eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Utgående brev Kongsvik Eiendomsselskap AS SØKNAD OM FRITAK VANNAVGIFT 67/72 13.09.2019 2561/2019
Utgående brev Cowi m.fl. Vegplan Tjeldsund - valg av oppdragsgiver 13.09.2019 85/2019
Utgående brev Hilda Bendiksen m.fl. Innkalling til møte i eldrerådet mandag 16. september 2019 13.09.2019 2659/2019
Inngående brev Frits Grøttem RESTAURERING AV UTHUS 71/43 13.09.2019 2691/2019
Inngående brev Miljødirektoratet INSPEKSJONSRAPPORT 13.09.2019 2684/2019
Utgående brev ***** Enkelvedtak 13.09.2019 2657/2019
Inngående brev Lenvik kommune RULLERING AV KYSTPLAN MIDT- OG SØR-TROMS - OVERSENDELSE AV PLANFORSLAG TIL KOMMUNENE 13.09.2019 2685/2019
Inngående brev Ann-Elise Knedal ARBEIDSAVTALE 13.09.2019 2688/2019
Inngående brev Torstein Aspenes SØKNAD OM TILTAK 72/301 13.09.2019 2690/2019
Inngående brev Evenes Boligutleie AS Angående ferdigattest sporet i Bogen 13.09.2019 2678/2019
Inngående brev Stig Kristensen Bestilling innsyn: Journalnr: 2662/2019 - Innspill til eldrerådet - Høring 13.09.2019 2686/2019
Utgående brev Arbeidstakerorgnisasjonene REFERAT FRA LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE 13.09.2019 2505/2019
Inngående brev Arkitektenes fagforbund LØNNSKRAV 13.09.2019 2689/2019
Inngående brev Nito LØNNSKRAV 13.09.2019 2687/2019
Utgående brev Barbro Sandvik Høring og offentlig ettersyn - detaljregulering for Campus Fjelldal inkl. fv713 og kryss fv713xfv824 13.09.2019 2683/2019
Inngående brev Asplan Viak AS Vegplan brannskolen Tjeldsund: Leveranse 13.09.2019 2679/2019
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland Kartlegging av rutiner for ajourhold AR 5 12.09.2019 2653/2019
Utgående brev Bjørn Kvitvik FERDIGATTEST-TILBYGG MED BAD OG GARASJE-GNR/BNR 23/18 12.09.2019 2646/2019
Utgående brev Svein-Erik Andreassen m.fl. VEDRØRENDE ATKOMSTVEG PÅ 80/18 12.09.2019 2648/2019
Inngående brev Mesterbygg AS SLUTTRAPPORT/SVAR Ref: 2016/657-2016/19 12.09.2019 2677/2019
Utgående brev Barbro Teigland UTMELDING SFO TRYM 12.09.2019 2649/2019
Utgående brev Adresser etter liste MERKING AV GRENSER GNR 75 BNR 29 12.09.2019 2647/2019
Utgående brev Advokatfirma Østgård v/Fredrik Storø VEDRØRENDE GNR 80 BNR 13 I TJELDSUND KOMMUNE - DISPENSASJONSSØKNAD 12.09.2019 2644/2019
Utgående brev Cecilie Wangberg DELUTBETALING NÆRINGSTILSKUDD - WANGBERG'S SPA OG VELVÆRE 12.09.2019 2645/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Tildelingsbrev - Skjønnsmidler ressurskrevende tjenester 2019 11.09.2019 2664/2019
Inngående brev Jane Berit Berg ARBEIDSAVTALE 11.09.2019 2668/2019
Inngående brev Jan Roar Olsen ARBEIDSAVTALE 11.09.2019 2669/2019
Inngående brev Kongsvik skole Renovering av toaletter 11.09.2019 2667/2019
Inngående brev Kongsvik Pensjonistforening Innspill til eldrerådet - Høring 11.09.2019 2662/2019
Inngående brev Siri Marie Berg AVTALE OM LEIE AV BOLIG 11.09.2019 2671/2019
Inngående brev Roar Fjelldahl SØKNAD OM TILTAK 72/43 11.09.2019 2658/2019
Inngående brev Torsbygg AS SØKNAD OM TILTAK 75/268 11.09.2019 2661/2019
Utgående brev Tjeldsund boligstiftelse v/Bjørnar Pettersen REFUSJONSKRAV FORSIKRINGER BOLIGSTIFTELSEN 11.09.2019 2643/2019
Utgående brev Harstad kommune REFUSJONSKRAV 2018-2019 DISPONERING AV BARNEHAGEPLASSER 11.09.2019 2642/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Opprettholder innsigelse - Reguleringsplan - Ramstad boligfelt 11.09.2019 2666/2019
Inngående brev Narvik videregående skole Informasjon 11.09.2019 2673/2019
Utgående brev Byggsøk Norge MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - FRITIDSBOLIG - 14/24 11.09.2019 2641/2019
Inngående brev Stig Kristensen Bestilling innsyn: Journalnr: 2594/2019 - Kartlegging av viktige naturområder 11.09.2019 2655/2019
Inngående brev Arne Johansen Bestilling innsyn: Journalnr: 2639/2019 - GNR 80 BNR 13 I TJELDSUND KOMMUNE - DISPENSASJONSSØKNAD 11.09.2019 2665/2019
Inngående brev Helge Nilssen Bestilling innsyn: Journalnr: 2582/2019 - D-SAK 67/2019 SØKNAD OM FRADELING AV AREAL FRA EIENDOMMEN GNR 92 BNR 28 TIL MYKLEBOSTAD BÅRFORENING - JORDLOVSBEHANDLING 11.09.2019 2660/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune Invitasjon - Forslag til prioriteringer av investeringstiltak til kommende Nasjonal transportplan 2022-2033. Frist innen 18. oktober 2019 11.09.2019 2656/2019
Inngående brev Bernt Johansen AVTALE 11.09.2019 2672/2019
Utgående brev Sindre Garnes Anderson FERDIGATTEST-FRITIDSBOLIG-GNR/BNR 30/22 11.09.2019 2638/2019
Inngående brev Gisele T de Morais ARBEIDSAVTALE 11.09.2019 2670/2019
Inngående brev Stormkast AS VEDRØRENDE ANSVARSRETT 10.09.2019 2650/2019
Utgående brev Arvid Melsbø MELDING OM TINGLYST NAUSTTOMT 10.09.2019 2624/2019
Utgående brev Heidun Lien MELDING OM TINGLYST NAUSTTOMT 10.09.2019 2633/2019
Utgående brev Fritz Melsbø MELDING OM TINGLYST NAUSTTOMT 10.09.2019 2628/2019
Inngående brev Ivar Johnsen KJØP AV TILLEGGSAREAL 10.09.2019 2654/2019
Utgående brev Gerd Pettersen MELDING OM TINGLYST NAUSTTOMT 10.09.2019 2631/2019
Inngående brev Anders Pettersen Bestilling innsyn: Journalnr: 2295/2019 Uttalelse til dispensasjon for utlegging av flytebrygge 79/8 10.09.2019 2652/2019
Inngående brev Forsvarsbygg SØKNAD OM TILTAK 94/1-2 10.09.2019 2651/2019
Utgående brev Anne Melsbø MELDING OM TINGLYSTE NAUSTTOMTER 10.09.2019 2617/2019
Utgående brev Adresser etter liste PROTOKOLL OPPMÅLINGSFORRETNING GNR 73 BNR 40 09.09.2019 2591/2019
Utgående brev Liv Marit Bertheussen MATRIKKELBREV GNR 73 BNR 40 09.09.2019 2590/2019
Utgående brev Jan Roar Olsen ARBEIDSAVTALE 09.09.2019 2606/2019
Utgående brev Gisele T de Morais ARBEIDSAVTALE 09.09.2019 2605/2019
Utgående brev Amelia Arbeidsavtale 09.09.2019 2598/2019
Utgående brev Elise Samuelsen ARBEIDSAVTALE 09.09.2019 2602/2019
Utgående brev Tom Helge Birkestrand Byggesak overføres til ny vertskommune - Hytte - gnr/bnr 24/221 09.09.2019 2609/2019
Utgående brev SP Maskin AS FERDIGATTEST RIVING AV BOLIG - GNR/BNR 17/52 09.09.2019 2587/2019
Inngående brev Advokatfirma Østgård v/Fredrik Storø GNR 80 BNR 13 I TJELDSUND KOMMUNE - DISPENSASJONSSØKNAD 09.09.2019 2639/2019
Utgående brev Evenes Utleiebolig AS Vi ber om en oppdatering i saken om boligfeltet Sporet i Bogen 24/222 09.09.2019 2595/2019
Utgående brev Jane Berit Berg ARBEIDSAVTALE 09.09.2019 2604/2019
Inngående brev Miljøtjenesten Tjeldsund Søknad om Bassengtid 09.09.2019 2640/2019
Utgående brev Kjell Thorleif Småback D-SAK 67/2019 SØKNAD OM FRADELING AV AREAL FRA EIENDOMMEN GNR 92 BNR 28 TIL MYKLEBOSTAD BÅRFORENING - JORDLOVSBEHANDLING 06.09.2019 2582/2019
Utgående brev Asplan Viak Saken overføres til ny vertskommune - Evenes skole - gnr/bnr 19/33 06.09.2019 2585/2019
Inngående brev Inger Lyngby Amundsen Ad mitt brev av 22.04.2019 06.09.2019 2626/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Purring på ikke mottatte dokumenter ved forvaltningskontroll innen landbruk 06.09.2019 2611/2019
Inngående brev Tjeldsund Idrettslag Leietider 2019/2020 06.09.2019 2629/2019
Inngående brev Andreas Eivik Vedr. leietider Tjeldsundhallen 06.09.2019 2630/2019
Inngående brev Tjeldsund kommune Søknad leietider bassenget 06.09.2019 2610/2019
Inngående brev Skånland & Omegn Idrettsforening Søknad om sponsing 06.09.2019 2618/2019
Inngående brev Bjørn Kvitvik Søknad om ferdigattest 23/18 06.09.2019 2620/2019
Inngående brev ***** SØKNAD OM OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP 06.09.2019 2625/2019
Inngående brev ***** SØKNAD OM OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP 06.09.2019 2623/2019
Inngående brev Stian Torbergsen ARBEIDSAVTALE 06.09.2019 2621/2019
Inngående brev Arbeidstilsynet Vedtak om samtykke for gnr 24 bnr 160 Evenes - Bergvikveien 9 a - Bogen i Ofoten - AS Michaelsen & Søn - Tilbygg Bunnpris 06.09.2019 2616/2019
Inngående brev Morten Korneliussen Søknad om å sende opp fyrverkeri 06.09.2019 2634/2019
Inngående brev Arne Kristensen Bestilling innsyn: - Journalnr: 2515/2019 - Bruktutsalg i Kongsvik 06.09.2019 2615/2019
Inngående brev Arne Kristensen Bestilling innsyn: Journalnr: 2504/2019 - Avslag på søknad om oppsett av reklame og vedtak om fjerning av ulovlig reklame - E10 06.09.2019 2614/2019
Inngående brev Arne Kristensen Bestilling innsyn: Journalnr: 2564/2019 - Bestilling innsyn: Journalnr: 2504/2019 - Avslag på søknad om oppsett av reklame og vedtak om fjerning av ulovlig reklame - E10 06.09.2019 2613/2019
Inngående brev Statens vegvesen Region Nord Dispensasjon fra veglovens byggegrense for oppføring av garasje 83/24 06.09.2019 2619/2019
Inngående brev ***** REDUKSJON AV STILLING/AFP 06.09.2019 2627/2019
Inngående brev SOIF G-14 SØKNAD OM STØTTE NORWAY CUP 06.09.2019 2632/2019
Inngående brev Sindre Garnes Anderson Søknad om ferdigattest 30/22 06.09.2019 2612/2019
Inngående brev Ecophorme AS Søknad om ferdigattest 06.09.2019 2622/2019
Inngående brev Sør-Troms regionråd Referat fra regionrådsmøte i Harstad 22.-23. august 2019 05.09.2019 2593/2019
Inngående brev Tom Helge Birkestrand VEDRØRENDE BYGGESAK 24/221 05.09.2019 2607/2019
Saksframlegg/innstilling REGULERINGSENDRING E10/ HÅLOGALANDSVEGEN - PARSELL 8 I FISKEFJORDEN - EGENGODKJENNING 05.09.2019 2543/2019
Inngående brev Universitetssykehuset Nord-Norge Høringsrunde Normgivende samarbeidsrutiner for fastleger og UNN-leger 05.09.2019 2597/2019
Saksframlegg/innstilling Detaljreguleringsplan for Campus Fjelldal, planid. 2018 06. Behandling før høring og offentlig ettersyn. 05.09.2019 3424/2018
Inngående brev Veterinærinstituttet KONTROLL AV BASSENGVANN TJELDSUNDHALLEN 05.09.2019 2596/2019
Saksframlegg/innstilling SØKNAD OM STØTTE TIL TJELDNES MARSJEN 2019 05.09.2019 2579/2019
Inngående brev Stig Kristensen Bestilling innsyn:- Journalnr: 2489/2019 - Dokument tittel: Bestilling innsyn: Journalnr: 2471/2019 - Manglende oversendelse av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning 05.09.2019 2603/2019
Saksframlegg/innstilling SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR FRADELING AV TO HYTTETOMTER FRA EIENDOMMEN GNR 88 BNR 3 05.09.2019 2288/2019
Saksframlegg/innstilling SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENES AREALDEL OG FRA FORBUD MOT FRADELING I 100-METERSBELTE LANGS SJØ FOR FRADELING AV TO TOMTER FRA EIENDOMMEN GNR 86 BNR 38 - NY BEHANDLING 05.09.2019 2291/2019
Inngående brev Stig Kristensen Bestilling innsyn: Journalnr: 2516/2019 - Bruktutsalg Kongsvik 05.09.2019 2599/2019
Inngående brev Stig Kristensen Bestilling innsyn: Journalnr: 2515/2019 - Bruktutsalg i Kongsvik 05.09.2019 2600/2019
Utgående brev FAU Ramsund skole v/Trude Heimgård AD Ønske om etablering av fritidstilbud for barn/unge i Ramsund skolekrets 05.09.2019 2581/2019
Saksframlegg/innstilling SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LNF- FORMÅL I KOMMUNEDELPLAN FOR FJELLDAL/RAMSTAD - LAGERHALL - GNR 72 BNR 29 05.09.2019 2575/2019
Saksframlegg/innstilling SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PBL § 1-8 - FLYTEBRYGGE - GNR 79 BNR 8 05.09.2019 2312/2019
Inngående brev Idrettsbefal ROS Ønskede halltider for ROS 05.09.2019 2608/2019
Saksframlegg/innstilling ENDRING AV VEGNAVN RAMBØ - RAMSUND - LASLETTA 05.09.2019 2578/2019
Utgående brev Privatmegleren Harstad EIENDOMSOPPLYSNINGER: GNR 83 BNR 43 I TJELDSUND KOMMUNE 05.09.2019 2577/2019
Inngående brev Skånland kommune ENKELTVEDTAK 05.09.2019 2592/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Kartlegging av viktige naturområder 05.09.2019 2594/2019
Saksframlegg/innstilling DEKNING AV KOMMUNALE AVGIFTER TIL LAG OG FORENINGER 05.09.2019 2147/2019
Saksframlegg/innstilling SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR FRADELING AV TRE HYTTETOMTER FRA EIENDOMMEN GNR 84 BNR1 05.09.2019 2274/2019
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland FORELØPIG RAPPORT SVØMMING I BARNEHAGE VÅR 2019 05.09.2019 2576/2019
Inngående brev SP Maskin AS Tilleggsopplysninger 17/52 04.09.2019 2586/2019
Saksframlegg/innstilling TV-AKSJONEN 2019 - KOMMUNEKOMITE 04.09.2019 2567/2019
Inngående brev Geir Pettersen Leie av basseng i Ramsund 04.09.2019 2588/2019
Inngående brev Tore Skaanevik SØKNAD OM TILTAK 73/21 04.09.2019 2584/2019
Inngående brev ***** KLAGE PÅ VEDTAK 04.09.2019 2583/2019
Utgående brev Nav familie og pensjon Bekrefte barnehageplass 04.09.2019 2560/2019
Utgående brev Stig og Jorunn Kristensen SØKNAD OM FRADELING AV BOLIGTOMT FRA EIENDOMMEN GNR 67 BNR 33 04.09.2019 2570/2019
Utgående brev Arne Bang Johansen SØKNAD PLASS VIKTORIA MIKAELLA 04.09.2019 2562/2019
Utgående brev ROS Båtforening SKJENKEBEVILLING GRILLFEST 04.09.2019 2569/2019
Utgående brev Sannhets- og forsoningskommisjonen, Handelshøgskolen Samiske, kvenske og norskfinners rettigheter og behov for likeverdige helsetjenester under Sannhets- og forsoningskommisjonenes arbeid 03.09.2019 2554/2019
Inngående brev Trude Heimgård Svømming i barnehagen - søknad om leietid 03.09.2019 2580/2019
Saksframlegg/innstilling SØKNAD OM STØTTE TIL STASNING INNEN SKYTING 03.09.2019 2557/2019
Inngående brev Sigma Nord AS Leie av basseng i Ramsund 02.09.2019 2568/2019
Saksframlegg/innstilling TV-AKSJONEN 2019 - OPPFORDRING TIL BIDRAG 02.09.2019 2495/2019
Utgående brev Kongsvik båtforening SKJENKEBEVILLING PUBKVELD 02.09.2019 2467/2019
Utgående brev Stormkast as VEDR. TILTAK PÅ GNR 15 BNR 678 I SKÅNLAND - ETTERLYSNING AV SVAR 02.09.2019 2536/2019
Utgående brev Consuelo Pedersen SVAR PÅ SØKNAD OM PERMISJON 02.09.2019 2537/2019
Inngående brev Vera Eivik Søknad høyere stillingsprosent 02.09.2019 2571/2019
Inngående brev Ofoten og Sør-Troms Jordskifterett OVERSENDINGSBREV 02.09.2019 2572/2019
Inngående brev Friluftsrådenes Landsforund Hjelp oss å gi barn og unge et bedre friluftslivstilbud 02.09.2019 2563/2019
Saksframlegg/innstilling GODKJENNING AV PROTOKOLLER - LOKALE FORHANDLINGER KAPITTEL 3 02.09.2019 2538/2019
Inngående brev Kjærfjord kultur og fritidsforening Utbetaling av tilskudd 02.09.2019 2573/2019
Saksframlegg/innstilling SØKNAD OM STØTTE TIL MARKERING AV "VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE I SKÅNLAND 2019" 02.09.2019 2500/2019
Inngående brev Ann Knedal Bestilling innsyn: Journalnr: 2504/2019 - Avslag på søknad om oppsett av reklame og vedtak om fjerning av ulovlig reklame - E10 02.09.2019 2564/2019
Inngående brev Kent A. Eide Bestilling innsyn: Journalnr: 2552/2019 -Klagebehandling - stadfesting av kommunens vedtak 02.09.2019 2566/2019
Inngående brev Eivind Kristoffersen Bestilling innsyn: Journalnr: 2552/2019 -Klagebehandling - stadfesting av kommunens vedtak 02.09.2019 2565/2019
Inngående brev Barbro Teigland UTMELDING SFO TRYM 02.09.2019 2574/2019
Saksframlegg/innstilling LOKALE FORHANDLINGER 2019 - GODKJENNING AV PROTOKOLL 02.09.2019 2176/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune Utbetaling av tilskudd til den kulturelle skolesekken 2019/20 30.08.2019 2551/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Klagebehandling - stadfesting av kommunens vedtak 30.08.2019 2552/2019
Inngående brev DNB Bank ASA Vedrørende kontraktsnummer 01380764381 30.08.2019 2556/2019
Inngående brev Ella Gjertsen Innspill på planforslag for Hålogalandsveien Fiskefjorden - parsell 8 30.08.2019 2558/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Midler til kompetanseheving for lærere og ledere i voksenopplæring 30.08.2019 2553/2019
Inngående brev Asplan Viak AS Søknad IG 2 Evenes skole 30.08.2019 2559/2019
Utgående brev Bente Solvang PROTOKOLL 30.08.2019 2529/2019
Utgående brev Kristina Lindahl PROTOKOLL 30.08.2019 2528/2019
Utgående brev Elisabeth Horn PROTOKOLL 30.08.2019 2523/2019
Utgående brev Anita Aarsund PROTOKOLL 30.08.2019 2527/2019
Utgående brev Ole Øystein Lindebø PROTOKOLL 30.08.2019 2526/2019
Inngående brev KomRevNORD Revisjonsberetning vedrørende skattemelding for merverdiavgiftkompensasjon 3 termin 2019 30.08.2019 2555/2019
Utgående brev Jan Eilertsen Vedrørende anmodning om oppsett av stedsnavnskilt - E10 30.08.2019 2530/2019
Utgående brev Arnt-Ove Pettersen OPPHEVELSE AV ORNING MED REDUSERT RENOVASJON FOR PENSJONISTER 30.08.2019 2525/2019
Utgående brev Guttorm Flygel Svar på spørsmål om plassering av hytte 30.08.2019 2534/2019
Inngående brev Kongsvik barnehage Melding om skade - ***** ***** 29.08.2019 2545/2019
Inngående brev Fjelldal Idrettslag Leietider Tjeldsundhallen 2019/2020 29.08.2019 2542/2019
Inngående brev Bente Hansen Meldeskjema og sjekkliste for montering av ildsted 29.08.2019 2544/2019
Inngående brev Nav familie og pensjon Bekrefte barnehageplass 29.08.2019 2547/2019
Utgående brev Rudi Kirkhaug og Oline Stokke TILBAKEMELDING VEDR. ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BJELLUND/LILAND 29.08.2019 2520/2019
Inngående brev Eivind Kristoffersen Bestilling innsyn: Journalnr: 2442/2019 - Vedr anmodning om utsatt frist - forvaltningskontroll innen landbruk - Evenes og Tjeldsund 29.08.2019 2540/2019
Inngående brev Jan Eilertsen Vedrørende stedsnavnskilt 29.08.2019 2541/2019
Inngående brev Cecilie Wangberg Regnskap over innkjøp frem til 29.08.19. Delutbetaling Wangbergs spa 29.08.2019 2546/2019
Utgående brev Agdis Johansen Bruktutsalg Kongsvik 29.08.2019 2516/2019
Utgående brev Kurt Kristensen Bruktutsalg i Kongsvik 29.08.2019 2515/2019
Inngående brev Ann Elise Knedal Bestilling innsyn: Journalnr: 2324/2019 - AD CAMPING PÅ GNR 67 BNR 12 29.08.2019 2548/2019
Inngående brev DSB Vedtak om ny 110-tilknytning for kommunene Tjeldsund, Asker, Volda, Heim og Rindal som følge av kommunesammenslåinger og endringer i politidistriktsgrensene 29.08.2019 2539/2019
Inngående brev Tjeldnes Bygdestue Søknad støtte Tjeldnesmarsjen 2019 28.08.2019 2521/2019
Utgående brev Tore Høgset Har du glemt å søke om ferdigattest? tilbygg gnr/bnr 26/28 28.08.2019 2509/2019
Inngående brev Harstad kommune Vedtak om spesialpedagogisk hjelp barnehageåret 2019/2020 28.08.2019 2532/2019
Inngående brev Mattilsynet Region Nord VEDTAK OM PRØVETAKINGSPLAN MED UTSATT FRIST 28.08.2019 2531/2019
Inngående brev Språkrådet Målvedtak i forbindelse med kommunesammenslåingen 28.08.2019 2522/2019
Inngående brev Ofotlab AS ANMODNING OM SLUTTUTBETALING 28.08.2019 2533/2019
Utgående brev ***** AVSLAG PÅ SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD 27.08.2019 2497/2019
Inngående brev Sunniva Steen Søknad om plass Aminda 27.08.2019 2519/2019
Utgående brev Elias Balto Vedr. søknad om å gå tilbake til 100% stilling 27.08.2019 2484/2019
Utgående brev Tom Helge Birkestrand Vi ønsker en oppdatering i byggingen av hytte ved strandvannet gnr/bnr 24/221 27.08.2019 2478/2019
Inngående brev Tv-Aksjonen Nordland/ Care Anmodning om å opprette kommunekomite for TV-aksjonen NRK 2019 27.08.2019 2517/2019
Utgående brev SP Maskin AS Mangler ved søknad om ferdigattest gnr/bnr 15/52 27.08.2019 2492/2019
Utgående brev Odin Markusson FERDIGATTEST - FJØS GNR/BNR 17/5 27.08.2019 2494/2019
Utgående brev Bjørn Kvitvik Har du glemt å søke om ferdigattest? - tilbygg gnr/bnr 23/18 27.08.2019 2488/2019
Utgående brev Magne Dalmo Din byggesak overføres til ny vertskommune - tilbygg bolig gnr/bnr 26/49 27.08.2019 2502/2019
Inngående brev Helse-og omsorgsdepartementet Høring - Forslag om endringer i forskrift om en verdig eldreomsorg - samboergaranti 27.08.2019 2514/2019
Utgående brev Bjørn Carlsson Din byggesak overføres til ny vertskommune - fritidsbolig gnr/bnr 24/34 27.08.2019 2503/2019
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland Oversendelse av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning 27.08.2019 2501/2019
Utgående brev Jan Svanberg Byggesaken overføres til ny vertskommune- tilbygg bolig gnr/bnr 26/56 27.08.2019 2496/2019
Inngående brev Rigmor Wangen ARBEIDSAVTALE 27.08.2019 2518/2019
Utgående brev ***** ENKELTVEDTAK SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2019/2020 27.08.2019 2363/2019
Utgående brev Kartverket Geovekstavtale - LACHNO63 FKB-C Salten Nord og Ofoten 27.08.2019 2483/2019
Inngående brev Janne Sylvi Nilsen SØKNAD 26.08.2019 2507/2019
Utgående brev Roger Rørinspeksjon AS m.fl. Forespørsel om tilbud på filming av avløp - Norges Brannskole 26.08.2019 2473/2019
Utgående brev Evenes kommune Endring krever søknad som skal behandles av ny vertskommune 26.08.2019 2475/2019
Inngående brev Statens vegvesen Region Nord Vedrørende innsigelse - reguleringsplan for Ramstad boligfelt 26.08.2019 2508/2019
Inngående brev Privatmegleren Harstad Eiendomsopplysninger: 83/43 26.08.2019 2513/2019
Inngående brev Arne Kristensen Bestilling innsyn: Journalnr: 2327/2019 - SVAR VEDR BRUKTBUTIKK 26.08.2019 2511/2019
Utgående brev ETS Bygg AS FERDIGATTEST FRITIDSBOLIG GNR/BNR 3/122 26.08.2019 2470/2019
Inngående brev Arne Kristensen Bestilling innsyn: Journalnr: 2329/2019 - Bruktbutikk - oppfølging av byggesak 26.08.2019 2510/2019
Inngående brev Stig Kristensen Bestilling innsyn:Journalnr: 2463/2019 - Møteprotokoll fellesnemnda 13.06.2019 26.08.2019 2506/2019
Inngående brev Statens vegvesen Region Nord Avslag på søknad om oppsett av reklame og vedtak om fjerning av ulovlig reklame - E10 26.08.2019 2504/2019
Inngående brev ***** Bruk av bygg 26.08.2019 2512/2019
Utgående brev Line Undheim Saken deres overføres til ny vertskommune - garasje gnr/bnr 23/162 26.08.2019 2476/2019
Inngående brev SP Maskin AS Søknad om Ferdigattest - 17/52 23.08.2019 2487/2019
Versjon:5.0.7