eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev Fay Gundersen Bestilling innsyn: Journalnr: 2198/2019 - Ulovlig camping på e. 67.12. Krav om stans. Brev 12.07.19 19.07.2019 2209/2019
Utgående brev ***** SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG 19.07.2019 2202/2019
Inngående brev Brønnøysundregistrene RETUR AV DOKUMENT 19.07.2019 2212/2019
Utgående brev Statens vegvesen Region Nord m.fl. Ramstad boligfelt - svar på innsigelse 19.07.2019 2203/2019
Utgående brev Tjeldsund kommune UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 19.07.2019 2200/2019
Inngående brev Gratangen kommune Gratangen kommunestyres vedtak om opprettelse av Hålogaland interkommunale politiske råd, Hålogalandsrådet. Til orientering. 19.07.2019 2211/2019
Utgående brev Unni Helene Søderstrøm TILLATELSE TIL TILTAK - 75/26 19.07.2019 2152/2019
Utgående brev Nordland politidistrikt m.fl. UTTALELSE TIL SKJENKEBEVILLINGER 18.07.2019 2191/2019
Utgående brev Kjærfjord Kultur og Fritidsforening SKJENKEBEVILLING PUBKVELD - 19.07.19 18.07.2019 2194/2019
Inngående brev Grunn og Betong Entreprenør AS SØKNAD KOMMUNAL BOLIG 18.07.2019 2205/2019
Inngående brev ***** HUSLEIE 18.07.2019 2206/2019
Utgående brev Hålogaland Kraft AS Melding om begrenset høring av detaljplan for Ramstad boligfelt, deres ref: JHH 18.07.2019 2197/2019
Inngående brev Stig og Jorunn Kristensen Klage på vedtak om dispensasjon - fradeling av parsell av gnr 67 bnr 2 i Kongsvik 18.07.2019 2208/2019
Utgående brev Jorunn Steinsvik SØKNAD OM KONSESJON GNR 81 BNR 2 OG BNR 5 18.07.2019 2190/2019
Utgående brev Tommy Anfinsen m.fl. GRENSEJUSTERING AV GNR 67 BNR 32 OG BNR 124 18.07.2019 2187/2019
Utgående brev Bjarne Kristoffersen D-SAK 56/2019 SØKNAD OM FRADELING AV TEIG FRA EIENDOMMEN GNR 67 BNR 1 18.07.2019 2192/2019
Utgående brev Bjarne Kristoffersen OPPMÅLINGSGEBYR 18.07.2019 2193/2019
Utgående brev Bjarne Kristoffersen MELDING OM TINGLYST EIENDOM 18.07.2019 2195/2019
Utgående brev Tommy Anfinsen OPPMÅLINGSGEBYR 18.07.2019 2189/2019
Inngående brev Forsvarsbygg TILLEGGSOPPLYSNINGER 17.07.2019 2204/2019
Inngående brev Nadezda Wessel Oppsigelse bolig 17.07.2019 2201/2019
Utgående brev Kåre Jentoft Ramstad m.fl. Endringer i plan for Ramstad boligfelt - begrenset høring 17.07.2019 2181/2019
Utgående brev ***** VEDTAK 17.07.2019 2184/2019
Utgående brev Simon Lie LEIEAVTALE KOMMUNAL BOLIG 17.07.2019 2179/2019
Utgående brev GUDMUNDUR JONSSON ARKITEKTKONTOR RAMMETILLATELSE - FRITIDSBOLIG - GNR 86 BNR 57 I TJELDSUND KOMMUNE 16.07.2019 2157/2019
Inngående brev Kjærfjord Kultur og Fritidsforening Søknad om skjenkebevilling - 19.07.19 16.07.2019 2188/2019
Utgående brev Adresser etter liste GRENSEFASTSETTING GNR 75 BNR 29 16.07.2019 2173/2019
Inngående brev Stig Kristensen m.fl. Krav om stans i ulovlig campingvirksomhet på gnr. 67 bnr. 12 - Cosycamp - Purring 16.07.2019 2198/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland SATSING KOMMUNALT BARNEVERN - VIDEREFØRING AV MIDLER TIL STILLINGER TILDELT I 2011 - 2018 16.07.2019 2199/2019
Inngående brev ***** Søknad om kommunal bolig 16.07.2019 2186/2019
Utgående brev Kent-Ivar Losvik TILLATELSE TIL OPPFØRING AV CARPORT GNR/BNR 23/85 16.07.2019 2172/2019
Utgående brev Bjarne Kristoffersen SØKNAD OM FRADELING AV TEIG FRA EIENDOMMEN GNR 67 BNR 1 15.07.2019 2153/2019
Inngående brev Jorunn Kristine Hoff Steinsvik SØKNAD OM KONSESJON 81/2 OG 5 15.07.2019 2183/2019
Utgående brev Det kongelige nærings- og fiskeridepartement Rapportering av utbetalt støtte i 2018 15.07.2019 2169/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune UTVIDET TT-ORDNING 15.07.2019 2182/2019
Inngående brev Kongsvik Eiendomsselskap AS SØKNAD OM FRITAK VANNAVGIFT 67/72 15.07.2019 2180/2019
Utgående brev Håkon Solaas MELDING OM TINGLYST EIENDOM 15.07.2019 2161/2019
Inngående brev Mattilsynet, Region Nord VEDTAK OM PRØVETAKINGSPLAN 15.07.2019 2178/2019
Utgående brev Forsvarsbygg OPPMÅLINGSGEBYR 15.07.2019 2156/2019
Utgående brev Greta Holm Hansen DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN BIRKELUND OG FLÅTTA 19/191 15.07.2019 2095/2019
Utgående brev Oddvin Storelv DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENES AREALDEL FOR BYGGING AV GARASJE 9/10 15.07.2019 2151/2019
Inngående brev Sámediggi - Sametinget UTTALELSE VEDRØRENDE SØKNAD OM DISPENSASJON 15.07.2019 2185/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune Kulturminnedaglig uttalelse - utlegging av flytebrygge - 79/8 12.07.2019 2170/2019
Inngående brev Statens kartverk RETUR AV TINGLYST DOKUMENT 12.07.2019 2174/2019
Utgående brev Jan Gundersen MELDING OM TINGLYST EIENDOM 12.07.2019 2149/2019
Utgående brev Tjeldsund kommune OPPMÅLINGSGEBYR 12.07.2019 2150/2019
Utgående brev Ofoten og Sør-Troms jordskifterett D-SAK 49/2019 SØKNAD OM DELING AV EIENDOMMEN GNR 90 BNR 2 12.07.2019 2141/2019
Utgående brev Ofoten og Sør.Troms jordskifterett GEBYR JORDLOVSBEHANDLING GNR 90 BNR 2 I TJELDSUND KOMMUNE 12.07.2019 2146/2019
Utgående brev NITO Tjeldsund og Arkitektenes fagforbund INVITASJON TIL LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE FOR KAPITTEL 5 - LOKALE FORHANDLINGER 2019 12.07.2019 2148/2019
Inngående brev Statens vegvesen Region Nord Uttalelse - søknad om dispensasjon fra LNF-formål og pbl. § 1-8 for oppføring av garasje - 83/24 12.07.2019 2171/2019
Utgående brev Sølvi Maria Nylund REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING GNR 89 BNR 6 12.07.2019 2139/2019
Utgående brev Jan Kvilstad TILLATELSE TIL TILTAK - 65/7 12.07.2019 2056/2019
Utgående brev Tommy Anfinsen GRENSEJUSTERING MELLOM GNR 67 BNR 32 OG BNR 124 12.07.2019 2137/2019
Utgående brev ÅF Advancia AS TILLATELSE TIL TILTAK - TEKNISKE INSTALLASJONER I EKSISTERENDE MESSEBYGG GNR/BNR 4/60 12.07.2019 2119/2019
Utgående brev Asplan Viak IGANGSETTINGSTILLATELSE 1- GRUNNARBEIDER EVENES SKOLE OG FLERBRUKSHALL-GNR/BNR 19/33 12.07.2019 2136/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune Utbetalingsbrev - Den kulturelle spaserstokken 2019 12.07.2019 2175/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Utbetaling av midler til kompetanseutvikling i grunnskolen 2019 11.07.2019 2155/2019
Inngående brev ***** Tilleggsopplysninger 11.07.2019 2165/2019
Utgående brev VINN NÆRINGSFOND - MOTTATT SØKNAD 11.07.2019 2135/2019
Inngående brev Tjeldsund kommune SØKNAD OM DELING 72/248 11.07.2019 2158/2019
Utgående brev Myklebostad vannverket AL v/Oddvar Pedersen SLUTTUTBETALING - VANNLEDNING ELVENES BOLIGFELT 11.07.2019 2134/2019
Inngående brev Sámediggi - Sametinget Utlegging av Sametingets valgmanntall 11.07.2019 2167/2019
Internt notat uten oppfølging Liv Kristin Johnsen m.fl. ENDELIG VEDTATT PLAN - 1852 2018 12 11.07.2019 1677/2019
Utgående brev Mesterbygg AS BEHOV FOR TILLEGGSDOKUMENTASJON FOR SØKNAD OM FERDIGATTEST GNR/BNR 3/131 11.07.2019 2133/2019
Inngående brev Mesterbygg AS Avfallsplan 11.07.2019 2160/2019
Utgående brev Bente Eilertsen TILLATLSE TIL OPPFØRING AV SAUEFJØS GNR/BNR 27/10 11.07.2019 2097/2019
Inngående brev Forsvarsbygg Søknad om tillatelse til tiltak 11.07.2019 2162/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune Endring i rutine for TT-ordningen 11.07.2019 2154/2019
Inngående brev Det Kongelige nærings- og fiskeridepartement ESA - anmodning om rapportering av utbetalt støtte i 2018 11.07.2019 2164/2019
Inngående brev Harstad kommune FORHÅNDSVARSEL OM VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP 2019/2020 11.07.2019 2159/2019
Inngående brev Stig Kristensen Bestilling innsyn: Journalnr: 2094/2019 - VEDR BUTIKK 11.07.2019 2163/2019
Inngående brev Arne B. Johansen Bestilling innsyn: Journalnr: 2087/2019 - AD. GNR 80 BNR 13 I TJELDSUND KOMMUNE - DISPENSASJONSSØKNAD 11.07.2019 2166/2019
Utgående brev Statens vegvesen Søknad om dispensasjon og deling for etablering av kantstopp for buss, gnr.72/21 11.07.2019 1941/2019
Inngående brev Nordland Politidistrikt UTTALELSE 11.07.2019 2168/2019
Utgående brev Din rørlegger AS TILLATELSE TIL ARBEID PÅ SANITÆRANLEGG 28/64 10.07.2019 2116/2019
Utgående brev Sverre Nylund VI AVVENTER BEHANDLING AV DISPENSAJON GNR/BNR 14/23 10.07.2019 2117/2019
Utgående brev Vibeke Fredriksen NÆRINGSFOND - MOTTATT SØKNAD 10.07.2019 2121/2019
Utgående brev Harstad kommune REFUSJONSKRAV 2018-2019 DISPONERING AV BARNEHAGEPLASSER 10.07.2019 2118/2019
Inngående brev Tjeldsund Eiendom og Utbygging AS Utestående beløp Tjeldsund kommune 10.07.2019 2144/2019
Inngående brev Kari Ella Benum Erklæring 10.07.2019 2138/2019
Utgående brev Hans Anders Hanssen OPPMÅLINGSGEBYR 10.07.2019 2122/2019
Utgående brev Torill Knutsen MELDING OM AVSLUTTET SAK 10.07.2019 2106/2019
Inngående brev Viktoria Instanes Markussen ARBEIDSAVTALE 10.07.2019 2143/2019
Inngående brev Advokatfirmaet Eurojuris Harstad Forhåndstiltredelse 10.07.2019 2142/2019
Inngående brev Advokatfirmaet Eurojuris Nord Vedtak om forhåndstiltredelse 10.07.2019 2140/2019
Utgående brev Heidi Mari Thorbjørnsen ENDRING AV KOMMUNALE AVGIFTER – 75/139 10.07.2019 2120/2019
Inngående brev VINN SØKNAD KOMMUNALT NÆRINGSFOND - PROPELLFABRIKKEN 09.07.2019 2132/2019
Inngående brev Gisele Tainara De Morais Bekreftelse 09.07.2019 2129/2019
Utgående brev Rainer Gundersen Søknad om tilskudd til utbygging breibånd - foreløpig svar. 09.07.2019 2128/2019
Inngående brev Rainer Gunnstein Gundersen m.fl. SØKNAD OM Å FÅ DEKKET ETABLERING AV FIBER TIL STRANDAVEIEN 89 OG 93 09.07.2019 2127/2019
Inngående brev Geir Elvebakk Vedlegg byggesøknad 27/10 09.07.2019 2123/2019
Utgående brev John Leonhardsen D-SAK 48/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL FOR TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR 09.07.2019 2085/2019
Utgående brev Advokatfirma Østgård AD. GNR 80 BNR 13 I TJELDSUND KOMMUNE - DISPENSASJONSSØKNAD 09.07.2019 2087/2019
Utgående brev Nordland Fylkekeskommune Ang opphør av vinterdrift Losveien i Tjeldsund kommune - Uttalelse fra Tjeldsund formannskap 09.07.2019 2104/2019
Inngående brev ***** AVTALE OM LEIE AV BOLIG 09.07.2019 2131/2019
Inngående brev Arne Kristensen Bestilling innsyn: Journalnr: 2094/2019 - VEDR BUTIKK 09.07.2019 2125/2019
Inngående brev Eivind Kristoffersen Bestilling innsyn: Journalnr: 1968/2019 - MELDING OM VEDTAK VEDRØRENDE SØKNAD OM DISPENSASJON PÅ GNR 67 BNR 2 09.07.2019 2126/2019
Inngående brev Liv Melbøe Caspersen Bestilling innsyn: Journalnr: 1978/2019 - FAKTURA MATRIKKELBREV GNR 17 BNR 3 09.07.2019 2124/2019
Inngående brev Sølvi Maria Nylund REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING 89/6 09.07.2019 2130/2019
Inngående brev Asplan Viak Søknad om igangsettingstillatelse I 08.07.2019 2110/2019
Utgående brev Concil AS v/Richard Ulriksen ORIENTERING OM OVERSENDELSE AV SAK TIL NY VERTSKOMMUNE 08.07.2019 2054/2019
Inngående brev Tommy Anfinsen m.fl. GRENSEJUSTERING 67/124 og 32 08.07.2019 2115/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune Informasjon om Fotefar mot nord-prosjektet 08.07.2019 2114/2019
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forskrift om forsøk med elektronisk utsendelse av valgkort 08.07.2019 2113/2019
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet Endringer i valgforskriften - forsendelse av forhåndsstemmer 08.07.2019 2112/2019
Utgående brev Stig-Håkon Jensen TILLATELSE TIL Å OPPFØRE NAUST GNR/BNR 26/30 08.07.2019 2003/2019
Utgående brev Evenes kommune D-SAK 43/2019 SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV GNR 4 BNR 9 I EVENES KOMMUNE 08.07.2019 2063/2019
Utgående brev Anny Rørvik OPPMÅLINGSGEBYR 08.07.2019 2076/2019
Utgående brev Ronny Antonsen PROTOKOLL OPPMÅLINGSFORRETNING GNR 5 BNR 41 08.07.2019 2075/2019
Utgående brev Johnny Stenbak ORIENTERING OM OVERSENDELSE AV SAK TIL NY VERTSKOMMUNE 08.07.2019 2053/2019
Inngående brev Heidi Mari Thorbjørnsen Søknad om bruksendring - hytterenovasjon 08.07.2019 2111/2019
Saksframlegg/innstilling RAMMESØKNAD / DISPENSASJON – FRITIDSBOLIG – GNR 86 BNR 57 08.07.2019 2066/2019
Inngående brev Forsvarsbygg TILLEGGSOPPLYSNINGER 08.07.2019 2109/2019
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kvalitetssikring av kriteriedata for kommuner 2020 08.07.2019 2105/2019
Utgående brev Statens kartverk SLETTING AV HEFTELSE GNR 72 BNR 32 08.07.2019 2079/2019
Utgående brev Brønnøysundregistrene Løsøreregisteret SLETTING AV HEFTELSE 08.07.2019 2080/2019
Utgående brev KLP v/Kirsti Bakke Aga Kommunens sak 2010/27 - videre oppfølging og besvaresle av innkommet brev 08.07.2019 2072/2019
Utgående brev Advokathuset Harstad AS v/Tina Kristiansen Foreløpig svar på deres brev datert 18.06.19 - Kommunens saknr 2010/27 08.07.2019 2071/2019
Inngående brev Pedagogisk/Psykologisk Distriktstjeneste for Vesterålen og Lødingen SAKKYNDIG VURDERING 08.07.2019 2108/2019
Utgående brev Edna Nordanfjäll SØKNAD OM FRADELING AV TO HYTTETOMTER FRA EIENDOMMEN GNR 28 BNR 15 08.07.2019 2070/2019
Inngående brev Vibeke Fredriksen SØKNAD KOMMUNALT NÆRINGSFOND - ZENTER FOR KUNSTTERAPI OG YOGA 08.07.2019 2107/2019
Utgående brev Mesterbygg AS ORIENTERING OM OVERSENDELSE AV SAK TIL NY VERTSKOMMUNE 05.07.2019 2052/2019
Utgående brev Lise A. Kristoffersen BEHOV FOR TILLEGGSDOKUMENTASJON TIL SØKNAD OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN 14/24 05.07.2019 2057/2019
Inngående brev Valgdirektoratet Brev om forsendelse av forhåndsstemmer 05.07.2019 2093/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Underretning om Kvæfjord kommunestyres vedtak: Opprettelse av Hålogaland interkommunale politiske råd, Hålogalandsrådet 05.07.2019 2084/2019
Utgående brev Mesterbygg AS BEHOV FOR TILLEGGSDOKUMENEASJON TIL SØKNAD OM FERDIGATTEST 24/222 05.07.2019 2061/2019
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland m.fl. HØRING: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LNF- FORMÅL OG PBL § 1-8 FOR OPPFØRING AV GARASJE PÅ GNR 83 BNR 24 I TJELDSUND KOMMUNE 05.07.2019 2048/2019
Inngående brev Wærner Knutsen VEDR SØKNAD 05.07.2019 2099/2019
Inngående brev PPT for Ofoten SAKKYNDIG VURDERING 05.07.2019 2096/2019
Inngående brev Veterinærinstittutet KONTROLL AV DRIKKEVANN TJELDØY VV 05.07.2019 2102/2019
Inngående brev Agdis Johansen VEDR BUTIKK 05.07.2019 2094/2019
Inngående brev Stig Kristensen Bestilling innsyn: Journalnr: 2028/2019 - Merknad til klage 05.07.2019 2103/2019
Inngående brev Eivind Kristoffersen Bestilling innsyn: Journalnr: 1976/2019 - FORELØPIG SVAR - KLAGE 05.07.2019 2086/2019
Inngående brev Eivind Kristoffersen Bestilling innsyn: Journalnr: 1943/2019 - Bestilling innsyn: Journalnr: 1688/2019 - OVERSENDELSE AV SAK TIL KLAGEBEHANDLING 05.07.2019 2091/2019
Inngående brev Eivind Kristoffersen Bestilling innsyn: Journalnr: 1987/2019 - 1 og dispansert for hytteformål) - Revidert rammesøknad (tekst om tinglysning endret), tegningene er forøvrig de samme som tilsendt tidligere i dag 05.07.2019 2090/2019
Inngående brev Eivind Kristoffersen Bestilling innsyn: Journalnr: 1960/2019 - Svar angående landbrukskontoret i nye Tjeldsund kommune 05.07.2019 2089/2019
Inngående brev Eivind Kristoffersen Bestilling innsyn: Journalnr: 1860/2019 - MELDING OM VEDTAK 05.07.2019 2088/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune KULTURMINNEFAGLIG UTTALELSE 05.07.2019 2100/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland VEDR LOKALE SKJØNNSNEMNDER I NORDLAND FOR PERIODEN 2019-2023 05.07.2019 2101/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Purring på ikke mottatte dokumenter ved forvaltningskontroll innen landbruk 04.07.2019 2074/2019
Utgående brev ***** ANGÅENDE LÅN 04.07.2019 2046/2019
Inngående brev Nord-Norsk Elektro AS Kontrakt gatebelysning Tjeldsund 04.07.2019 2067/2019
Inngående brev Evenes bilpleie v/Ivar Hartviksen Sprengning på vår eiendom 04.07.2019 2064/2019
Utgående brev VINN MELDING OM VEDTAK - PROPELLFABRIKKEN 04.07.2019 1993/2019
Inngående brev Miljødirektoratet Oppdrag til kommunene om å identifisere badeplasser 04.07.2019 2062/2019
Inngående brev Helsedirektoratet Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester - utbetaling 2019 04.07.2019 2073/2019
Inngående brev Statens vegvesen Region Nord NFTU protokoll 2-19 04.07.2019 2065/2019
Inngående brev Statens vegvesen Region Nord Ettersendelse av revidert støyrapport 04.07.2019 2082/2019
Inngående brev Linda Thomassen Søknad om støtte til utført studietur 04.07.2019 2077/2019
Inngående brev Ann Knedal Bestilling innsyn: Journalnr: 2030/2019 Krav om stans i ulovlig camping på e. 67/12, Klungnesveien 19, i Kongsvik 04.07.2019 2069/2019
Inngående brev Arne Kristensen Bestilling innsyn: Journalnr: 2030/2019 - Krav om stans i ulovlig camping på e. 67/12, Klungnesveien 19, i Kongsvik 04.07.2019 2068/2019
Inngående brev Fay Gundersen Bestilling innsyn: Journalnr: 2030/2019: Krav om stans i ulovlig camping på e. 67/12, Klungnesveien 19, i Kongsvik 04.07.2019 2083/2019
Inngående brev Thomas Kimsaas Tilleggsinformasjon 04.07.2019 2081/2019
Utgående brev Ofoten sparebank INNVILGET STARTLÅN - ***** ***** 04.07.2019 2047/2019
Inngående brev Skånland kommune NY HØRINGSFRIST - Fremtidig organisering og ledelse av enhetene innen kommunalområde helse, omsorg og velferd Tjeldsund 2020 04.07.2019 2078/2019
Inngående brev Din rørlegger AS VEDR SØKNAD 28/64 03.07.2019 2049/2019
Utgående brev John Torkel Markusson m.fl. GRENSEJUSTERING GNR 17 BNR 14 OG BNR 28 03.07.2019 2024/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland UTBETALING AV TILSKUDD TIL SAMISK OPPLÆRING I GRUNNSKOLEN VÅREN 2019 03.07.2019 2051/2019
Utgående brev Giselle Tainara De Morais Søknad stilling nr 8 03.07.2019 2022/2019
Utgående brev Tjeldsund 2020 HØRING OM FREMTIDIG LEDELSE AV ENHETENE INNEN KOMMUNALOMRÅDE OPPVEKST OG FOREBYGGING TJELDSUND 2020 03.07.2019 2007/2019
Inngående brev Bente Eilertsen Tilleggsdokument til søknaden 03.07.2019 2050/2019
Utgående brev Forsvarsbygg SØKNAD OM TILTAK - 75/11 og 17 - TILLEGGSOPPLYSNINGER 03.07.2019 2034/2019
Utgående brev Kristine Fagermo Ang. oppsigelse av barnehageplass 03.07.2019 2026/2019
Inngående brev Bufdir INFORMASJONSSKRIV OM HÅNDTERING AV SAKER SOM GJELDER BARN AV FREMMEDKRIGERE 03.07.2019 2055/2019
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland Klage - Dispensasjon fra kommuneplanen - Etablering av campingplass - 67/12 - Tjeldsund 03.07.2019 2028/2019
Utgående brev Bente Hanssen m.fl. KLAGE OVER VEDTAK: SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA LNF- OMRÅDE I KOMMUNEDELPLAN FOR KONGSVIK FOR Å BRUKE DEL AV GNR 67 BNR 12 TIL CAMPINGFORMÅL 03.07.2019 2027/2019
Utgående brev Silje Elvenes Liseth Ang. sommer SFO i Kanutten barnehage - Alice Ramstad 03.07.2019 2040/2019
Utgående brev Aleksander Olsen Ang. sommer SFO i Kanutten bhg - Lucas Olsen 03.07.2019 2037/2019
Inngående brev Evenes kommune Melding om vedtak - 28/15 03.07.2019 2058/2019
Inngående brev Arne Kristensen Bestilling innsyn: Journalnr: 1818/2019 UTTALELSE NVE - KONGSVIK CAMPINGPLASS/CAMPING 67/12 03.07.2019 2059/2019
Inngående brev Helge Nilssen Bestilling innsyn: Journalnr: 2012/2019 - HØRING OM FREMITIDIG ORGANISERING OG LEDELSE AV ENHETENE INNEN KOMMUNALOMRÅDE HELSE, OMSORG OG VELFERD TJELDSUND 2020 03.07.2019 2060/2019
Utgående brev Bjørnar Nordlie OPPMÅLINGSGEBYR 03.07.2019 2025/2019
Utgående brev OSO-sekretariatet SAMARBEID MELLOM KOMMUNENE I TROMS, OFOTEN OG UNIVERSITETSSYKEHUSET 03.07.2019 2010/2019
Saksframlegg/innstilling TILSETTING - HJEMMEHJELP 60% FAST STILLING 02.07.2019 2021/2019
Utgående brev Forsvarsbygg, Fellestjenester v/57122, Hamar fakturasenteret REFUSJON DRIFT TJELDSUNDHALLEN 3.KVARTAL 2019 01.07.2019 1988/2019
Utgående brev Einar Even Svendsen MELDING OM AVSLUTTET SAK 01.07.2019 1999/2019
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet Informasjon om den nye kommuneloven 01.07.2019 2031/2019
Inngående brev Forum for Kontroll og Tilsyn Valg av kontrollutvalg for perioden 2019–2023 01.07.2019 2033/2019
Inngående brev Helse- og omsorgsavdelingen UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 01.07.2019 2038/2019
Inngående brev ***** ANGÅENDE LÅN 01.07.2019 2039/2019
Inngående brev John Leonhardsen SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK 80/10 01.07.2019 2035/2019
Inngående brev Stig og Jorunn Kristensen Krav om stans i ulovlig camping på e. 67/12, Klungnesveien 19, i Kongsvik 01.07.2019 2030/2019
Inngående brev Silje Elvenes Liseth SFO 01.07.2019 2029/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune KULTURMINNEFAGLIG UTTALELSE - SØKNAD OM OPPFØRING AV MIDLERTIDIGE BOLIGBRAKKER MED KANTINE 4/109 01.07.2019 2032/2019
Utgående brev Utdanningsforbundet i Tjeldsund PROTOKOLL LØNNSFORHANDLINGER 01.07.2019 1989/2019
Inngående brev Metavi Hammervold OPPSIGELSE 01.07.2019 2036/2019
Inngående brev Sverre Nylund SØKNAD OM DISPENSASJON - 14/23 28.06.2019 2019/2019
Inngående brev Stig Kristensen Bestilling innsyn: Journalnr: 1819/2019 - Vedr Søknad om forhåndstiltredelse Tjeldsund kommune 28.06.2019 2018/2019
Inngående brev ***** Søknad om redusert/fritak barnehagebetaling 28.06.2019 2005/2019
Utgående brev Bjarne Melbøe FAKTURA MATRIKKELBREV GNR 17 BNR 3 28.06.2019 1978/2019
Utgående brev RK-tuning AS REFUSJON STRØM NÆRINGSLOKALER FJELLDAL SAMFUNNSHUS 28.06.2019 1982/2019
Utgående brev Frank og Sissel Høgås MELDING OM AVSLUTTE SAK 28.06.2019 1972/2019
Utgående brev Kent A. Eide MELDING OM VEDTAK VEDRØRENDE SØKNAD OM DISPENSASJON PÅ GNR 67 BNR 2 28.06.2019 1968/2019
Inngående brev Mesterbygg Søknad om ferdigattest 28.06.2019 2011/2019
Inngående brev Per Kåre Holdal SØKNAD OM TILTAK - 25/49 28.06.2019 2013/2019
Inngående brev Kristine Fagermo Oppsigelse av barnehageplass 28.06.2019 2008/2019
Utgående brev NAV Skanning REFUSJONSKRAV 28.06.2019 1966/2019
Inngående brev KS Digisos: Vilkår for påkobling (Tilbakebetaling til Digifin) 28.06.2019 2015/2019
Utgående brev Therese Brækken OPPMÅLINGSGEBYR 28.06.2019 1964/2019
Utgående brev Edna Nordanfjäll MELDING OM TINGLYSTE EIENDOMMER 28.06.2019 1965/2019
Versjon:5.0.7