eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Utgående brev Frode Skarsem TILSETTING MIDLERTIDIG LÆRERSTILLING 20.06.2017 1862/2017
Inngående brev DNB Eiendom MEGLERPAKKE 67/37 20.06.2017 1990/2017
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland Tilleggsopplysninger til Fylkesmannens behandling 20.06.2017 1934/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland MELDING OM SAKSBEHANDLINGSTID 20.06.2017 1984/2017
Utgående brev Foresatte til barn i Skolefritidsordningen i Kongsvik FLYTTING AV SFO FRA KONGSVIK SKOLE TIL KONGSVIK BARNEHAGE 20.06.2017 1890/2017
Utgående brev Elisabeth Torgeirsen TILSETTING MIDLERTIDIG LÆRERSTILLING 20.06.2017 1864/2017
Utgående brev Ernst Ivan Thomassen TILSETTING I DELSTILLING MIDLERTIDIG LÆRERSTILLING VIDEREFØRING ARBEIDSAVTALE 20.06.2017 1863/2017
Utgående brev Connie Eggesvik Hansen TILSETTING MIDLERTIDIG STILLING SKOLEÅRET 2017/2018 20.06.2017 1861/2017
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland Oversendelse av søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom 20.06.2017 1976/2017
Utgående brev Elisabeth Torgeirsen og Jørgen Wiggen TILLATELSE TIL TILTAK - 75/259 20.06.2017 1925/2017
Inngående brev SP Maskin AS SØKNAD TILLATELE TIL TILTAK 17/52 -RIVING 20.06.2017 1988/2017
Inngående brev Leif Lien AVTALE 7/3 20.06.2017 1982/2017
Utgående brev Funn BEKREFTELSE 20.06.2017 1945/2017
Utgående brev Funn APPLICANT DECLARATION VEDR DOMENE 20.06.2017 1943/2017
Inngående brev Kongsvik barnehge v/Solveig Rinaldo VERNERUNDEN 2017 20.06.2017 1971/2017
Utgående brev Christine molander Moe SØKNAD PLASS 20.06.2017 1938/2017
Utgående brev Siv Elin Henriksen SØKNAD PLASS - ODIN 20.06.2017 1935/2017
Utgående brev Charon Raum Hofsøy SØKNAD 20.06.2017 1928/2017
Utgående brev Jeanett Hanssen SØKNAD PLASS ERIK MATTEO 20.06.2017 1939/2017
Utgående brev Harald Magnus Eilertsen SØKNAD PLASS - HANS 20.06.2017 1937/2017
Utgående brev Tilbyderne ANBUDSFORESPØRSEL 20.06.2017 1978/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland SALDO/UTBETALINGSKORT 20.06.2017 1986/2017
Inngående brev Mona Hol/John Markus Ervik SØKNAD KONSESJON 79/9 OG 78/7 20.06.2017 1979/2017
Inngående brev Evenes kommune SØKNAD OM TILTAK 25/4 20.06.2017 1980/2017
Inngående brev Strand Takst AS SØKNAD TILLATELSE TIL TILTAK 17/52 - FRITIDSBOLIG 20.06.2017 1989/2017
Inngående brev Alf Tor Danielsen SØKNAD OM TILTAK 64/3 20.06.2017 1991/2017
Utgående brev Kommunenes sentralforbund v/KS arbeidsliv REFUSJONSKRAV -TILSKUDD TIL NYE LÆREPLASSER OG KVALIFISERING AV VOKSNE ANSATTE 20.06.2017 1912/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN 20.06.2017 1977/2017
Inngående brev Agdis Johansen BUTIKK I TIDLIGEE BEDEHUS KONGSVIK 20.06.2017 1987/2017
Utgående brev Adresser i henhold til innkalling oppmålingsforretning OPPMÅLING AV DEL AV GRENSE MELLOM GNR 22 BNR 12, BNR 16 OG BNR 56 20.06.2017 1942/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland MELDING OM SAKSBEHANDLINGSTID 20.06.2017 1985/2017
Inngående brev Statens kartverk TINGLYST 3/59 20.06.2017 1970/2017
Utgående brev Jenssen & Bolle EIENDOMSOPPLYSNINGER: GNR. 28, BNR. 126 I EVENES KOMMUNE 20.06.2017 1936/2017
Inngående brev DNB Eiendom MEGLERPAKKE 78/20 20.06.2017 1975/2017
Inngående brev Administrasjonen OPPFØLGINGSSAMTALE 20.06.2017 1967/2017
Inngående brev Østervik Bryggeforening Ang søknad 0202_001 med deres ref: 2012/84-1850/2013 BE28/- 19.06.2017 1965/2017
Inngående brev Stig Kristensen Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens araeldel for etablering av campingplass på e. 67/12 i Kongsvik 19.06.2017 1964/2017
Inngående brev Ingvar Olsen Klage på vedtaksbrev 08.06.2017 FSK 54/17 19.06.2017 1953/2017
Inngående brev KomRevNORD IKS Oppsummeringsbrev til årsregnskap 2016 - Tjeldsund kommune 19.06.2017 1952/2017
Inngående brev Sverre Vollen Ad Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 29-4, 2.ledd 19.06.2017 1948/2017
Inngående brev Einar Molander SØKNAD PLASS ANGELICA 19.06.2017 1959/2017
Inngående brev Daniel Bømark SØKNAD OM SOMMERJOBB 19.06.2017 1966/2017
Inngående brev Sverre Vollen tilleggsopplysning til tidligere brev til kommunen om søknad om dispensasjon for bygging av vei mellom 80/13 og 80/29 19.06.2017 1949/2017
Inngående brev Administrasjonen OPPFØLGINGSSAMTALE 19.06.2017 1962/2017
Inngående brev Arne Kristensen Vedrørende campingplass i Kongsvik 16.06.2017 1931/2017
Inngående brev Solveig Einarsen SØKNAD FRITAK AV VERV 16.06.2017 1941/2017
Inngående brev Institutt for samfunnsforskning Forskningsprosjekt knyttet til foreldreundersøkelsen i grunnskolen 16.06.2017 1926/2017
Inngående brev Klima og miljødepartementet Høring – forslag til tilleggsregulering – forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming i driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger 16.06.2017 1929/2017
Utgående brev NAV Hjelpemiddelsentral Nordland SØKNAD OM HJELPEMIDLER PÅ ARBEIDSPLASSEN - landbruksfaglig uttalelse 16.06.2017 1889/2017
Inngående brev Statens vegvesen Region Nord Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner i 2018 16.06.2017 1940/2017
Utgående brev Nordland fylkeskommune BEKREFTELSE PÅ AKSEPT AV VILKÅR 16.06.2017 1894/2017
Utgående brev Geir Richardsen og Gro Lagesen SØKNAD OM ENDRING AV DISPENSASJON FRA LNF – OMRÅDE I KOMMUNEDELPLAN FOR KONGSVIK, FRA FRADELING AV 2 TOMTER PÅ CA 1,0 DAA TIL OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR. 68, BNR. 4 16.06.2017 1855/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune Ramsund samfunnshus, anlegg 1852003901 - ytterligere utsatt frist 16.06.2017 1930/2017
Inngående brev Statens vegvesen Region Nord Tilsvar på brev angående forretningsvirksomhet i Kongsvik 16.06.2017 1927/2017
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland Oversendelse av delingssak - jordlovsbehandling 16.06.2017 1901/2017
Utgående brev Nordland fylkeskommune BEKREFTELSE PÅ AKSEPT AV VILKÅR 16.06.2017 1896/2017
Inngående brev Funn VEDR OVERTAGELSE SOM REGISTRAR 16.06.2017 1944/2017
Saksframlegg/innstilling SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA LNF – OMRÅDE I KOMMUNEDELPLAN KONGSVIK FOR Å BRUKE DELER AV EIENDOMMEN GNR. 67, BNR. 12 TIL CAMPINGPLASS 15.06.2017 1875/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland ENDELIG VEDTAK - KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD 15.06.2017 1915/2017
Utgående brev Anita Åsheim SØKNAD 15.06.2017 1888/2017
Utgående brev Irene C Kjærstad SØKNAD 15.06.2017 1887/2017
Utgående brev Nikolaos Karytinos SØKNAD 15.06.2017 1886/2017
Utgående brev Oksana Niemtseva SØKNAD 15.06.2017 1885/2017
Utgående brev Silje Bysheim SØKNAD 15.06.2017 1879/2017
Utgående brev Lena Nybostad SØKNAD 15.06.2017 1878/2017
Utgående brev Tara Botnemyr SØKNAD 15.06.2017 1884/2017
Utgående brev Lisbeth Høgli SØKNAD 15.06.2017 1603/2017
Utgående brev Lisbeth Høgli SØKNAD 15.06.2017 1872/2017
Inngående brev Futurum AS BEKREFTELSE PÅ AKSEPT AV VILKÅR 15.06.2017 1923/2017
Utgående brev Aleksander Instanes Markussen AD søknad om støtte til UKM landsfinale 15.06.2017 1883/2017
Utgående brev Eldrerådets medlemmer INNKALLING TIL MØTE I ELDRERÅDET - MANDAG 19. JUNI 2017 KL 11.30 15.06.2017 1873/2017
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland Oversendelse av søknad om tilskudd ved sykdom 15.06.2017 1874/2017
Inngående brev Nordland politidistrikt Politikontaktordningen 15.06.2017 1909/2017
Inngående brev HRS Protokoll Representantskapsmøte 1-2017 15.06.2017 1921/2017
Inngående brev Bernt Johansen Smiberget fergekai. 15.06.2017 1911/2017
Utgående brev Kamilla Markussen SØKNAD 15.06.2017 1867/2017
Utgående brev Nina Mannsåker Søknad 100% sykepleier/vernepleier 15.06.2017 1866/2017
Inngående brev Nina Mannsåker VEDR TILBUD FAST STILLING 15.06.2017 1913/2017
Utgående brev Jorunn Gulljord SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR FRADELING AV PARSELL MED PÅSTÅWENDE BOLIGHUS FRA EIENDOMMEN GNR 26 BNR 25 15.06.2017 1880/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Svar på anmodning om omgjøring av vedtak - 68/4 - Tjeldsund 15.06.2017 1910/2017
Inngående brev Svein-Erik Andreassen Krav om fjerning av vei på 80/13 mot grense til 80/29 15.06.2017 1907/2017
Inngående brev Marius Horn Kristiansen AVTALE OM LEIE AV BOLIG 15.06.2017 1914/2017
Inngående brev Statens kartverk TINGLYST 68/49 15.06.2017 1920/2017
Inngående brev Statens kartverk TINGLYST 3/37 15.06.2017 1919/2017
Inngående brev Statens kartverk TINGLYST 86/23 15.06.2017 1917/2017
Inngående brev Statens kartverk TINGLYST 86/27 15.06.2017 1918/2017
Inngående brev Statens kartverk TINGLYST 5/39 15.06.2017 1916/2017
Inngående brev Jenssen & Bolle Forraveien 144 15.06.2017 1922/2017
Inngående brev Anne-Karin Strand SØKNAD OM REDUSERT STILLING 15.06.2017 1924/2017
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland Oversendelse av klagesak for endelig behandling av Fylkesmannen 14.06.2017 1850/2017
Inngående brev Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS PLANARBEID EVENES FLYSTASJON OG HARSTAD/NARVIK LUFTHAVN 14.06.2017 1892/2017
Inngående brev Ramsund barnehage SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD 14.06.2017 1897/2017
Inngående brev Ramsund barnehage SØKNAD AKTIVITETSTILSKUDD 14.06.2017 1891/2017
Utgående brev Per Ivar Skaanevik UTBETALING AV TILSKUDD KOMMUNALT NÆRINGSFOND 14.06.2017 1848/2017
Inngående brev Leif Pettersen AVTALE OM LEIE AV JORD 73/12 14.06.2017 1906/2017
Inngående brev Hugh Are Kristiansen AVTALE OM LEIE AV JORD 73/15 14.06.2017 1905/2017
Utgående brev Barbro Iren Teigland BEKREFTELSE POLITISKE VERV 14.06.2017 1841/2017
Inngående brev Administrasjon ANNONSE INTERN UTLYSNING 14.06.2017 1904/2017
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Rapportering på midler til økt lærerinnsats – kort svarfrist 14.06.2017 1898/2017
Utgående brev Per Anders Robertsen SVAR PÅ SØKNAD OM PERMISJON 14.06.2017 1845/2017
Saksframlegg/innstilling TILSETTING - SYKEPLEIER/VERNEPLEIER I 100 % FAST STILLING 14.06.2017 1847/2017
Saksframlegg/innstilling KOMMUNESAMMENSLÅING SKÅNLAND OG TJELDSUND - GODKJENNING AV INTENSJONSAVTALE OG VALG AV FELLESNEMD MV 14.06.2017 1853/2017
Inngående brev ETS Barneverntjeneste VEDR RESSURSER I SKOLE/SFO 14.06.2017 1900/2017
Inngående brev Harstad kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2017-2030 14.06.2017 1902/2017
Inngående brev Thomas Tveter BEKREFTELSE PÅ AKSEPT AV VILKÅR 14.06.2017 1899/2017
Inngående brev Einar Jakobsen Ny leder NITO 13.06.2017 1876/2017
Inngående brev ***** BEKREFTELSE MOTTATT BREV 13.06.2017 1871/2017
Saksframlegg/innstilling SØKNAD SKJENKEBEVILLING BRYGGEDANS 24. JUNI 2017 13.06.2017 1818/2017
Inngående brev Kristina B Nyeggen MOTTATT PLASS EMMA SOFIE 13.06.2017 1868/2017
Inngående brev Tone Hansen MOTTATT PLASS PETTER 13.06.2017 1870/2017
Inngående brev Elisabeth Torgeirsen MOTTATT PLASS EDWARD 13.06.2017 1869/2017
Utgående brev Linda Aspenes Wilskow OPPMÅLINGSGEBYR 13.06.2017 1822/2017
Utgående brev Pål Aspenes OPPMÅLINGSGEBYR 13.06.2017 1821/2017
Utgående brev Pål Aspenes MELDING OM TINGLYSTE EIENDOMMER 13.06.2017 1819/2017
Inngående brev Veterinærinstituttet Prøvesvar fra Veterinærinstituttet 13.06.2017 1882/2017
Inngående brev Veterinærinstituttet( Ikke svar) Prøvesvar fra Veterinærinstituttet 13.06.2017 1881/2017
Utgående brev Best Kongsvik AS INNVILGET TILSKUDD FRA NÆRINGSFOND 13.06.2017 1820/2017
Inngående brev KomRev Nord Revisjonsberetning momskompensasjon 2. termin 2017 13.06.2017 1865/2017
Saksframlegg/innstilling SØKNAD SKJENKEBEVILLING GRILLFEST BÅTHAVNA RAMSUND 13.06.2017 1825/2017
Saksframlegg/innstilling SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PUBKVELDER SVERREBRYGGA OG TEATERKAFE KJÆRFJORDSTUA 13.06.2017 1826/2017
Inngående brev Statens vegvesen Vegdirektoratet Drift og vedlikehold for gående og syklende. Invitasjon til deltakelse i FoU-programmet BEVEGELSE 13.06.2017 1877/2017
Utgående brev Ilijana Toljaga SØKNAD 13.06.2017 1823/2017
Utgående brev Futurum AS INNVILGET TILSKUDD FRA NÆRINGSFOND 13.06.2017 1824/2017
Inngående brev Charlotte Paulsen Pedagogisk lederstilling 12.06.2017 1844/2017
Inngående brev Jan Espen og Bente Solvang KRAV OM SAMMENSLÅING AV 73/121 OG 73/107 12.06.2017 1859/2017
Utgående brev Harstadtidende ANNONSE - HØRING - REVIDERING AV HOVEDPLAN AVLØP 12.06.2017 1812/2017
Utgående brev Brynhild I. Gundersen VEDRØRENDE SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON - 67/12 12.06.2017 1813/2017
Saksframlegg/innstilling KOMMUNAL PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 2017-2020 12.06.2017 1560/2017
Utgående brev a-vista TILLATELSE TIL TILTAK - 73/85 12.06.2017 1799/2017
Utgående brev Ingvar Olsen SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PBL. § 1-8 FOR OPPFØRING AV LANDBASERT LANDINGSANLEGG FOR SMÅBÅT PÅ EIENDOMMEN GNR. 81, BNR. 3 12.06.2017 1815/2017
Utgående brev Bogen Servicebygg v/Asbjørn Johansen GEBYR RESEKSJONERING 12.06.2017 1811/2017
Utgående brev Bogen Servicebygg v/Asbjørn Johansen TINGLYST RESEKSJONERING 12.06.2017 1810/2017
Inngående brev Kappelforeninga "Håpet" SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE I FORBINDELSE MED OPPARBEIDING AV PARKERINGSPLASS 12.06.2017 1858/2017
Inngående brev Per Ivar Skaanevik ANMODNING OM SLUTTUTBETALING 12.06.2017 1854/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune Uttalelse - søknad om dispensasjon 12.06.2017 1857/2017
Inngående brev Marcus Birkestrand Motorisert ferdsel til hytte ved Strandvannet 12.06.2017 1842/2017
Utgående brev Gry Ørjasæter SØKNAD PLASS TIM 12.06.2017 1805/2017
Utgående brev Victoria Movik SØKNAD PLASS 12.06.2017 1809/2017
Utgående brev Gry Ørjasæter SØKNAD PLASS UMA 12.06.2017 1806/2017
Inngående brev Miriam Fjelldahl MOTTATT PLASS ALBERT 12.06.2017 1849/2017
Inngående brev Abdinasir Waeys SØKNAD SOMMERJOBB 12.06.2017 1837/2017
Utgående brev Randi Hansen Våge SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LNF – OMRÅDE MED SPREDT BOLIGBYGGING I KOMMUNEDELPLAN KJERSTAD FOR OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR. 86, BNR. 22 12.06.2017 1814/2017
Inngående brev Myklebostad Kretsutvalg SØKNAD OM STØTTE TIL BBB-MARSJEN 12.06.2017 1846/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune Mal for å lage kommunal bredbåndsplan 12.06.2017 1851/2017
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift 12.06.2017 1843/2017
Inngående brev Tore Amund Svånå Ny informasjon om nyanlegg av vei over gnr. 17 bnr. 22 og 40 i Evenes kommune 12.06.2017 1908/2017
Inngående brev Vestvågøy kommune REFUSJON GJESTEELEV VÅREN 2017 12.06.2017 1860/2017
Inngående brev Stian Esp og Pia Henriksen AVTALE OM LEIE AV BOLIG 12.06.2017 1852/2017
Inngående brev Veterinærinstituttet KONTROLL AV DRIKKEVANN 12.06.2017 1838/2017
Inngående brev Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Oppdragsbekreftelse 12.06.2017 1840/2017
Utgående brev Greta Liljebakk SØKNAD OM FRADELING AV AREAL FRA GNR 31 BNR 28 SOM TILLEGG TIL GNR 31 BNR 113 09.06.2017 1771/2017
Inngående brev Norsk Ornitologisk Forening Reguleringen av vannscooter 09.06.2017 1816/2017
Utgående brev Rudi Olsen Angående søknad om lengre åpningstid Kanutten barnehage/SFO 09.06.2017 1778/2017
Inngående brev ***** SØKNAD OM STARTLÅN 09.06.2017 1833/2017
Inngående brev NAV Hjelpemiddelsentral Nordland SØKNAD OM HJELPEMIDLER PÅ ARBEIDSPLASSEN 09.06.2017 1834/2017
Inngående brev Innovasjon Norge TILBUD OM INVESTERINGSTILSKUDD 09.06.2017 1836/2017
Inngående brev Veterinærinstituttet KONTROLL AV DRIKKEVANN 09.06.2017 1830/2017
Inngående brev Veterinærinstituttet KONTROLL AV DRIKKEVANN 09.06.2017 1829/2017
Inngående brev Veterinærinstituttet KONTROLL AV DRIKKEVANN 09.06.2017 1828/2017
Utgående brev Karl Andreas Bakkebø D-SAK 65/2017 SØKNAD OM FRADELING AV PARSELL TIL VANNBEHANDLINGSBYGG BRATTFORSEN VASSVERK 09.06.2017 1775/2017
Utgående brev Geir Richardsen SØKNAD OM FRADELING AV PARSELL MED PÅSTÅENDE BYGNINGER 09.06.2017 1769/2017
Utgående brev Jens Inge Fjellheim BEKREFTELSE LANDBRUKSDRIFT 09.06.2017 1791/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland TILSKUDD TIL KOMPETANSEHEVING OG INNOVASJON I HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN 2017 09.06.2017 1832/2017
Inngående brev PIS Holding AS Anmodning om oppstartsmøte for planarbeid. 09.06.2017 1831/2017
Inngående brev Stein-Even Fjellaksel SØKNAD STØTTE INNOVASJON NORGE OMBYGGING EKSISTERENDE FJØS 09.06.2017 1835/2017
Utgående brev Mona Lisa B. Olsen TINGLYST SAMMENSLÅING 09.06.2017 1766/2017
Utgående brev DNB Eiendom EIENDOMSOPPLYSNINGER: GNR. 75, BNR. 87 I TJELDSUND KOMMUNE 09.06.2017 1792/2017
Utgående brev Narvik Megler’n AS EIENDOMSOPPLYSNINGER: GNR. 31, BNR. 82 I EVENES KOMMUNE 09.06.2017 1795/2017
Utgående brev Privatmegleren EIENDOMSOPPLYSNINGER: PARSELL AV GNR. 68, BNR. 4 I TJELDSUND KOMMUNE 09.06.2017 1794/2017
Utgående brev DNB Eiendom EIENDOMSOPPLYSNINGER: GNR. 74, BNR. 31 I TJELDSUND KOMMUNE 09.06.2017 1793/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Utlysning av kompetansemidler 2017 09.06.2017 1827/2017
Utgående brev ***** Klage barnehageplass. 09.06.2017 1782/2017
Utgående brev Beate Thomassen Angående klage på vedtak Barnehage 09.06.2017 1780/2017
Utgående brev Elisabeth Torgeirsen AD SØKNAD PÅ STILLING SOM LÆRER VED RAMSUND SKOLE 08.06.2017 1759/2017
Utgående brev Marius Horn Kristiansen SØKNAD KOMMUNAL GJENNOMGANGSBOLIG 08.06.2017 1764/2017
Utgående brev Hege Bjørnvåg AD SØKNAD PÅ STILLING SOM LÆRER VED RAMSUND SKOLE 08.06.2017 1757/2017
Utgående brev Ellen Johnsen AD SØKNAD PÅ STILLING SOM PEDAGOGISK LEDER VED KONGSVIK BARNEHAGE 08.06.2017 1749/2017
Utgående brev Mette Berg Gamst AD SØKNAD PÅ STILLING SOM PEDAGOGISK LEDER VED KONGSVIK BARNEHAGE 08.06.2017 1748/2017
Utgående brev Gerd Røstgård AD SØKNAD PÅ STILLING SOM PEDAGOGISK LEDER VED KONGSVIK BARNEHAGE 08.06.2017 1747/2017
Utgående brev Brynhild I. Gundersen D - SAK 66/17 Søknad om dispensasjon gnr 67 bnr 12 - jordlovsbehandling 08.06.2017 1737/2017
Inngående brev Ola Skavhaug VEDR ANNKOMSTVEI TIL CAMPING KONGSVIK 08.06.2017 1797/2017
Inngående brev Statens kartverk RETUR AV TINGLYST DOKUMENT 08.06.2017 1807/2017
Utgående brev Connie Eggesvik Hansen AD SØKNAD PÅ STILLING SOM LÆRER VED FJELLDAL SKOLE 08.06.2017 1751/2017
Utgående brev Frode Skarsem AD SØKNAD PÅ STILLING SOM LÆRER VED RAMSUND SKOLE 08.06.2017 1753/2017
Utgående brev Gerhard Norman Mundt AD SØKNAD PÅ STILLING SOM LÆRER VED RAMSUND SKOLE 08.06.2017 1726/2017
Utgående brev Ernst Ivan Thomassen AD SØKNAD PÅ STILLING SOM LÆRER VED RAMSUND SKOLE 08.06.2017 1752/2017
Utgående brev Edin Sletthaug VEDR. FEIEGEBYR 08.06.2017 1804/2017
Inngående brev Edin Sletthaug VEDR FEIEGEBYR 08.06.2017 1803/2017
Utgående brev Alf Fagerheim AD SØKNAD PÅ STILLING SOM LÆRER VED RAMSUND SKOLE 08.06.2017 1742/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune Uttalelse - Søknad om dispensasjon gbnr 79/6 08.06.2017 1800/2017
Inngående brev Yngve Hansen SØKNAD OM FRITAK KOMMUNALE AVGIFTER 23/5 08.06.2017 1796/2017
Inngående brev Per Anders Robertsen SØKNAD OM PERMISJON 08.06.2017 1808/2017
Inngående brev Arr.kom. Kjærfjord båtforening og Kjærfjord Kultur og Fritidsforening SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 08.06.2017 1801/2017
Utgående brev Kongsvik kulturhus AD REFUSJON AV VANNAVGIFT OG RENOVASJON 08.06.2017 1717/2017
Inngående brev Husbanken Vedrørende lån eller tilskudd til prosjekt Kløverheimen 08.06.2017 1798/2017
Utgående brev Connie Eggesvik Hansen AD SØKNAD PÅ STILLING SOM LÆRER VED RAMSUND SKOLE 08.06.2017 1758/2017
Utgående brev Viktoria Singh AD SØKNAD PÅ STILLING SOM LÆRER VED RAMSUND SKOLE 07.06.2017 1739/2017
Saksframlegg/innstilling EIERSKAPSSTRATEGI HÅLOGALAND KRAFT 07.06.2017 1711/2017
Utgående brev Ernst Ivan Thomassen AD SØKNAD PÅ STILLING SOM LÆRER VED RAMSUND SKOLE 07.06.2017 1756/2017
Utgående brev Tara Botnermyr AD SØKNAD PÅ STILLING SOM LÆRER VED RAMSUND SKOLE 07.06.2017 1741/2017
Versjon:5.0.7