Postliste http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/ innsyn.tjeldsund.kommune.no FAKTURA FOR LEIE AV BASSENGET 2019 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64941 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Pettersen | Journaldato: 17.12.2019 | Journalnr: 3607/2019 | FAKTURA FOR LEIE AV TJELDSUNDHALLEN OG BASSENGET 2019 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64940 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigma nord | Journaldato: 17.12.2019 | Journalnr: 3606/2019 | FAKTURA LEIE AV TJELDSUNDHALLEN 2019 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64939 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fjelldal Idrettslag v/ Rudi Olsen | Journaldato: 17.12.2019 | Journalnr: 3605/2019 | FAKTURA LEIE AV TJELDSUNDHALLEN, BASSENGET OG GYMSAL 2019 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64938 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tjeldsund idrettslag v/ Ketil Edvardsen | Journaldato: 17.12.2019 | Journalnr: 3604/2019 | FAKTURA GAVE ÅPNING AV RAMSUND SKOLE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64949 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DSB Fakturamottak DFØ | Journaldato: 17.12.2019 | Journalnr: 3615/2019 | REFUSJON LOKALDEMOKRATI UNG 2019 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64948 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skånland kommune | Journaldato: 17.12.2019 | Journalnr: 3614/2019 | REFUSJON PROSJEKTARBEID TJELDSUND 2020 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64947 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skånland kommune | Journaldato: 17.12.2019 | Journalnr: 3613/2019 | AD Søknad om aktivitetstilskudd Kongsvik kirke http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64944 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kongsvik kirke v/ Gunnhill Margy Andreassen | Journaldato: 17.12.2019 | Journalnr: 3610/2019 | Ad Søknad om tilskudd http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64946 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lyst på livet v/ Gunnhill Margy Andreassen | Journaldato: 17.12.2019 | Journalnr: 3612/2019 | DEKNING AV KOMMUNALEAVGIFTER TIL PRIVATE SAMFUNNSHUS OG FORSAMLINGSHUS 2019. http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64942 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGDELAGET BAUNEN V/ ODDVAR GYLSETH m.fl. | Journaldato: 17.12.2019 | Journalnr: 3608/2019 | GEBYR FOR BEHANDLING AV DISPENSASJONSSAK PÅ GNR 72 BNR 29 - ORIENTERING OM VIDERE SAKSGANG http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64953 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håvard Birkelund | Journaldato: 17.12.2019 | Journalnr: 3619/2019 | SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LNF- FORMÅL I KOMMUNEDELPLAN FOR FJELLDAL/RAMSTAD – LAGERHALL – GNR 72 BNR 29 – ENDRET SØKNAD http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64952 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håvard Birkelund | Journaldato: 17.12.2019 | Journalnr: 3618/2019 | Avtale om salgs-, skjenke og røykekontroller http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64961 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordfjeldske Kontroll AS | Journaldato: 17.12.2019 | Journalnr: 3627/2019 | Skjenkebevilling http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64882 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lyst på Livet-Kongsvik pensjonistforening-Møteplassen | Journaldato: 17.12.2019 | Journalnr: 3548/2019 | MELDING OM VEDTAK - SØKNAD OM DEKNING AV KOSTNADER TIL ETABLERING AV FIBER http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64957 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rainer G. Gundersen og Kari H. B. Karlsen m.fl. | Journaldato: 17.12.2019 | Journalnr: 3623/2019 | MELDING OM VEDTAK - TILSKUDD TIL DEKNING AV OPPMÅLINGSGEBYR 92/79 - MYKLEBOSTAD BÅTFORENING http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64958 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Myklebostad Båtforening | Journaldato: 17.12.2019 | Journalnr: 3624/2019 | MELDING OM VEDTAK - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL TOALETT I TILKNYTNING TIL GAPAHUK V/SNUPLASSE FV 711 PÅ TJELDNES http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64959 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tjeldnes bygdestue | Journaldato: 17.12.2019 | Journalnr: 3625/2019 | ENDRING AV KOMMUNALE AVGIFTER – 73/49 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64950 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnt-Ove Pettersen | Journaldato: 17.12.2019 | Journalnr: 3616/2019 | D-SAK 87/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64936 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johannes Gyltnes | Journaldato: 17.12.2019 | Journalnr: 3602/2019 | HØRING: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LNF(R)- FORMÅL I KOMMUNEDELPLAN FOR FJELLDAL/RAMSTAD - OPPFØRING AV REDSKAPSHUS PÅ GNR 72 BNR 126 I TJELDSUND KOMMUNE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64951 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland m.fl. | Journaldato: 17.12.2019 | Journalnr: 3617/2019 | TILLATELSE TIL TILTAK - 78/20 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64925 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Edvardsen | Journaldato: 17.12.2019 | Journalnr: 3591/2019 | Tilsagn administrasjon- og gjennomføringskostnader http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64956 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tjeldsund kommune | Journaldato: 16.12.2019 | Journalnr: 3622/2019 | Administrasjons- og gjennomføringskostnader 2019 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64955 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tjeldsund kommune | Journaldato: 16.12.2019 | Journalnr: 3621/2019 | REFUSJONSKRAV HELSESØSTERTJENESTE 2019 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64933 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Evenes kommune v/Stine Fedreheim | Journaldato: 16.12.2019 | Journalnr: 3599/2019 | INTERNKJØP KOMMUNAL UTGIFT OPPVARMET BASSENG http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64931 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Driftsstyret Tjeldsundhallen | Journaldato: 16.12.2019 | Journalnr: 3597/2019 | REFUSJONER NORGES BRANNSKOLE, HUSLEIE 2019 - LEIEAREALER OFFSHOREBYGG http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64929 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DSB Fakturamottak DFØ | Journaldato: 16.12.2019 | Journalnr: 3595/2019 | Svar på søknad redusert foreldrebetaling http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64935 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.12.2019 | Journalnr: 3601/2019 | UTBETALING NÆRINGSFOND - PEDERSENS SNEKKERI http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64877 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pedersen snekkeri | Journaldato: 16.12.2019 | Journalnr: 3543/2019 | DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE 72/43 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64844 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen Region Nord | Journaldato: 16.12.2019 | Journalnr: 3510/2019 | TINGLYST SKJØTE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64924 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Sørensen | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 3590/2019 | SKJØTE TIL TINGLYSING http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64904 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens kartverk, tinglysingen | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 3570/2019 | REFUSJONER NORGES BRANNSKOLE - OFFSHOREBYGG 2019 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64928 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DSB Fakturamottak DFØ | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 3594/2019 | REFUSJON RENHOLDER http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64927 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Driftsstyret Tjeldsundhallen | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 3593/2019 | VANNAVGIFT RAMSUND ORLOGSTASJON 2019 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64926 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Forsvarets fakturasenter | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 3592/2019 | Søknad om tilskudd http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64945 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lyst på livet | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 3611/2019 | D-SAK 83/2019 SØKNAD OM DELING AV EIENDOMMEN GNR 81 BNR 10 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64582 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sverre Håkon Evju | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 3249/2019 | FERDIGATTEST http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64923 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Kristin Johnsen | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 3589/2019 | VEDRØRENDE SØKNAD OM BRUKSENDRING http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64906 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sivilingeniør Vang | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 3572/2019 | SØKNAD OM FORELDREPERMISJON http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64902 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lena Kristin Benjaminsen | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 3568/2019 | Søknad om reduksjon kommunale avgifter http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64943 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnt-Ove Pettersen | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 3609/2019 | REFUSJONSKRAV -UNDERVISNING - GJESTEELEV HØST 2019 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64930 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.12.2019 | Journalnr: 3596/2019 | REFUSJON UTGIFTER TIL SNØBRØYTING RAMSUND ORLOGSTASJON http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64903 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Forsvarets regnskapsadministrasjon FRA | Journaldato: 12.12.2019 | Journalnr: 3569/2019 | LEIE AV GRUNN - VARGENES http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64600 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Bragstad | Journaldato: 12.12.2019 | Journalnr: 3267/2019 | KOMMUNAL VETERINÆRVAKT - FORDELING AV KOMMUNALT DRIFTSTILSKUDD FOR 2019 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64934 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harstad kommune | Journaldato: 12.12.2019 | Journalnr: 3600/2019 | UTTALELSE VEDRØRENDE HØRING - SØKNAD OM DISPENSASJON 83/35 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64932 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sámediggi - Sametinget | Journaldato: 12.12.2019 | Journalnr: 3598/2019 | D-SAK 89/2019 SØKNAD OM FRADELING AV AREAL FRA GNR 83 BNR 2 SOM TILLEGG TIL GNR 93 BNR 14 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64900 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvar Larssen | Journaldato: 12.12.2019 | Journalnr: 3566/2019 | RETUR AV TINGLYST DOKUMENT http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64922 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens kartverk | Journaldato: 11.12.2019 | Journalnr: 3588/2019 | RETUR AV TINGLYST DOKUMENT http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64921 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens kartverk | Journaldato: 11.12.2019 | Journalnr: 3587/2019 | Innsigelsen - deres sak 18/6432 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64898 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 11.12.2019 | Journalnr: 3564/2019 | Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64910 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 11.12.2019 | Journalnr: 3576/2019 | Videreutdanning for lærere - stipend og studieavgift http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64909 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 11.12.2019 | Journalnr: 3575/2019 | Oppsigelse av SFO plass http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64893 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harald M. Eilertsen | Journaldato: 11.12.2019 | Journalnr: 3559/2019 | KONTROLL AV DRIKKEVANN TJELDØY VV http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64911 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veterinærinstituttet | Journaldato: 11.12.2019 | Journalnr: 3577/2019 | Oversikt over disponerte hyllemeter 2. halvår 2019 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64914 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 11.12.2019 | Journalnr: 3580/2019 | Uttalelse til søknad om dispenseasjon http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64913 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen Region Nord | Journaldato: 11.12.2019 | Journalnr: 3579/2019 | Marinarkeologisk vurdering: Søknad om dispensasjon - etablering av tankanlegg med flytebrygge - gnr. 72 bnr. 132 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64908 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UIT Norges arktiske univeristet | Journaldato: 11.12.2019 | Journalnr: 3574/2019 | OPPMÅLINGSGEBYR http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64889 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivar Johnsen | Journaldato: 11.12.2019 | Journalnr: 3555/2019 | MELDING OM TINGLYST EIENDOM http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64888 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivar Johnsen | Journaldato: 11.12.2019 | Journalnr: 3554/2019 | HØRING: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PBL § 1-8 OG LNF(R)- FORMÅL I KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR OPPFØRING AV TO FRITIDSBOLIGER PÅ GNR 83 BNR 35 I TJELDSUND KOMMUNE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64766 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen Region Nord m.fl. | Journaldato: 11.12.2019 | Journalnr: 3433/2019 | Refusjon databriller http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64891 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Fjelldahl | Journaldato: 11.12.2019 | Journalnr: 3557/2019 | Foreløpig tegningshefte http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64920 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult | Journaldato: 11.12.2019 | Journalnr: 3586/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64917 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Francicleide Johansen | Journaldato: 11.12.2019 | Journalnr: 3583/2019 | Revisjonsberetning momskompensasjon 5 termin 2019 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64912 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KomRev NORD | Journaldato: 11.12.2019 | Journalnr: 3578/2019 | Rapport vedr utførte salgs, skjenke og røykekontroller http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64915 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordfjeldske Kontroll AS | Journaldato: 11.12.2019 | Journalnr: 3581/2019 | KLAGE PÅ VEDTAK http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64918 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torill Hægdahl | Journaldato: 11.12.2019 | Journalnr: 3584/2019 | SØKNAD OM FERDIGATTEST http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64916 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Kristin Johnsen | Journaldato: 11.12.2019 | Journalnr: 3582/2019 | Refusjon databriller http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64890 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Signe Storli | Journaldato: 11.12.2019 | Journalnr: 3556/2019 | Referat fra møte angående overvannsløsninger knyttet til nytt fortau i Ramsund http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64919 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult | Journaldato: 11.12.2019 | Journalnr: 3585/2019 | Vedrørende søknad om bruksendring http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64905 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2019 | Journalnr: 3571/2019 | D-SAK 88/2019 SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMENE GNR 74 BNR 1 OG 5 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64892 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Eikå Bergill | Journaldato: 11.12.2019 | Journalnr: 3558/2019 | Anmodning om daglig rapportering innen kl. 14.00 fra kommunene i Nordland, Troms og Finnmark vedrørende redusert kapasitet i luftambulansetjenesten http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64907 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 11.12.2019 | Journalnr: 3573/2019 | UNDERRETNING OM VEDTAK I KLAGESAK GNR 86 BNR 38 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64886 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 10.12.2019 | Journalnr: 3552/2019 | MELDING OM VEDTAK http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64883 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Irene Kjerstad | Journaldato: 10.12.2019 | Journalnr: 3549/2019 | INNVILGET TILSKUDD NÆRINGSFOND - MYKLEBOSTAD KRETSUTVALG http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64887 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Myklebostad kretsutvalg v/ Bjørnar Pettersen | Journaldato: 10.12.2019 | Journalnr: 3553/2019 | OPPSIGELSE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64884 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grete Eivik | Journaldato: 10.12.2019 | Journalnr: 3550/2019 | Søknad høyere stillingsprosent http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64885 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vera Eivik | Journaldato: 10.12.2019 | Journalnr: 3551/2019 | SLUTTUTBETALING NÆRINGSFOND - UTVIKLINGSPROGRAM NARVIKREGIONEN DEL II http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64878 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Futurum AS | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 3544/2019 | DELUTBETALING NÆRINGSFOND - WANGBERGS SPA OG VELVÆRE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64870 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wangbergs spa | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 3536/2019 | Vedrørende forvaltningskontroll innen landbruk http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64896 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Evenes kommune | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 3562/2019 | UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64901 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politiet | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 3567/2019 | MELDING OM VEDTAK http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64880 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frank Høgås Nilsen | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 3546/2019 | STØTTE TIL POLITISKE PARTIER 2019 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64875 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Det norske Arbeiderparti v/Bjørn Hanssen m.fl. | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 3541/2019 | MELDING OM VEDTAK http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64881 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Ranang | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 3547/2019 | Vedrørende permisjon http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64899 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 3565/2019 | Vedtatt startlån http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64867 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 3533/2019 | Tilskuddsbrev for 2019 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64895 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 3561/2019 | Søknad om bygging av garasje 78/20 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64894 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Edvardsen | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 3560/2019 | FERDIGATTEST - 71/23 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64862 Type: Utgående brev | Avs/Mot: WS Maskin & transport AS | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 3528/2019 | D-SAK 86/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGGING AV ADKOMSTVEI OVER GNR 89 BNR 4 TIL HYTTETOMT GNR 89 BNR 15 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64866 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ninni Einem Ingebrigtsen | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 3532/2019 | SKJØTER TIL TINGLYSING http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64842 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens kartverk, tinglysingen | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 3508/2019 | Bestilling innsyn: Sak:2019/482 - Journalnr: 3394/2019 - SØKNAD DISPENSASJON ADKOMSTVEI 86/4 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64869 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Kristoffersen | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 3535/2019 | Informasjon om nye gebyrsatser i alkoholforskriften § 6-2 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64874 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 3540/2019 | AVTALE OM TILRETTELEGGING OG MERKING AV TURSTIER http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64872 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Walter Normann Dragland | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 3538/2019 | Oppsigelse av SFO plass http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64868 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harald M. Eilertsen | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 3534/2019 | VEDRØRENDE SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64843 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig og Jorunn Kristensen | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 3509/2019 | Vedrørende utøvelse av opsjonsavtale http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64851 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 3517/2019 | SØKNAD KOMMUNALT NÆRINGSFOND - PROPELLFABRIKKEN http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64860 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VINN | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 3526/2019 | INNVILGET TILSKUDD NÆRINGSFOND - ***** ***** http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64859 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 3525/2019 | INNVILGET TILSKUDD NÆRINGSFOND - KJÆRFJORD BÅTFORENING http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64858 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjærfjord båtforening | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 3524/2019 | UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64871 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsavdelingen | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 3537/2019 | SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV ADKOMSTVEG TIL HYTTETOMT GNR 89 BNR 15 OVER GNR 89 BNR 4 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64852 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ninni Einem Ingebrigtsen | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 3518/2019 | Søknad om konsesjon for Rambøveien 164, 9442 Ramsund http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64873 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Eikå Bergill | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 3539/2019 | Anmoder om dialogmøte - innsigelsen til detaljregulering av Campus Fjelldal http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64767 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen Region Nord | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 3434/2019 | Anmodning om sluttutbetaling http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64863 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Futurum AS | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 3529/2019 | Utøvelse av opsjonsavtale http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64861 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 3527/2019 | Bekreftelse på aksept av vilkår http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64865 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VINN | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 3531/2019 | Treningsutstyr http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64864 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjærfjord Kultur og Fritidsforening | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 3530/2019 | MELDING OM DØDSFALL http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64826 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DNB Livsforsikring AS | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 3492/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64857 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Joakim Olsen | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 3523/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64856 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Roar Olsen | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 3522/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64855 Type: Inngående brev | Avs/Mot: May Kristin Hammersborg Roer | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 3521/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64854 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Malin Berg | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 3520/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64853 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åse Mette Østland | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 3519/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64850 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Synne Sollund | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 3516/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64849 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veslemøy Gullerud | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 3515/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64848 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirin Berg | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 3514/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64847 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grete Skaanevik | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 3513/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64846 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gøril Mathisen | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 3512/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64845 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marian J Erlandsen | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 3511/2019 | Oppstart barnehage http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64820 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Miriam Fjelldahl og Alexander Jensen | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 3486/2019 | AVKLARING PÅ PLASSERING AV MUSEUMSGJENSTANDER OPPBEVART PÅ RÅDHUSET http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64771 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 3438/2019 | PLASSERING AV MØBLER LAGET AV EILERT OSPENES http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64769 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 3436/2019 | UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64799 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tjeldsund kommune | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 3465/2019 | GAVER OG UTSMYKKING SOM HENGER PÅ RÅDHUSET PÅ HOL http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64772 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 3439/2019 | Svar på søknad om tillatelse til salg av fyrverkeri http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64802 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Evenes Rør AS | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 3468/2019 | SØKNAD OM TILLATELSE TIL SALG AV FYRVERKERI http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64804 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bunnpris Bogen | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 3470/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64841 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gisele T de Morais | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3507/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64840 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellinor Berntsen | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3506/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64839 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Karin Paulsen | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3505/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64838 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elise Samuelsen | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3504/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64837 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristina Nyeggen | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3503/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64830 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Regine Torsteinsen | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3496/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64836 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Turid Olsen | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3502/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64829 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elise Samuelsen | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3495/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64828 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Viktoria Instanes Markussen | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3494/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64835 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Edel Anita Molander | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3501/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64834 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Annie Skaanevik | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3500/2019 | KJØP AV EKSTRADAGER http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64825 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linn-Anita Tobiassen | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3491/2019 | Refusjonskrav barnehage 01.07.19 - 31.12.19 og spesialpedagogisk hjelp http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64798 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harstad kommune | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3464/2019 | UTTALELSE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64833 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sámediggi - Sametinget | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3499/2019 | KULTURMINNEFAGLIG UTTALELSE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64832 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3498/2019 | Utøvelse av opsjonsavtale http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64822 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein R Bergsli | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3488/2019 | AVSLAG NÆRINGSFOND http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64792 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pedersens snekkeri | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3458/2019 | BEKREFTELSE PÅ SLUTTÅRSAK http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64791 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristina Lindahl | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3457/2019 | INNVILGET NÆRINGSTILSKUDD - ZENTER FOR KUNSTTERAPI OG YOGA http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64794 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vibeke Fredriksen | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3460/2019 | INNVILGET NÆRINGSTILSKUDD - TELESLYNGE KONGSVIK KIRKE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64796 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kongsvik kirke | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3462/2019 | BEKREFTELSE MOTTATT UNDERRETTELSE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64788 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristina Lindahl | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3455/2019 | INNVILGET TILSKUDD NÆRINGSFOND - HAMMER MULTISERVICE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64793 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hammer Multiservice | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3459/2019 | SVAR PÅ TILBUD OM FAST STILLING http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64827 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Francicleide Johansen | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3493/2019 | AVTALE OM ARBEIDSTRENING http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64824 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3490/2019 | SØKNAD OM PERMISJON http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64823 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lena Kristin Benjaminsen | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3489/2019 | Tillatelse til fjerning av trær http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64795 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Erik Sørensen | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3461/2019 | SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - 79/30 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64831 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johannes Gyltnes | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 3497/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64819 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rigmor Skårnes | Journaldato: 29.11.2019 | Journalnr: 3485/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64818 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivar Johnsen | Journaldato: 29.11.2019 | Journalnr: 3484/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64817 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marita Arntsen | Journaldato: 29.11.2019 | Journalnr: 3483/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64816 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Eirik Sørensen | Journaldato: 29.11.2019 | Journalnr: 3482/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64800 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torill Hundal Hægdahl | Journaldato: 29.11.2019 | Journalnr: 3466/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64815 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vera Eivik | Journaldato: 29.11.2019 | Journalnr: 3481/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64814 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gøril Mathisen | Journaldato: 29.11.2019 | Journalnr: 3480/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64811 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gørild Irene Betten | Journaldato: 29.11.2019 | Journalnr: 3477/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64810 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bethina Viktoria Wibe | Journaldato: 29.11.2019 | Journalnr: 3476/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64809 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Roar Olsen | Journaldato: 29.11.2019 | Journalnr: 3475/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64808 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pia Maria Hammer Henriksen | Journaldato: 29.11.2019 | Journalnr: 3474/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64807 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann Kristin Eilertsen | Journaldato: 29.11.2019 | Journalnr: 3473/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64806 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elise Samuelsen | Journaldato: 29.11.2019 | Journalnr: 3472/2019 | SØKNAD OM REISERETT MED TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64778 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.11.2019 | Journalnr: 3445/2019 | Søknad om utsettelse av barnehagestart http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64813 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miriam Fjelldahl og Alexander Jensen | Journaldato: 29.11.2019 | Journalnr: 3479/2019 | Frivillighetsprisen 2019 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64783 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.11.2019 | Journalnr: 3450/2019 | SLUTTUTBETALING NÆRINGSFOND - NY GIV NYTT LIV http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64786 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk landbruksrådgivning Nord Norge | Journaldato: 29.11.2019 | Journalnr: 3453/2019 | KULTURPRISEN 2019 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64781 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.11.2019 | Journalnr: 3448/2019 | Kommunale avg på fritidsbolig http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64736 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bår-Arne Thomassen | Journaldato: 29.11.2019 | Journalnr: 3403/2019 | UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64784 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordland politidistrikt m.fl. | Journaldato: 29.11.2019 | Journalnr: 3451/2019 | OPPSIGELSE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64803 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grete Eivik | Journaldato: 29.11.2019 | Journalnr: 3469/2019 | Søknad om redusert foreldrebetaling http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64790 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.11.2019 | Journalnr: 3456/2019 | REFERAT MØTE OPPSIGELSE SAMARBEIDSAVTALE PLU 11.01.2019 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/61566 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ansatte PLU | Journaldato: 28.11.2019 | Journalnr: 271/2019 | SØKNAD OM DISPENSASJON 79/6 - FORELØPIG SVAR http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64706 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Pettersen | Journaldato: 28.11.2019 | Journalnr: 3373/2019 | UTTALELSE TIL SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64762 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordland Politidistrikt | Journaldato: 28.11.2019 | Journalnr: 3429/2019 | SØKNAD OM BRUKSENDRING http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64787 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sivilingeniør Vang | Journaldato: 28.11.2019 | Journalnr: 3454/2019 | Avtale om tilrettelegging og merking av turstier http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64782 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lone Irene Dragland | Journaldato: 27.11.2019 | Journalnr: 3449/2019 | Avtale om tilrettelegging og merking av turstier http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64776 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Næss | Journaldato: 27.11.2019 | Journalnr: 3443/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64779 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marte Serine Langstrand | Journaldato: 27.11.2019 | Journalnr: 3446/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64777 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Evy Ursin | Journaldato: 27.11.2019 | Journalnr: 3444/2019 | ENDRING AV OPPHOLDSTID AMINDA http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64756 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sunniva Steen | Journaldato: 27.11.2019 | Journalnr: 3423/2019 | Økning av barnehageplass http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64768 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tora Marie Lie | Journaldato: 27.11.2019 | Journalnr: 3435/2019 | ENDRING AV OPPHOLDSPLASS RONJA MARIE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64761 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tora Marie Lie | Journaldato: 27.11.2019 | Journalnr: 3428/2019 | SVAR PÅ SØKNAD OM STØTTE TIL KLASSETUR http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64759 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 9.klasse Ramsund skole v/Nils-Andreas Heggelund | Journaldato: 27.11.2019 | Journalnr: 3426/2019 | Ferdigattest Kong Olavs vei 328 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64770 Type: Inngående brev | Avs/Mot: WS Maskin & transport AS | Journaldato: 27.11.2019 | Journalnr: 3437/2019 | Refusjon databriller http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64775 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Signe Storli | Journaldato: 27.11.2019 | Journalnr: 3442/2019 | KRAV OM FAST STILLING http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64757 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.11.2019 | Journalnr: 3424/2019 | Svar på søknad om tilskudd til klassetur http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64760 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 9. klasse ved Ramsund skole v/Mona Hustad | Journaldato: 27.11.2019 | Journalnr: 3427/2019 | Refusjon databriller http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64774 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bente Fjelldahl | Journaldato: 27.11.2019 | Journalnr: 3441/2019 | Søknad om dispensasjon http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64773 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roar Joakimsen | Journaldato: 27.11.2019 | Journalnr: 3440/2019 | BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64765 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet Region Nord | Journaldato: 26.11.2019 | Journalnr: 3432/2019 | SVAR PÅ REDUKSJON AV STILLING/AFP http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64749 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.11.2019 | Journalnr: 3416/2019 | KOPI AV DOKUMENTER http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64743 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bufdir | Journaldato: 26.11.2019 | Journalnr: 3410/2019 | ENDRING AV KOMMUNALE AVGIFTER – 71/11 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64741 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Larssen | Journaldato: 26.11.2019 | Journalnr: 3408/2019 | SØKNAD OM DELING 73/2 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64763 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dagfinn M Bertheussen | Journaldato: 26.11.2019 | Journalnr: 3430/2019 | Individuell oppfølgingsplan http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64733 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ramsund barnehage | Journaldato: 25.11.2019 | Journalnr: 3400/2019 | Oppsigelse av leieavtale http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64738 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Posten Norge | Journaldato: 25.11.2019 | Journalnr: 3405/2019 |