eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Utgående brev Harry Lofthus SØKNAD OM REDUKSJON AV KLOAKKAVGIFT 24.04.2018 1323/2018
Inngående brev Tova Bysheim ARBEIDSAVTALE 24.04.2018 1370/2018
Inngående brev Oddvar Bremseth SØKNAD OM DISPENSASJON 83/22 24.04.2018 1368/2018
Inngående brev Anne karin Arvola Ny søknad om tiltak uten ansvarsrett - 23/163 24.04.2018 1366/2018
Utgående brev Evenes Buss AS SLETTING AV HEFTELSE 24.04.2018 1328/2018
Inngående brev Ofoten Regionråd Rapporter fra Marin kartlegging 24.04.2018 1362/2018
Utgående brev Bjørg Eikseth KLAGE PÅ KLOAKKAVGIFT 24.04.2018 1327/2018
Inngående brev Tjeldsund eldreråd Vedlikehold omsorgsboliger 24.04.2018 1360/2018
Utgående brev Asplan Viak AS Tillatelse til oppstart av grunn- og fundamentarbeider 24.04.2018 1339/2018
Inngående brev Elisabeth Torgeirsen SØKNAD 24.04.2018 1380/2018
Inngående brev Karianne Lorentsen SØKNAD 24.04.2018 1379/2018
Inngående brev Cecilie Arntsen SØKNAD 24.04.2018 1376/2018
Inngående brev Connie Eggesvik Hansen SØKNAD 24.04.2018 1375/2018
Inngående brev Lekh Baral SØKNAD 24.04.2018 1372/2018
Inngående brev Merete Lillefuhr SØKNAD 24.04.2018 1384/2018
Inngående brev Kristine Maurdal Lillejordet SØKNAD 24.04.2018 1383/2018
Inngående brev Hans Torvald Nygaard SØKNAD 24.04.2018 1382/2018
Inngående brev Frode Skarsem SØKNAD 24.04.2018 1381/2018
Inngående brev Emmanuelle Briand-Viard SØKNAD 24.04.2018 1378/2018
Inngående brev Gerhard Norman Mundt SØKNAD 24.04.2018 1377/2018
Inngående brev Deepak Sapkota SØKNAD 24.04.2018 1374/2018
Inngående brev Manju Pandey SØKNAD 24.04.2018 1373/2018
Inngående brev Elsa Peggy Paulsen Vedr. definisjon/verdisetting av hus i Evenes 24.04.2018 1363/2018
Utgående brev Tore Stiberg Ny hytte 28/104 24.04.2018 1319/2018
Inngående brev Tove Irene Kvile ARBEIDSAVTALE 24.04.2018 1367/2018
Utgående brev Maria Benedikte Gärtner TILBUD PÅ STILLING SOM AREALPLANLEGGER I TJELDSUND KOMMUNE 24.04.2018 1226/2018
Inngående brev Dagfinn Bertheussen SØKNAD OM TILKOBLING TIL KOMMUNAL VANNLEDNING 73/2 24.04.2018 1369/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune INVITASJON TIL DELTAKELSE I PILOTPROSJEKT FOR ARKIVUTTREKK 23.04.2018 1350/2018
Inngående brev ***** SØKNADSSKJEMA OM REISERETT 23.04.2018 1358/2018
Inngående brev Magnus Farstad Grøttem Sommerjobb 2018 23.04.2018 1333/2018
Inngående brev Marlene Farstad Grøttem Sommerjobb 2018 23.04.2018 1335/2018
Inngående brev Ola Bakkland Olsen Sommerjobb 2018 23.04.2018 1334/2018
Inngående brev Consuelo Calang Pedersen SØKNAD 23.04.2018 1357/2018
Inngående brev Torbjørn Stunes BEKREFTELSE 23.04.2018 1345/2018
Inngående brev Forsvarsbygg ENDRING I MATRIKKEL 4/19 23.04.2018 1344/2018
Utgående brev Evald Joakimsen m.fl. SØKNAD OM FRITAK 23.04.2018 1309/2018
Utgående brev Supamad Gundersen OPPFØLGING AV MØTE DEN 11.04.18 23.04.2018 1308/2018
Inngående brev Tjeldsund Lokalhistorielag Søknad om driftstilskudd til kulturaktivitet 23.04.2018 1349/2018
Utgående brev Bunnpris Ramsund Nino AS SALGSBEVILLING FOR ØL I BUTIKK - ENDRING AV STYRER OG STEDFORTREDER 23.04.2018 1298/2018
Inngående brev Norconsult AS Søknad om endring av tillatelse 23.04.2018 1332/2018
Inngående brev Hålogaland kraft/Nett Niingen transformatorstasjon Evenes - høringsbrev ifm utarbeidelse av konsesjonssøknad 23.04.2018 1346/2018
Inngående brev Husbanken A-ordningen - innrapportering og korrigeringer i inntektsopplysninger 23.04.2018 1342/2018
Inngående brev Bjørn A Carlsson Erklæring om ansvarsrett 23.04.2018 1348/2018
Inngående brev Asplan Viak SØKNAD OM TILLATELSE I ETT TRINN 23.04.2018 1338/2018
Inngående brev Administrasjonen OPPFØLGINGSSAMTALE 23.04.2018 1343/2018
Inngående brev Hanne Gyltnes Lidal OPPSIGELSE 23.04.2018 1354/2018
Utgående brev Skatt Nord BEKREFTELSE KONTONUMMER 23.04.2018 1295/2018
Inngående brev Jarl Ellingjord Søknad om omgjørelse fra helårsbolig til fritidsbolig 23.04.2018 1347/2018
Inngående brev Turid Nordstrøm Olsen OPPSIGELSE 23.04.2018 1359/2018
Inngående brev ***** Søknad om kommunal bolig 23.04.2018 1341/2018
Inngående brev Metavi Hammervold ARBEIDSAVTALE 23.04.2018 1356/2018
Utgående brev EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS EIENDOMSOPPLYSNINGER: GNR. 4, BNR. 86 I EVENES KOMMUNE 23.04.2018 1248/2018
Inngående brev DNB Eiendom EIENDOMSOPPLYSNINGER GNR. 24 BNR. 176 23.04.2018 1351/2018
Inngående brev Avinor Harstad/Narvik lufthavn Evenes, informasjon om fremdrift 23.04.2018 1352/2018
Utgående brev PPT - OFOTEN PPT OFOTEN - oppsigelse samarbeidsavtale 23.04.2018 1300/2018
Inngående brev Administrasjonen OPPFØLGINGSSAMTALE 23.04.2018 1355/2018
Utgående brev Jon-Inge Fæster AS FERDIGATTEST FOR INNVENDIG VVS OG VAR - G.NR./B.NR. 31/109 23.04.2018 1306/2018
Inngående brev Warunyu Sudtapan Sommerjobb for ungdom2018 23.04.2018 1336/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland AVGJØRELSE PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FRA SØKNADSFRISTEN 20.04.2018 1324/2018
Inngående brev Sunniva Gundersen Sommerjobb 20.04.2018 1322/2018
Inngående brev Christoffer Bø Karlsen Sommerjobb 2018 20.04.2018 1321/2018
Utgående brev Børge Ramstad Ad. din eiendom 73/117 på Ramstad, Tjeldsund 20.04.2018 1286/2018
Inngående brev Sør-Troms Regionråd REFERAT FRA ÅRSMØTE MED TILLEGGSSAKER 20.04.2018 1326/2018
Utgående brev ***** BEKREFTELSE 20.04.2018 1290/2018
Inngående brev Tjeldsund 2020 Fellesnemnda 26.04.2018 Møteinnkalling 20.04.2018 1320/2018
Utgående brev Sandra Ranang AVTALE FRIKJØP KOMMUNESAMMENSLÅING 20.04.2018 1288/2018
Utgående brev ***** AVSLAG PÅ SØKNAD 20.04.2018 1291/2018
Utgående brev EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS EIENDOMSOPPLYSNINGER: GNR. 19, BNR. 96 I EVENES KOMMUNE 20.04.2018 1247/2018
Inngående brev Statens vegvesen Region Nord Uttale: Detaljregulering Fjelldal 2 20.04.2018 1329/2018
Utgående brev ***** SV: Evalueringsmøte 20.04.2018 1276/2018
Inngående brev Asbjørn Pettersen KLAGE VEDR FAKTURA 20.04.2018 1330/2018
Utgående brev ***** AVSLAG PÅ SØKNAD 20.04.2018 1292/2018
Inngående brev Geir Richardsen SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE 19.04.2018 1307/2018
Saksframlegg/innstilling NEDSETTING AV MINSTEAREAL FOR ELG 19.04.2018 1250/2018
Inngående brev Thomas Solås Sommerjobb 2018 19.04.2018 1301/2018
Inngående brev Lars Emil Hoff Søknad sommerjobb 19.04.2018 1299/2018
Inngående brev Veslemøy Dorothea Gullerud SØKNAD SOMMERJOBB 19.04.2018 1304/2018
Utgående brev Ramstad Grunneierlag m.fl. Detaljplan på Ramstad 19.04.2018 1254/2018
Utgående brev Nord Vei & Anlegg AS TILLATELSE TIL ETABLERING AV ASFALTVERK - G.NR./B.NR. 5/26 19.04.2018 1261/2018
Utgående brev Jeanett Hanssen Angående oppsigelse SFO Erik Matteo 19.04.2018 1267/2018
Utgående brev Roger Larsen SØKNAD PLASS JONATHAN 19.04.2018 1258/2018
Inngående brev Statens kartverk RETUR AV TINGLYST DOKUMENT 19.04.2018 1313/2018
Inngående brev Tone Elvebakk SØKNAD OM DELING AV DRIFTSENHET - 27/6 19.04.2018 1315/2018
Utgående brev Difi Estimerte volum på bruk av Kontakt og reservasjonsregisteret for Tjeldsund og Evenes Kommune 19.04.2018 1296/2018
Inngående brev PPT RAPPORT ETTER UTREDNING 19.04.2018 1312/2018
Utgående brev Forsvarsbygg, Fellestjenester v/57122, Hamar fakturasenteret REFUSJONSKRAV DRIFT TJELDSUNDHALLEN 1.KVARTAL 2018 19.04.2018 1264/2018
Inngående brev Asplan Viak AS SØKNAD OM TILLATELSE TIL IGANGSETTING AV GRUNN/FUNDAMENTERINGSARBEIDER 19.04.2018 1311/2018
Inngående brev Kåre Ramstad SØKNAD OM DELING 73/4 19.04.2018 1314/2018
Utgående brev Hilda Bendiksen m.fl. REFERAT FRA MØTE I ELDRERÅDET 9. APRIL 19.04.2018 1149/2018
Utgående brev Nordland fylkeskommune HØRINGSSVAR - ENDRING I BUSS OG BÅTRUTER I NORDLAND 19.04.2018 1172/2018
Utgående brev Torstein Johansen UTSLIPPSTILLATELSE - 28/133 19.04.2018 1136/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Innspill - oppstart reguleringsplan - Fjelldal 2 19.04.2018 1310/2018
Utgående brev Nordland fylkeskommune HØRINGSUTTALELSE - ENDRING I BUSS- OG BÅTRUTER 2018 19.04.2018 1259/2018
Utgående brev Sandra Ranang ARBEIDSAVTALE 19.04.2018 1262/2018
Inngående brev Silje Beate Dalhaug ARBEIDSAVTALE 19.04.2018 1317/2018
Inngående brev Astrid Pedersen ARBEIDSAVTALE 19.04.2018 1316/2018
Saksframlegg/innstilling OPPHEVELSE AV FRITAK FRA ORDNING MED TVUNGEN RENOVASJON 19.04.2018 885/2018
Inngående brev Terje Andreas Solås SØKNAD SOMMERJOBB 19.04.2018 1303/2018
Inngående brev Frida Hansen Sommerjobb 2018 18.04.2018 1274/2018
Inngående brev Statens vegvesen Region Nord Dispensasjon fra veglovens byggegrense for oppføring av garasje - gnr. 23 bnr. 162 i Evenes kommune sendt fra Statens vegvesen 18.04.2018 1278/2018
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland SV: Søknad om midlertidig dispensasjon for campingplass - Kongsvik i Tjeldsund - anmodning om utsatt frist 18.04.2018 1251/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland UTTALELSE TIL SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FOR BRUK AV DELER AV GNR/BNR 67/12 I TJELDSUND TIL CAMPINGFORMÅL 18.04.2018 1287/2018
Utgående brev Petter Skaanevik Søknad om avgiftsendring - 75/40 18.04.2018 1200/2018
Inngående brev Petter Skaanevik Endring av avgifter 18.04.2018 1275/2018
Inngående brev Sør-Troms regionråd REFERAT FRA REGIONRÅDSMØTE I IBESTAD 23. MARS 2018 18.04.2018 1277/2018
Inngående brev Anne Melsbø m.fl. OMRÅDET MELLOM NAUSTTOMTENE OG 75/247 18.04.2018 1283/2018
Utgående brev NAV skanning REFUSJONSKRAV 18.04.2018 1238/2018
Utgående brev Uninett AS Feide tilknytningskontrakt 18.04.2018 1230/2018
Inngående brev Elisabeth Torgeirsen Søknad 18.04.2018 1272/2018
Utgående brev Edvin Vesterheim Fritak for Renovasjon. Gnr 5/66 Evenes Kommune. 18.04.2018 1242/2018
Inngående brev Edel Audny Nystad Albrigtsen SØKNAD OM KONSESJON 21/106 18.04.2018 1280/2018
Inngående brev Bjørn Magne Tversland SØKNAD OM KONSESJON 22/57 18.04.2018 1279/2018
Inngående brev Michael Sunnarvik SØKNAD OM TILTAK 19/124 18.04.2018 1285/2018
Inngående brev Skatt Nord KONTONUMMER 18.04.2018 1293/2018
Utgående brev ***** SØKNAD OM BOLIG 18.04.2018 1239/2018
Utgående brev Eurojuris Harstad AS EIENDOMSOPPLYSNINGER: GNR. 6, BNR. 1 I EVENES KOMMUNE 18.04.2018 1249/2018
Utgående brev Gjøran Sommarset Vannledning langs Klungnesveien, nybygg 67/171 18.04.2018 1240/2018
Saksframlegg/innstilling HØRINGSUTTALELSE - ENDRING I BUSS- OG BÅTRUTER 2018 18.04.2018 1221/2018
Inngående brev Ofoten Midt-Troms Boligbyggelag Boligtomt - Evenes Kommune 18.04.2018 1289/2018
Inngående brev Jeanett Susan Nilsen Sommerjobb 2018 18.04.2018 1273/2018
Inngående brev Grete Skaanevik Sommerjobb 2018 17.04.2018 1252/2018
Inngående brev Brynhild Gundersen Anmodning om utbetaling 17.04.2018 1266/2018
Inngående brev Kongsvik Båtforening Søknad om driftstilskudd til kulturaktivitet 17.04.2018 1263/2018
Inngående brev Pia Maria H. Henriksen SØKNAD OM PERMISJON 17.04.2018 1271/2018
Inngående brev Roald Arvid Dalberg SØKNAD OM DISPENSASJON 5/167 17.04.2018 1270/2018
Inngående brev Statens kartverk RETUR AV TINGLYST DOKUMENT 17.04.2018 1269/2018
Utgående brev Bygdelaget Baunen SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 17.04.2018 1220/2018
Inngående brev KomRev NORD Negativ beretning for Tjeldsund kommunes årsregnskap 2017 17.04.2018 1256/2018
Inngående brev Nordfjelske Kontroll AS RAPPORT VEDR UTFØRTE SALGS-, SKJENKE- OG RØYKEKONTROLLER 17.04.2018 1268/2018
Utgående brev Tore Høgset TILLATELSE TIL TILTAK - TILBYGG - G.NR/B.NR. 26/28 17.04.2018 1211/2018
Inngående brev Ofoten Regionråd Marin kartlegging i Ofotfjorden 17.04.2018 1265/2018
Inngående brev Rune Sandvik Fjelldal 2 - Gnr./Bnr: 72/227 m.fl. 17.04.2018 1253/2018
Utgående brev Byggsøk Norge AS TILLATELSE TIL TILTAK - 28/133 17.04.2018 1134/2018
Inngående brev ***** Evalueringsmøte 17.04.2018 1255/2018
Utgående brev Ofoten Sparebank PRIORITETSVIKELSE - ***** ***** ***** ***** 17.04.2018 1205/2018
Utgående brev Espen Landsholm TILLATELSE TIL TILTAK - G.NR./B.NR. 4/82 17.04.2018 1203/2018
Inngående brev Arbeidstilsynet Vedtak om samtykke og gebyr 16.04.2018 1225/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune SAMLELISTE VÅR 2018 16.04.2018 1245/2018
Inngående brev Norsk Helsenett Ny personopplysningslov og krav om databehandleravtale med Norsk Helsenett 16.04.2018 1234/2018
Inngående brev Margrethe Granhus Edvardsen m.fl. SØKNAD OM IDRETTSSTIPEND 16.04.2018 1244/2018
Inngående brev EiendomsMekler 1 Nord-Norge AS OPPGJØRSOPPSTILLING - NYSTADVEIEN 13 16.04.2018 1243/2018
Inngående brev Uninett AS Feide tilknytningskontrakt 16.04.2018 1222/2018
Inngående brev Stig Kristensen Skiltvedtak ved flytting av vegskilt - purring 16.04.2018 1241/2018
Inngående brev Tone Rasmussen Tiltaksoversikt Tjeldsund kommune 16.04.2018 1235/2018
Inngående brev EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS EIENDOMSOPPLYSNINGER 4/86 16.04.2018 1233/2018
Inngående brev Eurojuris Harstad AS EIENDOMSOPPLYSNINGER 6/1 16.04.2018 1223/2018
Inngående brev Torstein Johansen Varig vegrett gnr 28 bnr 23 i Evenes 16.04.2018 1232/2018
Utgående brev ***** NOTAT FRA INFORMASJONSMØTE 10.04.18 16.04.2018 1194/2018
Inngående brev Harstad Stålmontasje AS Tilbud carport Evenes Sykehjem 16.04.2018 1236/2018
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland RAPPORTERING OG NY SØKNAD 16.04.2018 1227/2018
Inngående brev Statens vegvesen Region Nord Dispensasjon fra veglovens byggegrense for oppføring av tilbygg/påbygg ved fv. 711 - gnr. 81 bnr. 22 16.04.2018 1229/2018
Inngående brev Statens vegvesen Region Nord Vedrørende søknad om utvidet bruk av avkjørsel og dispensasjon fra byggegrense - gnr. 73 bnr. 4 16.04.2018 1228/2018
Utgående brev Anstein Nyheim TILLATELSE TIL TILTAK - 67/129 16.04.2018 1147/2018
Utgående brev Ann-Karin Hoff SØKNAD FRITAK RENOVASJONSAVGIFT - GBnr.: 74/19 13.04.2018 1173/2018
Utgående brev Roger Moe TILLATELSE TIL TILTAK - 68/44 13.04.2018 1137/2018
Utgående brev Kanutten barnehage v/ Trude Heimgård AD SØKNAD OM FOLKEHELSEMIDLER - KANUTTEN BARNEHAGE 13.04.2018 1164/2018
Utgående brev Ramsund barnehage v/ Marit Pettersen m.fl. AD SØKNAD OM TILSKUDD TIL FOLKEHELSEUKA- KANUTTEN OG RAMSUND BH. 13.04.2018 1162/2018
Utgående brev Lyst på livet - Tjukkasgjengen AD SØKNAD OM TILSKUDD- LYST PÅ LIVET GJENGEN 13.04.2018 1161/2018
Utgående brev Kongsvik barnehage AD SØKNAD OM FOLKEHELSETILSKUDD-kONGSVIK BARNEHAGE 13.04.2018 1160/2018
Inngående brev Harry Lofthus SØKNAD OM REDUKSJON AV KLOAKKAVGIFT 13.04.2018 1217/2018
Inngående brev Veterinærinstituttet KONTROLL AV DRIKKEVANN TJELDØY VV 13.04.2018 1209/2018
Inngående brev Kongsvik kulturhus Søknad om driftstilskudd til kulturaktivitet 13.04.2018 1210/2018
Utgående brev Statens kartverk, Tinglysingen SLETTING AV HEFTELSE GNR 5 BNR 136 I EVENES KOMMUNE 13.04.2018 1156/2018
Utgående brev Ole Johnsen ENDRING AV ADRESSE 13.04.2018 1190/2018
Inngående brev KLP Tilføring av overskudd for 2017 13.04.2018 1213/2018
Utgående brev Sydvesten 4H AD Søknad om aktivitetstilskudd- Sydvest 4H 13.04.2018 1169/2018
Utgående brev ETS Kunstforening AD Søknad om prosjektstøtte, aktivitetsstøtte 13.04.2018 1166/2018
Inngående brev Sámediggi - Sametinget SIIDA - SAMISK SIIDAMILJØ VED KONGSVIK SKOLE - UTSETTELSE AV FERDIGSTILLELSESDATO 13.04.2018 1219/2018
Inngående brev Atle Kristoffersen Oppsigelse 13.04.2018 1204/2018
Inngående brev ***** SØKNAD OM BOLIG 13.04.2018 1218/2018
Inngående brev Marita Johansen ARBEIDSAVTALE 13.04.2018 1216/2018
Utgående brev Tone Isaksen SØKNAD PLASS CELINA LOVISE 13.04.2018 1197/2018
Inngående brev Eiendomsmegler1 Kommunal innfo Sundveien 82, gnr 19, bnr 96 i Evenes kommune 13.04.2018 1201/2018
Utgående brev Torstein Johansen VEDRØRENDE BYGGESØKNAD 13.04.2018 1157/2018
Inngående brev Hålogaland Kraft Nett SVAR PÅ DETALJREGULERING - FJELLDAL 2 13.04.2018 1215/2018
Utgående brev Stewart Berg DISPENSASJON FRA LNF-FORMÅL - FOR OPPFØRING AV GARASJE 13.04.2018 1150/2018
Utgående brev Espen Amundsen Søknad om fritak for renovasjon/kommunale avgifter ifb dødsbo 13.04.2018 1165/2018
Utgående brev Ann-Karin Hoff SØKNAD OM TILLATELSE TIL HJEMMEKOMPOSTERING 13.04.2018 1196/2018
Inngående brev Jon-Inge Fæster AS SØKNAD OM FERDIGATTEST 13.04.2018 1202/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland RAPPORT FRA SELVMELDINGSTILSYN 13.04.2018 1212/2018
Inngående brev Fjelldal skole SKADEMELDING ***** ***** ***** ***** 13.04.2018 1214/2018
Utgående brev Kongsvik skole AD SØKNAD FOLKEHELSEUKA- KONGSVIK SKOLE 13.04.2018 1158/2018
Utgående brev Tjeldsund Idrettslag v/Ketil Edvardsen VEDRØRENDE TJELDSUNDHALLEN 11.04.2018 1148/2018
Utgående brev Bente Hanssen UTSLIPPSTILLATELSE - GNR. 67, BNR. 171 I TJELDSUND KOMMUNE 11.04.2018 1132/2018
Inngående brev Fjelldal idrettslag Søknad om driftstilskudd til kulturaktivitet 11.04.2018 1189/2018
Inngående brev Kongsvik kulturhus Utsettelse driftstilskudd søknad. 11.04.2018 1188/2018
Inngående brev KomRev NORD Momskompensasjon 1. termin 2018 11.04.2018 1191/2018
Utgående brev Statens kartverk, Tinglysingen SLETTING AV HEFTELSE GNR 67 BNR 158 11.04.2018 1140/2018
Inngående brev Forsvarbygg SØKNAD OM GODKJENNING AV TILTAKSPLAN MED STRAKSTILTAK OG GRAVETILLATELSE I FORURENSET GRUNN 11.04.2018 1192/2018
Inngående brev Tore Høgset SØKNAD OM TILTAK - TILBYGG - 26/28 11.04.2018 1193/2018
Utgående brev EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS EIENDOMSOPPLYSNINGER: GNR. 5, BNR. 66 OG 17 I EVENES KOMMUNE 11.04.2018 1131/2018
Inngående brev Torstein Johansen VEDRØRENDE SØKNAD 11.04.2018 1186/2018
Inngående brev Torstein Johansen TILLEGGSOPPLYSNINGER 11.04.2018 1187/2018
Utgående brev Per Arne Enebakk UTSLIPPSTILLATELSE - GNR. 64, BNR. 41 I TJELDSUND KOMMUNE 11.04.2018 1133/2018
Inngående brev Advokathuset Harstad AS AD. KLAGESAK 11.04.2018 1195/2018
Saksframlegg/innstilling Tilsetting arealplanlegger - 100% fast stilling 11.04.2018 1116/2018
Utgående brev Strand Takst AS Søknad om ferdigattest fritidsbolig Liland Evenes 11.04.2018 1151/2018
Utgående brev Bjørn Bygg AS TILLATELSE TIL TILTAK - 67/171 11.04.2018 457/2018
Utgående brev Sivilingeniør Vang AS VEDRØRENDE SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK PÅ GNR. 5, BNR. 166 I EVENES KOMMUNE 11.04.2018 725/2018
Utgående brev Stein Ronny Skånhaug D - SAK 40/2018 Motorferdsel i utmark - gnr/bnr 3/27 i Evenes kommune 10.04.2018 1120/2018
Versjon:5.0.7