eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev Nord-Hålogaland bispedømmeråd Vedr. høring om justering av bispedømmegrensen mellom Sør-Hålogaland og Nord-Hålogaland bispedømme 19.10.2018 3609/2018
Inngående brev Janita Nilsen Jobb i hjemmetjenesten Kongsvik 19.10.2018 3591/2018
Utgående brev Sigma Nord AS AD LEIE AV TRENINGSHALL OG BASSENG I RAMSUND 2018/2019 19.10.2018 3488/2018
Utgående brev Geir Pettersen AD Leie av basseng 2018/2019 19.10.2018 3484/2018
Utgående brev Miljøtjenesten v/Marion Kristoffersen AD Søknad om leie av bassenget 2018/2019 19.10.2018 3490/2018
Utgående brev Ramsund barnehage v/ Marit Pettersen AD Leietider i Tjeldsundhallen, bassenget og gymsalen 2018/2019 19.10.2018 3487/2018
Utgående brev Ramsund Orlogstasjon AD søknad om leietider i Tjeldsundhallen 2018/2019l 19.10.2018 3486/2018
Utgående brev Tjeldsund Idrettslag AD Leietider i Tjeldsundhallen høst 2018 og vår 2019 19.10.2018 3485/2018
Utgående brev Kommunens svømmegruppe AD Leietider bassenget i Tjeldsund 19.10.2018 3483/2018
Inngående brev Nina Mannsäker ANG. SFO PLASS 19.10.2018 3608/2018
Inngående brev Sør-Troms Regionråd REFERAT FRA REGIONRÅDSMØTE I KVÆFJORD 28.SEPTEMBER 2018 19.10.2018 3594/2018
Inngående brev Sør-Troms regionråd INNKALLING REGIONRÅDSMØTE SALANGEN 26.OKTOBER 2018 19.10.2018 3593/2018
Inngående brev FUNN AS DATABEHANDLERAVTALE 19.10.2018 3601/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Budsjett for bruk av skogfondets rentemidler 2019 19.10.2018 3597/2018
Inngående brev Glenn Kanebog Møte angående gravearbeider på 4/81 og kommunens eiendom 19.10.2018 3592/2018
Inngående brev Glenn Kanebog Re: Møte angående gravearbeider på 4/81 og kommunens eiendom 19.10.2018 3607/2018
Inngående brev Express Bank AVSLAG PÅ SØKNAD 19.10.2018 3606/2018
Inngående brev Statens vegvesen Region Nord Vedrørende dispensasjon fra byggegrensen for oppføring av midlertidig rubbhall 74/56 19.10.2018 3590/2018
Inngående brev Sámediggi - Sametinget HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL DETALJREGULERING AV KALSHÅGEN II BOLIGFELT 19.10.2018 3588/2018
Utgående brev Adresser etter liste PROTOKOLL OPPMÅLINGSFORRETNING GNR 19 BNR 49 19.10.2018 3546/2018
Utgående brev Ronny Kiil Olsen OPPMÅLINGSGEBYR 19.10.2018 3547/2018
Inngående brev Trond Bang Johansen Veglys Rådhuset Tjeldsund Kirke 19.10.2018 3589/2018
Utgående brev Tjeldsund menighetsråd ORIENTERING KONGSVIK KIRKEGÅRD 19.10.2018 3552/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Turnustjeneste for fysioterapeuter 2019 - 2020 - ber om tilbakemelding 19.10.2018 3604/2018
Inngående brev Valgnemnda Takstnemnd og overtakstnemnd Tjeldsund kommune. 19.10.2018 3603/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Skjønnsmidler til retaksering av verker og bruk - kommunevis fordeling - Nordland 19.10.2018 3598/2018
Inngående brev Sámediggi - Sametinget HØRING - DETALJREGULERINGSPLAN SLÅTTA BOLIGFELT 19.10.2018 3587/2018
Utgående brev Fjelldal IL AD Utleie av Tjeldsundhallen 2018/2019 19.10.2018 3489/2018
Inngående brev Freddy Bryhn MELDING OM BYGNING ELLER TILBYGG SOM ER UNNTATT SØKNADSPLIKT 2/2 - NAUST/SJØBOD 18.10.2018 3574/2018
Inngående brev Brønnøysundregistrene Tilskuddsliste for tros- og livssynssamfunn 2018 Tjeldsund kommune 18.10.2018 3565/2018
Inngående brev Myklesbostad kretsutvalg SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL PARK-BELYSNING VED MYKLEBOSTAD KULTURHUS 18.10.2018 3562/2018
Inngående brev Sweco Tilbud hovedplan vann for Tjeldsund kommune 18.10.2018 3585/2018
Inngående brev Coop Festekontrakt 18.10.2018 3582/2018
Utgående brev Kongsvik kulturhus AD Søknad om aktivitetstilskudd Halloween 18.10.2018 3539/2018
Utgående brev Kongsvik kulturhus AD Søknad om aktivitetstilskudd Julemesse 18.10.2018 3537/2018
Utgående brev Tinden Bueskytteklubb Endring av dato for leie av hall 18.10.2018 3531/2018
Inngående brev NAV Nordland Databehandleravtaler, Modia - KVP 18.10.2018 3584/2018
Utgående brev Hilde Johannessen BRUKSENDRING G.NR./B.NR. 31/12 18.10.2018 3545/2018
Inngående brev Daniel Deggert Jobbsøknad 18.10.2018 3567/2018
Inngående brev Martin Normann Svendsen JOBBSØKNAD 18.10.2018 3564/2018
Utgående brev Kanebog Invest AS Møte angående gravearbeider på 4/81 og kommunens eiendom 18.10.2018 3530/2018
Inngående brev Fjelldal samfunnshus v/Interimsstyret OVERTAKELSE AV FJELLDAL SAMFUNNSHUS 18.10.2018 3586/2018
Inngående brev Troms politidistrikt Konsekvenser for politiets geografiske struktur som følge av kommunesammenslåing 18.10.2018 3577/2018
Inngående brev RK Tuning AS Leie av tilleggslokaler 18.10.2018 3578/2018
Inngående brev Frank Høgås Nilsen Scooterløyve 18.10.2018 3570/2018
Utgående brev Kartverket Tinglysning ERKLÆRING OM RETT TIL LEGGING AV VA-LEDNING 18.10.2018 3529/2018
Utgående brev Kartverket Tinglysing ERKLÆRING OM RETT TIL LEGGING AV VA-LEDNING 18.10.2018 3526/2018
Inngående brev Statens kartverk DOKUMENTET HAR MANGLER OG KAN IKKE TINGLYSES 18.10.2018 3580/2018
Inngående brev Statens kartverk DOKUMENTET HAR MANGLER OG KAN IKKE TINGLYSES 18.10.2018 3579/2018
Utgående brev Espen Lund VEDRØRENDE SØKNAD OM TILTAK - UTHUS - G.NR./ B.NR. 29/ 57 18.10.2018 3540/2018
Utgående brev Hilda Bendiksen m.fl. REFERAT FRA MØTE I ELDRERÅDET 16. OKT -18 18.10.2018 3536/2018
Inngående brev Ramsund samfunnshus RE: PURRING PÅ REGNSKAP, VARSEL OM INNDRAGNING RAMSUND SAMFUNNSHUS 18.10.2018 3566/2018
Inngående brev Helsedirektoratet Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2018 - foreløpig orientering 18.10.2018 3571/2018
Inngående brev Kongsvik kulturhus Søknad om skjenkebevilling 18.10.2018 3561/2018
Inngående brev HÅLOGALAND KRAFT NETT AS, AVDELING PLAN VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID 17.10.2018 3551/2018
Utgående brev Kløverheimen eldreboliger Tilsynsrapport med avvik 17.10.2018 3534/2018
Inngående brev Klaro Renseanlegg Oppstartsrapport og serviceavtale 17.10.2018 3549/2018
Utgående brev Tore Skaanevik VEDRØRENDE ØNSKE OM BRANNOBJEKT - 73/21 17.10.2018 3523/2018
Inngående brev Konst. kirkeverge i Tjeldsund ANG. UTVIDELSE AV KONGSVIK KIRKEGÅRD 17.10.2018 3555/2018
Inngående brev Statens vegvesen Region Nord Utvidet bruk av avkjørsel og dispensasjon fra byggegrense 17.10.2018 3550/2018
Inngående brev Konst. kirkeverge i Tjeldsund Budsjett kirken 2019 17.10.2018 3558/2018
Inngående brev Statens innkrevingssentral OVERSIKT 17.10.2018 3559/2018
Inngående brev Nordic Office of Architecture AS TILBAKETREKKING AV BYGGESAK 17.10.2018 3548/2018
Utgående brev Hans Martin Nygaard TILLATELSE TILTAK - 72/46 16.10.2018 3503/2018
Inngående brev Torstein Johansen Situasjonskart infiltrasjon 28/133 16.10.2018 3532/2018
Inngående brev Glenn Kanebog Re: Møte angående gravearbeider på 4/81 og kommunens eiendom 16.10.2018 3541/2018
Inngående brev Hammer Multiservice SØKNAD KOMMUNALT NÆRINGSFOND 16.10.2018 3528/2018
Inngående brev Myklebostad Kretsutvalg Plassering av glass-konteiner 16.10.2018 3543/2018
Utgående brev Richard Richardsen Vedr. søknad om bruksendring 5/110 16.10.2018 3501/2018
Utgående brev kartverket Tinglysing ERKLÆRING OM RETT TIL LEGGING AV VA-LEDNING 16.10.2018 3502/2018
Utgående brev Tjeldsund kommune UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 16.10.2018 3500/2018
Saksframlegg/innstilling ARBEIDSMØTE BUDSJETT 2019 16.10.2018 3505/2018
Utgående brev Svein Roar Nilsen DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK - G.NR./ B.NR. 28/ 78 16.10.2018 2969/2018
Utgående brev Myklebostad Kretsutvalg AD Søknad om økonomisk støtte til "Opera aften" 16.10.2018 3491/2018
Inngående brev Svein-Erik Andreassen Barnas representanter - etterlysning av svar 16.10.2018 3542/2018
Inngående brev Provenia AS DETALJREGULERINGSPLAN FLÅTTA - TILLEGGS-KORRIGERT MERKNAD 16.10.2018 3535/2018
Inngående brev Provenia AS DETALJREGULERINGSPLAN FLÅTTA - OFFENTLIG ETTERSYN 16.10.2018 3527/2018
Utgående brev Torstein Johansen Infiltrasjonsgrøft 16.10.2018 3506/2018
Inngående brev Jeanette Stenbro Søknad om vikarstilling 16.10.2018 3533/2018
Saksframlegg/innstilling HØRING - OM JUSTERING AV BISPEDØMMEGRENSEN MELLOM SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME OG NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 15.10.2018 3496/2018
Saksframlegg/innstilling GODKJENNING AV NY SELSKAPSAVTALE FOR HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 15.10.2018 3383/2018
Utgående brev Helse- og omsorgsavdelingen UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 15.10.2018 3476/2018
Inngående brev Roald Dalberg SØKNAD OM DELING 5/31 15.10.2018 3524/2018
Inngående brev Kongsvik kulturhus Søknad om aktivitetstilskudd Halloween 15.10.2018 3515/2018
Inngående brev Kongsvik kulturhus Søknad om aktivitetstilskudd Julemesse 15.10.2018 3514/2018
Inngående brev Sweco Skisseprosjekt Brannskolen 15.10.2018 3516/2018
Inngående brev Miriam Fjelldahl UTMELDING 15.10.2018 3519/2018
Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet Høring - Lovfesting av plikt for kommunene til å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens 15.10.2018 3511/2018
Utgående brev Varme og Bad Narvik AS UTSLIPPSTILLATELSE - G.NR./ B.NR. 31/ 131 15.10.2018 3465/2018
Utgående brev Øystein Flygel TILLATELSE TIL TILTAK - G.NR./B.NR. 31/131 15.10.2018 3473/2018
Inngående brev Omega Areal AS NABOVARSEL 15.10.2018 3522/2018
Utgående brev Kartverket Tinglysing ERKLÆRING OM RETT TIL LEGGING AV VA-LEDNING 15.10.2018 3492/2018
Inngående brev Plan-Evo AS ORIENTERING 15.10.2018 3525/2018
Inngående brev Trond Bang Johansen Viser til mitt brev av 21.09.18. 15.10.2018 3512/2018
Utgående brev Hilda Bendiksen m.fl. INNKALLING TIL MØTE I ELDRERÅDET 16. OKTOBER 2018 15.10.2018 3482/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune PURRING PÅ REGNSKAP, VARSEL OM INNDRAGNING RAMSUND SAMFUNNSHUS 15.10.2018 3510/2018
Saksframlegg/innstilling BRUKERFINANSIERING E10/RV 85 HÅLOGALANDSVEGEN - TJELDSUND- GULLESFJORD- LANGVASSBUKT 15.10.2018 3454/2018
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland Sluttgodkjenning sperregjerde Skjellbekken-Kvitfors i Evenes kommune 15.10.2018 3474/2018
Saksframlegg/innstilling ORIENTERING KONGSVIK KIRKEGÅRD 15.10.2018 3464/2018
Inngående brev Cecilie Lie Søknad om fri fra undervisning 15.10.2018 3521/2018
Inngående brev Cecilie Lie Søknad om fri fra undervisning 15.10.2018 3520/2018
Inngående brev Statens vegvesen Region Nord Avslag Fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler 2019 15.10.2018 3518/2018
Inngående brev Statens vegvesen Region Nord NFTU Protokoll 3-2018 15.10.2018 3517/2018
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland Anmodning om delutbetaling på gjerdeprosjekt i Evenes kommune 15.10.2018 3493/2018
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland Anmodning om sluttgodkjenning og utbetaling av tilskudd for gjerdeprosjekt i Evenes kommune 15.10.2018 3494/2018
Utgående brev Nordland Politidistrikt UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 15.10.2018 3475/2018
Utgående brev Hanne M Stabursvik SØKNAD OM REDUSERT RENOVASJON 24/37 12.10.2018 3462/2018
Utgående brev Roger Eidissen SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL EKSISTERENDE FRITIDSHUS FRA EIENDOMMEN GNR 64 BNR 7 12.10.2018 3468/2018
Inngående brev Statens kartverk RETUR AV TINGLYST DOKUMENT 12.10.2018 3509/2018
Inngående brev SP Maskin AS Søknad om ferdigattest 12.10.2018 3508/2018
Inngående brev ***** SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG 12.10.2018 3499/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune HØRINGSBREV - PLANFORSLAG: REGIONAL PLAN - BÆREKRAFTIG FORVALTING AV VANNKRAFT I NORDLAND 12.10.2018 3498/2018
Inngående brev Troms fylkeskommune HØRING - NY SONESTRUKTUR FOR BUSS I TROMS 12.10.2018 3507/2018
Utgående brev Adresser etter liste OPPMÅLINGSFORRETNING 12.10.2018 3461/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland SISTE FORDELING SKJØNNSMIDLER 2018 12.10.2018 3497/2018
Inngående brev Myklebostad Kretsutvalg SØKNAD OM STØTTE TIL PARK-BELYSNING 11.10.2018 3495/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland HØRING - UTKAST TIL REGIONALT MILJØPROGRAM 11.10.2018 3481/2018
Inngående brev KomRevNORD IKS Revisjonsberetning momskompensasjon 4. termin 2018 11.10.2018 3479/2018
Utgående brev Myklebostad Båtforening SVAR PÅ SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE GEBYR 11.10.2018 3433/2018
Utgående brev Synne Sollund ARBEIDSAVTALE 11.10.2018 3453/2018
Utgående brev Ingelin Flygel Klingan ARBEIDSAVTALE 11.10.2018 3452/2018
Utgående brev Marita Arntsen ARBEIDSAVTALE 11.10.2018 3450/2018
Utgående brev Vera Eivik ARBEIDSAVTALE 11.10.2018 3447/2018
Utgående brev Bente Pettersen ARBEIDSAVTALE 11.10.2018 3446/2018
Utgående brev Concuelo C Pedersen ARBEIDSAVTALE 11.10.2018 3444/2018
Utgående brev Natalia B Bømark ARBEIDSAVTALE 11.10.2018 3443/2018
Utgående brev Einar Molander ARBEIDSAVTALE 11.10.2018 3441/2018
Utgående brev Elise Samuelsen ARBEIDSAVTALE 11.10.2018 3451/2018
Utgående brev Gry Karlsen ARBEIDSAVTALE 11.10.2018 3449/2018
Utgående brev Metavi Hammervold ARBEIDSAVTALE 11.10.2018 3448/2018
Utgående brev Irene C Kjærstad ARBEIDSAVTALE 11.10.2018 3445/2018
Utgående brev Ellinor Berntsen ARBEIDSAVTALE 11.10.2018 3442/2018
Utgående brev Amelia Grotnes ARBEIDSAVTALE 11.10.2018 3439/2018
Utgående brev Plan-Evo AS Vedr. møtereferat byggesak 19/49 11.10.2018 3457/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland UTBETALING AV KOMPETANSEMIDLER TIL KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKOLEN 2018 11.10.2018 3480/2018
Inngående brev Arbeidstilsynet Manglende opplysninger 11.10.2018 3478/2018
Utgående brev Øyvind Isaksen SØKNAD PLASS EDVARD 11.10.2018 3429/2018
Inngående brev Torstein Johansen Infiltrasjonsgrøft 11.10.2018 3477/2018
Utgående brev Rolf Sørensen m.fl. Høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering Kalshågen II boligfelt, Fjelldal 11.10.2018 3226/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune SVAR PÅ SØKNAD OM TILSKUDD 10.10.2018 3471/2018
Saksframlegg/innstilling Trafikksikkerhetstiltak for barn, unge, ansatte og folkevalgte i Tjeldsund kommune (jf. Trafikksikkerhetsplan Tjeldsund 2017-2018). 10.10.2018 3411/2018
Inngående brev Veslemøy Dorothea Gullerud SØKNAD 10.10.2018 3460/2018
Inngående brev Sametinget, 9730 Karasjok UTTALELSE VEDRØRENDE FRADELING AV TO HYTTETOMTER 88/3 10.10.2018 3472/2018
Inngående brev Tone Isaksen MOTTATT PLASS EDVARD 10.10.2018 3466/2018
Utgående brev Best Kongsvik AS v/Thomas Tveter SLUTTUTBETALING NÆRINGSTILSKUDD - BEST KONGSVIK AS 10.10.2018 3403/2018
Inngående brev Kystverket Avlesing av rettigheter i Forosbukta fiskerihavn 10.10.2018 3467/2018
Internt notat Ole Øystein Lindebø 1. gangs behandling av forlag til detaljreguleringsplan for Flåtta Boligfelt Evenes kommune - Offentlig kunngjøring 10.10.2018 2934/2018
Utgående brev Soleng Maskinstasjon AS FERDIGATTEST - AVLØPSANLEGG TIL FRITIDSBOLIG - G.NR./B.NR. 21/104 10.10.2018 3407/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland REGIONALT SKOG- OG KLIMAPROGRAM 10.10.2018 3470/2018
Inngående brev Tinden Bueskytteklubb Endring av dato for leie av hall 09.10.2018 3459/2018
Inngående brev Torstein Johansen SØKNAD OM ENDRET UTSLIPPSTILLATELSE 09.10.2018 3436/2018
Inngående brev Statnett Oversikt over kryssende objekter, NY Statnett kraftledning Kvandal-Kanstadbotn 09.10.2018 3435/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland KLAGEBEHANDLING - OMGJØRING OG AVSLAG 09.10.2018 3440/2018
Inngående brev Statens vegvesen Region Nord Dispensasjon fra byggegrensen for oppføring av garasje - gnr. 72 bnr. 46 09.10.2018 3434/2018
Inngående brev Hilde Johannessen SØKNAD OM BRUKSENDRING 31/12 09.10.2018 3425/2018
Inngående brev Tjeldsund Helse- og omsorgsavdeling ANNONSE 09.10.2018 3430/2018
Utgående brev Kanebog Invest AS ANGÅENDE IGANGSATT GRAVETILTAK PÅ G.NR./ B.NR. 4/81 OG G.NR./B.NR. 4/90 (KOMMUNENS EIENDOM) 09.10.2018 3387/2018
Utgående brev Ruth Robertsen SØKNAD OM REDUSERT RENOVASJON 75/112 09.10.2018 3388/2018
Utgående brev Til den det måtte angå SØKNAD OM SAK I BERO - ***** ***** 09.10.2018 3391/2018
Utgående brev Adresser etter liste SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR FRADELING AV TO HYTTETOMTER FRA EIENDOMMEN GNR 88 BNR 3 I TJELDSUND 09.10.2018 3385/2018
Inngående brev Lenvik kommune KOSTNADER KNYTTET TIL DELTAKELSE I KYSTPLAN MIDT- OG SØR-TROMS 09.10.2018 3458/2018
Utgående brev Kartverket Tinglysning ERKLÆRING OM RETT TIL LEGGING AV VANN-OG AVLØPSLEDNING 09.10.2018 3384/2018
Inngående brev Sjøveganhytta AS Møtereferat fra tomtebefaring 19/49 09.10.2018 3427/2018
Inngående brev Plan-Evo AS Søknad om endring av gitt tillatelse 19/49 09.10.2018 3456/2018
Inngående brev Plan-Evo AS Vedr. byggesak 19/49 09.10.2018 3455/2018
Inngående brev Norsk Landbruksrådgivning Søknad om tilskudd 2019 09.10.2018 3432/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland KOMMENTARER TIL TILTAKSPLAN FOR FORSVARETS EIENDOM ØST 09.10.2018 3437/2018
Utgående brev Arild Thomassen FERDIGMELDING BYGG 09.10.2018 3386/2018
Inngående brev Hålogaland Brønn og Energiboring AS TILBUD PÅ BORING 09.10.2018 3438/2018
Inngående brev Kartverket Bodø Kontrollrapport Evenes kommune, Detaljreguleringsplan Flåtta boligfelt 09.10.2018 3426/2018
Inngående brev Forsvarsbygg Søknad om ferdigattest gnr. 4 bnr 60 09.10.2018 3428/2018
Inngående brev Hanne M Stabursvik SØKNAD OM REDUSERT RENOVASJON 24/37 08.10.2018 3421/2018
Utgående brev Pål Iver Skogvold m.fl. Detaljreguleringsplan for Flåtta Boligfelt - Evenes kommune - offentlig høring 08.10.2018 3390/2018
Inngående brev Troms bondelag Brev om felles landbrukskontor 08.10.2018 3409/2018
Utgående brev PRO BYGG AS FERDIGATTEST - FRITIDSBOLIG - G.NR./ B.NR. 21/ 104 08.10.2018 3379/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland UTTALELSE - SØKNAD OM DISPENSASJON 08.10.2018 3404/2018
Inngående brev Tore Skaanevik SØKNAD OM BRANNOBJEKT 73/21 08.10.2018 3412/2018
Inngående brev Stig Molvær SØKNAD OM BRUKSENDRING 81/42 08.10.2018 3414/2018
Inngående brev OFO LÆREKONTRAKTER - JULIANNE R OSMARK KARLSEN 08.10.2018 3423/2018
Inngående brev Statens Innkrevingssentral KRAVOVERSIKT 08.10.2018 3420/2018
Inngående brev Statens vegvesen Region Nord Vedrørende søknad om utvidet bruk av avkjørsel 08.10.2018 3408/2018
Inngående brev ***** SØKNAD OM REDUSERT BETALING FOR BARNEHAGEPLASS 08.10.2018 3419/2018
Inngående brev Elisabeth Torgeirsen KORRIGERT ARBEIDSAVTALE 08.10.2018 3418/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland 1 tildeling skjønnsmidler 2019 08.10.2018 3413/2018
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Rapportering på midler til lærerårsverk - tidlig innsats 1.-10. trinn 08.10.2018 3410/2018
Inngående brev Det lokale El-tilsyn VARSEL OM KONTROLL AV ELEKTRISKE ANLEGG 08.10.2018 3417/2018
Inngående brev Det Lokale El-tilsyn VARSEL OM KONTROLL AV ELEKTRISKE ANLEGG 08.10.2018 3416/2018
Inngående brev Det Lokale El-tilsyn VARSEL OM KONTROLL AV ELEKTRISKE ANLEGG 08.10.2018 3415/2018
Inngående brev Økonomiavdeling Evenes/Tjeldsund kommune REGULERING AV LEIE LOKALER NAV 08.10.2018 3405/2018
Utgående brev Fremover Annonse 08.10.2018 3396/2018
Inngående brev Fjelldal idrettslag Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende 08.10.2018 3422/2018
Inngående brev Mesterbygg AS SØKNAD OM TILTAK 3/131 05.10.2018 3402/2018
Inngående brev Valgdirektoratet Direkte valg til kommunedelsutvalg 05.10.2018 3392/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland KLAGEBEHANDLING - AVGJØRELSE VEDRØRENDE NABOVARSEL 05.10.2018 3397/2018
Inngående brev Forsvarsbygg Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av teig fra eiendommen gnr 4 bnr 3 05.10.2018 3393/2018
Utgående brev Nord Vei og Anlegg AS Mottatt klage på drift av asfaltverket 05.10.2018 3374/2018
Inngående brev Veterinærinstituttet KONTROLL AV DRIKKEVANN YTRE EVENES 05.10.2018 3394/2018
Utgående brev Politiet v/Ben-Inge Eriksen FELLES POLITIRÅD 05.10.2018 3366/2018
Inngående brev Ramsund barnehage INDIVIDUELL OPPFØLGINGSPLAN 05.10.2018 3401/2018
Inngående brev Ramsund barnehage INDIVIDUELL OPPFØLGINGSPLAN 05.10.2018 3400/2018
Versjon:5.0.7