eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Utgående brev Kari Karlsen SØKNAD OM TILTAK 72/22 - RETUR AV SØKNAD 13.08.2018 2745/2018
Inngående brev Larsen Bygg og Anlegg AS Sentral godkjenning 13.08.2018 2786/2018
Utgående brev Brødrene Stormo AS SV: UTKAST: Angående innsendte søknadsdokumenter - g.nr./b.nr. 4/ 104 13.08.2018 2763/2018
Inngående brev Forsvarsbygg Statlig reguleringsplan for Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn - Fastsatt planprogram 13.08.2018 2783/2018
Inngående brev Veterinærinstituttet KONTROLL AV DRIKKEVANN YTRE EVENES 13.08.2018 2777/2018
Inngående brev Veterinærinstituttet KONTROLL AV DRIKKEVANN INDRE EVENES VV 13.08.2018 2776/2018
Utgående brev Eiendomsmegler 1 Nord-Norge AS EIENDOMSOPPLYSNINGER: GNR 26 BNR 106 I EVENES KOMMUNE 13.08.2018 2740/2018
Inngående brev Privatmegleren Harstad EIENDOMSOMOPPLYSNINGER 83/52 13.08.2018 2774/2018
Inngående brev NVE NVEs innspill - Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan 13.08.2018 2780/2018
Utgående brev Harald Eilertsen SFO 13.08.2018 2736/2018
Inngående brev Tjeldnes bygdestue Søknad om kommunal støtte Tjeldnesmarsjen 2018 13.08.2018 2785/2018
Inngående brev Plan- og utvikling v/Eirik Mohaug Mangel liste ved Ramsund Skole 13.08.2018 2772/2018
Inngående brev Helsedirektoratet Påminnelse fra Helsedirektoratet Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens 13.08.2018 2784/2018
Inngående brev Forum for natur og frilufstliv i Nordland SØKNAD OM UTSATT HØRINGSFRIST 13.08.2018 2782/2018
Inngående brev Lise Andrea Kristoffersen INNSPILL TIL HØRING 13.08.2018 2775/2018
Inngående brev NVE NVEs uttalelser til høring 13.08.2018 2779/2018
Inngående brev NVE NVEs innspill - Varsel om oppstart - Reguleringsplan for Ramstad boligfelt - GBnr 73/2 mfl. 13.08.2018 2781/2018
Inngående brev Teweldenmedhn Kelete Zewelday SØKNAD 09.08.2018 2759/2018
Inngående brev Mohammad Al-wadi SØKNAD 09.08.2018 2758/2018
Inngående brev Halina Pondo SØKNAD 09.08.2018 2757/2018
Inngående brev Pia Maria Henriksen SØKNAD 09.08.2018 2756/2018
Inngående brev Marit Wangen Grøttem SØKNAD 09.08.2018 2755/2018
Inngående brev Andrea Gadaleta SØKNAD 09.08.2018 2754/2018
Inngående brev Caludia Zulauf SØKNAD 09.08.2018 2753/2018
Inngående brev Darko Curcic SØKNAD 09.08.2018 2750/2018
Inngående brev Khaled Alsh SØKNAD 09.08.2018 2749/2018
Inngående brev Marita Johansen SØKNAD 09.08.2018 2748/2018
Inngående brev Pisko Kulturminner Flåtta 09.08.2018 2746/2018
Utgående brev Eiendomsmegler 1 Harstad EIENDOMSOPPLYSNINGER: GNR 24 BNR 37 I EVENES KOMMUNE 09.08.2018 2735/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Vedrørende etablering og drift av akuttberedskap i kommunalt barnevern - en presisering 09.08.2018 2747/2018
Inngående brev Varme og Bad Narvik AS SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE 31/131 09.08.2018 2764/2018
Inngående brev Bengt Vidar Jacobsen Oppsigelse 09.08.2018 2765/2018
Inngående brev Dahir Ali Gedi SØKNAD 09.08.2018 2752/2018
Inngående brev Fatih Mehmet Igdeli SØKNAD 09.08.2018 2751/2018
Inngående brev Supamad Gundersen SØKNAD 09.08.2018 2762/2018
Inngående brev Fatima Alves Alexandre SØKNAD 09.08.2018 2761/2018
Inngående brev Signhild Maria Kruse SØKNAD 09.08.2018 2760/2018
Inngående brev Eiendomsmegler 1 Nord-Norge AS Bestilling av eiendomsopplysninger - Svanvassveien 34, gnr. 26 bnr. 106 i Evenes kommune 08.08.2018 2739/2018
Inngående brev Barne- og likestillingsdepartementet Bufetats bistandsplikt - fylkesnemndas og domstolenes adgang til å stille vilkår om plasseringssted - Anmodning om klargjøring 08.08.2018 2738/2018
Inngående brev Frode Skarsem ARBEIDSAVTALE 08.08.2018 2741/2018
Inngående brev Nordland politidistrikt UTTALELSE 08.08.2018 2742/2018
Inngående brev Kari Karlsen SØKNAD OM TILTAK 72/22 08.08.2018 2743/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Underretning om Kvæfjord kommunes vedtak om opptak av Tjeldsund kommune i Sør-Troms regionråd 08.08.2018 2737/2018
Inngående brev Ecofact Informasjon til miljørisikovurdering, E10 07.08.2018 2726/2018
Utgående brev Aud Lundemo SØKNAD FRITAK KOMMUNALE AVGIFTER 4/46 07.08.2018 2370/2018
Inngående brev Narvik kommune Invitasjon til deltakelse i interkommunale plansamarbeid - kystsoneplanlegging 07.08.2018 2734/2018
Inngående brev Marianne Guttulsrød SFO 07.08.2018 2731/2018
Inngående brev ***** LØNNSKRAV OG ENDRET STILLINGSKODE 07.08.2018 2728/2018
Utgående brev Heidi Einan VEDRØRENDE SITUASJONSKART 07.08.2018 2711/2018
Inngående brev ***** LØNNSKRAV 07.08.2018 2729/2018
Utgående brev Sølvi Svendsen TILLATELSE TIL TILTAK 82/9 07.08.2018 2715/2018
Inngående brev ***** SØKNAD ENDRING AV STILLINGSKODE 07.08.2018 2730/2018
Utgående brev Mira Nilsen Gjelder vilkår i forbindelse med tiltredelse 07.08.2018 2712/2018
Inngående brev Jorid Blix Søknad Vann og avløp 5/76 07.08.2018 2733/2018
Inngående brev Harald Eilertsen SFO 07.08.2018 2727/2018
Inngående brev Eiendomsmegler 1 Harstad Bestilling meglerpakke 07.08.2018 2732/2018
Utgående brev ***** SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG 07.08.2018 2714/2018
Inngående brev Jarl Ellingjord Søknad om fritak for renovasjonsavgift 06.08.2018 2721/2018
Inngående brev Evenes Tomteselskap v/Ronald Walquist Fullmakt 06.08.2018 2718/2018
Utgående brev Inger Wettainen TILLATELSE TIL TILTAK - G.NR./B.NR. 28/ 124 06.08.2018 2706/2018
Inngående brev ***** SØKNAD OM FRITAK FOR VANN OG KLOAKKGEBYR 06.08.2018 2716/2018
Inngående brev Tone Hansen UTMELDING PETTER 06.08.2018 2725/2018
Inngående brev Varme og Bad Narvik AS SAMSVARSERKLÆRING 06.08.2018 2717/2018
Inngående brev Nord Vei & Anlegg AS Søknad om tillatelse 06.08.2018 2719/2018
Inngående brev Narvik og Omegn Jeger og Fiskerforening Utsettelse av høringsuttalelse vedrørende søknad Ballangen Sjøfarm Sommervika og Fornes 03.08.2018 2710/2018
Utgående brev Statens Pensjonskasse SØKNAD OM AVTALEFESTET PENSJON 03.08.2018 2699/2018
Inngående brev Helse- og omsorgsavdelingen UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 03.08.2018 2713/2018
Inngående brev Heidi Einan SITUASJONSKART 02.08.2018 2709/2018
Inngående brev Sølvi Svendsen SØKNAD OM TILTAK 82/9 02.08.2018 2705/2018
Inngående brev Hilde Maren Jordan Renovasjon 02.08.2018 2707/2018
Inngående brev Marianne Guttulsrød INNMELDING SKOLE 02.08.2018 2704/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Presisering av vilkår for ny tilskuddordning i miljøtilskudd for jordbruker, Nordland 2018 02.08.2018 2708/2018
Utgående brev Tjeldsund kommune UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 01.08.2018 2690/2018
Utgående brev Kongsvik kulturhus AD REFUSJON AV VANNAVGIFT OG RENOVASJON 01.08.2018 2685/2018
Inngående brev Ole Erik Bjørke Sv: Reguleringsforslag Steinbakken i Kongsvik 01.08.2018 2702/2018
Utgående brev Signe Trude Storli DISPENSASJON FRA PBL § 1-8 OG LNF-OMRÅDE I KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR OPPFØRING AV NAUST PÅ EIENDOMMEN GNR 85 BNR 58 I TJELDSUND KOMMUNE 01.08.2018 2661/2018
Inngående brev Kari Benum Eiendomsgrense 1853-19/77 01.08.2018 2703/2018
Utgående brev Jostein Nohr OPPMÅLINGSGEBYR 01.08.2018 2693/2018
Utgående brev Bjørnar Olsen MELDING OM TINGLYST EIENDOM 01.08.2018 2694/2018
Inngående brev Per E. Kristiansen Fritak for renovasjon 01.08.2018 2701/2018
Utgående brev Bjørnar Olsen D-SAK 123/2018 SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL EKSISTERENDE HYTTE FRA EIENDOMMWEN GNR 28 BNR 26 01.08.2018 2689/2018
Inngående brev Tore Hatlebakk og Elisabeth Danielsen Hatlebakk Ramstad boligfelt 31.07.2018 2697/2018
Inngående brev Statens vegvesen Region Nord NFTU Protokoll 2-2018 31.07.2018 2700/2018
Inngående brev Administrasjonen OPPFØLGINGSSAMTALE 31.07.2018 2698/2018
Inngående brev Forsvarsbygg Vedrørende varsel om planoppstart - reguleringsplan for Ramstad boligfelt 30.07.2018 2695/2018
Utgående brev Rigmor Wangen KORRIGERING AVTALE 30.07.2018 2670/2018
Utgående brev Evenes kommune MELDING OM TINGLYST EIENDOM 30.07.2018 2673/2018
Utgående brev Arthur K. Kowalczyk OPPMÅLINGSGEBYR 30.07.2018 2672/2018
Utgående brev Per-Kaare Holdal OPPMÅLINGSGEBYR 30.07.2018 2671/2018
Utgående brev Mira Nilsen TILBUD OM STILLING 30.07.2018 2617/2018
Utgående brev Elin Henriksen m.fl. AD SØKNAD PÅ STILLING SOM SEKRETÆR 30.07.2018 2669/2018
Inngående brev Lillian Torsvik SØKNAD PLASS THALE 30.07.2018 2684/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune UTTALELSE - SØKNAD OM DISPENSASJON - ETABLERING AV AKVAKULTURANLEGG VED SOMMARVIKA OG FORNES LYKT 30.07.2018 2696/2018
Utgående brev Evenes kommune MELDING OM TINGLYST EIENDOM 30.07.2018 2666/2018
Utgående brev Arthur K Kowalczyk OPPMÅLINGSGEBYR 30.07.2018 2665/2018
Utgående brev Per-Kaare Holdal OPPMÅLINGSGEBYR 30.07.2018 2664/2018
Inngående brev ***** Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageåret 2018 30.07.2018 2686/2018
Inngående brev NAV TILSAGN OM TILSKUDD 30.07.2018 2692/2018
Utgående brev Jostein Nohr OPPMÅLINGSGEBYR 30.07.2018 2679/2018
Utgående brev Bjørnar Olsen m.fl. GRENSEJUSTERING GNR 28 BNR 4 OG BNR 26 30.07.2018 2677/2018
Inngående brev Administrasjonen AVTALERAPPORTERING 30.07.2018 2691/2018
Inngående brev Hans Erik Tofte SØKNAD OM PARKERING 30.07.2018 2687/2018
Utgående brev Evenes Tomteselskap AS SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR FRADELING AV TEIG FRA EIENDOMMEN GNR 4 BNR 3 30.07.2018 2676/2018
Inngående brev Bjørn Bygg AS SØKNAD OM TILTAK 25/54 27.07.2018 2682/2018
Inngående brev Svein Roar Nilsen SØKNAD OM TILTAK 28/78 27.07.2018 2683/2018
Utgående brev Eiendomsmegler 1 Nord-Norge EIENDOMSOPPLYSNINGER: GNR 19 BNR 179 SNR 8 I EVENES KOMMUNE 27.07.2018 2662/2018
Inngående brev Unisport Scandinavia AS Tilbud kunstgress i ballbinge 27.07.2018 2680/2018
Inngående brev Norconsult FORELØPING KALKYLE APRIL 2018 ANTATTE SLUTTKOSTNADER 27.07.2018 2681/2018
Utgående brev Adresser etter liste PROTOKOLL FRA OPPMÅLINGSFORRETNING GNR 19 BNR 125 26.07.2018 2650/2018
Inngående brev Ingrid Davidsen SIGNERT PROTOKOLL 26.07.2018 2675/2018
Utgående brev Egil Ludviksen OPPMÅLINGSGEBYR 26.07.2018 2643/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune KULTURMINNEFAGLIG UTTALELSE - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR UTVIDELSE OG ETABLERING AV MOLO 26.07.2018 2663/2018
Utgående brev Mona Hol TILBUD OM STILLING 26.07.2018 2607/2018
Inngående brev Mona Hol Re: Tilbud om stilling 26.07.2018 2667/2018
Inngående brev Mira Nilsen RE: Tilbud om stilling 26.07.2018 2668/2018
Utgående brev Larsen Bygg og Anlegg AS VEDRØRENDE SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK PÅ EIENDOMMEN GNR 66 BNR 20 I TJELDSUND KOMMUNE 26.07.2018 2590/2018
Utgående brev Eli Tyldum OPPSIGELSE AV STILLING 26.07.2018 2646/2018
Inngående brev Itslearning RE: Oppsigelse Tjeldsund kommune 26.07.2018 2678/2018
Inngående brev Veterinærinstituttet KONTROLL AV DRIKKEVANN - VÅGE VANNVERK 26.07.2018 2674/2018
Utgående brev ***** VEDR PASIENT 26.07.2018 747/2018
Utgående brev Evenes Boligutleie AS MATRIKKELBREV GNR 24 BNR 222 26.07.2018 2648/2018
Utgående brev Rune Hansen MERKING AV TIDLIGERE UMERKET PUNKT 26.07.2018 2647/2018
Utgående brev Hans-Petter Hansen VEDRØRENDE HJEMMELSOVERDRAGELSE AV NAUSTTOMTER 26.07.2018 2651/2018
Utgående brev Arild Skarsem TILLATELSE TIL TILTAK - LEDNINGER I GRUNN - GNR 72 BNR 227 I TJELDSUND KOMMUNE 26.07.2018 2644/2018
Utgående brev Ingve Andre Johansen og Stine Åsli MELDING OM TINGLYST EIENDOM 26.07.2018 2649/2018
Inngående brev Norsk Helsenett DATABEHANDLERAVTALE 25.07.2018 2652/2018
Inngående brev Signe Trude Storli KART 25.07.2018 2660/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune KULTURMINNEFAGLIG UTTALELSE SØKNAD OM OPPFØRING AV NAUST 85/58 25.07.2018 2659/2018
Inngående brev Skatt Nord MELDING OM VIGSEL 25.07.2018 2657/2018
Inngående brev Kjærfjord Kultur- og fritidsforening Søknad om aktivitetstilskudd 25.07.2018 2653/2018
Inngående brev Eiendomsmegler 1 Nord-Norge Eiendomsopplysninger - Rorbuveien 40, gnr. 19 bnr. 179 snr. 8 i Evenes kommune 25.07.2018 2656/2018
Inngående brev Pål Thomassen INNSPILL 25.07.2018 2654/2018
Inngående brev Signe Trude Storli Vedr naust/nabovarsel 25.07.2018 2658/2018
Utgående brev Roger Moe OPPMÅLINGSGEBYR 24.07.2018 2613/2018
Utgående brev Hans Petter Hansen MELDING OM TINGLYSTE EIENDOMMER 24.07.2018 2609/2018
Utgående brev Are-Magne Nymoen OPPMÅLINGSGEBYR 24.07.2018 2614/2018
Utgående brev Kjell Normann Hansen OPPMÅLINGSGEBYR 24.07.2018 2615/2018
Utgående brev Glenn Hanssen OPPMÅLINGSGEBYR 24.07.2018 2616/2018
Inngående brev Hålogaland kraft Nett Svar på planvarsel for Ramstad boligfelt 23.07.2018 2636/2018
Inngående brev NAV SØKNAD OM UNNTAK FRA ARBEIDSGIVERANSVAR 23.07.2018 2641/2018
Inngående brev Fiskeridirektoratet VARSEL OM PLANOPPSTART - REGULERINGSPLAN FOR RAMSTAD BOLIGFELT - UTTALELSE 23.07.2018 2621/2018
Saksframlegg/innstilling TILSETTING - SEKRETÆR 100 % FAST STILLING 23.07.2018 2595/2018
Inngående brev Liv Kristin Johnsen Søknad utslipp fra fritidsbolig/naust 23.07.2018 2627/2018
Inngående brev Helse- og omsorgsavdelingen UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 23.07.2018 2639/2018
Inngående brev Politiet UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 23.07.2018 2638/2018
Inngående brev Ida Eilèn Jusnes Oppsigelse av skoleplass 23.07.2018 2620/2018
Utgående brev Nordland Politidistrikt m.fl. UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 23.07.2018 2593/2018
Inngående brev Sisilja Viksund og Leif Atle Skånhaug SØKNAD OM DISPENSASJON 3/40 23.07.2018 2642/2018
Inngående brev Ottar Bergersen & Sønner AS SØKNAD OM FRITAK KOMMUNALE AVGIFTER 5/169 23.07.2018 2637/2018
Inngående brev Viggo Balswick INNSPILL 23.07.2018 2632/2018
Inngående brev Torstein Aspenes INNSPILL 23.07.2018 2631/2018
Inngående brev Lisa Mari Båfjord INNSPILL 23.07.2018 2630/2018
Inngående brev Gunnar Fossheim INNSPILL 23.07.2018 2629/2018
Inngående brev Arne Austgard INNSPILL 23.07.2018 2628/2018
Inngående brev Gunvor og Geir Balstad Kalshågen 2 boligfelt 23.07.2018 2626/2018
Inngående brev Hålogaland kraft Nett Svar på Planvarsel for Kalshågen boligfelt 23.07.2018 2634/2018
Inngående brev Trond Ranang INNSPILL 23.07.2018 2625/2018
Inngående brev Aleksander Olsen og Gry Kristina Karlsen Innspill om Kalshågen II 23.07.2018 2624/2018
Inngående brev Fiskeridirektoratet DETALJREGULERING KALSHÅGEN II BOLIGFELT - UTTALELSE 23.07.2018 2622/2018
Utgående brev Evenes kommune REFUSJON BISTAND GJELDSRÅDGIVNING 23.07.2018 2594/2018
Utgående brev Evenes kommune REFUSJON BISTAND ÅRSAVSLUTNING 23.07.2018 2591/2018
Inngående brev Kristian A Kristensen SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE 85/37 23.07.2018 2633/2018
Inngående brev Hilde Espejord ARBEIDSAVTALE 23.07.2018 2640/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune INNSPILL TIL PLANOPPSTART OG VARSEL OM BEFARING 23.07.2018 2635/2018
Inngående brev Statens vegvesen Uttalelse - Varsel om planstart - detaljregulering for Ramstad boligfelt - Tjeldsund kommune sendt fra Statens vegvesen 20.07.2018 2606/2018
Utgående brev ***** Angående søknad om opplæring i norsk og samfunnskunnskap 20.07.2018 2582/2018
Utgående brev Aslak Markusson ANG VEDLIKEHOLD/REPARASJON AV KOMMUNAL VEI 20.07.2018 2579/2018
Utgående brev Kontrollutvalget TILSVAR EIERSKAPSKONTROLL TJELDSUND EIENDOMS- OG UTBYGGINGSSELSKAP AS 20.07.2018 2569/2018
Utgående brev Larsen Bygg og Anlegg AS TILLATELSE TIL TILTAK - 66/20 20.07.2018 2586/2018
Inngående brev Kystverket Nordland Uttalelse - høring av søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for matfiskanlegg - Evenes kommune - Nordland fylke 20.07.2018 2610/2018
Utgående brev Norconsult AS RAMME- / IGANGSETTINGSTILLATELSE - OLJEUTSKILLER - 4/50 I EVENES KOMMUNE 20.07.2018 1535/2018
Utgående brev Evenes Boligstiftelse v/Asbjørn Johansen OPPMÅLINGSGEBYR 20.07.2018 2578/2018
Inngående brev Uninett AS Feide kontrakt 20.07.2018 2619/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune Innspill til oppstart av planarbeid - detaljregulering for Kalshågen II boligfelt 20.07.2018 2618/2018
Inngående brev ***** Vedrørende vedtak om psykososialt skolemiljø 20.07.2018 2612/2018
Inngående brev Vann & Varme FERDIGMELDING VANNMÅLER 72/193 20.07.2018 2608/2018
Inngående brev Vann & Varme FERDIGMELDING VANNMÅLER 72/193 20.07.2018 2611/2018
Utgående brev Jobbnorge as STILLINGSANNONSE 19.07.2018 2577/2018
Inngående brev Miriam Fjelldahl Endring av SFO plass Albert 19.07.2018 2596/2018
Inngående brev Jobbnorge Databehandleravtale Jobbnorge 19.07.2018 2602/2018
Inngående brev Petter Hustad ARBEIDSAVTALE 19.07.2018 2599/2018
Inngående brev Thomas Solås ARBEIDSAVTALE 19.07.2018 2598/2018
Utgående brev Nærings- og fiskeridepartementet Innrapportering til årsrapport og resultattavle for utgifter til offentlig støtte i EFTA-land 2017 19.07.2018 2592/2018
Inngående brev Grete Skaanevik ARBEIDSAVTALE 19.07.2018 2601/2018
Inngående brev Lars Emil Hoff ARBEIDSAVTALE 19.07.2018 2600/2018
Utgående brev Fokus Takst AS EIENDOMSOPPLYSNINGER: GNR 23 BNR 48 I EVENES KOMMUNE 19.07.2018 2575/2018
Inngående brev Statens vegvesen Region Nord Uttalelse - Varsel om planstart - detaljregulering for Kalshågen II boligfelt 19.07.2018 2603/2018
Inngående brev Marvin Elvebakk Uttalelse til detaljplan 19.07.2018 2589/2018
Inngående brev Thomas Hansen ARBEIDSAVTALE 19.07.2018 2597/2018
Inngående brev Varme & Bad Narvik AS SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE 31/131 18.07.2018 2587/2018
Inngående brev Tromsø Museum-Universitetsmuseet Marinarkeologisk vurdering: Høring - søknad om dispensasjon fra PBL § 1-8 og NFFF-område i kommuneplan for Fjelldal/Ramstad, for utvidelse av molo og etablering av flytebrygge - gnr 72 bnr 277 og 81 - Tjeldund kommune 18.07.2018 2581/2018
Inngående brev Vererinærinstituttet KONTROLL AV DRIKKEVANN TJELDØY VV 18.07.2018 2585/2018
Inngående brev Tromsø Museum - Universitetsmuseet Marinarkeologisk vurdering 18.07.2018 2588/2018
Inngående brev Det Lokale El-tilsyn VEDTAK - OPPFØLGING AV FORHÅNDSVARSEL 18.07.2018 2583/2018
Inngående brev Tromsø Museum-Universitetsmuseet Marinarkeologisk vurdering: Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for Kalshågen II boligfelt, Tjeldsund kommune 18.07.2018 2580/2018
Utgående brev NAV Økonomitjeneste REFUSJONSKRAV NAV 2.KVARTAL 2018 18.07.2018 2564/2018
Utgående brev Evenes kommune REFUSJONSKRAV NAV 2.KVARTAL 2018 18.07.2018 2565/2018
Utgående brev Campus Norge as TILLATELSE TIL TILTAK - 72/227 18.07.2018 2511/2018
Utgående brev Evenes kommune TILBUD OM KJØP AV AKSJER VARDOBAIKI 18.07.2018 2572/2018
Utgående brev Per Kristian Kristiansen D - SAK 108/2018 Konsesjon for erverv av eiendommen gnr 5 bnr 17 i Evenes kommune 17.07.2018 2549/2018
Versjon:5.0.7