eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev Myklebostad Kretsutvalg NYTTÅRSKONSERTEN 19.01.2018 226/2018
Inngående brev Veterinærinstituttet KONTROLL AV DRIKKEVANN INDRE EVENES VV 19.01.2018 227/2018
Utgående brev Hans Petter Hansen og Anne-Lise Hansen D-SAK 7/2018 SØKNAD OM FRADELING AV NAUSTTOMTER FRA EIENDOMMEN GNR 68 BNR 1 19.01.2018 192/2018
Utgående brev Aicha Balde OPPMÅLINGSGEBYR 19.01.2018 180/2018
Inngående brev Administrasjon PLU OPPFØLGINGSSAMTALE 19.01.2018 230/2018
Inngående brev ***** Vdr Legejournal 19.01.2018 229/2018
Utgående brev Medlemmer i byggekomiteen for Ramsund skole INNKALLING TIL MØTE I BYGGEKOMITEEN RAMSUND SKOLE 19.01.2018 191/2018
Utgående brev Kopinor MØNSTERAVTALE OM KOPIERING FOR 2018-2021 19.01.2018 179/2018
Inngående brev EiendomsMegler 1 Panteforespørsel 19.01.2018 221/2018
Inngående brev Administrasjon PLU OPPFØLGINGSSAMTALE/PLAN 19.01.2018 224/2018
Inngående brev Statens vegvesen Region Nord Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging av adkomstveg - gnr. 80 bnr. 13 19.01.2018 219/2018
Inngående brev NAV Familie- og pensjonsytelser Kontantstøtte Endring i innsending av barnehagerapportering til NAV for deres kommune 19.01.2018 220/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune Rapportering til kommunal- og moderniseringsdepartementet for bruken midler gitt til kommunale nærings- og gründerfond/omstilling for 2017 19.01.2018 222/2018
Utgående brev PLU Tjeldsund v/Gunstein Hansen HØRINGSUTTALELSE SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PBL §29-4 OG AREALFORMÅL I KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR BYGGING AV ATKOMSTVEI PÅ GNR 80, BNR 13 I TJELDSUND KOMMUNE 19.01.2018 188/2018
Inngående brev Veterinærinstituttet KONTROLL AV DRIKKEVANN YTRE EVENES 19.01.2018 228/2018
Inngående brev Anstein Nyheim SØKNAD OM TILTAK 67/129 19.01.2018 225/2018
Inngående brev Sør-Troms regionråd INNKALLING TIL REGIONRÅDSMØTE I SKÅNLAND 25. JANUAR 2018 18.01.2018 211/2018
Utgående brev Hålogaland plankontor a/s HØRINGSUTTALELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 67, BNR. 12 I TJELDSUND KOMMUNE 18.01.2018 164/2018
Inngående brev Hanne Seljeli Ludvigsen TILSVAR PÅ BYGGEMELDING 18.01.2018 199/2018
Utgående brev Norconsult Ramsund skole - endringsordre 63 og 64 18.01.2018 185/2018
Inngående brev Fjelldal skole SKADEMELDING ***** ***** ***** ***** 18.01.2018 202/2018
Inngående brev ***** SØKNAD OM REISERETT 18.01.2018 201/2018
Utgående brev Kjell-Edvin Johansen SØKNAD KOMMUNAL BOLIG 18.01.2018 177/2018
Saksframlegg/innstilling SØKNAD OM STØTTE TIL KLASSETUR MED HVITE BUSSER - KONGSVIK SKOLE 18.01.2018 170/2018
Inngående brev Kystverket Informasjon om havarert installasjon i Tjeldsundet - Steinstigrunnen - Harstad kommune - Troms fylke 18.01.2018 207/2018
Utgående brev Ramsun skytterlag v/Fritz Melsbø D - SAK 4/2018 Motorferdsel i utmark - Ramsund skytterlag 18.01.2018 174/2018
Inngående brev Arnt-Ove Pettersen Søknad om fritak for renovasjon Ramstadveien 499 18.01.2018 210/2018
Utgående brev Elinstallatøren Vedr. Garanti Liland Sykehjem utgått 3.12.17 elektroarbeide. 18.01.2018 175/2018
Inngående brev Vidar Bjørkmo SØKNAD OM FERDIGATTEST 24/210 18.01.2018 200/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune UTTALELSE - SØKNAD OM DISPENSASJON - ATKOMSTVEG 80/13 18.01.2018 204/2018
Inngående brev Rusforum Nordland SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE 18.01.2018 198/2018
Inngående brev Helsedirektoratet Brev til kommunene – Et aldrende samfunn har også et folkehelseperspektiv 18.01.2018 212/2018
Inngående brev Norconsult Ramsund skole - endringsordre 63 og 64 17.01.2018 184/2018
Utgående brev Nordland fylkeskommune v/Kristin Hunstad SØKNAD SPILLEMIDLER 2018 RAMSUND SKOLE 17.01.2018 146/2018
Utgående brev Myklebostad Kretsutvalg AD SØKNAD OM STØTTE TIL NYTTÅRSKONSERT 2018 17.01.2018 150/2018
Saksframlegg/innstilling Søknad om videreføring av testløype for snøcooter i Kongsvik - R. Jacobsen AS 17.01.2018 153/2018
Inngående brev ***** SØKNAD OM AVLØSERTILSKUDD VED SYKDOM 17.01.2018 193/2018
Utgående brev Innovasjon Norge Tilleggsinformasjon vedørende utsendt utbetalingsanmodning, deres ref. 2017/101104 17.01.2018 147/2018
Utgående brev Best Kongsvik AS V/Thomas Tveter DELUTBETALING NÆRINGSTILSKUDD - BEST KONGSVIK AS 17.01.2018 156/2018
Utgående brev Bodil og Alf Rekstad Søknad om bruksendring - Gnr 25 bnr 26 - 8533 Bogen 17.01.2018 133/2018
Inngående brev Fjelldal skole SKADEMELDING - ***** ***** 17.01.2018 195/2018
Inngående brev Husbanken Ny forskrift for tilskudd til utleieboliger 2018 17.01.2018 182/2018
Utgående brev Aashild Kokvik D-SAK 154/2017 SØKNAD OM FRADELING AV BYGNING FRA EIENDOMMEN GNR 5 BNR 166 17.01.2018 149/2018
Inngående brev Elisabeth Horn Oppsigelse av ungdomsleilighet 17.01.2018 181/2018
Saksframlegg/innstilling TV-AKSJONEN NRK 2018 17.01.2018 159/2018
Inngående brev Lakså Grunneierlag SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å KJØRE SKILØYPE MED SNØSCOOTER 17.01.2018 194/2018
Inngående brev IMDI Informasjon til kommuner om kontaktinformasjon i IMDinett System for bosetting 17.01.2018 183/2018
Inngående brev Helsedirektoratet Revisors oppgaver i tilknytning til den kommunale tilskuddsordningen særlig ressurskrevende 17.01.2018 197/2018
Inngående brev Helsedirektoratet Rundskriv IS-4/2018 med vedlegg, til alle landets kommuner og fylkesmenn 17.01.2018 196/2018
Utgående brev Myklebostad kretsutvalg Søknad om fyrverkeri. 17.01.2018 190/2018
Inngående brev Myklebostad kretsutvalg Søknad om fyrverkeri. 17.01.2018 189/2018
Inngående brev NVE NVEs generelle innspill - varsel om planoppstart - reguleringsplan for campingplass på GBnr 67/12, Tjeldsund kommune 17.01.2018 187/2018
Saksframlegg/innstilling SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFOND - JANNE HANSEN PUB & CATERING 16.01.2018 94/2018
Inngående brev Barne- og likestillingsdepartementet Satser for kommunal egenbetaling for barnevernstiltak i 2018 16.01.2018 173/2018
Inngående brev Lars Foshaug SØKNAD PLASS MELISSA 16.01.2018 168/2018
Inngående brev PPT Ofoten RAPPORT 16.01.2018 171/2018
Inngående brev Tjeldsund Idrettslag AVTALE REKLAMESKILT TJELDSUNDHALLEN 16.01.2018 172/2018
Saksframlegg/innstilling SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL OG FORBUD MOT FRADELING I 100-METERSBELTE LANGS SJØ FOR TO BOLIGTOMTER PÅ EIENDOMMEN GNR 87 BNR 1 16.01.2018 22/2018
Utgående brev Håvard Karlsen D - SAK 144/2017 Motorferdsel i utmark - tillatelse til transport av funksjonshemmet 16.01.2018 137/2018
Saksframlegg/innstilling HÅLOGALANDSBRUA AS - SALG AV AKSJER 16.01.2018 67/2018
Inngående brev Vegar Paulsen SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK 16.01.2018 166/2018
Inngående brev Jørn Martin Hansen SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK 16.01.2018 167/2018
Saksframlegg/innstilling SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PBL. § 1-8 OG LNF - OMRÅDE I KOMMUNEDELPLAN FOR KONGSVIK, FOR OPPFØRING AV BOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR. 67, BNR. 171 16.01.2018 138/2018
Utgående brev EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS EIENDOMSOPPLYSNINGER: GNR. 67, BNR. 154 I TJELDSUND KOMMUNE 16.01.2018 135/2018
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland v/Robert Isaksen EKSTRAORDINÆRE TILTAK I FORBINDELSE MED SEDELIGHETSSAK - SØKNAD OM TILSKUDD 16.01.2018 145/2018
Utgående brev Sidsel Haldorsen TILLATELSE TIL TILTAK - 20/9 16.01.2018 20/2018
Inngående brev Statens vegvesen Region Nord Dispensasjon fra veglovens byggegrense for oppføring av carport og terrasse 16.01.2018 165/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune TILSAGN OM TILSKUDD 16.01.2018 169/2018
Inngående brev HRS HØRINGSBREV - FORSLAG TIL ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN FOR HRS IKS 16.01.2018 178/2018
Saksframlegg/innstilling Søknad om bruk av snøscooter for frakt av turister til hytte på gnr 84 bnr25 i Tjeldsund kommune 16.01.2018 144/2018
Utgående brev Anita Aarsund PROTOKOLL 15.01.2018 3391/2017
Utgående brev Nordland fylkeskommune Vedlegg til søknad om økonomisk støtte til hjorteviltplan 15.01.2018 109/2017
Utgående brev Rigmor Wangen PROTOKOLL 15.01.2018 3381/2017
Utgående brev Kristina Lindahl PROTOKOLL 15.01.2018 3395/2017
Utgående brev Evenes kommune LØNNSANVISNING -LOKALE FORHANDLINGER 2017 FOR KAPITTEL 5 15.01.2018 3616/2017
Utgående brev Elisabeth Horn PROTOKOLL 15.01.2018 3396/2017
Utgående brev Eli Tyldum PROTOKOLL 15.01.2018 3394/2017
Utgående brev Ole Øystein Lindebø PROTOKOLL 15.01.2018 3392/2017
Inngående brev Samferdselsdepartementet Høring - omfanget av leveringspliktige posttjenester - Høringsfrist 06.04.2018 15.01.2018 152/2018
Inngående brev Jeanette Mikkelsen Redusering bhg plass Elena 15.01.2018 160/2018
Utgående brev Liland skole Mangelfull tilbakemelding tilsyn 180316 15.01.2018 3592/2017
Utgående brev Liland skole Tilsynsrapport Liland skole 250915 15.01.2018 3591/2017
Utgående brev Liland skole Varsel om ordinært tilsyn Liland skole 060815 15.01.2018 3590/2017
Utgående brev Tom Helge Birkestrand Vedrørende deres tillatelse iht. D-SAK 71/2017 15.01.2018 2796/2017
Utgående brev Statens kartverk, tinglysingen Eiendommer til tinglysing 15.01.2018 3606/2016
Inngående brev Statens kartverk RETUR AV TINGLYST DOKUMENT 15.01.2018 154/2018
Inngående brev Linn Seljeli-Alvik Tilsvar på nabovarsel 15.01.2018 151/2018
Inngående brev Sunniva Gabrielsen Tilsvar på merknader til byggesøknad Gnr 21, Bnr 64 15.01.2018 157/2018
Utgående brev Sigma Nord FAKTURA FOR LEIE AV TJELDSUNDHALLEN OG BASSENGET 15.01.2018 119/2018
Utgående brev Geir Pettersen FAKTURA FOR LEIE AV BASSENGET 2017 15.01.2018 129/2018
Utgående brev Fjelldal IL v/ Monica Gundersen FAKTURA FOR LEIE AV TJELDSUNDHALLEN 2016/2017 15.01.2018 125/2018
Utgående brev Tjeldsund idrettslag v/ Nina Rødberg FAKTURA LEIE AV TJELDSUNDHALLEN, BASSENGET OG GYMSAL 2016/2017 15.01.2018 122/2018
Utgående brev Nino AS FAKTURA FOR LEIE AV BASSENG HØST 2017 15.01.2018 118/2018
Utgående brev Jørn Vidar Goos D - SAK 106/2017 ERVERV AV EIENDOMMEN GNR 4 BNR 27 OG 45 - KONSESJONSVEDTAK 15.01.2018 2832/2017
Utgående brev Edel Nystad Albrigtsen MELDING OM TINGLYST EIENDOM 15.01.2018 104/2018
Utgående brev Advokatene Øymo & Olsen Vedrørende søknad om konsesjon for erverv av gnr 71 bnr 1 i Tjeldsund kommune - orientering om forlenget saksbehandlingstid 15.01.2018 13/2018
Utgående brev Adresseliste Invitasjon til samarbeidsmøte mellom landbruk og reindrift - Myklebostad i Tjeldsund kommune 15.01.2018 21/2018
Inngående brev Tone Isaksen m.fl. Barnehageplass Kongsvik barnehage Celina 15.01.2018 161/2018
Inngående brev ***** SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD 15.01.2018 155/2018
Utgående brev Kanutten barnehage Tilsynsrapport 2015 15.01.2018 3578/2017
Inngående brev Kopinor NY MØNSTERAVTALE OM KOPIERING FOR 2018-2021 15.01.2018 158/2018
Inngående brev ***** Aktivitetsplan 15.01.2018 148/2018
Saksframlegg/innstilling Planstrategi 2012 - 2016, Tjeldsund Kommunestyre 15.01.2018 589/2013
Utgående brev Sigrid og Jostein Nordstrøm SØKNAD OM FERDIGATTEST - GNR. 19 BNR. 176 - LILAND 15.01.2018 1113/2015
Utgående brev Nærings- og fiskeridepartementet BREDBÅNDSPROSJEKT TJELDSUND 15.01.2018 1572/2016
Utgående brev Randi Berg Oppmålingsgebyr 15.01.2018 4498/2013
Utgående brev Nordland fylkeskommune Søknad flytting av fôrflåte lokalitet Stabben 15.01.2018 107/2017
Utgående brev Jan Eilertsen OPPMÅLINGSGEBYR 15.01.2018 1522/2017
Utgående brev Bente Solvang PROTOKOLL 15.01.2018 3976/2016
Utgående brev Tjeldsund arbeiderparti BREIBAND RAMSUND - KOMMUNAL MEDFINANSIERING 15.01.2018 807/2015
Utgående brev Bente Solvang PROTOKOLL 15.01.2018 3386/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland INNSPILL VED VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR CAMPINGPLASS 67/12 12.01.2018 143/2018
Utgående brev Fylkesmannen i Troms BAKGRUNNSNOTAT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN TJELDSUND KOMMUNE 12.01.2018 4053/2017
Utgående brev Pia Maria Hammer Henriksen SØKNAD 12.01.2018 103/2018
Utgående brev Roar Larsen SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE 3/70 - TILLEGGSOPPLYSNINGER 12.01.2018 107/2018
Utgående brev Arbeidstilsynet MIDLERTIDIG SKOLE I RAMSUND - ANMODNING OM SAMTYKKE TIL FORLENGET BRUK 12.01.2018 116/2018
Utgående brev Ofoten Regionråd v/Narvik kommune OPPSIGELSE OFOTEN REGIONRÅD 12.01.2018 4084/2017
Inngående brev Hanne Seljelig Ludviksen Tilsvar på byggemelding 12.01.2018 142/2018
Inngående brev Sunniva Gabrielsen SØKNAD OM TILTAK 21/64 - TILBYGG 12.01.2018 140/2018
Utgående brev KS SØKNAD OM OU-MIDLER 12.01.2018 1961/2017
Utgående brev Bjørn Tversland MELDING OM TINGLYST EIENDOM 12.01.2018 105/2018
Utgående brev Bente Solvang Vedtaksbrev 12.01.2018 4/2018
Utgående brev Økoråd SV: Tilskudd næringsfond 12.01.2018 2918/2017
Utgående brev NAV skanning REFUSJONSKRAV - FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD 12.01.2018 128/2018
Inngående brev Thomas Isaksen SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG 12.01.2018 139/2018
Inngående brev Kongsvik skole v/ Kjell Henriksen SØKNAD OM STØTTE TIL KLASSETUR MED HVITE BUSSER 12.01.2018 136/2018
Utgående brev Stig Ivetorp SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE 3/119 - TILLEGGSOPPLYSNINGER 12.01.2018 108/2018
Inngående brev R. Jacobsen AS Søknad om forlengelse av tidligere avtale 11.01.2018 130/2018
Utgående brev Irene Strand Jensen D-SAK 152/2017 SØKNAD OM FRADELING AV EKSISTERENDE HYTTE FRA GNR 23 BNR 8 11.01.2018 81/2018
Inngående brev Statens kartverk RETUR AV TINGLYST DOKUMENT 11.01.2018 131/2018
Utgående brev Evenes Airport Hotel as Pålegg om stans av byggearbeid, forhåndsvarsel om ileggelse av tvangsmulkt etter pbl §§ 32-3, 32-4 og 32-5 11.01.2018 2916/2017
Utgående brev Rudi Olsen Videreføring utvidet åpningstid Kanutten barnehage 11.01.2018 98/2018
Utgående brev ***** SØKNAD OM REISERETT MED TRANSPORTTJENESTEN 11.01.2018 95/2018
Inngående brev Hålogaland Ressursselskap IKS Høringsbrev 11.01.2018 123/2018
Utgående brev Tone Isaksen SØKNAD PLASS CELINA LOVISE 11.01.2018 83/2018
Inngående brev EiendomsMegeler 1 Nord-Norge AS EIENDOMSOPPLYSNINGER 67/154 11.01.2018 117/2018
Inngående brev Statens vegvesen Region Nord Orientering om planprosess og status for reguleringsendringer Hålogalandsvegen 11.01.2018 120/2018
Inngående brev Gunvor Balstad SØKNAD FRITAK KOMMUNALE AVGIFTER 11.01.2018 121/2018
Inngående brev Advokatfirmaet Malm Ad gnr.80 bnr. 13 11.01.2018 124/2018
Inngående brev POP Bygg Tjeneste AS Kontrakt byggearbeider 11.01.2018 127/2018
Utgående brev ***** SØKNAD OM REISERETT MED TRANSPORTTJENESTEN 11.01.2018 96/2018
Inngående brev Ofoten og Sør-Troms jordskifterett ENDRING I EIENDOMSLISTE - REGISTERING I MATRIKKELEN 10.01.2018 110/2018
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland Årsbudsjett 2018, økonomiplan 2018-2021 og kommunestyrets vedtak på årsbudsjett og økonomiplan for Tjeldsund kommune 10.01.2018 69/2018
Inngående brev Ingrid Davidsen Søknad om refusjon av databriller 10.01.2018 109/2018
Utgående brev Innovasjon Norge Utbetalingsanmodning i forbindelse med bygging av ny fjøs 10.01.2018 70/2018
Utgående brev Evenes kommune m.fl. REFUSJON KREFTKOORDINATOR 2017 10.01.2018 72/2018
Utgående brev Bjørn Tversland OPPMÅLINGSGEBYR 10.01.2018 78/2018
Utgående brev Jorunn Gulljord OPPMÅLINGSGEBYR 10.01.2018 66/2018
Utgående brev Jorunn Gulljord MELDING OM TINGLYST EIENDOM 10.01.2018 63/2018
Utgående brev ***** SØKNAD OM TILRETTELEGGINGSTILSKUDD 10.01.2018 80/2018
Inngående brev Husbanken INNFRIDD LÅN 10.01.2018 113/2018
Inngående brev Husbanken INNFRIDD LÅN 10.01.2018 112/2018
Utgående brev Nina Røberg Brannvesenet - oppsigelse svar 10.01.2018 73/2018
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland AD FORELØPIG TILSYNSRAPPORT 10.01.2018 4142/2017
Utgående brev Marianne Mikalsen SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE 3/116 - TILLEGGSOPPLYSNINGER 10.01.2018 62/2018
Inngående brev NAV Skånland UNNTAK FRA ARBEIDSGIVERPERIODEN 10.01.2018 114/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune INFORMASJON FOR SØKERGRUPPER SOM HAR RETT TIL INDIVIDUELL BEHANDLING ELLER FORTRINN I INNTAKET SKOLEÅRET 2018-2019 10.01.2018 115/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland OPPFORDRING OM SAMARBEID FOR REDUSERTE KOMMUNALE KLIMAUTSLIPP 10.01.2018 111/2018
Inngående brev Arkivverket Informasjon fra Arkivverket om nye forskrifter 10.01.2018 101/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Eksamen i grunnskolen våren 2018 10.01.2018 102/2018
Utgående brev Kjell Ottem OPPSIGELSE BRANNMANN - SVAR 10.01.2018 76/2018
Utgående brev Arne Johan Johansen MELDESKJEMA OG SJEKKLISTE FOR MONTERING AV ILDSTED 19/97 OG 102 - SVAR 10.01.2018 75/2018
Inngående brev Skooler AS AVTALE OM KJØP AV PROGRAMVARE OG UTSTYR 09.01.2018 85/2018
Utgående brev Styrer Kongsvik barnehage, Solveig Rinaldo DELEGASJON AV ANVISNINGSMYNDIGHET 09.01.2018 1/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune UTBETALINGSBREV DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN 09.01.2018 89/2018
Inngående brev ***** TILSAGN TILRETTELEGGINGSTILSKUDD 09.01.2018 82/2018
Utgående brev Stian Esp Vedrørende kommunal bolig- kongsvikdalveien 50 09.01.2018 54/2018
Inngående brev Sondre Vegar Myre Søknad Brannkonstabel - Deltid 09.01.2018 84/2018
Inngående brev Statens vegvesen Region Nord Orientering om planprosess og planstatus - reguleringsendringer Hålogalandsvegen 09.01.2018 93/2018
Inngående brev Ofoten regionråd ANMODNING OM UTBETALING 09.01.2018 97/2018
Utgående brev Harald Benjaminsen SØKNAD OM TILTAK 26/93 - HYTTE, UTHUS OG ADKOMSTVEI 09.01.2018 4345/2013
Inngående brev Ragn Sells Miljøsanering AS Årsrapport Harstad /Narvik lufthavn, Evenes 09.01.2018 100/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Tilskudd til leirskoleopplæring - Informasjon for 2018 09.01.2018 92/2018
Utgående brev Vidar Bjørkmo ENDRING AV DISPENSASJON GITT I D-SAK 11/17 09.01.2018 71/2018
Utgående brev Tjeldsund AP BYGGEARBEID KONGSVIK SKOLE - TILDELING AV KONTRAKT 09.01.2018 59/2018
Inngående brev Sweco Varsel om oppstart av reguleringsarbeid 09.01.2018 86/2018
Utgående brev Ingvar Olsen D - SAK 3/2018 Motorferdsel i utmark - tillatelse til transport av ved og transport av utstyr til hytte 08.01.2018 37/2018
Utgående brev Per Valen D - SAK 2/2018 Motorferdsel i utmark - tillatelse til transport av ved 08.01.2018 36/2018
Inngående brev Tone Isaksen SØKNAD PLASS CELINA LOVISE 08.01.2018 61/2018
Inngående brev Kommunaldepartementet Statsbudsjettet for 2018 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner 08.01.2018 60/2018
Inngående brev Hålogalandsbrua AS HÅLOGALANDSBRUA 08.01.2018 64/2018
Inngående brev Hålogalandsbrua AS VEDTAK, SALG AV AKSJER I HÅLOGALANDSBRUA AS 08.01.2018 65/2018
Inngående brev Anders Kristiansen Søknad på stilling brannkonstabel 0,96% fast 08.01.2018 58/2018
Utgående brev Nino AS/Bunnpris Ramsund m.fl. BEVILLINGSGEBYR 2017 08.01.2018 43/2018
Utgående brev Inventum copysafe KRAV REKLAMESKILT TJELDSUNDHALLEN 08.01.2018 40/2018
Utgående brev Evenes kommune v/Stine Fedreheim REFUSJONSKRAV HELSESØSTERTJENESTE 2017 08.01.2018 28/2018
Utgående brev Evenes kommune v/Stine Fedreheim REFUSJON BOSTØTTE 2017 08.01.2018 24/2018
Inngående brev Hans Olav Kanebog Innvending til nabovarsel Gnr 4, Bnr 85 08.01.2018 68/2018
Inngående brev Morten Iversen Søknad brannkonstabel deltid 08.01.2018 74/2018
Inngående brev Statens vegvesen Region Nord Kunngjøring av holdningsskapende midler vår 2018 08.01.2018 79/2018
Inngående brev Kjell-Edvin Johansen SØKNAD KOMMUNAL BOLIG 08.01.2018 77/2018
Utgående brev ***** INNKALLING TIL DIALOGMØTE 08.01.2018 32/2018
Utgående brev Asbjørn Pettersen Vedrørende deres søknad om motorferdsel i utmark 08.01.2018 29/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune UTTALELSE ETTER BEFARING 05.01.2018 50/2018
Inngående brev Arild Hansen SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE 3/70 05.01.2018 46/2018
Inngående brev Heisnor Harstad AS VEDLIKEHOLDSKONTRAKT 05.01.2018 49/2018
Inngående brev ***** KJØPEKONTRAKT 05.01.2018 57/2018
Inngående brev Skånland kommune HØRING NEDSETTELSE AV MINSTEAREAL FOR ELG I SKÅNLAND KOMMUNE 05.01.2018 48/2018
Inngående brev Seljestad Eiendom SØKNAD OM MOTORFERDESEL I UTMARK 05.01.2018 52/2018
Utgående brev Statens kartverk, tinglysingen SLETTING AV HEFTELSE GNR 24 BNR 56 05.01.2018 19/2018
Versjon:5.0.7