> Avs/Mot: VINN http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64860 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VINN | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 3526/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: INNVILGET TILSKUDD NÆRINGSFOND - KJÆRFJORD BÅTFORENING <text> - </text> Avs/Mot: Kjærfjord båtforening http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64858 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjærfjord båtforening | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 3524/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: INNVILGET TILSKUDD NÆRINGSFOND - ***** ***** <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64859 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 3525/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING <text> - </text> Avs/Mot: Helse- og omsorgsavdelingen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64871 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsavdelingen | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 3537/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV ADKOMSTVEG TIL HYTTETOMT GNR 89 BNR 15 OVER GNR 89 BNR 4 <text> - </text> Avs/Mot: Ninni Einem Ingebrigtsen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64852 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ninni Einem Ingebrigtsen | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 3518/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om konsesjon for Rambøveien 164, 9442 Ramsund <text> - </text> Avs/Mot: Anders Eikå Bergill http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64873 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Eikå Bergill | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 3539/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: Anmoder om dialogmøte - innsigelsen til detaljregulering av Campus Fjelldal <text> - </text> Avs/Mot: Statens vegvesen Region Nord http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64767 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen Region Nord | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 3434/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Anmodning om sluttutbetaling <text> - </text> Avs/Mot: Futurum AS http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64863 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Futurum AS | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 3529/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Utøvelse av opsjonsavtale <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64861 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 3527/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Bekreftelse på aksept av vilkår <text> - </text> Avs/Mot: VINN http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64865 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VINN | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 3531/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: MELDING OM DØDSFALL <text> - </text> Avs/Mot: DNB Livsforsikring AS http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64826 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DNB Livsforsikring AS | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 3492/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Treningsutstyr <text> - </text> Avs/Mot: Kjærfjord Kultur og Fritidsforening http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64864 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjærfjord Kultur og Fritidsforening | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 3530/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Joakim Olsen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64857 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Joakim Olsen | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 3523/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Jan Roar Olsen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64856 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Roar Olsen | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 3522/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: May Kristin Hammersborg Roer http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64855 Type: Inngående brev | Avs/Mot: May Kristin Hammersborg Roer | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 3521/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Malin Berg http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64854 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Malin Berg | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 3520/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Åse Mette Østland http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64853 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åse Mette Østland | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 3519/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Synne Sollund http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64850 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Synne Sollund | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 3516/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Veslemøy Gullerud http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64849 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veslemøy Gullerud | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 3515/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Eirin Berg http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64848 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirin Berg | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 3514/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Grete Skaanevik http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64847 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grete Skaanevik | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 3513/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Gøril Mathisen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64846 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gøril Mathisen | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 3512/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Marian J Erlandsen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64845 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marian J Erlandsen | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 3511/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: Oppstart barnehage <text> - </text> Avs/Mot: Miriam Fjelldahl og Alexander Jensen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64820 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Miriam Fjelldahl og Alexander Jensen | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 3486/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: AVKLARING PÅ PLASSERING AV MUSEUMSGJENSTANDER OPPBEVART PÅ RÅDHUSET <text> - </text> Avs/Mot: http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64771 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 3438/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: PLASSERING AV MØBLER LAGET AV EILERT OSPENES <text> - </text> Avs/Mot: http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64769 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 3436/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING <text> - </text> Avs/Mot: Tjeldsund kommune http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64799 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tjeldsund kommune | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 3465/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: GAVER OG UTSMYKKING SOM HENGER PÅ RÅDHUSET PÅ HOL <text> - </text> Avs/Mot: http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64772 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 3439/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: Svar på søknad om tillatelse til salg av fyrverkeri <text> - </text> Avs/Mot: Evenes Rør AS http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64802 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Evenes Rør AS | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 3468/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: SØKNAD OM TILLATELSE TIL SALG AV FYRVERKERI <text> - </text> Avs/Mot: Bunnpris Bogen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64804 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bunnpris Bogen | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 3470/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Gisele T de Morais http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64841 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gisele T de Morais | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3507/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Ellinor Berntsen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64840 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellinor Berntsen | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3506/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Hilde Karin Paulsen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64839 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Karin Paulsen | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3505/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Elise Samuelsen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64838 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elise Samuelsen | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3504/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Kristina Nyeggen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64837 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristina Nyeggen | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3503/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Regine Torsteinsen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64830 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Regine Torsteinsen | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3496/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Turid Olsen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64836 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Turid Olsen | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3502/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Elise Samuelsen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64829 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elise Samuelsen | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3495/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Viktoria Instanes Markussen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64828 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Viktoria Instanes Markussen | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3494/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Edel Anita Molander http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64835 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Edel Anita Molander | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3501/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Annie Skaanevik http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64834 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Annie Skaanevik | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3500/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: KJØP AV EKSTRADAGER <text> - </text> Avs/Mot: Linn-Anita Tobiassen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64825 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linn-Anita Tobiassen | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3491/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: Refusjonskrav barnehage 01.07.19 - 31.12.19 og spesialpedagogisk hjelp <text> - </text> Avs/Mot: Harstad kommune http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64798 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harstad kommune | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3464/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: UTTALELSE <text> - </text> Avs/Mot: Sámediggi - Sametinget http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64833 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sámediggi - Sametinget | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3499/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: KULTURMINNEFAGLIG UTTALELSE <text> - </text> Avs/Mot: Nordland fylkeskommune http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64832 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3498/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: BEKREFTELSE PÅ SLUTTÅRSAK <text> - </text> Avs/Mot: Kristina Lindahl http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64791 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristina Lindahl | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3457/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: AVSLAG NÆRINGSFOND <text> - </text> Avs/Mot: Pedersens snekkeri http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64792 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pedersens snekkeri | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3458/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Utøvelse av opsjonsavtale <text> - </text> Avs/Mot: Svein R Bergsli http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64822 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein R Bergsli | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3488/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: INNVILGET NÆRINGSTILSKUDD - ZENTER FOR KUNSTTERAPI OG YOGA <text> - </text> Avs/Mot: Vibeke Fredriksen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64794 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vibeke Fredriksen | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3460/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: INNVILGET TILSKUDD NÆRINGSFOND - HAMMER MULTISERVICE <text> - </text> Avs/Mot: Hammer Multiservice http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64793 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hammer Multiservice | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3459/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: BEKREFTELSE MOTTATT UNDERRETTELSE <text> - </text> Avs/Mot: Kristina Lindahl http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64788 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristina Lindahl | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3455/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: SVAR PÅ TILBUD OM FAST STILLING <text> - </text> Avs/Mot: Francicleide Johansen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64827 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Francicleide Johansen | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3493/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: INNVILGET NÆRINGSTILSKUDD - TELESLYNGE KONGSVIK KIRKE <text> - </text> Avs/Mot: Kongsvik kirke http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64796 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kongsvik kirke | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3462/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Tillatelse til fjerning av trær <text> - </text> Avs/Mot: Rolf Erik Sørensen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64795 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Erik Sørensen | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3461/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: SØKNAD OM PERMISJON <text> - </text> Avs/Mot: Lena Kristin Benjaminsen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64823 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lena Kristin Benjaminsen | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3489/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - 79/30 <text> - </text> Avs/Mot: Johannes Gyltnes http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64831 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johannes Gyltnes | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3497/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: AVTALE OM ARBEIDSTRENING <text> - </text> Avs/Mot: NAV http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64824 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3490/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Rigmor Skårnes http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64819 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rigmor Skårnes | Journaldato: 29.11.2019 | Journalnr: 3485/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Ivar Johnsen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64818 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivar Johnsen | Journaldato: 29.11.2019 | Journalnr: 3484/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Marita Arntsen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64817 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marita Arntsen | Journaldato: 29.11.2019 | Journalnr: 3483/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Rolf Eirik Sørensen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64816 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Eirik Sørensen | Journaldato: 29.11.2019 | Journalnr: 3482/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Torill Hundal Hægdahl http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64800 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torill Hundal Hægdahl | Journaldato: 29.11.2019 | Journalnr: 3466/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Vera Eivik http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64815 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vera Eivik | Journaldato: 29.11.2019 | Journalnr: 3481/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Gøril Mathisen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64814 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gøril Mathisen | Journaldato: 29.11.2019 | Journalnr: 3480/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Gørild Irene Betten http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64811 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gørild Irene Betten | Journaldato: 29.11.2019 | Journalnr: 3477/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Bethina Viktoria Wibe http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64810 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bethina Viktoria Wibe | Journaldato: 29.11.2019 | Journalnr: 3476/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Jan Roar Olsen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64809 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Roar Olsen | Journaldato: 29.11.2019 | Journalnr: 3475/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Pia Maria Hammer Henriksen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64808 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pia Maria Hammer Henriksen | Journaldato: 29.11.2019 | Journalnr: 3474/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Ann Kristin Eilertsen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64807 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann Kristin Eilertsen | Journaldato: 29.11.2019 | Journalnr: 3473/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Elise Samuelsen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64806 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elise Samuelsen | Journaldato: 29.11.2019 | Journalnr: 3472/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: SØKNAD OM REISERETT MED TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64778 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.11.2019 | Journalnr: 3445/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: Søknad om utsettelse av barnehagestart <text> - </text> Avs/Mot: Miriam Fjelldahl og Alexander Jensen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64813 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miriam Fjelldahl og Alexander Jensen | Journaldato: 29.11.2019 | Journalnr: 3479/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: SLUTTUTBETALING NÆRINGSFOND - NY GIV NYTT LIV <text> - </text> Avs/Mot: Norsk landbruksrådgivning Nord Norge http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64786 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk landbruksrådgivning Nord Norge | Journaldato: 29.11.2019 | Journalnr: 3453/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Frivillighetsprisen 2019 <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64783 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.11.2019 | Journalnr: 3450/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: KULTURPRISEN 2019 <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64781 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.11.2019 | Journalnr: 3448/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: Kommunale avg på fritidsbolig <text> - </text> Avs/Mot: Bår-Arne Thomassen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64736 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bår-Arne Thomassen | Journaldato: 29.11.2019 | Journalnr: 3403/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING <text> - </text> Avs/Mot: Nordland politidistrikt m.fl. http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64784 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordland politidistrikt m.fl. | Journaldato: 29.11.2019 | Journalnr: 3451/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: OPPSIGELSE <text> - </text> Avs/Mot: Grete Eivik http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64803 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grete Eivik | Journaldato: 29.11.2019 | Journalnr: 3469/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: Søknad om redusert foreldrebetaling <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64790 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.11.2019 | Journalnr: 3456/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: REFERAT MØTE OPPSIGELSE SAMARBEIDSAVTALE PLU 11.01.2019 <text> - </text> Avs/Mot: Ansatte PLU http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/61566 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ansatte PLU | Journaldato: 28.11.2019 | Journalnr: 271/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: UTTALELSE TIL SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING <text> - </text> Avs/Mot: Nordland Politidistrikt http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64762 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordland Politidistrikt | Journaldato: 28.11.2019 | Journalnr: 3429/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: SØKNAD OM DISPENSASJON 79/6 - FORELØPIG SVAR <text> - </text> Avs/Mot: Anders Pettersen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64706 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Pettersen | Journaldato: 28.11.2019 | Journalnr: 3373/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: SØKNAD OM BRUKSENDRING <text> - </text> Avs/Mot: Sivilingeniør Vang http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64787 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sivilingeniør Vang | Journaldato: 28.11.2019 | Journalnr: 3454/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: Avtale om tilrettelegging og merking av turstier <text> - </text> Avs/Mot: Lone Irene Dragland http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64782 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lone Irene Dragland | Journaldato: 27.11.2019 | Journalnr: 3449/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: Avtale om tilrettelegging og merking av turstier <text> - </text> Avs/Mot: Steinar Næss http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64776 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Næss | Journaldato: 27.11.2019 | Journalnr: 3443/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Marte Serine Langstrand http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64779 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marte Serine Langstrand | Journaldato: 27.11.2019 | Journalnr: 3446/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Evy Ursin http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64777 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Evy Ursin | Journaldato: 27.11.2019 | Journalnr: 3444/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: ENDRING AV OPPHOLDSTID AMINDA <text> - </text> Avs/Mot: Sunniva Steen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64756 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sunniva Steen | Journaldato: 27.11.2019 | Journalnr: 3423/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: Økning av barnehageplass <text> - </text> Avs/Mot: Tora Marie Lie http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64768 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tora Marie Lie | Journaldato: 27.11.2019 | Journalnr: 3435/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: ENDRING AV OPPHOLDSPLASS RONJA MARIE <text> - </text> Avs/Mot: Tora Marie Lie http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64761 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tora Marie Lie | Journaldato: 27.11.2019 | Journalnr: 3428/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: SVAR PÅ SØKNAD OM STØTTE TIL KLASSETUR <text> - </text> Avs/Mot: 9.klasse Ramsund skole v/Nils-Andreas Heggelund http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64759 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 9.klasse Ramsund skole v/Nils-Andreas Heggelund | Journaldato: 27.11.2019 | Journalnr: 3426/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Ferdigattest Kong Olavs vei 328 <text> - </text> Avs/Mot: WS Maskin & transport AS http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64770 Type: Inngående brev | Avs/Mot: WS Maskin & transport AS | Journaldato: 27.11.2019 | Journalnr: 3437/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: Refusjon databriller <text> - </text> Avs/Mot: Signe Storli http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64775 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Signe Storli | Journaldato: 27.11.2019 | Journalnr: 3442/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen |