Postliste http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/ innsyn.tjeldsund.kommune.no Detaljregulering av Campus Fjelldal - behandling etter høring og offentlig ettersyn, høringsfrist 31.10.2019 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64654 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3321/2019 | SLUTTKONTROLL/SAMSVARSERKLÆRING UTSIKTEN 1C http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64728 Type: Inngående brev | Avs/Mot: El-Installatøren | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3395/2019 | Melding om vedtak - Kystsoneplan II for Midt- og Sør Troms - endelig vedtak Tjeldsund kommune http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64639 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lenvik kommune | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3306/2019 | SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 72/152 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64729 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fjellbo Gård Runde Sandvik | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3396/2019 | SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 72/6 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64724 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lundli Gård v/Pettersen-Helgesen | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3391/2019 | SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 72/1 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64723 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Eirik Sørensen | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3390/2019 | SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 72/22 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64722 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kara Gård Kari H. B. Karlsen | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3389/2019 | SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 73/7 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64721 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Skaanevik | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3388/2019 | SØKNAD OM REGIONALT MILJØTILSKUDD 92/15 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64720 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Ivar Skaanevik | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3387/2019 | SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 87/8 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64719 Type: Inngående brev | Avs/Mot: jan Roar Olsen | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3386/2019 | SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 92/3 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64718 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kai Tore Nordgård | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3385/2019 | Søknad om aktivitetstilskudd Kongsvik kirke http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64707 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kongsvik kirke | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3374/2019 | SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 92/1 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64717 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tone Merete Arvidsdatter | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3384/2019 | SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 73/10 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64716 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gardsøya Ketil Edvardsen | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3383/2019 | SØKNAD OM REGIONALT MILJØTILSKUDD 86/7 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64715 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Kristoffersen | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3382/2019 | SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 67/48 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64714 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elling Benjaminsen | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3381/2019 | OPPSIGELSE AV SFO-PLASSER http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64671 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ove og Fam-Marlen Vangen | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3338/2019 | SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 93/1 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64713 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigfred Nilssen | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3380/2019 | SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 86/7 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64712 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Kristoffersen | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3379/2019 | SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 92/15 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64711 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Ivar Skaanevik | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3378/2019 | REFUSJONSKRAV TILLITSVALGTE TJELDSUND KOMMUNE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64669 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Utdanningsforbundet | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3336/2019 | SØKNAD OM REIONALT MILJØTILSKUDD 80/8 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64710 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Bang Johansen | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3377/2019 | SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 80/8 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64709 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Bang Johansen | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3376/2019 | SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LNF- FORMÅL I KOMMUNEDELPLAN FOR FJELLDAL/RAMSTAD – LAGERHALL – GNR 72 BNR 29 – ENDRET SØKNAD http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64661 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3328/2019 | Spørsmål om trafikksikkerhet Ramsund http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64672 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Clas Gullvang m.fl. | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3339/2019 | VEDRØRENDE SØKNAD OM DISPENSASJON http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64701 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3368/2019 | OPPFØLGINGSSAMTALE/PLAN http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64726 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Administrasjon | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3393/2019 | FORESPØRSEL OM SIKRINGSTILTAK MOT SKRED I BRATT TERRENG FOR EKSISTERENDE BEBYGGELSE I KOMMUNENE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64700 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges vassdrags- og energidirektorat - NVE | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3367/2019 | SØKNAD DISPENSASJON ADKOMSTVEI 86/4 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64727 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Ivar Ingebrigtsen | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3394/2019 | REFERAT FRA MØTE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64725 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Administrasjon | Journaldato: 20.11.2019 | Journalnr: 3392/2019 | Retur av tinglyst dokument http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64699 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens kartverk | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 3366/2019 | KLAGE PÅ VEDTAK I F-SAK 67/19 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON GNR 86 BNR 38 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64448 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 3116/2019 | Dispensasjon - fradeling av boligtomt - 67/33 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64694 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig og Jorunn Kristensen | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 3361/2019 | Utbetalingsanmodning http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64695 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk landbruksrådgivning Nord Norge | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 3362/2019 | Søknad om dispensasjon 83/35 - Tilleggsopplysninger http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64693 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vorin Brox Eilertsen | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 3360/2019 | SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV SNØSCOOTER TIL PREPAREING AV SKILØYPER PÅ MYKLEBOSTAD http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64546 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 3213/2019 | TILSKUDD TIL DEKNING AV OPPMÅLINGSGEBYR 92/79 - MYKLEBOSTAD BÅTFORENING http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64560 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 3227/2019 | SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL TOALETT I TILKNYTNING TIL GAPAHUK V/SNUPLASSE FV 711 PÅ TJELDNES http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64574 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 3241/2019 | Vernerundeskjema Tjeldsund omsorgsenter http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64698 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tjeldsund omsorgssenter | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 3365/2019 | Dispensasjon scooter i forbindelse med øvelse http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64632 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 3299/2019 | Vernerundeskjema Fjelldal helsesenter http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64697 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fjelldal helsesenter | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 3364/2019 | Dokumenter VEDTATT detaljregulering av Ramstad boligfelt http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64411 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Liv Kristin Johnsen m.fl. | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3079/2019 | Bestilling innsyn: Sak:2019/476 - Journalnr: 3311/2019 - Dokument tittel: Omgjøring av eiendom til fritidbolig http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64668 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Kristoffersen | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3335/2019 | Bestilling innsyn: Journalnr: 3290/2019 - Anmodning om tilbud - geoteknisk vurdering http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64667 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Kristensen | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3334/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64679 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linda Horn | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3346/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64678 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anette Fossbakk | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3345/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64677 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olaug Kristiansen | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3344/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64676 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristina Nyeggen | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3343/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64675 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Molander | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3342/2019 | Kvittering for mottak av forkynning http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64655 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ofoten og Sør-Troms jordskifterett | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3322/2019 | OPPMÅLINGSGEBYR http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64650 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roar og Halldis Hansen | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3317/2019 | MELDING OM TINGLYST EIENDOM http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64649 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roar og Halldis Hansen | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3316/2019 | OPPSIGELSE AV SFO-PLASSER http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64670 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ove og Fam-Marlen Vangen | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3337/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64690 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Toril Marie Helgesen | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3357/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64689 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asrunn Pettersen | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3356/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64688 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Markussen | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3355/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64687 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aina Bakkland | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3354/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64686 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aud Pedersen | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3353/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64685 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Ove Johnsen | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3352/2019 | Tilskuddsliste for tros- og livssynssamfunn 2019 Tjeldsund kommune http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64666 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brønnøysundregistrene | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3333/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64684 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Synøve Røberg | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3351/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64683 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halgerd Henriksen | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3350/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64682 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Turid Olsen | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3349/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64681 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aud Lorentzen | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3348/2019 | Vedrørende kjøp av tilleggsareal http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64665 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivar Johnsen | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3332/2019 | UTSATT OPPMÅLING http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64653 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lajla Riise | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3320/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64680 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aud Lorentzen | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3347/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64674 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trine Steen | Journaldato: 18.11.2019 | Journalnr: 3341/2019 | SØKNAD OM UTBETALING AV STØTTE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64662 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kongsvik kirke | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 3329/2019 | Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 14.11.2019 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64664 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Intergrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 3331/2019 | Underrettelse til arbeidsgiver http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64663 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 3330/2019 | SKJØTER TIL TINGLYSING http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64629 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens kartverk, tinglysingen | Journaldato: 14.11.2019 | Journalnr: 3296/2019 | UTTALELSE OG INNSIGELSE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64648 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 14.11.2019 | Journalnr: 3315/2019 | Oppsigelse pga. kommunesammenslåing http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64329 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk Helsenett | Journaldato: 14.11.2019 | Journalnr: 2998/2019 | SØKNAD http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64659 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegar Skogvoll | Journaldato: 14.11.2019 | Journalnr: 3326/2019 | SØKNAD http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64657 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grethe Jakobsen | Journaldato: 14.11.2019 | Journalnr: 3324/2019 | Kulturprisen 2019 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64652 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rigmor Wangen | Journaldato: 14.11.2019 | Journalnr: 3319/2019 | SØKNAD OM DISPENSASJON 83/35 - TILLEGGSOPPLYSNINGER http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64638 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aud Helene Eilertsen | Journaldato: 14.11.2019 | Journalnr: 3305/2019 | SØKNAD http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64658 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grethe Jakobsen | Journaldato: 14.11.2019 | Journalnr: 3325/2019 | INFORMASJON TIL ANSATTE - Sammenslåing av kommunene Skånland og Tjeldsund http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64351 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Til ansatte i Tjeldsund kommune | Journaldato: 14.11.2019 | Journalnr: 3020/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64651 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Renee Ramstad Sletten | Journaldato: 14.11.2019 | Journalnr: 3318/2019 | SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64656 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eurest AS | Journaldato: 14.11.2019 | Journalnr: 3323/2019 | Vedr utsatt frist http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64643 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 13.11.2019 | Journalnr: 3310/2019 | Ber om utsatt frist - reg.plan Campus Fjelldal http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64642 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 13.11.2019 | Journalnr: 3309/2019 | Anmodning om tilbud - geoteknisk vurdering http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64623 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asplan Viak AS | Journaldato: 13.11.2019 | Journalnr: 3290/2019 | VEDTAK OM RETT OG PLIKT TIL DELTAKELSE I OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP. http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64583 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gina Gacis Alberto | Journaldato: 13.11.2019 | Journalnr: 3250/2019 | Vedr konsumprisindeks middag TOS http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63790 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JaHa pub & catring | Journaldato: 13.11.2019 | Journalnr: 2461/2019 | REFUSJONER VALGAVVIKLING 2019 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64611 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skånland kommune | Journaldato: 13.11.2019 | Journalnr: 3278/2019 | REFUSJON DRIFT TJELDSUNDHALLEN 4.KVARTAL 2019 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64605 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Forsvarsbygg, Fellestjenester v/57122, Hamar fakturasenteret | Journaldato: 13.11.2019 | Journalnr: 3272/2019 | SØKNAD OM FERDIGATTEST http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64645 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Kvilstad | Journaldato: 13.11.2019 | Journalnr: 3312/2019 | VEDRØRENDE ELEV http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64647 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2019 | Journalnr: 3314/2019 | SPØRSMÅL VEDRØRENDE ELEV http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64646 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2019 | Journalnr: 3313/2019 | Omgjøring av eiendom til fritidbolig http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64644 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Larssen | Journaldato: 13.11.2019 | Journalnr: 3311/2019 | ENDRING AV OPPHOLDSPLASS RONJA MARIE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64628 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tora Marie Lie | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 3295/2019 | AD Søknad om aktivitetstilskudd - Myklebostad kretsutvalg http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64573 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Myklebostad kretsutvalg | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 3240/2019 | Tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel for inntil to fritidsboliger fra fv. 7548 - 88/3 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64634 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens kartverk | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 3301/2019 | FERDIGATTEST - FRITIDSBOLIG - 92/77 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64490 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ranahytta Bernhard Olsen AS | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 3157/2019 | DISPENSASJON FRA VEGLOVENS BYGGEGRENSE FOR OPPFØRING AV TILBYGG TIL HYTTE - 64/25 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64641 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen Region Nord | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 3308/2019 | ANMODNING OM UTTALELSE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64640 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politiet | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 3307/2019 | MELDING OM MATRIKKELFØRT JORDSKIFTESAK http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64572 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Adresser etter liste | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 3239/2019 | Vedr Tjeldsund Bo og Camping - servicehus http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64637 Type: Utgående brev | Avs/Mot: A:rt Gymsal v/ Knut Vang | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 3304/2019 | SØKNAD OM DISPENSASJON 83/35 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64630 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aud Helene Eilertsen | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 3297/2019 | Kommunale avg på fritidsbolig http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64635 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bår-Arne Thomassen | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 3302/2019 | SØKNAD OM DISPENSASJON 79/6 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64631 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Pettersen | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 3298/2019 | Forvaltningstilsyn av kommunens myndighetsutøvelse http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64633 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 3300/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64622 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lena Torbergsen | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3289/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64621 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ulrika Louisa Snowdon | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3288/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64620 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristina Nyeggen | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3287/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64619 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gisele T de Morais | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3286/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64618 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nikolai Molander | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3285/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64617 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Seljestuen Molander | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3284/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64616 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Renate Marstrøm | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3283/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64615 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Helene Stensen Mannsåker | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3282/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64614 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cairong Lu | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3281/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64613 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tove Irene Kvile | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3280/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64612 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tonje Malen Karlsen Kristiansen | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3279/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64610 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linda Ann Kristensen | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3277/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64609 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingelin Flygel Klingan | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3276/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64608 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gry Kristina Karlsen | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3275/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64607 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gry Kristina Karlsen | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3274/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64606 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gry Karlsen | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3273/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64603 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fadia Goerge Kara Elias | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3270/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64602 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Supramad Gundersen | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3269/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64601 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Metavi Hammervold | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3268/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64599 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tove Irene Kvile | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3266/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64598 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Edel Anita Molander | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3265/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64597 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cecilie Pedersen Stenbro | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3264/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64596 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Sandvik | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3263/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64594 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirin Berg | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3261/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64593 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellinor Berntsen | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3260/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64592 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marita Arntsen | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3259/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64591 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tommy Anfinsen | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3258/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64590 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann Kristin Eilertsen | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3257/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64589 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Natalia Borisovna Bømark | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3256/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64588 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aphai Thettham Bjørkmo | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3255/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64587 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Camilla Tande Jacobsen | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3254/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64586 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Emma Heimgård | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3253/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64585 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lisa Heimgård | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3252/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64584 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alvin Gundersen | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3251/2019 | Felles forliksråd http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64566 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Politiet | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3233/2019 | Bestilling innsyn: Journalnr: 3031/2019 - RÅDHUSET PÅ TJELDØYA http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64579 Type: Inngående brev | Avs/Mot: eivind.kristoffersen@gmail.com | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3246/2019 | ARBEIDSAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64604 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tommy Anfinsen | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3271/2019 | Postforkynning med mottakskvittering gnr 68 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64580 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ofoten og Sør-Troms jordskifterett | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3247/2019 | REFERAT FRA MØTE I MUSEUMSSTYRET 30.10.2019 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64555 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elbjørg Johansen m.fl. | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3222/2019 | GEBYR FOR BEHANDLING AV DISPENSASJONSSAK PÅ GNR 84 BNR 1 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64564 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Sætre og Henie Dalsaune | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3231/2019 | Melding om avtale og vedtak om erverv og tiltredelse av grunn til offentlig veg http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64581 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens kartverk | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3248/2019 | KONTROLL AV DRIKKEVANN TJELDØY VV http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64576 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veterinærinstituttet | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3243/2019 | OPPMÅLINGSGEBYR http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64563 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vera Eivik | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3230/2019 | MELDING OM TINGLYST EIENDOM http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64562 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Robin Eivik | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3229/2019 | D-SAK 79/2019 SØKNAD OM FRADELING AV AREAL FRA KOMMUNAL EIENDOM GNR 72 BNR 248 SOM TILLEGG TIL GNR 72 BNR 304 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64558 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivar Johnsen | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3225/2019 | ANMODNING OM UTBETALING- PEDERSENS SNEKKERI http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64577 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pedersen snekkeri | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3244/2019 | LEIEAVTALE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64624 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Copysafe AS | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3291/2019 | HØRING: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PBL § 1-8 FOR ETABLERING AV TANKANLEGG MED FLYTEBRYGGE - GNR 72 BNR 132 I TJELDSUND KOMMUNE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64570 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland m.fl. | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3237/2019 | GRENSEJUSTERING 72/248 OG 72/330 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64568 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Sørensen | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3235/2019 | Tjeldsund Bo og Camping - servicehus http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64595 Type: Inngående brev | Avs/Mot: A:rt Gymsal v/Knut Vang | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3262/2019 | SØKNAD OM STARTLÅN http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64625 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 3292/2019 | MELDING OM VEDTAK - ENDRING AV STRUKTUR FOR FORLIKSRÅDET FOR RESTEN AV PERIODEN http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64435 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Evenes kommune | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 3103/2019 | AVTALE OM TILRETTELEGGING OG MERKING AV TURSTIER http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64575 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Sturla Martnes | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 3242/2019 | Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64571 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 3238/2019 | Forliksråd http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64565 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Evenes kommune | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 3232/2019 | Bekreftet Geovekstavtale http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64559 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens kartverk | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 3226/2019 | Oppsigelse av leieavtale http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64567 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Posten | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 3234/2019 | TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET - BØLGEDEMPENDE TILTAK I HAVNA PÅ KJERSTAD http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64258 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 2927/2019 | TILSKUDD FRA NÆRINGSFOND - STRATEGIPROSESS http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64488 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 3155/2019 | TILSKUDD FRA NÆRINGSFOND - TILSKUDD TIL UTSTYR - HAMMER MULTISERVICE AS http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64255 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 2924/2019 | TILSKUDD FRA NÆRINGSFOND - ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64486 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 3153/2019 | Søknad om dispensasjon for kjøring med scooter og henger http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64557 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 3224/2019 | Ombygging gatelysanlegg til målte anlegg http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 3228/2019 | OMREGISTRERING AV FRANKERINGSMASKIN http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64569 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Neopost | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 3236/2019 | Fellesnemnda 24.10.2019 Møteprotokoll http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64554 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skånland kommune | Journaldato: 06.11.2019 | Journalnr: 3221/2019 | AVTALE OM TILRETTELEGGING OG MERKING AV TURSTIER http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64556 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alf Martnes | Journaldato: 06.11.2019 | Journalnr: 3223/2019 | OPPMÅLINGSGEBYR http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64543 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jorunn Lien Johnsen | Journaldato: 06.11.2019 | Journalnr: 3210/2019 | OPPMÅLINGSGEBYR http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64545 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wenche K Vogter og Kjell Normann Hanssen | Journaldato: 06.11.2019 | Journalnr: 3212/2019 | PROTOKOLL OPPMÅLINGSFORRETNING GNR 68 BNR 18 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64542 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jorunn Lien Johnsen og Arne K Johnsen | Journaldato: 06.11.2019 | Journalnr: 3209/2019 | PROTOKOLL OPPMÅLINGSFORRETNING GNR 68 BNR 26 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64544 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wenche K. Vogter, Kjell N. Hanssen | Journaldato: 06.11.2019 | Journalnr: 3211/2019 | Arbeidsavtale http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64528 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lena Torbergsen | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 3195/2019 | Arbeidsavtale http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64527 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rita Høgli | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 3194/2019 | Arbeidsavtale http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64526 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gisele t de Morais | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 3193/2019 | Arbeidsavtale http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64525 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fadia Elias | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 3192/2019 | Arbeidsavtale http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64524 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Supramad Gundersen | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 3191/2019 | Arbeidsavtale http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64523 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alvin Gundersen | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 3190/2019 | Arbeidsavtale http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64522 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Renee Sletten | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 3189/2019 | Arbeidsavtale http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64521 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nikolai Molander | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 3188/2019 | Arbeidsavtale http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64520 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Sandvik | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 3187/2019 | Innkalling til konstituerende møte KS Nordland http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64549 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 3216/2019 | Arbeidsavtale http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64519 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Renate Marstrøm | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 3186/2019 | Arbeidsavtale http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64518 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Natalia Bømark | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 3185/2019 | Arbeidsavtale http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64517 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellinor Berntsen | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 3184/2019 | Arbeidsavtale http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64516 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristina Nyeggen | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 3183/2019 | Arbeidsavtale http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64515 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Molander | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 3182/2019 | Arbeidsavtale http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64514 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linda Kristensen | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 3181/2019 | Arbeidsavtale http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64513 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Mannsåker | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 3180/2019 | Arbeidsavtale http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64512 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gry Karlsen | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 3179/2019 | Arbeidsavtale http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64511 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aphai Thettham Bjørkmo | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 3178/2019 | Arbeidsavtale http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64510 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Edel Molander | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 3177/2019 | Arbeidsavtale http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64509 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingelin Klingan | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 3176/2019 | Arbeidsavtale http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64508 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marita Arntsen | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 3175/2019 | Arbeidsavtale http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64507 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Metavi Hammervold | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 3174/2019 | OPPSIGELSE HUSLEIE http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64547 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Isaksen | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 3214/2019 | TILLATELSE TIL TILTAK 94/1-2 http://innsyn.tjeldsund.kommune.no:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64097 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Forsvarsbygg | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 2766/2019 |