eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland FEIDE - innføring i kommunen 20.10.2017 3339/2017
Inngående brev Greta Marie Skau KONTRAKT 20.10.2017 3416/2017
Utgående brev Paulsen Bygg & Vedlikehold AS FERDIGATTEST - 67/182 20.10.2017 3340/2017
Inngående brev Det kongelige barne-og likestillingsdep. Bruk av private aktører i barnevernet 20.10.2017 3412/2017
Inngående brev Rigmor Wangen SVAR-RAPPORTERING PÅ MIDLER GITT TIL VARIG STYRKING 20.10.2017 3410/2017
Utgående brev Gry og Jo Bjarne Ørjasæter OPPSIGELSE TIM OG UMA 20.10.2017 3338/2017
Saksframlegg/innstilling ARBEIDSMØTE BUDSJETT 2018 20.10.2017 3336/2017
Inngående brev Helsedirektoratet Foreløpig orientering om kriterier for tilskuddsordningen til ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2018 20.10.2017 3413/2017
Utgående brev Jorid Nilsen OPPMÅLINGSGEBYR 20.10.2017 3345/2017
Utgående brev Geir Engerstø VEDRØRENDE SPØRSMÅL OM ERVEERV AV BOLIGTOMT I EVENES 20.10.2017 3346/2017
Inngående brev Cecilie Wangberg SØKNAD OM BEDRITSRETTET ETABLERERSTØTTE 20.10.2017 3404/2017
Utgående brev ***** Grunnskoleopplæring 10 kls 20.10.2017 3343/2017
Utgående brev Ingrid Davidsen SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL BOLIG I TJELDSUND KOMMUNE 20.10.2017 3344/2017
Utgående brev Paal Magne Solvang VANNLEDNING - FLYTTING AV TILKNYTNINGSPUNKT - 89/5 20.10.2017 3351/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune Protokoll 3-2017 20.10.2017 3405/2017
Inngående brev Trafikkforsiringsforeningen INFORMASJON UFORSIKREDE KJØRETØY 20.10.2017 3415/2017
Inngående brev Jane-Berit Berg ARBEIDSAVTALE 19.10.2017 3388/2017
Inngående brev Sametinget SØKNAD OM TILTAK 1/20 19.10.2017 3378/2017
Inngående brev Astrid Pedersen ARBEIDSAVTALE 19.10.2017 3385/2017
Inngående brev Tommy Anfinsen ARBEIDSAVTALE 19.10.2017 3382/2017
Utgående brev Evenes kommun D-SAK 126/2017 SØKNAD OM FRADELING AV TOMT 6 FELT B 11 I REGULERINGSPLAN KLEIVA SYD 19.10.2017 3335/2017
Inngående brev Jorunn Gulljord SØKNAD OM TILTAK 26/43 19.10.2017 3403/2017
Utgående brev Benjamin Mathisen SØKNAD OM TILTAK - 28/13 19.10.2017 2086/2017
Inngående brev Tinden Bueskytterklubb AVBESTILLING AV LEIE AV TJELDSUNDHALLEN 19.10.2017 3371/2017
Inngående brev Silje Elvenes Liseth ARBEIDSAVTALE 19.10.2017 3401/2017
Utgående brev Irene Strand Jensen SØKNAD OM FRADEDLING AV TOMT TIL EKSISTERENDE HYTTE FRA GNR 23 BNR 8 19.10.2017 3334/2017
Utgående brev Inger Leiros ENDRING GÅRDSNAVN FOR GNR 20 BNR 7 FRA DALEN TIL STORDALEN 19.10.2017 3333/2017
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Rapportering på varige midler 2017 - tidlig innsats 1.-4. trinn 19.10.2017 3372/2017
Utgående brev Gro Lagesen / Geir Richardsen SØKNAD OM DISPENSASJON 68/4 19.10.2017 3315/2017
Inngående brev Geir Richardsen VEDRØRENDE BYGGESAK 19.10.2017 3375/2017
Inngående brev ***** SØKNAD OM PERMISJON 19.10.2017 3379/2017
Utgående brev Svein-Erik Andreassen KLAGE PÅ KOMMUNENS BESLUTNING AV 19.6.2017 OM AT AVGJØRELSE I SAK OM VEIBYGGING ENDA IKKE ER ENDELIG - I STRID MED AVSLAG FRA FYLKESMANNEN I NORDLAND AV 4.5.2017 19.10.2017 3300/2017
Inngående brev Hilde Espejord Søknad om fri fra undervisning 19.10.2017 3397/2017
Inngående brev Jørn Soleng AVTALE OM LEIE AV BOLIG 19.10.2017 3389/2017
Inngående brev Simon Nøstvold Hansen AVTALE OM LEIE AV BOLIG 19.10.2017 3390/2017
Inngående brev Silje Elvenes Liseth ARBEIDSAVTALE 19.10.2017 3399/2017
Inngående brev Geir Richardsen GJELDER BALLSTAD 68/4 19.10.2017 3376/2017
Inngående brev Metavi Hammervold ARBEIDSAVTALE 19.10.2017 3387/2017
Saksframlegg/innstilling TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET - NY VANNLEDNING MYKLEBOSTAD 18.10.2017 3248/2017
Inngående brev Liv Kristin Johnsen SØKNAD REFUSJON TERMINALBRILLE 18.10.2017 3367/2017
Inngående brev Tjeldsund lokalhistorielag SØKNAD OM GARANTI 18.10.2017 3356/2017
Inngående brev Hanne Jansdatter SØKNAD OM FERDIGATTEST 18.10.2017 3363/2017
Inngående brev TQM KvalitetsPartner AS SØKNAD OM FERDIGATTEST 18.10.2017 3365/2017
Inngående brev Robert Stoltenberg SØKNAD OM DELING 18.10.2017 3366/2017
Inngående brev Nordfjeldske Kontroll AS Rapport ved utførte salgs-,skjenke og røykekontroller 17.10.2017 3350/2017
Inngående brev Rigmor Wangen LØNNSFORHANDLING KAPITTEL 3 17.10.2017 3342/2017
Inngående brev Tyldum, Eli LOKALE FORHANDLINGER 17.10.2017 3337/2017
Inngående brev Det kongelige kommunal-og moderniseringsdepartement Forslag til forskrift til den nye eierseksjonsloven - høring 17.10.2017 3349/2017
Inngående brev Varme & Bad Narvik AS SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE 17.10.2017 3341/2017
Inngående brev Edel Nystad Albrigtsen SØKNAD OM DELING 22/2 17.10.2017 3354/2017
Inngående brev Norges vassdrags-og energidirektorat INNSPILL TIL SØKNAD 17.10.2017 3353/2017
Inngående brev Mona Bjerkaas Larsen SØKNAD OM PLASS JULIANNE 17.10.2017 3355/2017
Inngående brev Ingrid Davidsen ARBEIDSAVTALE 17.10.2017 3352/2017
Utgående brev Hege Eliassen Tilbud om jobb som avd.ing 17.10.2017 3301/2017
Utgående brev Benthe Gundersen NÆRINGSTILSKUDD COSYCAMP - FORLENGET FRIST 17.10.2017 3298/2017
Utgående brev Nordland fylkeskommune VEDRØRENDE TILSKUDD TIL HJORTEVILTPLAN FOR TJELDSUND, EVENES OG SKÅNLAND KOMMUNER 17.10.2017 3299/2017
Inngående brev Statens vegvesen Region Nord Avslag fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler 2018 17.10.2017 3347/2017
Utgående brev Hilda Bendiksen m.fl. INNKALLING TIL MØTE I ELDRERÅDET 23. OKT 2017 17.10.2017 3312/2017
Utgående brev Agnes Danielsen AD søknd om lønnskompensasjon for videreutdannelse 16.10.2017 3273/2017
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland Desentralisert kompetanseutvikling i skolen, etablering av nettverk, innrapportering for finansiering 2017 16.10.2017 3272/2017
Utgående brev ***** INNVILGET STARTLÅN - ENDRING 16.10.2017 3279/2017
Inngående brev Solveig Ulriksen m.fl. SØKNAD OM DELING 23/8 16.10.2017 3328/2017
Inngående brev Gro Lagesen og Geir Richardsen Nabovarsel, situasjonskart og tegninger 16.10.2017 3324/2017
Inngående brev Inger Leiros ENDRING GÅRDSNAVN 16.10.2017 3331/2017
Inngående brev Per Valen SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK 16.10.2017 3327/2017
Inngående brev Paulsen Bygg & Vedlikehold AS SØKNAD OM FERDIGATTEST 16.10.2017 3325/2017
Inngående brev Forsvarsbygg OVERSENDELSE AV SIGNERTE KJØPEKONTRAKTER OG TINGLYST SKJØTE 16.10.2017 3326/2017
Utgående brev Arbeidstakerorganisasjonene i Tjeldsund kommune HOVEDVERNEOMBUD 16.10.2017 3275/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland 1. TILDELING SKJØNNSMIDLER 2018 16.10.2017 3329/2017
Inngående brev Hålogaland Revisjon AS Særutskrift fra kontrollutvalget 16.10.2017 3323/2017
Utgående brev Per Ove Kjærem, Bente Sylvi Brandsdal D-SAK 125/2017 SØKNAD OM FRADELING AV AREAL FRA GNR 81 BNR 8 SOM TILLEGG TIL GNR 81 BNR 54 16.10.2017 3289/2017
Inngående brev Brønnøysundregistrene Tilskuddsliste for tros- og livssynssamfunn 2017 Tjeldsund kommune 16.10.2017 3318/2017
Inngående brev Arbeidstilsynet Tilsynsrapport sykehjem 16.10.2017 3316/2017
Utgående brev Yngve Hansen MELDING OM TINGLYST EIENDOM 16.10.2017 3284/2017
Utgående brev Hanne Jansdatter ENDRING AV VEGADRESSE - GNR. 92, BNR. 72 I TJELDSUND KOMMUNE 16.10.2017 3288/2017
Inngående brev Harstad Tidende Tjeldsundbrua 50 år 16.10.2017 3322/2017
Inngående brev Silje Hjelseth Frivillighet- og kulturpris 2017 16.10.2017 3317/2017
Utgående brev Hanne Jansdatter UTSLIPPSTILLATELSE 92/72 16.10.2017 3274/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune Høring på handlingsprogram 2018 - 2023 (2029) 16.10.2017 3321/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune Høringsforslag - handlingsprogram NTP 2018 - 2029 - Statens vegvesen 16.10.2017 3320/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune Høringsforslag - handlingsprogram NTP 2018 - 2029 - Kystverket 16.10.2017 3319/2017
Inngående brev Ingrid Davidsen SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL BOLIG I TJELDSUND KOMMUNE 16.10.2017 3314/2017
Utgående brev Privatmegleren Harstad EIENDOMSOPPLYSNINGER: GNR. 27, BNR. 2, 13 OG 33 I EVENES KOMMUNE 16.10.2017 3271/2017
Inngående brev Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN 16.10.2017 3332/2017
Inngående brev Bjørn M. Tversland SØKNAD OM DELING 21/3 16.10.2017 3330/2017
Saksframlegg/innstilling KOMMUNALE VIGSLER I TJELDSUND 13.10.2017 3250/2017
Utgående brev NAV skanning SØKNAD OM TILRETTELEGGINGSTILSKUDD 13.10.2017 3292/2017
Saksframlegg/innstilling LOKALE FORHANDLINGER 2017 KAPITTEL 5 - GODKJENNING AV PROTOKOLLER 13.10.2017 3242/2017
Saksframlegg/innstilling AVVIKLING AV KOMMUNAL HEIMEVERNSNEMD 13.10.2017 3246/2017
Inngående brev Paras Rathour SØKNAD 13.10.2017 3310/2017
Inngående brev Daniel Kassa Gebretsadik SØKNAD 13.10.2017 3307/2017
Inngående brev Torbjørn Strøm SØKNAD 13.10.2017 3304/2017
Inngående brev Ivan Milovancevic SØKNAD 13.10.2017 3305/2017
Inngående brev Marthe Pedersen SØKNAD 13.10.2017 3303/2017
Inngående brev Aslambek Tausov SØKNAD 13.10.2017 3302/2017
Inngående brev Ingrid Davidsen Prosjektleder / planlegger 13.10.2017 3311/2017
Inngående brev Ingrid Davidsen SØKNAD 13.10.2017 3309/2017
Inngående brev Håkon Sivertsen SØKNAD 13.10.2017 3308/2017
Inngående brev Syed Muhammad Nauman ul Haque SØKNAD 13.10.2017 3306/2017
Utgående brev Werner Hundstad SØKNAD PLASS LUKAS EMIIL 12.10.2017 3245/2017
Inngående brev KomRev NORD IKS Revisjonsberetning momskompensasjon 4 termin 2017 12.10.2017 3297/2017
Utgående brev Bygdelaget Baunen v/Oddvar Gylseth UTBETALING NÆRINGSTILSKUDD - BYGDELAGET BAUNEN 12.10.2017 3237/2017
Utgående brev Eric Lithun AVTALE I FORB M ETABLERING AV FEIDE I TJELDSUNDSKOLENE 12.10.2017 3244/2017
Inngående brev Henning Groth SØKNAD OM FRITAK FEIEAVGIFT 12.10.2017 3294/2017
Utgående brev Futurum AS DELUTBETALING NÆRINGSTILSKUDD - UTVIKLINGSPROGRAM NARVIKREGIONEN DEL II 12.10.2017 3236/2017
Inngående brev Skånland kommune Fellesnemnda 11.10.2017 Møteinnkalling med ekstrasak 12.10.2017 3296/2017
Utgående brev Yngve Hansen OPPMÅLINGSGEBYR 12.10.2017 3251/2017
Inngående brev Helsedirektoratet Nytt tilsynsansvar for landets kommuner 12.10.2017 3287/2017
Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet Høring - Ulovlig handel med tobakksvarer - Forslag til endringer i tobakksskadeloven 12.10.2017 3286/2017
Inngående brev ***** TILLEGGSOPPLYSNING 12.10.2017 3293/2017
Inngående brev Benthe Gundersen VEDR. INNVILGEDE NÆRINGSFONDSMIDLER 12.10.2017 3282/2017
Inngående brev Veterinærinstituttet KONTROLL AV DRIKKEVANN TJELDØY VV 12.10.2017 3295/2017
Inngående brev Ann Helen Sommarset ARBEIDSAVTALE 12.10.2017 3290/2017
Inngående brev ***** SØKNAD OM FRADELING 12.10.2017 3283/2017
Inngående brev Språkrådet Høyring om reviderte særreglar for skrivemåten av norske stadnamn 12.10.2017 3285/2017
Inngående brev Evenes kommun SØKNAD OM DELING 25/37 12.10.2017 3291/2017
Utgående brev Halvard Larssen TINGLYST EIENDOM 11.10.2017 3225/2017
Utgående brev Halvard Larssen OPPMÅLINGSGEBYR 11.10.2017 3226/2017
Utgående brev ***** SØKNAD OM FRITAK KOMMUNALE AVGIFTER 11.10.2017 3227/2017
Inngående brev Statens vegvesen Region Nord Oppdaterte sosfiler for Hålogalandsvegen ihht reguleringsplanvedtak 20.07.2017 for parsell 8 og 9 i Tjeldsund kommune 11.10.2017 3270/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland FEIDE - innføring i kommunen 11.10.2017 3276/2017
Utgående brev Harstad Bedriftshelsetjeneste Rapport helsekontroller TOS 2017 11.10.2017 3230/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune Eierskap til skulpturen Media Thule, Skulpturlandskap Nordland 11.10.2017 3278/2017
Inngående brev Elisabeth Horn lokal lønnsforhandling 11.10.2017 3269/2017
Inngående brev Jorunn Heidi Olsen Søknad om fritak fra verv 10.10.2017 3267/2017
Inngående brev Forsvarsbygg SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK 4/60 10.10.2017 3254/2017
Inngående brev Bente Solvang LOKALE FORHANDLINGER 10.10.2017 3263/2017
Inngående brev Lødingen Arbeidssenter SAMMARBEIDSAVTALE TJELDSUND KOMMUNE OG LA 10.10.2017 3256/2017
Inngående brev NITO LØNNSFORHANDLING 10.10.2017 3264/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland SISTE FORDELING SKJØNNSMIDLER 2017 10.10.2017 3257/2017
Inngående brev ***** INNVILGELSE AV UFØREPENSJON 10.10.2017 3258/2017
Inngående brev Geir Engerstø ETABLERING AV BOLIG 10.10.2017 3261/2017
Inngående brev Asbjørn Pettersen Søknad om motorisert ferdsel i utmark 10.10.2017 3265/2017
Inngående brev KS Nord Norge Tilskuddsordning til kommuner 10.10.2017 3268/2017
Inngående brev Forsvarsbygg ENDRET SØKNAD 10.10.2017 3260/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Tilskudd til leirskoleopplæring høst 2017 10.10.2017 3253/2017
Inngående brev Signe Trude Storli SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE 10.10.2017 3259/2017
Utgående brev Kjell Ottem TAKK FOR INNSATSEN 09.10.2017 3221/2017
Utgående brev ETS kulturskole AD følgekostnader i forbindelse med bygging av ny skole i Ramsund. 09.10.2017 3184/2017
Inngående brev Fagforbundet Forhandlinger kapittel 3 09.10.2017 3240/2017
Inngående brev Funfact AS Innsyn 09.10.2017 3239/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune Forespørsel om praksisplass 09.10.2017 3249/2017
Inngående brev ***** Grunnskoleopplæring 10 kls 09.10.2017 3252/2017
Utgående brev ***** Søknad kommunal bolig 09.10.2017 3209/2017
Inngående brev Jåhn Hansen Øyen Søknad 09.10.2017 3243/2017
Inngående brev Rådgivande agronomar AS VARSEL OM GJENNOMFØRING AV PRØVETOKT ETTER KORALLSAND 06.10.2017 3224/2017
Utgående brev Gry Ørjasæter TINGLYST SAMMENSLÅING 06.10.2017 3167/2017
Utgående brev Nina Røberg LEIE AV TJELDSUNDHALLEN 22.OKTOBER 06.10.2017 3181/2017
Inngående brev ***** REFERAT DIALOGMØTE 06.10.2017 3233/2017
Inngående brev Gro Lagesen/ Geir Richardsen SØKNAD DISPENSASJON 68/4 06.10.2017 3235/2017
Inngående brev Ramsund barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2017-2020 06.10.2017 3232/2017
Utgående brev Victoria Movik Oppsigelse av SFO plass Nichlas Andre 06.10.2017 3175/2017
Utgående brev Stian Hammervold Oppsigelse av SFO plass Celina 06.10.2017 3173/2017
Inngående brev Gry og Jo Bjarne Ørjasæter OPPSIGELSE TIM OG UMA 06.10.2017 3234/2017
Inngående brev Veterinærinstituttet Kontroll av drikkevann Indre Evenes 06.10.2017 3229/2017
Inngående brev Veterinærinstituttet Kontroll av drikkevann Ytre Evenes 06.10.2017 3228/2017
Utgående brev Grovfjord Bygg AS FERDIGATTEST - PÅBYGG/FASADEENDRING - GBNR. 72/90 I TJELDSUND KOMMUNE 06.10.2017 3099/2017
Saksframlegg/innstilling TV-AKSJONEN 2017 - KOMMUNEKOMITE OG BØSSEBÆRERE 06.10.2017 3174/2017
Utgående brev Dagfinn Sjonsti FERDIGATTEST - FRITIDSBOLIG MED TILHØRENDE ANLEGG - GBNR. 83/55 06.10.2017 3159/2017
Utgående brev Aslambek Tausov m.fl. ANGÅENDE SØKNAD AVDELINGSINGENIØR 06.10.2017 3165/2017
Utgående brev ***** ANGÅENDE SØKNAD AVDELINGSINGENIØR 06.10.2017 3166/2017
Inngående brev Håkon-Bjørn Hansen KONTRAKT 06.10.2017 3231/2017
Utgående brev ***** AVSLAG FORLENGELSE STARTLÅN 06.10.2017 3182/2017
Utgående brev ***** SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG 06.10.2017 3161/2017
Utgående brev Asbjørg Skåden AD LEIETIDER TJELDSUNDHALLEN 2017/2018 06.10.2017 3169/2017
Inngående brev Jonny Olsen SØKNAD 05.10.2017 3197/2017
Inngående brev Joar Bergvik SØKNAD 05.10.2017 3195/2017
Inngående brev AISHA BALDE BEKREFTELSE 05.10.2017 3187/2017
Inngående brev KMD Høring av forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven 05.10.2017 3188/2017
Inngående brev Irene C Kjærstad Søknad helsefagarbeider 05.10.2017 3186/2017
Utgående brev RKK Ofoten RKK - vurdering av videre drift 05.10.2017 3142/2017
Utgående brev Silje Elvenes Liseth ARBEIDSAVTALE 05.10.2017 3156/2017
Utgående brev Uorganiserte arbeidstakere i kapitell 4, Tjeldsund kommune PROTOKOLL 05.10.2017 3149/2017
Utgående brev NITO bedriftsgruppe i Tjeldsund PROTOKOLL 05.10.2017 3055/2017
Utgående brev Naturviterne PROTOKOLL 05.10.2017 3140/2017
Utgående brev Solveig Einarsen SØKNAD FRITAK FRA KOMMUNALE VERV 05.10.2017 3147/2017
Utgående brev Norconsult AS Evenes Airport hotel: Midlertidig brukstillatelse del 01 05.10.2017 3032/2017
Inngående brev Einar Kallestad SØKNAD 05.10.2017 3220/2017
Inngående brev Håvard Isaksen SØKNAD 05.10.2017 3218/2017
Inngående brev Frank Schei SØKNAD 05.10.2017 3216/2017
Inngående brev Bjørn Hermann Pedersen SØKNAD 05.10.2017 3213/2017
Inngående brev Jens Inge Fjellheim SØKNAD 05.10.2017 3210/2017
Inngående brev Lasse Johansen SØKNAD 05.10.2017 3207/2017
Inngående brev Per Olsby SØKNAD 05.10.2017 3206/2017
Inngående brev Arnt Ronny Mathiassen SØKNAD 05.10.2017 3205/2017
Inngående brev Svein Gundersen SØKNAD 05.10.2017 3204/2017
Inngående brev Rune Hansen SØKNAD 05.10.2017 3202/2017
Inngående brev Vegard Myrvang Johnsen SØKNAD 05.10.2017 3201/2017
Inngående brev Thormod Småback SØKNAD 05.10.2017 3200/2017
Inngående brev Kiril Breivik SØKNAD 05.10.2017 3196/2017
Inngående brev Ingve Andre Johansen SØKNAD 05.10.2017 3194/2017
Inngående brev Birger Bartholdsen SØKNAD 05.10.2017 3219/2017
Inngående brev Helge Kristian Bremmeng SØKNAD 05.10.2017 3217/2017
Inngående brev Ole Henry Marthinussen SØKNAD 05.10.2017 3214/2017
Inngående brev Jørn-Eivind Aronsen Røtnes SØKNAD 05.10.2017 3212/2017
Inngående brev Thomas Berg Iversen SØKNAD 05.10.2017 3211/2017
Inngående brev Morten Korneliussen SØKNAD 05.10.2017 3208/2017
Inngående brev Stig-Ole Åshovd SØKNAD 05.10.2017 3203/2017
Inngående brev Aleksander Olsen SØKNAD 05.10.2017 3199/2017
Inngående brev Bjørn Tore Bergfald SØKNAD 05.10.2017 3198/2017
Versjon:5.0.7