eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Utgående brev Skånland kystlag SKJENKEBEVILLING SKÅNLAND KYSTLAGS BRYGGEFEST 22.06.2018 2199/2018
Utgående brev Pia Maria Henriksen SØKNAD PLASS AIVI VIOLA 22.06.2018 2218/2018
Utgående brev Hilde Helland/John Otto Johansen TILLATELSE TIL TILTAK - G.NR./B.NR. 3/32 - GARASJETILBYGG TIL DRIFTSBYGNING 22.06.2018 2197/2018
Inngående brev Markomeannu v/Marita K. E. Tøsse Dispensasjonssøknad 8/1 22.06.2018 2259/2018
Saksframlegg/innstilling OPPSIGELSE AV STILLING - RÅDMANN MONIKA AMUNDSEN 22.06.2018 2176/2018
Utgående brev Politiet m.fl. UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING TEATERKAFÉ 22.06.2018 2202/2018
Utgående brev ***** ENKELTVEDTAK SPESIALUNDERVISNING 22.06.2018 2234/2018
Utgående brev Medlemmer i byggekomiteen for Ramsund skole INNKALLING TIL MØTE I BYGGEKOMITEEN RAMSUND SKOLE 22.06.2018 2190/2018
Utgående brev Marit og Ulf Eikhovd OPPMÅLINGSGEBYR 22.06.2018 2208/2018
Utgående brev Innkalte naboer PROTOKOLL OPPMÅLINGSFORRETNING GNR 70 BNR 22 22.06.2018 2207/2018
Utgående brev Marit og Ulf Eikhovd MATRIKKELBREV GNR 70 BNR 22 22.06.2018 2206/2018
Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet Orientering om ikrafttredelse av endringer i bestemmelsene om opplysningsplikt til barn 22.06.2018 2250/2018
Inngående brev KMD Kommuneproposisjonen 2019 og Revidert nasjonalbudsjett 2018 22.06.2018 2260/2018
Inngående brev Kristian A. Kristensen SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE 85/37 22.06.2018 2262/2018
Utgående brev Asplan Viak AS MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - NYTT GARDEROBEBYGG - NORGES BRANNSKOLE 22.06.2018 2221/2018
Utgående brev Utdanningsforbundet Tjeldsund v/Anne Bergersen AD SØKNAD OM PERMISJON FOR Å UTFØRE ORGANISASJONSARBEID 22.06.2018 2224/2018
Utgående brev Evenes Tomteselskap AS OPPMÅLINGSGEBYR 22.06.2018 2210/2018
Utgående brev Evenes kommune TINGLYST MATRIKKELBERV 22.06.2018 2233/2018
Utgående brev Evenes kommune OPPMÅLINGSGEBYR 22.06.2018 2209/2018
Utgående brev Halvor Kristoffer Holte TINGLYST SAMMENSLÅING 22.06.2018 2195/2018
Utgående brev Guttorm Dahlseng TINGLYST SAMMENSLÅING 22.06.2018 2194/2018
Inngående brev Plan-Evo AS SITUASJONSPLAN 22.06.2018 2253/2018
Utgående brev Adresseliste Varsel om oppstart av reguleringsplan arbeid Brev til berørte parter 22.06.2018 1713/2018
Utgående brev Linda Hasselberg Johansen VIDEREFØRING ARBEIDSAVTALER 22.06.2018 2222/2018
Utgående brev Hilde Espejord VIDEREFØRING ARBEIDSAVTALE 22.06.2018 2220/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILSKUDD TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 22.06.2018 2252/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune INNSPILL VED OPPSTART OG UTTALELSE TIL PLANPROGRAM - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019-2030 EVENES KOMMUNE 22.06.2018 2251/2018
Utgående brev Brødrene Stormo AS Angående innsendte søknadsdokumenter - g.nr./b.nr. 4/ 104 22.06.2018 2215/2018
Utgående brev Tjeldsund kommune Svar oppsigelse 22.06.2018 2237/2018
Utgående brev Politiet m.fl. UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PUB-KVELDER PÅ SVERREBRYGGA 22.06.2018 2205/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland TILDELING AV TILSKUDD TIL SVØMMING I BARNEHAGE 2018 21.06.2018 2244/2018
Inngående brev Stein-Even Fjellaksel KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER 21.06.2018 2245/2018
Inngående brev Statens kartverk RETUR AV TINGLYST DOKUMENT 21.06.2018 2242/2018
Inngående brev Deepak Sapkota ARBEIDSAVTALE 21.06.2018 2243/2018
Inngående brev Statens vegvesen VEGLISTE 2018 21.06.2018 2239/2018
Inngående brev Terje Waage ERKLÆRING OM RETT TIL LEGGING AV VANNLEDNING OG BORE BRØNN 89/1-9 21.06.2018 2238/2018
Inngående brev Norsk Helsenett Tilbakemelding angående aksepterte avtaler med Norsk Helsenett - Tjeldsund kommune (959469237) 21.06.2018 2235/2018
Inngående brev Ramsund barnehage INDIVIDUELL OPPFØLGINGSPLAN 21.06.2018 2241/2018
Inngående brev Ole Edgar Myrnes SØKNAD OM DISPENSASJON 8/1 20.06.2018 2231/2018
Inngående brev ***** SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG 20.06.2018 2228/2018
Inngående brev Magne Dalmo SØKNAD OM TILTAK 26/49 20.06.2018 2217/2018
Inngående brev Paal-Magnus Solvang SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSER 89/5 20.06.2018 2225/2018
Inngående brev Ofoten regionråd Anmodning om utbetaling kommunal andel Ofoten regionråd 20.06.2018 2213/2018
Utgående brev Norconsult AS Ramsund skole - endringsordre 92 20.06.2018 2175/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland OPPNEVNING AV NYTT MEDLEM FOR PERIODEN 01.01.17-01.01.21 20.06.2018 2227/2018
Inngående brev NAV SIGNERT AVTALE 20.06.2018 2223/2018
Utgående brev Hilda Bendiksen m.fl. REFERAT FRA MØTE I ELDRERÅDET 14. JUNI -18 20.06.2018 2141/2018
Inngående brev DNB Bank ASA BEKREFTET AVTALE 20.06.2018 2211/2018
Utgående brev Tore Stiberg FERDIGATTEST - G.NR./ B.NR. 28/ 104 20.06.2018 2170/2018
Inngående brev Ofoten regionråd Budsjettvedtak Ofoten regionråd 2019 20.06.2018 2214/2018
Inngående brev Arbeidstilsynet Vedr. utvidelse garderobebygg 20.06.2018 2219/2018
Utgående brev Best Kongsvik AS ENDRING AV STEDFORTREDER 20.06.2018 2171/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune SVAR PÅ SØKNAD OM LØNNSTILSKUDD - SOMMERJOBB UNGDOM 20.06.2018 2232/2018
Utgående brev Økonomiavdelingen NEDBETALINGSAVTALE SKYLDIG HUSLEIE - ***** ***** 20.06.2018 1700/2018
Inngående brev ***** SIGNERT NEDBETALINGSAVTALE 20.06.2018 2226/2018
Utgående brev ***** NOTAT MØTE MED OPPFØLGINGSTJENESTEN 14.06.18 20.06.2018 2184/2018
Inngående brev Veterinærinstituttet Manglende akkreditering Drikkevannsforskriften 20.06.2018 2230/2018
Inngående brev Statens vegvesen Region Nord Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - invitasjon til å søke om midler for 2019 20.06.2018 2229/2018
Inngående brev Helse Nord RHF Høring Helsetjenester for eldre - Plan for samhandling mellom Helse Nord og kommunehelsetjenesten. Høringsfrist: 30.09.18. 20.06.2018 2216/2018
Utgående brev Frode Skarsem ARBEIDSAVTALE - MIDLERTIDIG STILLING 19.06.2018 2152/2018
Inngående brev Hans Anders Hanssen Klage på tomtesøknad i Ramsund 19.06.2018 2193/2018
Inngående brev IMDI Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 17.06.2018 19.06.2018 2191/2018
Inngående brev Evenes Syn- og mestringssenter Motorferdsel i utmark og vassdrag 19.06.2018 2198/2018
Inngående brev Evenes Boligstiftelse m.fl. REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING 19.06.2018 2201/2018
Utgående brev Tjeldsund kommune UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 19.06.2018 2151/2018
Inngående brev Pia Maria Henriksen SØKNAD PLASS AIVI VIOLA 19.06.2018 2203/2018
Inngående brev ***** Notat møte ang utdanningsmuligheter 19.06.2018 2188/2018
Utgående brev Stig Kristensen TILSVAR INNSPILL KOMMUNEBUDSJETTET 2018 19.06.2018 2163/2018
Inngående brev Liv Marit Torbergsen Fellesnemnda 25.06.2018 i Kongsvik. Møteinnkalling 19.06.2018 2189/2018
Utgående brev ***** SØKNAD OM REISERETT MED TRANSPORTTJENESTEN 19.06.2018 2148/2018
Inngående brev Simon N. Hansen ARBEIDSAVTALE 19.06.2018 2200/2018
Utgående brev Statens innkrevningssentral SLETTING AV GJELD 19.06.2018 2157/2018
Utgående brev Politiet m.fl. UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING SKÅNLAND KYSTLAGS BRYGGEFEST 18.06.2018 2137/2018
Inngående brev Yngve Hansen Forlenget fritak renovasjon og feiing 18.06.2018 2177/2018
Inngående brev Politiet UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 18.06.2018 2179/2018
Utgående brev Koordinator v/TOS AD Støtte til handicapdrosje 18.06.2018 2140/2018
Utgående brev Medlemmer i byggekomiteen for Ramsund skole INNKALLING TIL MØTE I BYGGEKOMITEEN RAMSUND SKOLE 18.06.2018 806/2018
Inngående brev Norconsult AS Referat fra møte vedr. sluttarbeider 18.06.2018 2174/2018
Inngående brev Administrasjonen Vedtatt delegeringsreglement m/verbaldel gjeldende fom 23.05.18 18.06.2018 2181/2018
Inngående brev Synnøve Sundt MELKEKVOTE 92/13 18.06.2018 2178/2018
Inngående brev ***** DRIFT VANN OG KLOAKK 75/243 18.06.2018 2169/2018
Inngående brev Kongsvik Barnehage VERNERUNDE 2018 18.06.2018 2182/2018
Utgående brev ***** AD SØKNAD OM GRATIS KJERNETID 18.06.2018 2145/2018
Utgående brev Plan-Evo AS Angående situasjonsplan og terrengprofil g.nr./ b.nr. 19/ 49 18.06.2018 2142/2018
Utgående brev Statens Kartverk SLETTING AV TINGLYST DOKUMENT 18.06.2018 2136/2018
Utgående brev Marit Rystad DISPENSASJON G.NR./B.NR. 1/ 16 - HVILEBU FOR SKOGSDRIFT I EGEN SKOG 18.06.2018 2144/2018
Utgående brev Radio Bø SA SØKNAD OM TILSKUDD/LÅN - RADIO BØ 18.06.2018 2139/2018
Utgående brev 10. klasse Ramsund skole SØKNAD OM STØTTE TIL KLASSETUR 2018 18.06.2018 2138/2018
Saksframlegg/innstilling VESTRE TJELDØY ELGVALD - TILDELING AV ELG 2018 18.06.2018 2131/2018
Saksframlegg/innstilling VEDRØRENDE TILDELING AV ELG 2018 18.06.2018 2119/2018
Saksframlegg/innstilling BREIVIK/KILSTAD ELGVALD - TILDELING AV ELG 2018 18.06.2018 2134/2018
Saksframlegg/innstilling MYKLEBOSTAD ELGVALD - TILDELING AV ELG 2018 18.06.2018 2133/2018
Saksframlegg/innstilling BALSTAD/ULVIK ELGVALD - TILDELING AV ELG 2018 18.06.2018 2129/2018
Saksframlegg/innstilling STAKSVOLL ELGVALD - TILDELING AV ELG 2018 18.06.2018 2127/2018
Saksframlegg/innstilling FISKEFJORDEN ELGVALD - TILDELING AV ELG 2018 18.06.2018 2126/2018
Saksframlegg/innstilling SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD - VESTRE TJELDØY ELGVALD 18.06.2018 2123/2018
Saksframlegg/innstilling SANDSDALEN ELGVALD - TILDELING AV ELG 2018 18.06.2018 2130/2018
Saksframlegg/innstilling KONGSVIK ELGVALD - TILDELING AV ELG 2018 18.06.2018 2128/2018
Saksframlegg/innstilling TJELDNES ELGVALD- TILDELING AV ELG 2018 18.06.2018 2132/2018
Inngående brev Helse- og omsorgsavdelingen UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 18.06.2018 2180/2018
Inngående brev Kalshågen velforening SØKNAD OM FRIAREAL TIL BÅLPLASS/GRILLBU I KALSHÅGEN 15.06.2018 2168/2018
Utgående brev Rolf Hamlot VEDRØRENDE LEIE KOMMUNAL BOLIG 15.06.2018 2113/2018
Inngående brev Lena Benjaminsen ARBEIDSAVTALE 15.06.2018 2167/2018
Inngående brev Evenes og Tjeldsund menigheter Vedr kulturmidler 2018 15.06.2018 2146/2018
Utgående brev Skånland kommune SV: Imøtekomme ny forordning for personvern 15.06.2018 2125/2018
Inngående brev Rejlers Norge AS Forelegging av planer om tiltak innen områdekonsesjon på strekningen Lødingen-Fiskfjord, Tjeldsund og Lødingen kommune 15.06.2018 2161/2018
Inngående brev Campus Norge as SØKNAD OM TILTAK 72/227 15.06.2018 2164/2018
Utgående brev Hans Petter Hansen SØKNAD OM FRADELING AV TO TOMTER I REGULERINGSPLAN PÅ GNR 68 BNR 1 PÅ BALSTAD 15.06.2018 2111/2018
Inngående brev Silje Elvenes Liseth ARBEIDSAVTALE 15.06.2018 2154/2018
Inngående brev Elisabeth Torgeirsen ARBEIDSAVTALE 15.06.2018 2158/2018
Inngående brev Connie Eggesvik Hansen ARBEIDSAVTALE 15.06.2018 2166/2018
Inngående brev NAV GJELDSBEVIS 15.06.2018 2156/2018
Inngående brev Santander Consumer Bank AS LEASINGAVTALE 21341854 - ZA19335 15.06.2018 2153/2018
Inngående brev NAV KOPI AV UFØREVEDTAK 15.06.2018 2155/2018
Utgående brev DNB Eiendom Harstad EIENDOMSOPPLYSNINGER: GNR. 74, BNR. 25 OG 44 I TJELDSUND KOMMUNE 15.06.2018 2118/2018
Inngående brev Ramsund skole/Tjeldsund ungdomsskole INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN 15.06.2018 2160/2018
Inngående brev Snorre Ottemo Nordby ADVOKATBISTAND 15.06.2018 2159/2018
Inngående brev Brødrene Stormo AS Søknad om midlertidig brukstillatelse 4//104 15.06.2018 2147/2018
Inngående brev Stig Kristensen Vedr. innspill til kommmunebudsjett 2018 15.06.2018 2162/2018
Inngående brev Britt-T. Thoresen ENDRING AV STEDSFORTREDER 15.06.2018 2165/2018
Inngående brev Aksel Hartvigsen Søknad om sommerjobb 14.06.2018 2135/2018
Utgående brev Hans Anders Hanssen VEDRØRENDE FORESPØRSEL OM TOMT I RAMSUND 14.06.2018 2089/2018
Utgående brev Kjell Bjørklund SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR FRADELING AV AREAL FRA GNR 64 BNR 28 SOM TILLEGG TIL GNR 64 BNR 41 14.06.2018 2037/2018
Utgående brev Stein-Even Fjellaksel D-SAK 91/2018 SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV GNR 8 BNR 7 I EVENES 14.06.2018 2110/2018
Inngående brev Sør-Troms regionråd INNKALLING TIL REGIONRÅDSMØTE I SKÅNLAND 19. JUNI 2018 14.06.2018 2143/2018
Utgående brev Stein- Even Fjellaksel SØKNAD OM KONSESJON FOR EIENDOMMEN GNR 8 BNR 7 I EVENES 14.06.2018 2109/2018
Utgående brev Ingve Andre Johansen og Stine Åsli D-SAK 88/2018 SØKNAD OM FRADELING AV AREAL FRA GNR 19 BNR 125 SOM TILLEGG TIL GNR 19 BNR 103 14.06.2018 2108/2018
Utgående brev Merete Lillefuhr ARBEIDSAVTALE 13.06.2018 2026/2018
Utgående brev Signe Trude Storli VEDRØRENDE SØKNAD OM DISPENSASJON - 85/58 13.06.2018 2013/2018
Inngående brev Signe Trude Storli Nabovarsel 13.06.2018 2115/2018
Inngående brev Forsvarsbygg SØKNAD OM GODKJENNING AV TILTAKSPLAN FOR FORSVARETS EIENDOM ØST 13.06.2018 2116/2018
Inngående brev Jeanette Movik SØKNAD PLASS ELENA 13.06.2018 2120/2018
Utgående brev Arne R Kristensen/Carina Mo KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 41/18, INNVILGET MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA LNF-OMRÅDE I KOMMUNEDELPLAN FOR KONGSVIK 13.06.2018 2011/2018
Utgående brev Stig og Jorunn Kristensen KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 41/18, INNVILGET MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA LNF-OMRÅDE I KOMMUNEDELPLAN FOR KONGSVIK 13.06.2018 2012/2018
Utgående brev Benthe Gundersen og Brynhild Gundersen KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 41/18, INNVILGET MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA LNF-OMRÅDE I KOMMUNEDELPLAN FOR KONGSVIK 13.06.2018 2010/2018
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland OVERSENDELSE AV SAK TIL KLAGEBEHANDLING 13.06.2018 2006/2018
Inngående brev KMD Endring av stemmekretser i forkant av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 13.06.2018 2121/2018
Utgående brev Petter Skaanevik Kommunale avgifter gnr 75 bnr 13.06.2018 2029/2018
Utgående brev Torstein Johansen DISPENSASJON FRA PBL. § 1-8 OG LNF-OMRÅDE I KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR OPPFØRING AV NAUST PÅ EIENDOMMEN GNR. 28, BNR. 5 I EVENES KOMMUNE 13.06.2018 1749/2018
Inngående brev Skånland kommune Imøtekomme ny forordning for personvern 13.06.2018 2124/2018
Inngående brev DNB Bank ASA GJELDSOPPLYSNINGER 13.06.2018 2117/2018
Inngående brev Evenes kommune SØKNAD OM DELING 25/49 13.06.2018 2122/2018
Utgående brev Tore Stiberg Angående søknad om ferdigattest for fritidsbolig på g.nr./b.nr. 28/104 13.06.2018 2021/2018
Inngående brev Arbeidstilsynet MANGLENDE OPPLYSNINGER 13.06.2018 2112/2018
Utgående brev Atle Kristoffersen Takk for samarbeidet 13.06.2018 2018/2018
Utgående brev Espen Lund Angående søknad om tiltak gnr./bnr. 29/57 13.06.2018 2033/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland SATSING KOMMUNALT BARNEVERN - VIDEREFØRING AV MIDLER TIL STILLINGER TILDELT I 2011-2016 13.06.2018 2114/2018
Inngående brev Wiggo Arntsen ERKLÆRING OM RETT TIL LEGGING AV VANN- OG AVLØPSLEDNING 68/10 12.06.2018 2071/2018
Inngående brev Håvard Karlsen og Evy Davidsen ERKLÆRING OM RETT TIL LEGGING AV VANN- OG AVLØPSLEDNING 68/13 12.06.2018 2070/2018
Inngående brev Dag Sæter ERKLÆRING OM RETT TIL LEGGING AV VANN- OG AVLØPSLEDNING 67/104 12.06.2018 2069/2018
Inngående brev Geir Richardsen ERKLÆRING OM RETT TIL LEGGING AV VANN- OG AVLØPSLEDNING 68/4 12.06.2018 2068/2018
Inngående brev Ann-Helen og Elling Benjaminsen ERKLÆRING OM RETT TIL LEGGING AV VANN- OG AVLØPSLEDNING 67/17 12.06.2018 2064/2018
Inngående brev Kent A. Eide ERKLÆRING OM RETT TIL LEGGING AV VANN- OG AVLØPSLEDNING 67/2 12.06.2018 2063/2018
Inngående brev Gjøran Sommarset m.fl. ERKLÆRING OM RETT TIL LEGGING AV VANN- OG AVLØPSLEDNING 67/182 12.06.2018 2059/2018
Inngående brev Britt Hanssen ERKLÆRING OM RETT TIL LEGGING AV VANN- OG AVLØPSLEDNING 67/61 12.06.2018 2056/2018
Inngående brev Edith K. Arntsen ERKLÆRING OM RETT TIL LEGGING AV VANN- OG AVLØPSLEDNING 66/4 12.06.2018 2055/2018
Inngående brev Hallvard Hartvigsen ERKLÆRING OM RETT TIL LEGGING AV VANN- OG AVLØPSLEDNING 68/2 12.06.2018 2054/2018
Inngående brev Turi Derås ERKLÆRING OM RETT TIL LEGGING AV VANN- OG AVLØPSLEDNING 67/105 12.06.2018 2053/2018
Utgående brev Helsedirektoratet Ressurskrevende tjenester rapport 2018 12.06.2018 2025/2018
Inngående brev Miljødirektoratet Evenes flystasjon - Tiltaksplan område Øst 12.06.2018 2034/2018
Inngående brev Kristine H. Henningsen ERKLÆRING OM RETT TIL LEGGING AV VANNLEDNING OG BORE BRØNN 89/1-9 12.06.2018 2106/2018
Inngående brev Advokatfirmaet FINN AS REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING 4/3 12.06.2018 2041/2018
Inngående brev Inger Wettainen SØKNAD OM TILTAK 28/124 VEG 12.06.2018 2042/2018
Saksframlegg/innstilling SELSKAPSKONTROLL TJELDSUND EIENDOM- OG UTBYGGINGSSELSKAP AS 12.06.2018 1991/2018
Inngående brev Ofoten og Sør-Troms Jordskifterett VEDR. BALSTAD GNR 68 12.06.2018 2047/2018
Utgående brev Hilda Bendiksen m.fl. INNKALLING TIL MØTE I ELDRERÅDET 14. JUNI 2018 12.06.2018 2003/2018
Inngående brev Fortum OVERSIKT OVER GJELD 12.06.2018 2107/2018
Utgående brev Workspace AS SØKNAD KOMMUNALT NÆRINGSFOND 12.06.2018 1981/2018
Inngående brev Viggo Berg SØKNAD OM ENDRING REGULERINGSPLAN 12.06.2018 2046/2018
Inngående brev Hans-Petter Hansen SØKNAD OM DELING 68/1 12.06.2018 2040/2018
Inngående brev Astrid Bertheussen Årsmeldig kreftkoordinator 2017 12.06.2018 2035/2018
Inngående brev Ellinor Kristoffersen ERKLÆRING OM RETT TIL LEGGING AV VANN- OG AVLØPSLEDNING 67/38 12.06.2018 2052/2018
Inngående brev Rolf Olsen ERKLÆRING OM RETT TIL LEGGING AV VANN- OG AVLØPSLEDNING 67/64 12.06.2018 2051/2018
Inngående brev Arild Thoresen ERKLÆRING OM RETT TIL LEGGING AV VANN- OG AVLØPSLEDNING 67/56 12.06.2018 2050/2018
Inngående brev Sonja Nystad ERKLÆRING OM RETT TIL LEGGING AV VANN- OG AVLØPSLEDNING 67/66 12.06.2018 2044/2018
Inngående brev Svein Kristoffersen ERKLÆRING OM RETT TIL LEGGING AV VANN- OG AVLØPSLEDNING 67/38 12.06.2018 2043/2018
Inngående brev Janne Sylvi og Jan Nilsen ERKLÆRING OM RETT TIL LEGGING AV VANN- OG AVLØPSLEDNING 67/148 12.06.2018 2039/2018
Inngående brev Brønnøy Tingrett MORTIFIKASJONSSAK 12.06.2018 2048/2018
Inngående brev Arbeidstilsynet VEDTAK OM SAMTYKKE OG GEBYR 12.06.2018 2036/2018
Saksframlegg/innstilling FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTE 12.06.2018 1989/2018
Inngående brev Sámediggi - Sametinget UTTALELSE - FRADELING AV BOLIGTOMT 73/4 12.06.2018 2038/2018
Utgående brev Rune Jarle Hansen Vedr. Veggenveien 12.06.2018 1982/2018
Inngående brev Eirin H. Kristensen ERKLÆRING OM RETT TIL LEGGING AV VANN- OG AVLØPSLEDNING 67/123 12.06.2018 2073/2018
Inngående brev Ann-Helen og Elling Benjaminsen ERKLÆRING OM RETT TIL LEGGING AV VANN- OG AVLØPSLEDNING 67/150 12.06.2018 2062/2018
Inngående brev Kurt Kristensen ERKLÆRING OM RETT TIL LEGGING AV VANN- OG AVLØPSLEDNING 67/44 12.06.2018 2061/2018
Inngående brev Inger Molander ERKLÆRING OM RETT TIL LEGGING AV VANN- OG AVLØPSLEDNING 67/20 12.06.2018 2060/2018
Inngående brev Elisabeth Karlsen ERKLÆRING OM RETT TIL LEGGING AV VANN- OG AVLØPSLEDNING 67/102 12.06.2018 2058/2018
Inngående brev Gunleif Hamlot ERKLÆRING OM RETT TIL LEGGING AV VANN- OG AVLØPSLEDNING 67/99 12.06.2018 2057/2018
Inngående brev Einar Bendiksen ERKLÆRING OM RETT TIL LEGGING AV VANN- OG AVLØPSLEDNING 67/3 12.06.2018 2045/2018
Inngående brev Bjarne Kristoffersen ERKLÆRING OM RETT TIL LEGGING AV VANN- OG AVLØPSLEDNING 67/1 12.06.2018 2049/2018
Inngående brev Arne Hohnny Kristiansen ERKLÆRING OM RETT TIL LEGGING AV VANN- OG AVLØPSLEDNING 67/21 12.06.2018 2087/2018
Inngående brev Sissel Horn Nordeng ERKLÆRING OM RETT TIL LEGGING AV VANN- OG AVLØPSLEDNING 67/32 12.06.2018 2084/2018
Inngående brev Sissel Horn Nordeng ERKLÆRING OM RETT TIL LEGGING AV VANN- OG AVLØPSLEDNING 67/36 12.06.2018 2083/2018
Inngående brev Harry Eilertsen ERKLÆRING OM RETT TIL LEGGING AV VANN- OG AVLØPSLEDNING 67/65 12.06.2018 2079/2018
Inngående brev Karl-Bendikt Arntsen ERKLÆRING OM RETT TIL LEGGING AV VANN- OG AVLØPSLEDNING 66/1 12.06.2018 2078/2018
Inngående brev Turid Brønlund ERKLÆRING OM RETT TIL LEGGING AV VANN- OG AVLØPSLEDNING 67/180 12.06.2018 2077/2018
Inngående brev Fred og Molly Hansen ERKLÆRING OM RETT TIL LEGGING AV VANN- OG AVLØPSLEDNING 67/35 12.06.2018 2105/2018
Inngående brev Elin Kristine Nystad ERKLÆRING OM RETT TIL LEGGING AV VANN- OG AVLØPSLEDNING 67/66 12.06.2018 2101/2018
Inngående brev Irene Nystad ERKLÆRING OM RETT TIL LEGGING AV VANN- OG AVLØPSLEDNING 67/66 12.06.2018 2100/2018
Inngående brev Hanne Nystad Brikselli ERKLÆRING OM RETT TIL LEGGING AV VANN- OG AVLØPSLEDNING 67/66 12.06.2018 2099/2018
Versjon:5.0.7