eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev Husbanken Viktig informasjon fra Husbanken 21.04.2017 1152/2017
Inngående brev Eiendomsmegler1 Bestilling av eiendomsopplysninger - Nerveien 295, gnr. 14 bnr. 32, 33 og 34 i Evenes kommune 21.04.2017 1166/2017
Inngående brev Charon Raum Hofsøy SØKNAD 21.04.2017 1170/2017
Utgående brev Oddvar Olufsen D - SAK 41/2017 Fradeling av tomt til eksisterende bygninger - Jordlovsbehandling 21.04.2017 1119/2017
Utgående brev Advokatfirmaet FINN D - SAK Søknad om deling av eiendom gnr 3 bnr 15 i Evenes kommune - jordlovsbehandling 21.04.2017 1134/2017
Inngående brev Anette Richter Solås Lån av Tjeldsund-hallen til 17.mai 21.04.2017 1153/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune 17/33426 Bestilling av stemmesedler - Stortingsvalget 2017 - bestillingsfrist 22.05.2017 21.04.2017 1169/2017
Inngående brev KomRev Nord IKS Revisjonsuttalelse "2gether" 21.04.2017 1167/2017
Utgående brev Tjeldsund boligstiftelse REFUSJON FORSIKRING 21.04.2017 1102/2017
Inngående brev Hinnstein AS FORSLAG TIL KONTRAKT 21.04.2017 1173/2017
Utgående brev Børge Pedersen D - SAK 45/2017 Tillatelse til bruk av snøscooter. Evenes kommune, gnr 28 bnr 2 fnr 4 21.04.2017 1118/2017
Utgående brev NAV Skanning MELDING OM YRKESSKADE 21.04.2017 1164/2017
Utgående brev Nordland fylkeskommune m.fl. HØRING - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL OG PBL. § 1-8 FOR OPPFØRING AV DIVERSE BYGNINGER PÅ GNR. 79, BNR. 6 I TJELDSUND KOMMUNE 21.04.2017 1129/2017
Utgående brev Anders Pettersen SØKNAD OM DIPENSASJON 79/6 - TILLEGGSOPPLYSNINGER 21.04.2017 1125/2017
Utgående brev NAV Skanning SØKNAD OM FOREBYGGNINGS- OG TILRETTELGGINGSTILSKUDD OG BHT-HONORAR 21.04.2017 1159/2017
Inngående brev Ramsund barnehage OPPFØLGINGSPLAN VED SYKEMELDING 21.04.2017 1160/2017
Inngående brev Administrasjonen OPPFØLGINGSSAMTALE 21.04.2017 1163/2017
Inngående brev ***** BEKREFTELSE MOTTATT BREV 21.04.2017 1154/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune Referat fra representantskapsmøtet i IKAN den 19. april 2017 21.04.2017 1168/2017
Utgående brev NAV Skanning SØKNAD OM FOREBYGGINGS OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD 21.04.2017 1172/2017
Utgående brev NAV Skanning REFUSJONSKRAV 21.04.2017 1171/2017
Inngående brev Statens kartverk TINGLYST 86/54 21.04.2017 1158/2017
Inngående brev Statens kartverk TINGLYST 92/77 21.04.2017 1156/2017
Inngående brev Statens kartverk TINGLYST 68/13 21.04.2017 1157/2017
Inngående brev Statens kartverk TINGLYST 70/31 21.04.2017 1155/2017
Utgående brev Anders Pettersen VEDRØRENDE RIVING AV EKSISTERENDE OG OPPFØRING AV NYTT NAUST PÅ EIENDOMMEN 79/8 I TJELDSUND KOMMUNE 21.04.2017 1126/2017
Inngående brev Advokatfirmaet FINN SØKNAD KONSESJON 4/105 20.04.2017 1146/2017
Inngående brev Statens kartverk TINGLYST 1/22 20.04.2017 1147/2017
Utgående brev Kjærfjord Kultur og Fritidsforening v/Karl-Albert Kjerstad SØKNAD SKJENKEBEVILLING "BOKNAFESK AFTEN" 29. APRIL 2017 20.04.2017 1121/2017
Inngående brev Warunyu Sudtapan Sommerjobb 2017 20.04.2017 1136/2017
Inngående brev KomRev Nord Fullstendighetserklæring 2016 20.04.2017 1144/2017
Utgående brev Kristine Storelv AD OPPSIGELSE 20.04.2017 1088/2017
Utgående brev Evenes kommune REFUSJONSKRAV NAV 1.KVARTAL 2017 20.04.2017 1110/2017
Utgående brev NAV Økonomitjeneste REFUSJONSKRAV NAV 1.KVARTAL 2017 20.04.2017 1107/2017
Utgående brev Forsvarsbygg, Fellestjenester v/57122, Hamar fakturasenteret REFUSJONSKRAV DRIFT TJELDSUNDHALLEN 2.KVARTAL 2017 20.04.2017 1103/2017
Utgående brev Evenes kommune REFUSJON BISTAND ÅRSAVSLUTNING 20.04.2017 1112/2017
Utgående brev HINNSTEIN AS BESTTILING AV PROSJEKTERING BOGEN - ARKIV REFERANSE 2017036 20.04.2017 1101/2017
Utgående brev Asbjørn Pettersen KLAGE PÅ FAKTURA 24/118 20.04.2017 1109/2017
Utgående brev Forsvarsbygg D-SAK 44/2017 SØKNAD OM OPPRETTELSE AV NY GRUNNEIENDOM FRA GNR 75 BNR 11 FNR 15 OG 18 I RAMSUND 20.04.2017 1093/2017
Inngående brev Statens vegvesen Region Nord Dokument 17/42154-2 Uttale til søknad om dispensasjon fra byggegrense - eiendommen gnr. 64 bnr. 47 – Tjeldsund kommune sendt fra Statens vegvesen 20.04.2017 1138/2017
Inngående brev Stian Hammervold SFO sommeren 2017 20.04.2017 1137/2017
Utgående brev Interkommunalt Arkiv i Nordland FULLMAKT REPRESENTANTSKAP INTERKOMMUNALT ARKIV I NORDLAND 20.04.2017 1062/2017
Utgående brev Tore Sætre BORTFALL AV TILLATELSE 20.04.2017 1116/2017
Utgående brev Morten Krokstrand Fjerne renovasjonspost fra kommunale avgifter 20.04.2017 1114/2017
Inngående brev Statens kartverk TINGLYST 19/179 20.04.2017 1149/2017
Inngående brev Statens kartverk TINGLYST 31/82 20.04.2017 1148/2017
Utgående brev ***** Forlengelse av nedbetalingstid på startlån - foreløbig svar 20.04.2017 1115/2017
Inngående brev Anders Pettersen SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK 79/6 19.04.2017 1123/2017
Inngående brev Anders Pettersen SØKNAD OM DISPENSASJON 79/8 19.04.2017 1120/2017
Inngående brev Norges Vassdrags- og energidirektorat NVE HAR INGEN MERKNADER TIL SØKNAD OM OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG PÅ GBnr 86/22 - KJERSTAD 19.04.2017 1117/2017
Inngående brev Statens kartverk DOKUMENTET HAR MANGLER OG KAN IKKE TINGLYSES 92/76 19.04.2017 1130/2017
Inngående brev Silje Elvenes Liseth SØKNAD PLASS NICOLAI 19.04.2017 1132/2017
Inngående brev DET LOKALE ELTILSYN-HLK FORHÅNDSVARSEL 19.04.2017 1131/2017
Inngående brev Fjelldal Ramstad kapellforening SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD 19.04.2017 1133/2017
Inngående brev Anders Pettersen SØKNAD OM DIPENSASJON 79/6 19.04.2017 1124/2017
Inngående brev Anders Pettersen SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK 79/6 19.04.2017 1122/2017
Inngående brev Kongsvik Kirke Aktivitetstilskudd 19.04.2017 1128/2017
Inngående brev Stian Torbergsen ARBEIDSAVTALE 19.04.2017 1127/2017
Inngående brev Neso OMTVISTEDE/UBETALTE KRAV 18.04.2017 1105/2017
Utgående brev Stein-Even Fjellaksel KRAV OM SAMMENSLÅING 8/5 OG 8/6 18.04.2017 1074/2017
Inngående brev Elisabeth Vibekken SØKNAD PLASS ADRIAN 18.04.2017 1098/2017
Inngående brev Elisabeth Vibekken SØKNAD PLASS THEA HELENE 18.04.2017 1097/2017
Inngående brev Elisabeth Torgeirsen SØKNAD PLASS EDWARD 18.04.2017 1096/2017
Inngående brev Emma Heimgaard Sommerjobb 2017 18.04.2017 1091/2017
Inngående brev ola bakkland olsen Søknad til sommerjobb 2017 18.04.2017 1090/2017
Inngående brev Erik Jensen Søknad om fritak fra renovasjonsavgift 18.04.2017 1113/2017
Utgående brev Viggo Berg SØKNAD OM UTVIDELSE AV BOBILPLASS 5/157, 181, 191 EVENES KOMMUNE - FORELØPIG UTTALELSE 18.04.2017 1065/2017
Inngående brev Kristina Betten Nyeggen SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 18.04.2017 1104/2017
Utgående brev Irene C. Kjærstad SØKNAD 18.04.2017 1077/2017
Utgående brev Karoline Steen-Helgesen SØKNAD 18.04.2017 1076/2017
Utgående brev Konfliktrådet i Midtre Hålogaland SAMARBEIDSAVTALE MED KONFLIKTRÅDET 18.04.2017 1075/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune Oppdragsbrev - Kommunale næringsfond og gründerfond 2017 18.04.2017 1108/2017
Inngående brev Myklebostad kretsutvalg v/Bjørnar Pettersen Søknad om driftstilskudd til kulturaktivitet 18.04.2017 1111/2017
Inngående brev Fjelldal idrettslag v/Monika Gundersen Søknad om driftstilskudd til kulturaktivitet 18.04.2017 1089/2017
Inngående brev Hinnstein AS TILBUD PÅ PROSJEKTERING 18.04.2017 1099/2017
Saksframlegg/innstilling Trafikksikkerhetsplan for Tjeldsund - rullering av handlingsprogram 2017 18.04.2017 1063/2017
Inngående brev Sameiet Liland Rorbuer v/Pål Ivar Skoglund Sundveien 18.04.2017 1095/2017
Inngående brev Børge Pedersen SØKNAD MOTORFERDSEL I UTMARK 18.04.2017 1100/2017
Saksframlegg/innstilling STEMMESTEDER OG STEMMETIDSPUNKT PÅ VALGDAGEN 18.04.2017 1056/2017
Saksframlegg/innstilling SAMETINGSVALGET 2017 - UTLEGGING AV MANNTALLET OG FRAMGANGSMÅTE VED STEMMEGIVNING 18.04.2017 1067/2017
Inngående brev ***** VEDR NORSKUNDERVISNING 18.04.2017 1092/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune INVITASJON TIL DIALOGMØTE 18.04.2017 1106/2017
Utgående brev Landbruksdirektoratet INNRAPPORTERING AV JORDLEIEPRISER 2017 12.04.2017 1057/2017
Utgående brev Egenes Brannteknikk AS Tilbudsaksept - tilbudsgjennomgang ny brannbil Evenes kommune 12.04.2017 1055/2017
Inngående brev Nina Mannsåker SØKNAD PLASS TOBIAS-ANDRE 12.04.2017 1078/2017
Utgående brev Statens kartverk, tinglysingen SKJØTE TIL TINGLYSING 12.04.2017 1053/2017
Inngående brev Fjelldal Skole INDIVIDUELL OPPLÆRINGPLAN 12.04.2017 1079/2017
Inngående brev ***** Søknad 12.04.2017 1086/2017
Saksframlegg/innstilling ROS-ANALYSE FOR VALGGJENNOMFØRINGEN 12.04.2017 1060/2017
Saksframlegg/innstilling TID OG STED FOR FORHÅNDSSTEMMEGIVNING 12.04.2017 1048/2017
Inngående brev Ramsund skole INDIVIDUELL OPPLÆRINGPLAN 12.04.2017 1082/2017
Inngående brev Ramsund skole INDIVIDUELL OPPLÆRINGPLAN 12.04.2017 1084/2017
Inngående brev Ramsund skole ÅRSVURDERING 12.04.2017 1083/2017
Inngående brev Ramsund skole INDIVIDUELL OPPLÆRINGPLAN 12.04.2017 1081/2017
Inngående brev Ramsund skole INDIVIDUELL OPPLÆRINGPLAN 12.04.2017 1080/2017
Inngående brev Ramsund skole INDIVIDUELL OPPLÆRINGPLAN 12.04.2017 1085/2017
Utgående brev Mattilsynet TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - EVENES KOMMUNALE VANNVERK 12.04.2017 1052/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune SAMLELISTE OVER TT-BRUKERE 12.04.2017 1087/2017
Utgående brev Frank og Sissel Høgås SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL BOLIGFORMÅL FRA EIENDOMMEN GNR 3 BNR 3 11.04.2017 1028/2017
Utgående brev Irene C Kjærstad FERDIGATTEST 11.04.2017 1034/2017
Inngående brev ***** OPSJONSAVTALE 11.04.2017 1070/2017
Inngående brev Kristine Storelv OPPSIGELSE 11.04.2017 1071/2017
Saksframlegg/innstilling SØKNAD OM MEDFINANSIERING TIL UTVIKLINGSPROGRAM NARVIKREGIONEN DEL 2 - NÆRINGSFOND 11.04.2017 968/2017
Utgående brev ***** INNVILGET STARTLÅN 11.04.2017 1005/2017
Saksframlegg/innstilling OPPNEVNING AV FORHÅNDSSTEMMEMOTTAKERE 11.04.2017 973/2017
Saksframlegg/innstilling OPPTELLINGSMÅTER - STORTINGSVALGET 2017 11.04.2017 958/2017
Saksframlegg/innstilling DELEGERING AV VALGSTYRETS MYNDIGHET 11.04.2017 948/2017
Saksframlegg/innstilling UTLEGGING AV MANNTALLET TIL OFFENTLIG ETTERSYN 11.04.2017 941/2017
Inngående brev ***** SØKNAD FRI FRA SKOLEN 11.04.2017 1068/2017
Saksframlegg/innstilling KLAGE PÅ VEDTAK (D-SAK 21/2017) FATTET ETTER JORDLOVEN - DELING AV EIENDOM GNR 67 BNR 1 I TJELDSUND KOMMUNE 11.04.2017 892/2017
Inngående brev Stian Esp Søknad for kommunal bolig kongsvik 11.04.2017 1066/2017
Inngående brev Statens kartverk RETUR AV TINGLYST DOKUMENT 11.04.2017 1072/2017
Inngående brev Magne Stangnes OPPDATERING KOMPETANSEOVERSIKT 11.04.2017 1069/2017
Utgående brev Bjarne Kristoffersen TILLATELSE TIL TILTAK - GBNR. 67/140 10.04.2017 1018/2017
Utgående brev Nina Røberg LEIE AV TJELDSUNDHALLEN 10.04.2017 1006/2017
Utgående brev Grovfjord Bygg AS TILLATELSE TIL TILTAK - GNR 72, BNR. 90 10.04.2017 726/2017
Inngående brev Husbanken UTBETALING AV LÅN 10.04.2017 1058/2017
Utgående brev Til tilbyderne Hovedplan avløp Evenes - protokoll mottak av tilbud 10.04.2017 1025/2017
Inngående brev Tjeldsund idrettslag SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD 10.04.2017 1059/2017
Inngående brev Veterinærinstituttet KONTROLL AV DRIKKEVANN VÅGE VANNVERK 10.04.2017 1050/2017
Inngående brev Anders Føre Lindorff SØKNAD OM TILTAK 29/74 FRITIDSBOLIG 10.04.2017 1046/2017
Utgående brev ***** INNKALLING TIL MØTE ***** ***** ***** ***** 10.04.2017 1024/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Dispensasjon for skremming av sangsvaner i Nautå naturreservat i tilknytning til Evenes (Harstad/Narvik) lufthavn, Evenes 10.04.2017 1049/2017
Inngående brev Tjeldnes bygdestue Vedlikeholdsarbeider Grillbu, Tjeldodden friluftslivsområde 10.04.2017 1061/2017
Inngående brev Veterinærinstituttet KONTROLL AV DRIKKEVANN TJELDØY VV 10.04.2017 1054/2017
Inngående brev Veterinærinstituttet KONTROLL AV DRIKKEVANN TOFTE VANNVERK 10.04.2017 1051/2017
Inngående brev IL King Søknad om driftstilskudd til kulturaktivtet 10.04.2017 1047/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune 17/29165 Evaluering av samarbeidsavtaler om folkehelsearbeid - Informasjon 07.04.2017 1026/2017
Utgående brev Driftkomiteen til Operasjon dagsverk SØKNAD OM STØTTE TIL OPERASJON DAGSVERK 2017 07.04.2017 1003/2017
Inngående brev Lars Emil Hoff Sommerjobb 07.04.2017 1031/2017
Inngående brev Veterinærinstituttet Prøvesvar fra Veterinærinstituttet - vår sak: 2017-70-375/N163[kha] 07.04.2017 1037/2017
Inngående brev Veterinærinstituttet Prøvesvar fra Veterinærinstituttet - vår sak: 2017-70-376/N164[kha] 07.04.2017 1036/2017
Inngående brev Veterinærinstituttet Prøvesvar fra Veterinærinstituttet - vår sak: 2017-70-377/N165[kha] 07.04.2017 1035/2017
Utgående brev Tore Botnmark VEDRØRENDE SAMMENFØYNING OG SLETTING AV HEFTELSE 07.04.2017 981/2017
Inngående brev Tjeldnes bygdestue Søknad driftstilskudd 2017 07.04.2017 1030/2017
Inngående brev KomRev Nord Revisjonsberetning momskompensasjon 1. termin 2017 07.04.2017 1027/2017
Inngående brev Hinnstein AS TILBUD PÅ PRSJEKTERING VA TIL BOLIGFELT I BOGEN EVENES 07.04.2017 1038/2017
Utgående brev Anne-Lise Aas Kjøp av enkelt dager i Kongsvik Barnehage 07.04.2017 978/2017
Inngående brev Forsvarsbygg SØKNAD OM TILTAK DELING 75/11 07.04.2017 1043/2017
Inngående brev Kunnskapsdepartementet Høring, forslag om endringer i barnehageloven – språkkrav 07.04.2017 1042/2017
Inngående brev NOAH - for dyrs rettigheter Skadefelling 07.04.2017 1033/2017
Inngående brev Statistisk sentralbyrå KOSTRA-regnskap - rapportering per 1. kvartal 2017 - frist 20. april 07.04.2017 1029/2017
Utgående brev Jorunn Heidi Olsen m.fl. REFERAT STYREMØTE 27.03.17 07.04.2017 856/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland FORELØPIG SVAR - KLAGE - BYGGESAK - BYGGING AV INTERNG ATKOMSTVEG 80/13 07.04.2017 1039/2017
Inngående brev Husbanken SØKNAD OM UTBETALING - SKOLE- OG SVØMMEANLEGG 07.04.2017 1040/2017
Utgående brev Mattilsynet Region Nord TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK ETTER REVISJON AV VANNVERKETS BEREDSKAP 07.04.2017 983/2017
Utgående brev Tryg Forsikring Skadenummer 16849989 07.04.2017 1004/2017
Inngående brev Vilde Wiktoria Hoff Sommerjobb 07.04.2017 1032/2017
Inngående brev Bjarne Kristoffersen SØKNAD OM TILTAK UTEN ANSVARSRETT 67/140 06.04.2017 1007/2017
Utgående brev Statens kartverk, tinglysingen SAMMENSLÅING AV MATRIKKELENHETER 06.04.2017 964/2017
Inngående brev Administrasjonen STILLINGSANNONSE 06.04.2017 1012/2017
Inngående brev Administrasjonen STILLINGSANNONSE 06.04.2017 1013/2017
Inngående brev Administrasjonen STILLINGSANNONSE 06.04.2017 1014/2017
Utgående brev Thomas Akselsen Utvidet tidsrom for gitt tillatelse i D-sak 34/2017 06.04.2017 961/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune Invitasjon til å søke spleisetilskudd Sommerjobb 2017 06.04.2017 1009/2017
Inngående brev Administrasjonen STILLINGSANNONSE 06.04.2017 1010/2017
Inngående brev Administrasjonen STILLINGSANNONSE 06.04.2017 1011/2017
Inngående brev Admdinistrasjonen STILLINGSANNONSE 06.04.2017 1016/2017
Inngående brev Mesterbygg AS SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK 23/150 06.04.2017 1008/2017
Utgående brev Nautå eiendom AS v/Hans Olav S Kanebog D-SAK 40/2017 SØKNAD OM FRADELING AV EKSISTERENDE BYGNING FRA EIENDOMMEN GNR 4 BNR 83 06.04.2017 967/2017
Inngående brev Administrasjonen OPPFØLGINGSSAMTALE 06.04.2017 1017/2017
Inngående brev Bent Broks SØKNAD OM FERDIGATTEST 06.04.2017 1023/2017
Inngående brev Administrasjonen OPPFØLGINGSSAMTALE 06.04.2017 1022/2017
Utgående brev Nordland Fylkeskommune RTP - Nordland - uttalelse fra Tjeldsund kommune til handlingsprogram 2018-2021 06.04.2017 966/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland VEDTAK I KLAGESAK 06.04.2017 1021/2017
Inngående brev Frank og Sissel Høgås SØKNAD OM TILTAK DELING 3/3 06.04.2017 1020/2017
Utgående brev ***** ANMODNING OM FRITAK SOM MEDDOMMER 05.04.2017 957/2017
Inngående brev Statens kartverk TINGLYST GNR 25 og 25 05.04.2017 995/2017
Utgående brev Kent Andre Eide m.fl. Klage på vedtak (D-sak 7/2017) fattet etter jordloven - fradeling av parsell fra eiendommen gnr 67 bnr 2 i Tjeldsund kommune 05.04.2017 944/2017
Inngående brev Sander Røberg sommerjobb 2017 05.04.2017 974/2017
Utgående brev Foresatte til barn i barnehagene i Tjeldsund INFORMASJON ANGÅENDE NYE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I TJELDSUND 05.04.2017 959/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune 17/28356 Uttalelse - søknad om oppføring av fritidsbolig, gbnr 86/22, Kjerstad, Tjeldsund kommune 05.04.2017 985/2017
Inngående brev Mattilsynet INFORMASJON OM VANNPRØVER MM 05.04.2017 998/2017
Utgående brev Vilde Hoff LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET 05.04.2017 946/2017
Utgående brev Kristine Storelv SØKNAD 05.04.2017 933/2017
Inngående brev Kristine Storelv ARBEIDSAVTALE 05.04.2017 988/2017
Inngående brev Kristine Storelv Sekretærstilling 05.04.2017 976/2017
Inngående brev NAV Evenes og Tjeldsund ENDRET MØTETIDSPUNKT FOR DIALOGMØTE 05.04.2017 990/2017
Inngående brev DSB Til brann og redningsvesen og 110-sentraler - Informasjon om skogbrannhelikopterberedskap og lederstøtteordning ved håndtering av skogbranner - sesongen 2017 05.04.2017 1001/2017
Utgående brev Erling Winnem SAMMENFØYNING GNR 29 BNR 41 OG BNR 77 05.04.2017 956/2017
Inngående brev Lillian Parten TILKNYTNING TIL VANNVERKET KVITFORS 05.04.2017 991/2017
Inngående brev Ofoten og Sør-Troms Jordskifterett MELDING OM SAK FOR JORDSKIFTERETTEN - REGISTERING I MATRIKKELEN 05.04.2017 992/2017
Inngående brev ***** TILBUDSFORESPØRSEL - RULLERING AV AVLØPSPLAN - EVENES KOMMUNE 05.04.2017 984/2017
Inngående brev Sør-vest Tjeldøya grunneierlag SV: Tjeldoddveien - Oppfølging Jordskifterettens domsavsigelse 05.04.2017 980/2017
Inngående brev Tjeldnes bygdestue v/Bjørn Hanssen Tjeldoddveien - Oppfølging Jordskifterettens domsavsigelse 05.04.2017 979/2017
Utgående brev Nautå Eiendom v/ Hans Olav Kanebog SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL EKSISTERENDE BYGNING PÅ GNR 4 BNR 83 05.04.2017 947/2017
Inngående brev Asbjørn Pettersen KLAGE PÅ FAKTURA 24/118 05.04.2017 999/2017
Inngående brev Det kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartement 15/5265-124 Tilskudd til veier og digitaliseringstiltak i kommuner som skal slå seg sammen 05.04.2017 1000/2017
Inngående brev Skifte Eiendom, Forsvarbygg Tilbud på kjøp av to festetomter 05.04.2017 994/2017
Inngående brev Harstad kommune KOMMUNEREFORMEN HARSTAD KOMMUNESTYRE SLUTTER SEG TIL AT HINNØYSIDEN AV TJELDSUND KOMMUNE OG HARSTAD KOMMUNE SLÅS SAMMEN 05.04.2017 987/2017
Inngående brev Ballangen kommune SKOLERUTE FOR SKOLEÅRET 2017/2018 05.04.2017 989/2017
Inngående brev Helsedirektoratet Nødnett i bruk 05.04.2017 975/2017
Inngående brev Mattilsynet TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER REVISJON AV BEREDSKAPSPLANER 05.04.2017 993/2017
Utgående brev Monica Terese Kalseth Hansen Leieavtale kommunal bolig 05.04.2017 955/2017
Inngående brev Statens kartverk TINGLYST 24/222 05.04.2017 997/2017
Inngående brev Statens kartverk TINGLYST 31/64 05.04.2017 996/2017
Inngående brev Sweco Norge AS Rovfugl i Tjeldsund kommune 05.04.2017 977/2017
Inngående brev Skatteetaten VASEL OM STEDLIG KONTROLL 04.04.2017 971/2017
Inngående brev Skatt Nord Tjeldsund og Evenes Rapport 1 etter stedlig kontroll 04.04.2017 972/2017
Inngående brev Irene C Kjærstad SØKNAD OM FERDIGATTEST 04.04.2017 965/2017
Versjon:5.0.7