eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Utgående brev Tora Marie Lie SØKNAD PLASS RONJA 24.04.2019 1092/2019
Utgående brev Lena Kristoffersen SØKNAD PLASS 24.04.2019 1091/2019
Inngående brev Thore Stunes og Greta Holm Hansen Endringer på garasjen 24.04.2019 1124/2019
Inngående brev Håvard Karslen TILLEGGSOPPLYSNINGER 24.04.2019 1123/2019
Inngående brev Marit Elisabeth Harr SØKNAD OM TILTAK 17/6 24.04.2019 1120/2019
Utgående brev Lars Foshaug ENDRING AV OPPHOLDSTID 24.04.2019 1090/2019
Inngående brev Lenvik kommune VEDR DIGITALISERING KYSTPLAN 23.04.2019 1102/2019
Inngående brev ***** MELDING OM ENKELTVEDTAK 23.04.2019 1114/2019
Inngående brev 9.klasse Ramsund skole v/Raimond Kristiansen Leie av Tjeldsundhallen 17 mai 23.04.2019 1105/2019
Inngående brev ***** PRØVINGSATTEST 23.04.2019 1110/2019
Inngående brev Rune Karlsen SØKNAD OM DISPENSASJON 23.04.2019 1098/2019
Inngående brev Kristina Betten Nyeggen MOTTATT PLASS JULIAN 23.04.2019 1106/2019
Inngående brev Joakim André Nilsen SØKNAD OM NY AVKJØRSEL 67/141 23.04.2019 1100/2019
Utgående brev Statens kartverk, tinglysingen SAMMENSLÅING AV EIENDOMMER TIL TINGLYSING 23.04.2019 1085/2019
Inngående brev Emma Kristine Heimgård ARBEIDSAVTALE 23.04.2019 1099/2019
Inngående brev Hålogaland Kraft Bredbånd AS Vedørende søknad om dispensasjon fra byggegrense 72/161 23.04.2019 1115/2019
Inngående brev Tjeldsund bygdestue Driftsavtale Tjeldsund kommune 23.04.2019 1109/2019
Inngående brev Tjeldnes bygdestue Protokoll fra årsmøte i Tjeldnes bygdestue. 23.04.2019 1107/2019
Inngående brev Stig Kristensen Merknad til nabovarsel 67/12 23.04.2019 1094/2019
Inngående brev Ramsund orlogsstasjon Vedr forhåndsvarsel om endring av adresser 23.04.2019 1097/2019
Inngående brev Lenvik kommune MØTEINNKALLING 23.04.2019 1101/2019
Inngående brev Ofoten og Sør-Troms Jordskifterett INNKALLING 17.04.2019 1089/2019
Utgående brev Kristina Betten Nyeggen TILBUD OM BARNEHAGEPLASS I KANUTTEN -JULIAN 17.04.2019 1079/2019
Utgående brev Mari-Janne S. Hjellnes OPPSIGELSE AV STILLING 17.04.2019 1050/2019
Utgående brev Ida Fredheim Hammer SØKNAD ENDRING PLASS LENA ANGELICA 17.04.2019 1077/2019
Inngående brev Svein-Olav Karlsen og Karianne Sussan Jenssen OPPSIGELSE AV LEILIGHETER 17.04.2019 1088/2019
Utgående brev Stig Mørk ENDRING PLASS EDWARD 17.04.2019 1078/2019
Utgående brev PPT-Ofoten SAKKYNDIG VURDERING 16.04.2019 1043/2019
Utgående brev Festmat AS v/Edvard Wulff Iversen SKJENKEBEVILLING STANDUP-SHOW FJELLDAL/RAMSTAD KULTURHUS 16.04.2019 1029/2019
Inngående brev Statens kartverk Kontrollrapport Tjeldsund kommune, Detaljreguleringsplan for Ramstad boligfelt. 16.04.2019 1081/2019
Utgående brev Jenssen & Bolle Eiendomsmegling AS EIENDOMSOPPLYSNINGER: GNR 24 BNR 117 I EVENES KOMMUNE 16.04.2019 1022/2019
Utgående brev Evenes skytterlag TILLATELSE TIL TILTAK OG DISPENSASJON - ELGBANE - 19/1 og 9 16.04.2019 722/2019
Utgående brev Tor Breivik SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PBL. § 1-8 OG AREALFORMÅL I KOMMUNEPLANENS AREALDEL - TILLEGGSOPPLYSNINGER 16.04.2019 1034/2019
Inngående brev Ole Øystein Lindebø KRAV OM SÆRSKILTE FORHANDLINGER 16.04.2019 1086/2019
Inngående brev Klara Solaas SØKNAD OM DELING 5/54 16.04.2019 1087/2019
Inngående brev Sør-Troms HMS-tjeneste Årsmøteprotokoll 2019 16.04.2019 1082/2019
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland Søknad om kompetansemidler 2019 16.04.2019 1084/2019
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland Rapportering kompetansemidler 2018 16.04.2019 1083/2019
Utgående brev Statens vegvesen Region Nord Reguleringsendring - E10/ rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn - Langvassbukt 16.04.2019 1080/2019
Utgående brev Lena Benjaminsen ARBEIDSAVTALER TIL UNDERSKRIFT 16.04.2019 1047/2019
Utgående brev Kjerstad Vannverk BA Angående anmodning om kommunal overtakelse av Kjerstad Vannverk 16.04.2019 360/2019
Utgående brev Sunniva Steen SØKNAD OM PLASS SIGFRED 16.04.2019 1018/2019
Utgående brev Svein Kåre Hansen D-SAK 18/2019 SØKNAD OM FRADELING AV HYTTETOMT FRA GNR 86 BNR 1 - JORDLOVSBEHANDLING 16.04.2019 1025/2019
Inngående brev Miljødirektoratet Tillatelse til graving i PFAS-forurenset grunn 15.04.2019 1049/2019
Inngående brev Elin Kristensen og Kolbjørn Pettersen SØKNAD OM FRITAK KOMMUNALE AVGIFTER 31/40 15.04.2019 1076/2019
Inngående brev Hålogland Plankontor Vurdering av konsekvensutrednings for reguleringsplan for Liavika industriområde i Evenes kommune 15.04.2019 1074/2019
Inngående brev Tjeldsund 2020 Melding om politisk vedtak - Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019 - tid og steder for mottak av forhåndsstemmer 15.04.2019 1055/2019
Inngående brev Statsbygg Endring av detaljreguleringsplan for Norges brannskole - oversendelse av plandokumenter 15.04.2019 1057/2019
Inngående brev Statsbygg Søknad om endring av reguleringsplan 15.04.2019 1056/2019
Inngående brev Kåre og Roger Ramstad Kommuneplanens arealdel for Ramstad og Fjelldal 15.04.2019 1070/2019
Utgående brev Olav Edvardsen SØKNAD OM REDUSERT RENOVASJON 15.04.2019 1007/2019
Inngående brev Håvard Birkelund SØKNAD OM TILTAK 72/29 15.04.2019 1075/2019
Inngående brev Gardsøya Ketil Edvardsen SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 73/10 15.04.2019 1069/2019
Inngående brev Tone Merete Arvidsdatter SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 92/1 15.04.2019 1068/2019
Inngående brev Jan Roar Olsen SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 87/8 15.04.2019 1067/2019
Inngående brev Kai Tore Nordgård SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 92/3 15.04.2019 1066/2019
Inngående brev Fjellbo Gård v/Rune Sandvik SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 72/152 15.04.2019 1065/2019
Inngående brev Eivind Kristoffersen SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 86/7 15.04.2019 1064/2019
Inngående brev Elling Benjaminsen SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 67/48 15.04.2019 1063/2019
Inngående brev Trond Bang Johansen SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 80/8 15.04.2019 1062/2019
Inngående brev Per Ivar Skaanevik SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 92/15 15.04.2019 1061/2019
Inngående brev Øyvind Skaanevik SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 73/7 15.04.2019 1060/2019
Inngående brev Sigfred Nilssen SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 93/1 15.04.2019 1059/2019
Inngående brev Forsvarsbygg Statlig reguleringsplan med konsekvensutredninger for Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn. Varsel om offentlig ettersyn og høring av reguleringsplan 15.04.2019 1072/2019
Inngående brev KomRev NORD IKS Revisjonsuttalelse PU 15.04.2019 1054/2019
Utgående brev Lena Benjaminsen ARBEIDSAVTALE 15.04.2019 965/2019
Inngående brev Landbruksdirektoratet Tilskudd til drenering av jordbruksjord - frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet Drenering 15.04.2019 1058/2019
Inngående brev Veterinærinstituttet KONTROLL AV DRIKKEVANN TJELDØY VV 15.04.2019 1071/2019
Inngående brev Ramsund kapell Søknad om driftstilskudd til kulturaktivitet 15.04.2019 1053/2019
Inngående brev Kjærfjord kultur- og fritidsforening Søknad om driftstilskudd til kulturaktivitet 15.04.2019 1052/2019
Inngående brev Myklebostad kretsutvalg Søknad om driftstilskudd til kulturaktivitet 15.04.2019 1051/2019
Utgående brev Fam-Marlen Vangen SØKNAD PLASS MATHILDE OLIVIA 15.04.2019 1010/2019
Utgående brev Harald Magnus Eilertsen SØKNAD PLASS NEO 15.04.2019 1009/2019
Utgående brev Linn-Anita Vinje Tobiassen SØKNAD PLASS ANGELICA 15.04.2019 1013/2019
Utgående brev Arne Kristensen SØKNAD PLASS ANDREAS 15.04.2019 1012/2019
Utgående brev Fam-Marlen Vangen SØKNAD PLASS FREDRIKKE HELENE 15.04.2019 1011/2019
Utgående brev ***** SØKNAD OM REDUSERT RENOVASJON 5/67 15.04.2019 1008/2019
Utgående brev Hålogaland Plankontor Vedr. Oppstartsmøte - detaljreguleringsplan Liavika Evenes kommune 15.04.2019 1073/2019
Utgående brev Wexus Gruppen AS FAKTURA UTSETTING AV BYGNINGSPUNKT EVENES HOTELL 12.04.2019 962/2019
Inngående brev Statens vegvesen Region Nord Vedrørende vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tomt til boligformål 12.04.2019 1033/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland TILSAGN OM TIMER TIL OPPLÆRING I SAMISK 2019-2020 - RAMSUND SKOLE 12.04.2019 1024/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland TILSAGN OM TIMER TIL OPPLÆRING I SAMISK 2019/2020 - KONGSVIK SKOLE 12.04.2019 1036/2019
Inngående brev NVE Svar på henvendelse om utført vurdering av grunnforhold 12.04.2019 1040/2019
Inngående brev Sandra Ranang m.fl. Krav om forhandlinger SGS 1001 - reiseregulativet 12.04.2019 1037/2019
Inngående brev Jenssen & Bolle Eiendomsmegling AS EIENDOMSOPPLYSNINGER 24/117 12.04.2019 1020/2019
Inngående brev Evenes syn- og mestringssenter FREMDRIFTSPLAN FOR LUKKING AV AVVIK VED BRANNTILSYN 26.02.19 12.04.2019 1044/2019
Utgående brev Styrer i Ramsund barnehage, Marit Pettersen m.fl. DELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN 12.04.2019 954/2019
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland VEDR VEDTAK OM SKOLEMILJØ 12.04.2019 1000/2019
Inngående brev KLP KUNDENES PREMIEFOND FOR 2018 12.04.2019 1045/2019
Inngående brev Ramsund/Fjelldal ungdomskor SØKNAD OM KULTURMIDLER 12.04.2019 1021/2019
Utgående brev Evenes Eiendom AS Referat forhåndskonferanse 29.03.19 12.04.2019 1027/2019
Inngående brev OsExpressene FORHÅNDSKONFERANSE 12.04.2019 1026/2019
Inngående brev KomRev NORD IKS Revisjonsberetning momskompensasjon 1 termin 2019 - Tjeldsund kommune 12.04.2019 1041/2019
Utgående brev Evenes Tomteselskap FORELØPIG PROTOKOLL FRA OPPMÅLINGSFORRETNING GNR 4 BNR 105 12.04.2019 958/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Tildeling prosjektskjønnsmidler 2019 12.04.2019 1031/2019
Inngående brev Skatteetaten INFORMASJON TIL SELSKAPER SOM EIER AKSJER 12.04.2019 1046/2019
Inngående brev Lena Benjaminsen Svar på søknad om stilling 12.04.2019 1016/2019
Inngående brev Veterinærinstituttet KONTROLL AV DRIKKEVANN INDRE EVENES VV 12.04.2019 1032/2019
Inngående brev Veterinærinstituttet Kontroll av drikkevann Forra vannverk 12.04.2019 1038/2019
Inngående brev Statens vegvesen Region Nord Uttale: Planoppstart og forslag til planprogram - områderegulering for Nautå i Evenes kommune 12.04.2019 1030/2019
Inngående brev Fjelldal/Ramstad kulturhus Søknad om driftstilskudd til kulturaktivitet 12.04.2019 1028/2019
Inngående brev Tjeldsund idrettslag Søknad om driftstilskudd til kulturaktivitet 12.04.2019 1023/2019
Inngående brev Kongsvik kirke Søknad om driftstilskudd til kulturaktivitet 12.04.2019 1019/2019
Inngående brev Kongsvik kirke Søknad om driftstilskudd til kulturaktivitet 12.04.2019 1017/2019
Utgående brev Benthe Gundersen SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON - CAMPINGPLASS 67/12 - FORELØPIG SVAR 12.04.2019 1003/2019
Inngående brev Nordland politidistrikt UTTALELSE 12.04.2019 1015/2019
Utgående brev Kent A. Eide OPPSIGELSE 12.04.2019 957/2019
Inngående brev Alf Valseth m.fl. SØKNAD OM DELING 75/29 12.04.2019 1042/2019
Inngående brev Forsvarsbygg Referat fra orienteringsmøte 03.04.2019 vedr. overgang til ny vertskommune 12.04.2019 1035/2019
Inngående brev Mari-Janne S. Hjellnes OPPSIGELSE AV STILLING 12.04.2019 1039/2019
Utgående brev Per Ove Kjærem ENDRING AV KOMMUNALE AVGIFTER - 81/8 12.04.2019 1002/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Forhåndsvarsel - omgjøring av formannskapets vedtak av 06.02.2019 i sak 15/19 - tillatelse til motorferdsel i utmark 11.04.2019 1005/2019
Inngående brev Oppvekstsjefens kontor SØKNAD OM DEKNING AV UTGIFTER - SKILEIE 09.04.2019 1001/2019
Inngående brev Helse- og omsorgsavdelingen UTTALELSE 09.04.2019 982/2019
Inngående brev Politiet ANMODNING OM PLANVERK EPS 09.04.2019 985/2019
Utgående brev Sweco Norge AS BEHOV FOR TILLEGGSDOKUMENTASJON - PARKERINGSPLASS - GNR/BNR 4/83 09.04.2019 955/2019
Utgående brev Nordland fylkeskommune VI BER OM FYLKESKOMMUNENS RÅD OM TILBYGG TIL ELDRE HUS 09.04.2019 964/2019
Utgående brev Johnny Stenbak TILLATELSE TIL TILTAK- TILBYGG TIL ENEBOLIG - BJELLGAMVEIEN 20 - GNR/BNR 19/24 09.04.2019 928/2019
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland REFERAT 09.04.2019 997/2019
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland VEDR INNHENTING AV DOKUMENTER 09.04.2019 992/2019
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland VEDR INNHENTING AV DOKUMENTER 09.04.2019 995/2019
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland OVERSENDELSESBREV 09.04.2019 998/2019
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland REFERAT 09.04.2019 993/2019
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland SAKSFREMSTILLING I SAK 2019/875 09.04.2019 991/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland REFERAT 09.04.2019 996/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland VEDR INNHENTING AV DOKUMENTER 09.04.2019 994/2019
Utgående brev Sameiet Sandnes v/Audun Sandness RENOVASJON SAMEIET SANDNES 09.04.2019 952/2019
Utgående brev Inger Lyngby Amundsen KOMMUNALE AVGIFTER 09.04.2019 950/2019
Inngående brev Jobb Norge ANNONSE 09.04.2019 980/2019
Inngående brev Jobb Norge ANNONSE 09.04.2019 979/2019
Inngående brev Statnett KLAGE PÅ VEDTAK 09.04.2019 981/2019
Inngående brev Universitetet i Tromsø FORESPØRSEL OM PRAKSISPLASS 09.04.2019 983/2019
Utgående brev Tjeldsund kommune UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 09.04.2019 942/2019
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland/v Sten Bruaas m.fl. VI BER OM FYLKESMANNENS UTTALELSE TIL TILTAKSPLAN MPA OG QRA EVENES FLYSTASJON 09.04.2019 963/2019
Inngående brev Kongsvik Båtforening SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD 09.04.2019 990/2019
Inngående brev Steffen Mannsåker OPPSIGELSE AV SFO-PLASS 09.04.2019 989/2019
Inngående brev Jobb Norge ANNONSE 09.04.2019 978/2019
Utgående brev Frank og Sissel Høgås VEDRØRENDE SØKNAD OM FRADELING AV TOMT FRA GNR 3 BNR 3 08.04.2019 926/2019
Utgående brev Lødingen Arbeidssenter AS TILLATELSE TIL TILTAK - TERRENGINNGREP - 4/107 08.04.2019 836/2019
Inngående brev Forsvarsdepartementet Markering av frigjørings- og veterandagen 8. mai 2019 08.04.2019 961/2019
Utgående brev Lasse Danielsen SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG 08.04.2019 923/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune UTTALELSE - TILBYGG TIL ELDRE HUS 19/24 08.04.2019 960/2019
Inngående brev Statistisk sentralbyrå KVITTERING FOR INNSENDT SKJEMA 08.04.2019 956/2019
Inngående brev Kjell Hendrik Henriksen SØKNAD 08.04.2019 972/2019
Inngående brev Siri Døsen SØKNAD 08.04.2019 971/2019
Inngående brev Toril Hennie Falch SØKNAD 08.04.2019 970/2019
Inngående brev Syed Toqueer Akhter SØKNAD 08.04.2019 969/2019
Inngående brev Jobbnorge AS ANNONSE 08.04.2019 968/2019
Inngående brev ***** SØKNAD OM STARTLÅN - ***** ***** ***** ***** 08.04.2019 973/2019
Inngående brev Landbruksdirektoratet Frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet 08.04.2019 976/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland FORHÅNDSVARSEL - OMGJØRING AV FORMANNSKAPETS VEDTAK I SAK 14/19 - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK 08.04.2019 959/2019
Inngående brev ***** SØKNAD OM REISERETT 08.04.2019 967/2019
Inngående brev Landbruksdirektoratet Frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet 08.04.2019 977/2019
Inngående brev Sunniva Steen SØKNAD OM PLASS SIGFRED 08.04.2019 966/2019
Inngående brev Tjeldnes bygdestue Søknad om driftstilskudd til kulturaktivitet 08.04.2019 974/2019
Utgående brev Elisabeth Torgeirsen og Jørgen Marius Wiggen Oppsigelse av SFO-plasser 08.04.2019 933/2019
Utgående brev Monica-Theres Hansen SØKNAD PLASS SANDER MIKAL 08.04.2019 934/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland OPPHEVELSE AV KOMMUNENS VEDTAK 05.04.2019 938/2019
Inngående brev Statens kartverk INNRYKK AV ANNONSE OM SLETTING 05.04.2019 941/2019
Inngående brev Eurojuris Harstad AS OVERSENDING AV KLAGESAK 05.04.2019 951/2019
Inngående brev Sámediggi - Sametinget UTTALELSE 05.04.2019 940/2019
Inngående brev IMDI UTBETALINGSBREV 05.04.2019 949/2019
Inngående brev IMDI TERMINUTBETALING 05.04.2019 944/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland ANMODNING OM UTTALELSE 05.04.2019 945/2019
Utgående brev IMDI Endring av bankkonto og kontaktinformasjon 05.04.2019 920/2019
Inngående brev 9.klasse Ramsund skole v/Maria Bakkland SØKNAD OM STØTTE TIL KLASSETUR 2019 05.04.2019 946/2019
Utgående brev Arvid Pettersen m.fl. OPPHEVELSE AV ORDNING MED REDUSERT RENOVASJON FOR PENSJONISTER 05.04.2019 888/2019
Inngående brev Linn-Anita Vinje Tobiassen SØKNAD PLASS ANGELICA 05.04.2019 943/2019
Utgående brev Nordland politidistrikt m.fl. UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 05.04.2019 910/2019
Inngående brev KS Utbredelse av e-helseløsninger 05.04.2019 939/2019
Utgående brev Pia Maria Hammer Henriksen OPPSIGELSE 04.04.2019 897/2019
Inngående brev Statens vegvesen Region Nord Etablering av kantstopp på Fjelldal 04.04.2019 925/2019
Inngående brev Lars Foshaug ENDRING AV OPPHOLDSTID 04.04.2019 936/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune HØRING AV PLANPROGRAM FOR REGIONAL VANNFORVALTNINGSPLAN 04.04.2019 921/2019
Inngående brev Evenes skytterlag TILLEGGSINFORMASJON 04.04.2019 927/2019
Inngående brev Statistisk sentralbyrå VEDTAK OM TVANGSMULKT - LEDIGE STILLINGER 1. KVARTAL 2019 04.04.2019 931/2019
Utgående brev ***** OPPSIGELSE 04.04.2019 898/2019
Inngående brev Fjelldal og Ramstad sanitetsforening Innsamlingsaksjon ETS ambulansestasjon - Brystkompresjonsmaskin 04.04.2019 932/2019
Inngående brev PPT Ofoten SAKKYNDIG VURDERING 04.04.2019 937/2019
Inngående brev Barne- og likestillingsdepartementet Høring - forslag til ny barnevernslov 04.04.2019 924/2019
Utgående brev Hege Elvheim VEDRØRENDE SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV HYTTETOMTER FRA GNR 1 BNR 20 04.04.2019 896/2019
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland RAPPORT PÅ TILSKUDD TIL ETABLERING AV FRISKLIVSENTRAL 04.04.2019 906/2019
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland SØKNAD TILSKUDD TIL ETABLERING OG UTVIKLING 04.04.2019 905/2019
Utgående brev FYLKESMANNEN I NORDLAND SØKNAD OM TILSKUDD TIL ETABLERING OG UTVIKLING AV FRISKLIVS-, LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUDD 2019 04.04.2019 900/2019
Inngående brev Ronni Andreassen Tilbaketrekking av søknad om jobb. 04.04.2019 935/2019
Inngående brev Besikt AS Kompletterende opplysninger til byggesøknad 04.04.2019 922/2019
Utgående brev Einar Even Svendsen VEDRØRENDE SØKNAD OM FRADELING AV HYTTETOMT FRA EIENDOMMEN GNR 3 BNR 87 04.04.2019 899/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland INFORMASJON OG OPPFØLGING AV KVALITETSREFORMEN LEVE HELE LIVET 03.04.2019 912/2019
Utgående brev Kartverket Begjæring om sletting av festeavtale 03.04.2019 845/2019
Inngående brev NAV Skånland REFERAT 03.04.2019 916/2019
Utgående brev Adresser etter liste SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL OG FRA FORBUD MOT FRADELING I 100-METERSBELTE LANGS SJØ FOR FRADELING AV TO HYTTETOMTER FRA EIENDOMMEN GNR 86 BNR 38 PÅ KJERSTAD 03.04.2019 864/2019
Inngående brev Olav Edvardsen SØKNAD OM REDUSERT RENOVASJON 03.04.2019 915/2019
Inngående brev Pensjonistforbundet Brev til eldrerådene i Norge LEVE HELE LIVET 03.04.2019 911/2019
Inngående brev Benthe Gundersen Søknad om dispensasjon 67/12 03.04.2019 909/2019
Utgående brev NAV SØKNAD OM FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD 03.04.2019 917/2019
Utgående brev NAV Skanning REFUSJONSKRAV 03.04.2019 919/2019
Inngående brev NAV PÅMINNELSE 03.04.2019 918/2019
Utgående brev Marita Roksø Hartviksen Åpen søknad 03.04.2019 894/2019
Inngående brev IL King Søknad om driftstilskudd 03.04.2019 913/2019
Inngående brev Omega Areal AS Vedr IG-søknad 03.04.2019 914/2019
Versjon:5.0.7