Postliste RSS fra innsyn.tjeldsund.kommune.no. http://innsyn.tjeldsund.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsyntje/journalpost/ Rss fra innsyn.tjeldsund.kommune.no Filtrering: Tittel: Detaljregulering av Campus Fjelldal - behandling etter høring og offentlig ettersyn, høringsfrist 31.10.2019 <text> - </text> Avs/Mot: http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64654 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3321/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: SLUTTKONTROLL/SAMSVARSERKLÆRING UTSIKTEN 1C <text> - </text> Avs/Mot: El-Installatøren http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64728 Type: Inngående brev | Avs/Mot: El-Installatøren | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3395/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: Melding om vedtak - Kystsoneplan II for Midt- og Sør Troms - endelig vedtak Tjeldsund kommune <text> - </text> Avs/Mot: Lenvik kommune http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64639 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lenvik kommune | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3306/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 72/152 <text> - </text> Avs/Mot: Fjellbo Gård Runde Sandvik http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64729 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fjellbo Gård Runde Sandvik | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3396/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 72/6 <text> - </text> Avs/Mot: Lundli Gård v/Pettersen-Helgesen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64724 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lundli Gård v/Pettersen-Helgesen | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3391/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 72/1 <text> - </text> Avs/Mot: Rolf Eirik Sørensen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64723 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Eirik Sørensen | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3390/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 72/22 <text> - </text> Avs/Mot: Kara Gård Kari H. B. Karlsen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64722 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kara Gård Kari H. B. Karlsen | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3389/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 73/7 <text> - </text> Avs/Mot: Øyvind Skaanevik http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64721 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Skaanevik | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3388/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: SØKNAD OM REGIONALT MILJØTILSKUDD 92/15 <text> - </text> Avs/Mot: Per Ivar Skaanevik http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64720 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Ivar Skaanevik | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3387/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 87/8 <text> - </text> Avs/Mot: jan Roar Olsen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64719 Type: Inngående brev | Avs/Mot: jan Roar Olsen | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3386/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 92/3 <text> - </text> Avs/Mot: Kai Tore Nordgård http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64718 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kai Tore Nordgård | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3385/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om aktivitetstilskudd Kongsvik kirke <text> - </text> Avs/Mot: Kongsvik kirke http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64707 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kongsvik kirke | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3374/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 92/1 <text> - </text> Avs/Mot: Tone Merete Arvidsdatter http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64717 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tone Merete Arvidsdatter | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3384/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 73/10 <text> - </text> Avs/Mot: Gardsøya Ketil Edvardsen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64716 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gardsøya Ketil Edvardsen | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3383/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: SØKNAD OM REGIONALT MILJØTILSKUDD 86/7 <text> - </text> Avs/Mot: Eivind Kristoffersen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64715 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Kristoffersen | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3382/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 67/48 <text> - </text> Avs/Mot: Elling Benjaminsen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64714 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elling Benjaminsen | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3381/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: OPPSIGELSE AV SFO-PLASSER <text> - </text> Avs/Mot: Ove og Fam-Marlen Vangen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64671 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ove og Fam-Marlen Vangen | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3338/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 93/1 <text> - </text> Avs/Mot: Sigfred Nilssen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64713 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigfred Nilssen | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3380/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 86/7 <text> - </text> Avs/Mot: Eivind Kristoffersen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64712 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Kristoffersen | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3379/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 92/15 <text> - </text> Avs/Mot: Per Ivar Skaanevik http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64711 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Ivar Skaanevik | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3378/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: REFUSJONSKRAV TILLITSVALGTE TJELDSUND KOMMUNE <text> - </text> Avs/Mot: Utdanningsforbundet http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64669 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Utdanningsforbundet | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3336/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: SØKNAD OM REIONALT MILJØTILSKUDD 80/8 <text> - </text> Avs/Mot: Trond Bang Johansen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64710 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Bang Johansen | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3377/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 80/8 <text> - </text> Avs/Mot: Trond Bang Johansen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64709 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Bang Johansen | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3376/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LNF- FORMÅL I KOMMUNEDELPLAN FOR FJELLDAL/RAMSTAD – LAGERHALL – GNR 72 BNR 29 – ENDRET SØKNAD <text> - </text> Avs/Mot: http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64661 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3328/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: Spørsmål om trafikksikkerhet Ramsund <text> - </text> Avs/Mot: Clas Gullvang m.fl. http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64672 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Clas Gullvang m.fl. | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3339/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: VEDRØRENDE SØKNAD OM DISPENSASJON <text> - </text> Avs/Mot: Nordland fylkeskommune http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64701 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3368/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: OPPFØLGINGSSAMTALE/PLAN <text> - </text> Avs/Mot: Administrasjon http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64726 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Administrasjon | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3393/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: FORESPØRSEL OM SIKRINGSTILTAK MOT SKRED I BRATT TERRENG FOR EKSISTERENDE BEBYGGELSE I KOMMUNENE <text> - </text> Avs/Mot: Norges vassdrags- og energidirektorat - NVE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64700 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges vassdrags- og energidirektorat - NVE | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3367/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: SØKNAD DISPENSASJON ADKOMSTVEI 86/4 <text> - </text> Avs/Mot: Kjell Ivar Ingebrigtsen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64727 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Ivar Ingebrigtsen | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3394/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: REFERAT FRA MØTE <text> - </text> Avs/Mot: Administrasjon http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64725 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Administrasjon | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3392/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: Retur av tinglyst dokument <text> - </text> Avs/Mot: Statens kartverk http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64699 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens kartverk | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 3366/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: KLAGE PÅ VEDTAK I F-SAK 67/19 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON GNR 86 BNR 38 <text> - </text> Avs/Mot: http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64448 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 3116/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: Dispensasjon - fradeling av boligtomt - 67/33 <text> - </text> Avs/Mot: Stig og Jorunn Kristensen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64694 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig og Jorunn Kristensen | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 3361/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: Utbetalingsanmodning <text> - </text> Avs/Mot: Norsk landbruksrådgivning Nord Norge http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64695 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk landbruksrådgivning Nord Norge | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 3362/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Søknad om dispensasjon 83/35 - Tilleggsopplysninger <text> - </text> Avs/Mot: Vorin Brox Eilertsen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64693 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vorin Brox Eilertsen | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 3360/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV SNØSCOOTER TIL PREPAREING AV SKILØYPER PÅ MYKLEBOSTAD <text> - </text> Avs/Mot: http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64546 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 3213/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: TILSKUDD TIL DEKNING AV OPPMÅLINGSGEBYR 92/79 - MYKLEBOSTAD BÅTFORENING <text> - </text> Avs/Mot: http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64560 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 3227/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL TOALETT I TILKNYTNING TIL GAPAHUK V/SNUPLASSE FV 711 PÅ TJELDNES <text> - </text> Avs/Mot: http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64574 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 3241/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: Vernerundeskjema Tjeldsund omsorgsenter <text> - </text> Avs/Mot: Tjeldsund omsorgssenter http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64698 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tjeldsund omsorgssenter | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 3365/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: Dispensasjon scooter i forbindelse med øvelse <text> - </text> Avs/Mot: Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64632 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 3299/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: Vernerundeskjema Fjelldal helsesenter <text> - </text> Avs/Mot: Fjelldal helsesenter http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64697 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fjelldal helsesenter | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 3364/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: Dokumenter VEDTATT detaljregulering av Ramstad boligfelt <text> - </text> Avs/Mot: Liv Kristin Johnsen m.fl. http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64411 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Liv Kristin Johnsen m.fl. | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3079/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Bestilling innsyn: Sak:2019/476 - Journalnr: 3311/2019 - Dokument tittel: Omgjøring av eiendom til fritidbolig <text> - </text> Avs/Mot: Eivind Kristoffersen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64668 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Kristoffersen | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3335/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Bestilling innsyn: Journalnr: 3290/2019 - Anmodning om tilbud - geoteknisk vurdering <text> - </text> Avs/Mot: Stig Kristensen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64667 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Kristensen | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3334/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Linda Horn http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64679 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linda Horn | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3346/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Anette Fossbakk http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64678 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anette Fossbakk | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3345/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Olaug Kristiansen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64677 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olaug Kristiansen | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3344/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Kristina Nyeggen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64676 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristina Nyeggen | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3343/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Einar Molander http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64675 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Molander | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3342/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: Kvittering for mottak av forkynning <text> - </text> Avs/Mot: Ofoten og Sør-Troms jordskifterett http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64655 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ofoten og Sør-Troms jordskifterett | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3322/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: OPPMÅLINGSGEBYR <text> - </text> Avs/Mot: Roar og Halldis Hansen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64650 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roar og Halldis Hansen | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3317/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: MELDING OM TINGLYST EIENDOM <text> - </text> Avs/Mot: Roar og Halldis Hansen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64649 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roar og Halldis Hansen | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3316/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: OPPSIGELSE AV SFO-PLASSER <text> - </text> Avs/Mot: Ove og Fam-Marlen Vangen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64670 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ove og Fam-Marlen Vangen | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3337/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Toril Marie Helgesen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64690 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Toril Marie Helgesen | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3357/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Asrunn Pettersen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64689 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asrunn Pettersen | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3356/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Ellen Markussen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64688 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Markussen | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3355/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Aina Bakkland http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64687 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aina Bakkland | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3354/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Aud Pedersen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64686 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aud Pedersen | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3353/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Steinar Ove Johnsen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64685 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Ove Johnsen | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3352/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: Tilskuddsliste for tros- og livssynssamfunn 2019 Tjeldsund kommune <text> - </text> Avs/Mot: Brønnøysundregistrene http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64666 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brønnøysundregistrene | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3333/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Synøve Røberg http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64684 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Synøve Røberg | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3351/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Halgerd Henriksen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64683 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halgerd Henriksen | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3350/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Turid Olsen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64682 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Turid Olsen | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3349/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Aud Lorentzen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64681 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aud Lorentzen | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3348/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: Vedrørende kjøp av tilleggsareal <text> - </text> Avs/Mot: Ivar Johnsen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64665 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivar Johnsen | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3332/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: UTSATT OPPMÅLING <text> - </text> Avs/Mot: Lajla Riise http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64653 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lajla Riise | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3320/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Aud Lorentzen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64680 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aud Lorentzen | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3347/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Trine Steen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64674 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trine Steen | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3341/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: SØKNAD OM UTBETALING AV STØTTE <text> - </text> Avs/Mot: Kongsvik kirke http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64662 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kongsvik kirke | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 3329/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 14.11.2019 <text> - </text> Avs/Mot: Intergrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64664 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Intergrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 3331/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: Underrettelse til arbeidsgiver <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64663 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 3330/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: SKJØTER TIL TINGLYSING <text> - </text> Avs/Mot: Statens kartverk, tinglysingen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64629 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens kartverk, tinglysingen | Journaldato: 14.11.2019 | Journalnr: 3296/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: UTTALELSE OG INNSIGELSE <text> - </text> Avs/Mot: Nordland fylkeskommune http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64648 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 14.11.2019 | Journalnr: 3315/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Oppsigelse pga. kommunesammenslåing <text> - </text> Avs/Mot: Norsk Helsenett http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64329 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk Helsenett | Journaldato: 14.11.2019 | Journalnr: 2998/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: SØKNAD <text> - </text> Avs/Mot: Vegar Skogvoll http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64659 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegar Skogvoll | Journaldato: 14.11.2019 | Journalnr: 3326/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: SØKNAD <text> - </text> Avs/Mot: Grethe Jakobsen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64657 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grethe Jakobsen | Journaldato: 14.11.2019 | Journalnr: 3324/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: Kulturprisen 2019 <text> - </text> Avs/Mot: Rigmor Wangen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64652 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rigmor Wangen | Journaldato: 14.11.2019 | Journalnr: 3319/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: SØKNAD OM DISPENSASJON 83/35 - TILLEGGSOPPLYSNINGER <text> - </text> Avs/Mot: Aud Helene Eilertsen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64638 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aud Helene Eilertsen | Journaldato: 14.11.2019 | Journalnr: 3305/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: SØKNAD <text> - </text> Avs/Mot: Grethe Jakobsen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64658 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grethe Jakobsen | Journaldato: 14.11.2019 | Journalnr: 3325/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: INFORMASJON TIL ANSATTE - Sammenslåing av kommunene Skånland og Tjeldsund <text> - </text> Avs/Mot: Til ansatte i Tjeldsund kommune http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64351 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Til ansatte i Tjeldsund kommune | Journaldato: 14.11.2019 | Journalnr: 3020/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Renee Ramstad Sletten http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64651 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Renee Ramstad Sletten | Journaldato: 14.11.2019 | Journalnr: 3318/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING <text> - </text> Avs/Mot: Eurest AS http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64656 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eurest AS | Journaldato: 14.11.2019 | Journalnr: 3323/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Vedr utsatt frist <text> - </text> Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64643 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 13.11.2019 | Journalnr: 3310/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Ber om utsatt frist - reg.plan Campus Fjelldal <text> - </text> Avs/Mot: Nordland fylkeskommune http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64642 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 13.11.2019 | Journalnr: 3309/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Anmodning om tilbud - geoteknisk vurdering <text> - </text> Avs/Mot: Asplan Viak AS http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64623 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asplan Viak AS | Journaldato: 13.11.2019 | Journalnr: 3290/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: VEDTAK OM RETT OG PLIKT TIL DELTAKELSE I OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP. <text> - </text> Avs/Mot: Gina Gacis Alberto http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64583 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gina Gacis Alberto | Journaldato: 13.11.2019 | Journalnr: 3250/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: Vedr konsumprisindeks middag TOS <text> - </text> Avs/Mot: JaHa pub & catring http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63790 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JaHa pub & catring | Journaldato: 13.11.2019 | Journalnr: 2461/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: REFUSJONER VALGAVVIKLING 2019 <text> - </text> Avs/Mot: Skånland kommune http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64611 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skånland kommune | Journaldato: 13.11.2019 | Journalnr: 3278/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: REFUSJON DRIFT TJELDSUNDHALLEN 4.KVARTAL 2019 <text> - </text> Avs/Mot: Forsvarsbygg, Fellestjenester v/57122, Hamar fakturasenteret http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64605 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Forsvarsbygg, Fellestjenester v/57122, Hamar fakturasenteret | Journaldato: 13.11.2019 | Journalnr: 3272/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: SØKNAD OM FERDIGATTEST <text> - </text> Avs/Mot: Jan Kvilstad http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64645 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Kvilstad | Journaldato: 13.11.2019 | Journalnr: 3312/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: VEDRØRENDE ELEV <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64647 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2019 | Journalnr: 3314/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: SPØRSMÅL VEDRØRENDE ELEV <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64646 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2019 | Journalnr: 3313/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: Omgjøring av eiendom til fritidbolig <text> - </text> Avs/Mot: Geir Larssen http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64644 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Larssen | Journaldato: 13.11.2019 | Journalnr: 3311/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: ENDRING AV OPPHOLDSPLASS RONJA MARIE <text> - </text> Avs/Mot: Tora Marie Lie http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64628 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tora Marie Lie | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 3295/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: AD Søknad om aktivitetstilskudd - Myklebostad kretsutvalg <text> - </text> Avs/Mot: Myklebostad kretsutvalg http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64573 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Myklebostad kretsutvalg | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 3240/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: Tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel for inntil to fritidsboliger fra fv. 7548 - 88/3 <text> - </text> Avs/Mot: Statens kartverk http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64634 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens kartverk | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 3301/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: FERDIGATTEST - FRITIDSBOLIG - 92/77 <text> - </text> Avs/Mot: Ranahytta Bernhard Olsen AS http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64490 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ranahytta Bernhard Olsen AS | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 3157/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: DISPENSASJON FRA VEGLOVENS BYGGEGRENSE FOR OPPFØRING AV TILBYGG TIL HYTTE - 64/25 <text> - </text> Avs/Mot: Statens vegvesen Region Nord http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64641 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen Region Nord | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 3308/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: ANMODNING OM UTTALELSE <text> - </text> Avs/Mot: Politiet http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64640 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politiet | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 3307/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: MELDING OM MATRIKKELFØRT JORDSKIFTESAK <text> - </text> Avs/Mot: Adresser etter liste http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64572 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Adresser etter liste | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 3239/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen |