eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Utgående brev Rigmor Mauseth FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 11.12.2018 4364/2018
Inngående brev Jens Inge Fjellheim SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT 11.12.2018 4410/2018
Utgående brev Omega Areal AS IGANGSETTINGSTILLATELSE grunnarbeider 4/85-102 11.12.2018 4194/2018
Utgående brev Omega Areal AS RAMMETILLATELSE 4/85-102 11.12.2018 4011/2018
Inngående brev Clas Gullvang Vedr gatelys Mølnvollen 11.12.2018 4403/2018
Inngående brev Hanne Munkvold Vedr gatelys Hol 11.12.2018 4402/2018
Inngående brev Beboere langs Klungnesveien/brukere av vegen Innspill til kommunebudsjettet 2019 11.12.2018 4401/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune Tannhelsetjenesten i Nordland - ny innmeldingsskjema gruppe C 11.12.2018 4414/2018
Utgående brev Kartverket Tinglysing ERKLÆRING OM RETT TIL LEGGING AV VA-LEDNING GBNR. 68/2 11.12.2018 4365/2018
Utgående brev Advokatfirmaet Rekve Pleym VEDRØRENDE VARSEL OM EKSPROPRIASJON 11.12.2018 4363/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Uttalelse for videre saksbehandling - Stabben - Ellingsen Seafood AS - Tjeldsund 11.12.2018 4417/2018
Inngående brev Veterinærinstituttet Prøvesvar fra Veterinærinstituttet - vår sak: 2018-70-1448/N693[ATH] 11.12.2018 4411/2018
Inngående brev Veterinærinstituttet Prøvesvar fra Veterinærinstituttet - vår sak: 2018-70-1446/N691[KSJ] 11.12.2018 4400/2018
Inngående brev KomRevNord IKS Revisjonsberetning momskompensasjon 5. termin 2018 11.12.2018 4399/2018
Inngående brev Kamilla Hansen ØKNING BARNEHAGEPLASS SIGNE 11.12.2018 4408/2018
Inngående brev Sør-Troms regionråd OPPRETTHOLD STUDIESPESIALISERING MED HVERDAGSLIVSTRENING 11.12.2018 4398/2018
Utgående brev RK Tuning AS Svar på søknad om leie av tilleggslokaler 11.12.2018 3833/2018
Inngående brev Helligtinden AS BEKREFTELSE PÅ AKSEPT AV VILKÅR 11.12.2018 4404/2018
Utgående brev Svein Dahlseng m.fl. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR FRADELING AV TEIG FRA GNR 4 BNR 3 10.12.2018 4353/2018
Utgående brev Arne Magne Fjelldal D-SAK 165/2018 SØKNAD OM FRADELING AV AREAL FRA GNR 72 BNR 5 SOM TILLEGG TIL GNR 72 BNR 218 - JORDLOVSBEHANDLING 10.12.2018 4346/2018
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland MELDING OM VEDTAK I DISPENSASJONSSAK GNR 4 BNR 3 I EVNES KOMMUNE 10.12.2018 4355/2018
Utgående brev Nordland fylkeskommune MELDING OM VEDTAK I DISPENSASJONSSAK GNR 4 BNR 3 I EVENES KOMMUNE 10.12.2018 4356/2018
Utgående brev Lena Torbergsen ARBEIDSAVTALE 10.12.2018 4352/2018
Utgående brev Jan Roar Olsen ARBEIDSAVTALE 10.12.2018 4351/2018
Inngående brev Veterinærinstituttet KONTROLL AV DRIKKEVANN INDRE EVENES VV 10.12.2018 4382/2018
Utgående brev Statskog SF v/Berit Kristine Kalstad KRAV OM RETTING AV MATRIKKELEN - BOGMARKA 10.12.2018 4357/2018
Inngående brev Bengt Larsen SPØRSMÅL ANG. RENOVASJON I EVENES 10.12.2018 4388/2018
Inngående brev Rune Karlsen MELDING OM BYGNING ELLER TILBYGG UNNTATT SØKNADSPLIKT 21/36 10.12.2018 4391/2018
Inngående brev Ofotlab as SØKNAD KOMMUNALT NÆRINGSFOND MINERAL - ANALYSEMASKIN 10.12.2018 4379/2018
Inngående brev Kondis treningssenter TRENINGSAVTALE BRANNMANNSKAP 10.12.2018 4392/2018
Inngående brev Kent-Ivar Losvik SØKNAD OM TILTAK 23/85 10.12.2018 4394/2018
Inngående brev Aina Instanes Forhåndsvarsel om endring av adresse i Ramsund 10.12.2018 4380/2018
Inngående brev Bo-Roland Nordanfjäll OPPSIGELSE AV STILLING 10.12.2018 4393/2018
Utgående brev Advokarfirmaet FINN SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR FRADELING AV TEIG FRA GNR 4 BNR 3 10.12.2018 4354/2018
Utgående brev Forsvarsbygg FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 07.12.2018 4247/2018
Utgående brev Kevitor AS FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 07.12.2018 4288/2018
Utgående brev Tjeldsund Eiendom og Utbyggingsselskap FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 07.12.2018 4279/2018
Utgående brev Pedersens snekkeri NÆRINGSFOND - MOTTATT SØKNAD 07.12.2018 4342/2018
Inngående brev Telenor Norge AS Modernisering av Telenors infrastruktur i kommunen 07.12.2018 4366/2018
Inngående brev Åge Markussen MELDING OM BYGNING UNNTATT SØKNADSPLIKT 73/78 07.12.2018 4370/2018
Inngående brev Bjørnar Pettersen Arealplanen 07.12.2018 4361/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune SØKNAD OM OVERFØRING AV TILSKUDD TIL FOTEFAR MOT NORD TIL 2019 07.12.2018 4358/2018
Inngående brev DSB Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff i 2018 og 2019 07.12.2018 4368/2018
Utgående brev Magne Dalmo MIDLERTIDIG SVAR PÅ SØKNAD OM TILTAK - 26/49 07.12.2018 2488/2018
Inngående brev Salten Brann IKS ØKTE NØDNETTKOSTNADER I NORDLAND 07.12.2018 4371/2018
Inngående brev KMD Kompensasjon til retaksering av verker og bruk - kommunevis fordeling 07.12.2018 4376/2018
Inngående brev Veterinærinstituttet Prøvesvar fra Veterinærinstituttet - vår sak: 2018-70-1425/N684[KSJ] 07.12.2018 4373/2018
Inngående brev Veterinærinstituttet Prøvesvar fra Veterinærinstituttet - vår sak: 2018-70-1426/N685[KSJ] 07.12.2018 4374/2018
Inngående brev Pisko Snitt skisser 07.12.2018 4360/2018
Inngående brev Tjeldsund 2020 Fellesnemnda 13.12.2018 Møteinnkalling 07.12.2018 4362/2018
Inngående brev Tjeldsund 2020 Vedr Fellesnemnda 13.12.2018 Møteinnkalling 07.12.2018 4377/2018
Inngående brev Helsedirektoratet IPLOS - KPR - AKTIVERING AV SERVICEBUS FOR KOMMUNER 07.12.2018 4372/2018
Utgående brev Plan-Evo AS Vedr tiltak 19/219 07.12.2018 4347/2018
Utgående brev Plan-Evo AS FORELØPIG SVAR PÅ SØKNAD OM TILTAK 19/49 07.12.2018 948/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland PROSJEKTSKJØNNSMIDLER 2019 07.12.2018 4375/2018
Utgående brev Hilda Bendiksen m.fl. ELDRERÅDSMØTE 7. DESEMBER - AVLYST 07.12.2018 4333/2018
Inngående brev Workspace AS Bekreftelse på aksept av vilkår 07.12.2018 4359/2018
Inngående brev Inge Markussen SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE 72/3 07.12.2018 4369/2018
Utgående brev Mesterbygg AS TILLATELSE TIL TILTAK - G.NR./B.NR. 3/ 131 06.12.2018 4303/2018
Inngående brev Mesterbygg AS GJENNOMFØRINGSPLAN 06.12.2018 4349/2018
Inngående brev Futurum AS ANMODNING OM DELUTBETALING 06.12.2018 4344/2018
Inngående brev Annelise Ingebrigtsen SØKNAD PLASS EMMA MARGRETHE 06.12.2018 4345/2018
Utgående brev Ketil Edvardsen, Harry Rødberg, Dagfinn Bertheussen PROTOKOLL OPPMÅLINGSFORRETNING 06.12.2018 4313/2018
Utgående brev Evenes kommune D-SAK 170/2018 SØKNAD OM FRADELING AV AREAL FRA GNR 4 BNR 90 SOM TILLEGG TIL GNR 4 BNR 85 OG BNR 102 06.12.2018 4321/2018
Inngående brev EiendomsMegler 1 EIENDOMSOPPLYSNINGER: GNR 74 BNR 1 OG GNR 74 BNR 5(1/1) I TJELDSUND KOMMUNE 06.12.2018 4350/2018
Inngående brev Plan-Evo As Vedr tiltak 19/219 06.12.2018 4348/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland SVAR PÅ SØKNAD OM ERSTATNING 06.12.2018 4343/2018
Utgående brev Rolf Sørensen D-SAK 169/2018 SØKNAD OM FRADELING AV AREAL FRA GNR 72 BNR 1 SOM TILLEGG TIL GNR 72 BNR 248 - JORDLOVSBEHANDLING 06.12.2018 4330/2018
Utgående brev Trond Kristensen, Liv Torgunn Torgeirsen PROTOKOLL OPPMÅLINGSFORRETNING 06.12.2018 4310/2018
Utgående brev Mesterbygg AS Vedr. ansvarsrett 05.12.2018 4302/2018
Utgående brev Marianne Daniloff Svensen SØKNAD OM REDUSERT RENOVASJON - 19/66 05.12.2018 4306/2018
Utgående brev Ingvild T. Halsebø AD OPPSIGELSE 05.12.2018 4301/2018
Inngående brev ***** Ang søknad betalingsutsettelse på kommunalt lån. 05.12.2018 4336/2018
Inngående brev RKK Ofoten ANGÅENDE OPPSIGELSE IFM NEDLEGGELSE AV REGIONALT KONTOR FOR KOMPETANSEUTVIKLING 05.12.2018 4338/2018
Inngående brev NAV PÅMINNELSE 05.12.2018 4341/2018
Utgående brev Datatilsynet SVARSKJEMA BREVKONTROLL 05.12.2018 4299/2018
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift 05.12.2018 4334/2018
Inngående brev Veterinærinstituttet KONTROLL AV DRIKKEVANN INDRE EVENES VV 05.12.2018 4335/2018
Inngående brev Eurojuris Harstad AS VEDRØRENDE VARSEL OM EKSPROPRIASJON 05.12.2018 4337/2018
Inngående brev Plan-Evo AS Reviderte snitt 05.12.2018 4340/2018
Utgående brev Hilda Bendiksen m.fl. INNKALLING TIL MØTE I ELDRERÅDET 7. DESEMBER 2018 05.12.2018 4304/2018
Inngående brev Tjeldsund boligstiftelse SØKNAD ETTERGIVELSE HUSLEIEKRAV 05.12.2018 4339/2018
Utgående brev Tjeldsund kommune SØKNAD OM FRADELING AV AREAL FRA EIENDOMMEN GNR 72 BNR 1 SOM TILLEGG TIL GNR 72 BNR 248 05.12.2018 4094/2018
Utgående brev Ann O. Austad AD OPPSIGELSE 05.12.2018 4300/2018
Utgående brev Ove Berg FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4238/2018
Utgående brev Edith Marie Hansen FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4237/2018
Utgående brev Keth Inger og Morten Marstrøm FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4235/2018
Utgående brev Sigvald Andor I Frantzen FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4232/2018
Utgående brev Kåre Johan Pettersen FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4230/2018
Utgående brev Lill-Tove og Tom Eirik Gylseth FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4228/2018
Utgående brev Petter Johan Hanssen FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4227/2018
Utgående brev Erling Sigurd Hemmingsen FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4218/2018
Utgående brev Torstein Magne Pettersen FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4216/2018
Utgående brev Asle Per Torvik FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4213/2018
Utgående brev Toril Marie Helgesen FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4201/2018
Utgående brev Jorid og Eivind Lossius FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4175/2018
Utgående brev Pål Eilif Helgesen FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4263/2018
Utgående brev Aud Herbjørg Eilertsen FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4236/2018
Utgående brev Ole Martin Røberg FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4234/2018
Inngående brev Tjeldsund omsorgssenter VERNERUNDESKJEMA TOS 04.12.2018 4312/2018
Utgående brev Takstnemda INNKALLING TIL TAKSTNEMD 04.12.2018 4195/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland TILSKUDD TIL TILTAK I BEITEOMRÅDER 2019 - INFORMASJON OG SØKNADSFRIST 04.12.2018 4314/2018
Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon for bruk av snøscooter for frakt av turister 04.12.2018 4197/2018
Saksframlegg/innstilling SØKNAD OM DISPENSASJON FOR KJØRING AV TURISTER MED SNØSCOOTER 04.12.2018 4196/2018
Inngående brev Eurojuris AS Søknad om ekspropriasjon 04.12.2018 4331/2018
Utgående brev Plan-Evo AS Vedr. søknad om tiltak 19/129 04.12.2018 4204/2018
Inngående brev Skånland kommune BAKGRUNNSNOTAT BUDSJETT 2019. ØKONOMIPLAN 2020-2022 04.12.2018 4315/2018
Inngående brev Anne Lise Pettersen Helgesen Vedr tildeling av SMIL-midler 72/6 04.12.2018 4316/2018
Inngående brev Irene Catrine Kjærstad ARBEIDSAVTALE 04.12.2018 4311/2018
Utgående brev Mesterbygg AS Erklæring om ansvarsrett - Uavhengig kontroll for fuktsikring og lufttetthet 04.12.2018 4205/2018
Utgående brev Line Marthinussen Furu FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4226/2018
Utgående brev Georg Randulf Hanssen bo v/Ann Karin Hoff FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4225/2018
Utgående brev Ulla Kristina Jansson FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4224/2018
Utgående brev Steinar Willy Pedersen FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4285/2018
Utgående brev Oluf Eliot Sverre Wessel FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4282/2018
Utgående brev Aina Instanes FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4280/2018
Utgående brev Stig Kolbjørn Nygård FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4278/2018
Utgående brev Arnulf Karl Lind FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4276/2018
Utgående brev Hallgerd Johanne Skoglund FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4275/2018
Utgående brev Jonas Blytt Polden FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4270/2018
Utgående brev Anton Julius Småback FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4268/2018
Utgående brev Mette Myre FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4266/2018
Utgående brev Johnny Augustinussen FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4265/2018
Utgående brev Åge Berg FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4260/2018
Utgående brev Arvid Sørensen FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4257/2018
Utgående brev Roald Henry Årsand FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4255/2018
Utgående brev Torunn Elise Lindseth FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4253/2018
Utgående brev Mona Sissel Kristoffersen FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4222/2018
Utgående brev Eva Urhamar FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4220/2018
Utgående brev Ann-Karin Taarnstad FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4215/2018
Utgående brev Lill-Randi Instanes FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4212/2018
Utgående brev Anne Jentoft Melsbø FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4291/2018
Utgående brev Ove Søfting FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4290/2018
Utgående brev Ragnar Olsen FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4287/2018
Utgående brev Veslemøy D Gullerud, c/o Christine G Larsen FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4283/2018
Utgående brev Øyvind Movik FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4274/2018
Utgående brev Janne Helen Hansen FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4273/2018
Utgående brev Sverre Arnulf Utnes FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4271/2018
Utgående brev Hildegunn og Øyvind Movik FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4258/2018
Utgående brev Hilde Christine Espejord og Rafael Igor Jensen FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4256/2018
Utgående brev Lars Børge Hartvigsen FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4254/2018
Utgående brev Mariette Karlsson og Ove Joakimsen FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4251/2018
Utgående brev Unni Helene Søderstrøm FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4249/2018
Utgående brev Roald Andre Søfting FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4248/2018
Utgående brev Ingebjørg B og Edgar Harald Johnsen bo v/ May Trude Jonsen FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4244/2018
Utgående brev Trond Inge Haug FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4242/2018
Utgående brev Lars Helge Helgesen FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4241/2018
Utgående brev Reidar Hansen FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4239/2018
Utgående brev Anna Olivia B Johansen FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4233/2018
Utgående brev Roger Sørensen FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4231/2018
Utgående brev Sverre Johan Teigland FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4229/2018
Utgående brev Bjørnar Urhamar FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4221/2018
Utgående brev Anne M Gustavsen Assadi og Hvasadi Khaled Assadi FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4219/2018
Utgående brev Bent Rolf Gustavsen FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4217/2018
Utgående brev Kim Gjøran Hartviksen FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4214/2018
Utgående brev Elsa og Einar Jakobsen FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4200/2018
Inngående brev Pedersens snekkeri SØKNAD 04.12.2018 4332/2018
Inngående brev Myklebostad Kretsutvalg Søknad om arrangements-støtte 04.12.2018 4309/2018
Utgående brev Stine Nylund FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4289/2018
Utgående brev Olav Nilsen FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4286/2018
Utgående brev Lars Arne Søfting FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4281/2018
Utgående brev Ruth Anne Robertsen FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4277/2018
Utgående brev Elsa og Einar Jakobsen FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4272/2018
Utgående brev Tor Frantzen FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4269/2018
Utgående brev Victoria Movik FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4264/2018
Utgående brev Edith Jørgensen FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4262/2018
Utgående brev Linda Johanne Helgesen og Petter Hesselberg FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4261/2018
Utgående brev Cecilie Kristensen Lie FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4259/2018
Utgående brev Petter Johan Skaanevik FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4252/2018
Utgående brev Ramsund samfunnshus A/L c/o Geir Ketil Pettersen FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4250/2018
Utgående brev Gunnar Eilif Smedvik bo v/ Gunn Smedvik FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4246/2018
Utgående brev Toril og Terje Magnar Torsvik FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4243/2018
Utgående brev Gunn Johanne Smedvik FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 04.12.2018 4240/2018
Saksframlegg/innstilling TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET - PARKBELYSNING VED MYKLEBOSTAD KULTURHUS 03.12.2018 4170/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune Revisjon av handlingsprogram 2019-2021 03.12.2018 4296/2018
Utgående brev Daniel Deggert Jobbsøknad 03.12.2018 4184/2018
Utgående brev Veslemøy Dorothea Gullerud SØKNAD 03.12.2018 4183/2018
Utgående brev Jeanette Stenbro Søknad om vikarstilling 03.12.2018 4182/2018
Utgående brev Martin Normann Svendsen JOBBSØKNAD 03.12.2018 4181/2018
Inngående brev Ingvild T. Halsebø OPPSIGELSE 03.12.2018 4293/2018
Utgående brev Arne Nygård Rørleggerforretning AS UTSLIPPSTILLATELSE - G.NR./ B.NR. 3/ 131 03.12.2018 4191/2018
Utgående brev Yngvar Berg SPØRSMÅL KOMMUNALE AVGIFTER 03.12.2018 4187/2018
Inngående brev Sivilforsvaret TILFLUKTSROM SEMINAR 03.12.2018 4308/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune STATLIG SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER I NORDLAND 03.12.2018 4305/2018
Utgående brev Bufdir SØKNAD NASJONAL TILSKUDDSORDNING FOR INKLUDERING AV BARN I LAVINNTEKTSFAMILIER 03.12.2018 4210/2018
Utgående brev Sámediggi - Sametinget SIIDA - SAMISK SIIDAMILJØ VED KONGSVIK SKOLE - UTSETTELSE AV FERDIGSTILLELSESDATO 03.12.2018 4190/2018
Saksframlegg/innstilling OPPRETTELSE AV POLITISK SAMARBEIDSORGAN - MIDTRE-HÅLOGALAND REGIONRÅD 03.12.2018 4245/2018
Inngående brev Sør-Troms Regionråd Innkalling til regionrådsmøte i Harstad 7. desember 2018 03.12.2018 4295/2018
Saksframlegg/innstilling KOMMUNAL HJORTEVILTPLAN 03.12.2018 3195/2018
Inngående brev KLP Skadeforsikring AS AVVIST KRAV 03.12.2018 4297/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune Utsatt frist - Høring av planforslag: Regional plan - Bærekraftig forvaltning av vannkraft i Nordland 03.12.2018 4294/2018
Inngående brev Statistisk sentralbyrå PINKODER KOSTRA 03.12.2018 4307/2018
Utgående brev Janita Nilsen Jobb i hjemmetjenesten Kongsvik 03.12.2018 4186/2018
Saksframlegg/innstilling AVSLAG TILSKUDD NÆRINGSFOND - KLAGE 03.12.2018 4167/2018
Utgående brev Asplan Viak AS m.fl. Anmodning om tilbud - vegplanlegging 03.12.2018 4188/2018
Utgående brev ***** INVITASJON 03.12.2018 4193/2018
Saksframlegg/innstilling BRUKSENDRING GNR 81 BNR 42 03.12.2018 4158/2018
Utgående brev Kent A. Eide Søknad stilling som vernepleier 03.12.2018 4185/2018
Utgående brev Bill Tore Inglés FORHÅNDSVARSLING OM ENDRING AV ADRESSE 30.11.2018 4173/2018
Inngående brev NAV Tilsagn om tilskudd til forebyggings og tilretteleggingstilskudd 30.11.2018 4208/2018
Versjon:5.0.7