eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev Harald Fuskevåg LISTE OVER HØRINGSINSTANSER 16.08.2017 2575/2017
Inngående brev NAV INNKALLING TIL DIALOGMØTE 16.08.2017 2577/2017
Inngående brev Høgås Transport AS SØKNAD VEDRØRENDE BRUK AV BRUDDET SOM DEPONIPLASS FOR FRESTE ASFALTMASSER 16.08.2017 2579/2017
Utgående brev Miljødirektoratet SOSI-filer 16.08.2017 2560/2017
Utgående brev Tove Norum Hol m.fl. ANGÅENDE VIDEREUTDANNING FOR LÆRERE SKOLEÅRET 2017/2018 16.08.2017 2558/2017
Inngående brev Stig Kristensen m.fl. Ulovlig campingvirksomhet i Kongsvik 16.08.2017 2576/2017
Inngående brev Arbeidstakerorganisasjonene VALG AV REPRESENTANTER TIL AMU, ADMINISTRASJONSUTVALGET OG MEDLEM TIL ARBEIDSGRUPPE 16.08.2017 2578/2017
Utgående brev Miljødirektoratet KRAV OM UTBETALING AV TILSAGN TIL SIKRING AV RUSVIKA I TJELDSUND KOMMUNE 16.08.2017 2559/2017
Inngående brev Norges Motorsportforbund BISTAND TIL AREALPLANLEGGING OG REGULERING TIL VANNSPORTAKTIVITET 15.08.2017 2562/2017
Utgående brev Norconsult Vedr Evenes Airport Hotel AS - ferdigattest 15.08.2017 2551/2017
Inngående brev ***** SØKNAD OM NORSKUNDERVISNING 15.08.2017 2574/2017
Utgående brev Ken-Håvard Fjelldal TILBUD OM LÆRERSTILLING 15.08.2017 2543/2017
Inngående brev Ken-Håvard Fjelldal MOTTATT STILLING 15.08.2017 2561/2017
Inngående brev Eiendomsmegler 1 Nord-Norge EIENDOMSOPPLYSNINGER 15.08.2017 2563/2017
Inngående brev Victor Berg Jensen SØKNAD 15.08.2017 2568/2017
Inngående brev Paras Rathour SØKNAD 15.08.2017 2570/2017
Inngående brev Jon Iver Eira Tellefsen SØKNAD 15.08.2017 2571/2017
Inngående brev Merete Kornstad SØKNAD 15.08.2017 2566/2017
Inngående brev Kamrul Islam SØKNAD 15.08.2017 2567/2017
Inngående brev Sushant Chopra SØKNAD 15.08.2017 2569/2017
Inngående brev Bjørn Danielsen Fiskefjord- Oppmåling av naustomt og justering av eiendomsgrenser 15.08.2017 2565/2017
Inngående brev Linn-Anita Lindal Ravn SØKNAD OM TILTAK 19/9 15.08.2017 2573/2017
Inngående brev Bjørn Nilsen SØKNAD 15.08.2017 2572/2017
Utgående brev Arbeidstakerorganisasjonene i Tjeldsund Representant for arbeidstakerne til Partssammensatt utvalg i forb m arbeidet med kommunesammenslåing Tjeldsund/Skånland 14.08.2017 2538/2017
Inngående brev Arbeidstakerorganisasjonene REPRESENTANT FOR ARBEIDSTAKERE I PSU 14.08.2017 2557/2017
Inngående brev HLK DET LOKALE ELTILSYN VEDTAK OPPFØLGING AV FORHÅNDSVARSEL 14.08.2017 2549/2017
Utgående brev Miljødirektoratet KRAV OM UTBETALING AV TILSAGN TIL SIKRING AV RUSVIKA I TJELDSUND KOMMUNE 14.08.2017 2450/2017
Inngående brev KomRevNORD IKS Revisjonsberetning til økonomirapport for sikring av Rusvika 14.08.2017 2554/2017
Inngående brev Norconsult AS RE: Vedr Evenes Airport Hotel AS - ferdigattest 14.08.2017 2556/2017
Inngående brev DNB Eiendom Harstad EIENDOMSOPPLYSNINGER 83/12 14.08.2017 2555/2017
Inngående brev Privatmeglern Meglerpakke Valvågen 14 14.08.2017 2552/2017
Utgående brev Mesterbygg AS SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - OMBYGGING 23/150 14.08.2017 2528/2017
Utgående brev Harstad Maskin AS VA SPORET - BESTILLING 14.08.2017 2422/2017
Inngående brev Marit Harr Innspill og meknader til søknad fra Cermag Norway as om dispensasjon 14.08.2017 2553/2017
Inngående brev Petter J. Hanssen m.fl. FORSLAG TIL ÅRETS KULTURPRIS 11.08.2017 2540/2017
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet Invitasjon til å delta i prosjektet: Fornying og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing 11.08.2017 2535/2017
Inngående brev Nordfjeldske Kontroll AS Rapport vedr. utførte salgs-, skjenke og røykekontroller 11.08.2017 2541/2017
Inngående brev John Otto Johansen SØKNAD OM DISPENSASJON 3/32 11.08.2017 2534/2017
Inngående brev Forsvarsbygg HØRINGSUTTALELSE 11.08.2017 2542/2017
Saksframlegg/innstilling FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM 11.08.2017 2382/2017
Inngående brev Veterinærinstituttet KONTROLL AV DRIKKEVANN RAMSUND 11.08.2017 2536/2017
Utgående brev Tore Amund Svånå Svar ang nabovarsel og byggesak. 11.08.2017 2520/2017
Utgående brev Høringsinstanser iflg. liste Forlenget høringsfrist til 31. august 2017 11.08.2017 2515/2017
Inngående brev Administrasjonen Hovedtillitsvalgt NSF 11.08.2017 2539/2017
Inngående brev Helsedirektoratet Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene - utbetaling 10.08.2017 2527/2017
Inngående brev Nordland Fylkes Fiskarlag Uttalelse til søknad om disp. fra arealplan i Evenes kommune 10.08.2017 2522/2017
Utgående brev Roger Larsen SØKNAD SFO 10.08.2017 2494/2017
Inngående brev Elisabeth Torgeirsen ARBEIDSAVTALE 10.08.2017 2532/2017
Utgående brev Ofoten og Sør-Troms Jordskifterett VEDRØRENDE SAK 17-114779RFA-JHAR BALSTAD GNR 68 10.08.2017 2503/2017
Inngående brev CosyCamp Kongsvik VEDRØRENDE ETABLERING AV CAMPING 10.08.2017 2533/2017
Utgående brev Tove Bjørkmo Tversland MATRIKKELBREV GNR 22 BNR 46 10.08.2017 2488/2017
Utgående brev Janne Sylvi Nilsen MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE 10.08.2017 2379/2017
Utgående brev Tor-Eivind Bergsvår, Rigmor Sætherskar PROTOKOLL OPPMÅLINGSFORRETNING NAUSTTOMT GNR 64 BNR 58 10.08.2017 2490/2017
Utgående brev Alf Tor Danielsen MATRIKKELBREV GNR 64 BNR 58 10.08.2017 2489/2017
Utgående brev Ecophorme AS SØKNAD OM TILTAK - UTVIDELSE AV BOBILPLASS - 5/157/181/191 10.08.2017 2507/2017
Inngående brev Botn, Østervik og Forra hytteforening Ad mulig oppdrettsanlegg ved Børøya 10.08.2017 2526/2017
Inngående brev Johan Hovind og Merethe F. Nystad Høringsuttalelse vedr. søknad om dispensasjon for oppdrettsanlegg, dat. 01.07.2017 10.08.2017 2524/2017
Inngående brev Hinnøy SFF Hinnøy SFF Innspill og merknad på disposisjon søknad Cermaq Norway as 10.08.2017 2523/2017
Inngående brev FNF Nordland Krav om utsatt høringsfrist 10.08.2017 2521/2017
Inngående brev Norges Kystfiskarlag Høringssvar vedrørende søknad om dispensasjon fra kystsoneplanen 10.08.2017 2519/2017
Inngående brev Magne Solberg Vedr søknad fra Cermaq om reguleringsendring 10.08.2017 2517/2017
Inngående brev IBBS - NSR Høring Cermaq Norway 10.08.2017 2529/2017
Inngående brev Naturvernforbundet i Narvik KRAV OM UTSETTELSE AV HØRINGSFRIST 10.08.2017 2518/2017
Inngående brev NJFF Nordland Høring akvakulturlokalitet for laks ved Bårøya i Evenes kommune 10.08.2017 2516/2017
Inngående brev Einar Pettersen Oppdrettsanlegg 10.08.2017 2530/2017
Inngående brev Janet og Tor Zakariassen Søknad om ferdigattest - avløpsanlegg 64/7 10.08.2017 2531/2017
Inngående brev Per-Anders Robertsen OPPSIGELSE AV ARBEIDSFORHOLD 08.08.2017 2512/2017
Inngående brev Annar Andersen SØKNAD OM TILTAK 6/2 08.08.2017 2502/2017
Inngående brev Kent A. Eide Angående fradeling GNR 67 BNR2 08.08.2017 2506/2017
Inngående brev Maria Hustad ARBEIDSAVTALE 08.08.2017 2510/2017
Inngående brev Emma Heimgård ARBEIDSAVTALE 08.08.2017 2509/2017
Inngående brev Janne Sylvi Nilsen ARBEIDSAVTALE 08.08.2017 2511/2017
Inngående brev Grete Skaanevik ARBEIDSAVTALE 08.08.2017 2508/2017
Inngående brev Narvikmeglern EIENDOMSOPPLYSNINGER 26/28 08.08.2017 2500/2017
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland KLAGE PÅ TILDELING AV ELG I TJELDSUND KOMMUNE 08.08.2017 2478/2017
Utgående brev Kongsvik utmarkslag Klage på fellingstillatelse for elg 2017 08.08.2017 2477/2017
Inngående brev Narvik Havn HØRINGSUTTALELSE 08.08.2017 2505/2017
Inngående brev Gerd-Elvira Skogøy Hval og Terje Bjørkmo Grunneierne av Bårøya støtter ikke en dispensasjon for aquakultur utenfor Bårøya 08.08.2017 2504/2017
Inngående brev Liland Båtforening Vedr oppdrettsanlegg ved Bårøya - Evenes kommune 08.08.2017 2497/2017
Inngående brev Asle Raeder Merknad til søknad fra Cermaq Norway as 08.08.2017 2496/2017
Inngående brev Kreftforeningen VIDEREFØRING AV KREFTKOORDINATOR 08.08.2017 2513/2017
Inngående brev Myklebostad Kretsutvalg Søknad 08.08.2017 2498/2017
Inngående brev Sweco Norge AS Spørsmål om drikkevannskilder i forbindelse med konsekvensutredning for ny 132 kV ledning 08.08.2017 2499/2017
Inngående brev Asplan Viak ERKLÆRING OM ANSVARSRETT 07.08.2017 2493/2017
Inngående brev John-Stian Wangen SØKNAD FRITAK RENOVASJON 71/42 07.08.2017 2491/2017
Utgående brev HRS OPPMÅLINGSGEBYR 07.08.2017 2471/2017
Inngående brev DNB Eiendom AS EIENDOMSOPPLYSNINGER 74/32 07.08.2017 2492/2017
Inngående brev Privatmegleren Harstad EIENDOMSOPPLYSNINGER 81/8 07.08.2017 2495/2017
Inngående brev ***** LEIE AV TRENINGSHALL OG BASSENG 04.08.2017 2484/2017
Inngående brev Utdanningsforbundet Ny leder og HT i Utdanningsforbundet Tjeldsund 04.08.2017 2483/2017
Inngående brev Statens vegvesen Region Nord UNDERRETNING OM PLANVEDTAK 04.08.2017 2486/2017
Inngående brev NAV Arbeidslivssenter Nordland PÅMINNELSE 04.08.2017 2487/2017
Inngående brev Kystverket Uttalelse- Cermaq Norway AS - ny akvakulturlokalitet - Bårøya 04.08.2017 2479/2017
Inngående brev Hilde Espejord ARBEIDSAVTALE 04.08.2017 2485/2017
Utgående brev Minanta Fjellbu Behandlingsgebyr konsesjon gnr 26 bnr 31 i Evenes kommune 04.08.2017 2464/2017
Inngående brev Stig Nerdal Ad. høringsinstanser vedr. akvakulturlokalitet i innseilingen til Bogen - ny rettelse e-post 04.08.2017 2482/2017
Inngående brev Forra Båtforening Akvakulturlokalitet ved Bårøya 04.08.2017 2481/2017
Inngående brev Svein-Olav Karlsen Leie av kommunal bolig 04.08.2017 2480/2017
Utgående brev Roald Nilsen SØKNAD OM FRADELING AV PARSELL FRA GNR 92 BNR 7 SOM TILLEGG TIL GNR 92 BNR 75 03.08.2017 2461/2017
Inngående brev Kommunaldepartementet Tildeling til infrastrukturtiltak i kommuner som slår seg sammen 03.08.2017 2469/2017
Inngående brev Boge Servicebygg AS SØKNAD OM FRITAK/REDUKSJON AV KOMMUNALE AVGIFTER VEDR. STØPERIET 03.08.2017 2475/2017
Inngående brev Børge Engdal Nygård SØKNAD OM KONSESJON 21/19, 21/35 OG 21/67 03.08.2017 2472/2017
Inngående brev Tore Amund Svånå & Marit Elisabeth Harr Svar på henvendles vedr. ny informasjon om nyanlegg av vei over gnr. 17 bnr. 22 og 40 i Evenes kommune 03.08.2017 2470/2017
Inngående brev Kjell Ottem OPPSIGELSE BRANNMANN 03.08.2017 2474/2017
Inngående brev Hålogaland Kraft Nett AS Merknad / kommentar - oppdrettsanlegg Bårøya 03.08.2017 2476/2017
Inngående brev Lars Hartvigsen FERDIGMELDING 03.08.2017 2473/2017
Inngående brev Tjeldsund IL Søknad leie hallen 02.08.2017 2467/2017
Inngående brev Myklebostad Kretsutvalg UTBETALINGSANMODNING 02.08.2017 2466/2017
Utgående brev Minanta Fjellbu D - SAK 90/2017 Konsesjon for erverv ev eiendommen gnr 26 bnr 31 i Evenes kommune 02.08.2017 2456/2017
Inngående brev DNB Eiendom AS EIENDOMSOPPLYSNINGER GNR 75 BNR 11 FNR 13 02.08.2017 2465/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland STATSTILSKUDD TIL LEIRSKOLEOPPLÆRING VÅR 2017 02.08.2017 2468/2017
Utgående brev Kai O. Sætran UTSLIPPSTILLATELSE - GNR. 70, BNR. 9 - TILLEGGSOPPLYSNINGER 01.08.2017 2448/2017
Utgående brev Harstad kommune SIGNERT SAMARBEIDSAVTALE KAD 01.08.2017 2453/2017
Inngående brev Roald Nilsen SØKNAD OM DELING 92/7 01.08.2017 2459/2017
Utgående brev Kongsvik barnehage DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET 01.08.2017 2451/2017
Utgående brev Strand Takst AS SØKNAD TILLATELSE TIL TILTAK NYTT BYGG - BRUKSENDRING 17/52 - FRITIDSBOLIG 01.08.2017 2449/2017
Inngående brev Kjell Ottem OPPSIGELSE 01.08.2017 2463/2017
Inngående brev Ofoten og Sør-Troms Jordskifterett BEKREFTELSE PÅ MOTTATT KRAV OM SAK 01.08.2017 2462/2017
Inngående brev Harstad bedriftshelsetjeneste Rapport etter helsekontroller helse- og omsorgsavdelingen 01.08.2017 2460/2017
Inngående brev Statens vegvesen Region Nord Kunngjøring av holdningsskapende midler høst 2017 01.08.2017 2458/2017
Utgående brev Åge Markussen TILLATELSE TIL TILTAK 73/78 01.08.2017 2447/2017
Inngående brev Connie Eggesvik Hansen ARBEIDSAVTALE 31.07.2017 2455/2017
Utgående brev Steinar Abelsson OPPMÅLINGSGEBYR 31.07.2017 2436/2017
Inngående brev Benjamin Mathisen Søknad om tilknytting av vann til offentlig vannledning 31.07.2017 2457/2017
Inngående brev Stein og Connie Hansen SØKNAD OM TILTAK 72/54 31.07.2017 2454/2017
Inngående brev Kongsvik skole ÅRSVURDERING 28.07.2017 2452/2017
Inngående brev Åge Markussen SØKNAD OM TILTAK 73/78 28.07.2017 2446/2017
Utgående brev Stephan Tellaroli SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL FRA EVENES KOMMUNE 28.07.2017 2433/2017
Inngående brev Tore Amund Svånå Ny informasjon om nyanlegg av vei over gnr. 17 bnr. 22 og 40 i Evenes kommune 28.07.2017 2444/2017
Inngående brev Tore Amund Svånå Anmodning om straks å stoppe nyanlegg av vei over gnr. 17 bnr. 22 og 40 i Evenes kommune 28.07.2017 2442/2017
Inngående brev Tore Amund Svånå Anmodning om straks å stoppe nyanlegg av vei over gnr. 17 bnr. 22 og 40 i Evenes kommune 28.07.2017 2445/2017
Inngående brev Tore Amund Svånå Ny informasjon om nyanlegg av vei over gnr. 17 bnr. 22 og 40 i Evenes kommune 28.07.2017 2443/2017
Utgående brev KomRevNORD IKS Tilsvar til oppsummeringsbrev til årsregnskap 2016 - Tjeldsund kommune 27.07.2017 2052/2017
Utgående brev Per Sigmund Bø DISPENSASJON FRA LNF-OMRÅDE I KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR OPPFØRING AV GARASJE PÅ EIENDOMMEN GNR. 64, BNR. 47 I TJELDSUND KOMMUNE 27.07.2017 1645/2017
Utgående brev Brynhild Gundersen Brannsikkerhet campingplass 27.07.2017 2427/2017
Inngående brev Husbanken INNFRIDD LÅN 27.07.2017 2438/2017
Utgående brev Sverre Vollen OPPMÅLINGSGEBYR 27.07.2017 2424/2017
Inngående brev Kai O. Sætran Vedrørende utslippstillatelse - gnr. 70, bnr. 9 27.07.2017 2439/2017
Utgående brev Tjeldsund kommunestyre m.fl. Høring Helse- og omsorgsplan 2017-2020 27.07.2017 2434/2017
Inngående brev Kongsvik barnehage SØKNAD OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET 27.07.2017 2440/2017
Inngående brev Hinnstein AS SØKNAD OM TILTAK - NYTT VA-ANLEGG SPORET 27.07.2017 2437/2017
Utgående brev Kai Olav Sætran m.fl. VEDRØRENDE UTSLIPPSTILLATELSE - GNR. 70, BNR. 9 I TJELDSUND KOMMUNE 27.07.2017 2395/2017
Inngående brev Frode Skarsem BEKREFTELSE PÅ MOTTATT STILLING 26.07.2017 2428/2017
Inngående brev Stig Kristensen VEDRØRENDE CAMPINGPLASS 67/12 26.07.2017 2435/2017
Inngående brev Administrasjonen ANNONSE INTERN UTLYSNING - EVENES 26.07.2017 2429/2017
Utgående brev Kai Olav Sætran TILLATELSE TIL TILTAK - 70/9 26.07.2017 2410/2017
Inngående brev Geir Arne Olsen SØKNAD BRANNKONSTABEL - DELTID 26.07.2017 2431/2017
Inngående brev Odd Arne Fjellheim SØKNAD BRANNKONSTABEL - DELTID 26.07.2017 2430/2017
Inngående brev Ann-Kristin Skånhaug SØKNAD OPPRETTHOLDES 26.07.2017 2432/2017
Utgående brev Connie Eggesvik Hansen ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG STILLING 25.07.2017 2400/2017
Inngående brev Harstad kommune Samarbeidsavtale KAD 25.07.2017 2412/2017
Utgående brev Sámediggi - Sametinget m.fl. HØRING: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANBESTEMMELSE I BEBYGGELSESPLAN "BALSTAD" 25.07.2017 2239/2017
Utgående brev Egenes Brannteknikk AS Kontrakt ny brannbil 25.07.2017 1548/2017
Inngående brev Minanta Fjellbu SØKNAD KONSESJON 26/31 25.07.2017 2426/2017
Inngående brev OSO SAMARBEIDSAVTALER MELLOM UNN OG KOMMUNENE TIL BEHANDLING/SIGNERING 25.07.2017 2425/2017
Utgående brev Siw og Ronny Berntsen SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANBESTEMMELSE I BEBYGGELSESPLAN "BALSTAD" - FORELØPIG SVAR 25.07.2017 2401/2017
Utgående brev Elisabeth Torgeirsen ARBEIDSAVTALE 24.07.2017 2396/2017
Utgående brev Bunnpris m.fl. SAMETINGSVALGET 2017 - UTLEGGING AV MANNTALL 24.07.2017 2387/2017
Utgående brev Tone Arvidsdatter SØKNAD OM LANDINGSTILLATELSE HELLIGTINDEN 24.07.2017 2391/2017
Inngående brev Vivian Schjølberg Informasjon fra RKK og behov for avklaringer 24.07.2017 2408/2017
Inngående brev RKK Ofoten Informasjon fra RKK og behov for avklaringer 24.07.2017 2407/2017
Inngående brev Vivian Schjølberg OPPSIGELSE AV STILLING SOM LEDER AV RKK OFOTEN 24.07.2017 2409/2017
Saksframlegg/innstilling KONGSVIK UTMARKSLAG KLAGE PÅ TILDELING AV ELG 2017 24.07.2017 2386/2017
Utgående brev Skånland kommune Brev om videreføring av kreftkoordinator i kommunen 24.07.2017 2392/2017
Inngående brev Justis- og beredskapsdepartementet HØRING OM UTKAST IL NY PERSONOPPLYSNINGSLOV 24.07.2017 2411/2017
Inngående brev HLK DET LOKALE ELTILSYN VEDTAK, OPPFØLGING AV FORHÅNDSVARSEL 24.07.2017 2406/2017
Utgående brev Til manntallsførte i samemanntalet Tjeldsund kommune SAMETINGSVALGET 2017 - FREMGANGSMÅTE VED STEMMEGIVNING 24.07.2017 2177/2017
Utgående brev Linda Gundersen VIDEREFØRING ARBEIDSAVTALE ASSISTENT SKOLE 24.07.2017 2393/2017
Utgående brev Advokatfirmaet Trond Olsen AS EIENDOMSOPPLYSNINGER: GNR. 19, BNR. 44 I EVENES KOMMUNE 24.07.2017 2385/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Vedrørende søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for etablering av ny akvakulturlokalitet ved Bårøya - Evenes 24.07.2017 2405/2017
Utgående brev ***** SØKNAD OM REISERETT 21.07.2017 2378/2017
Inngående brev Arne Bang Johansen ENDRING AV OPPHOLDSTID 21.07.2017 2404/2017
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland OVERSENDELSE REGNSKAP 2016 - TJELDSUND KOMMUNE 21.07.2017 2376/2017
Utgående brev Forsvarsbygg SIGNERTE KJØPEKONTRAKTER VEDRØRENDE TO TOMTER I TJELDSUND KOMMUNE - gnr 75 bnr 266 og bnr 267 21.07.2017 2373/2017
Utgående brev Peder A. Pedersen ENDRING AV AREAL PÅ VALD 4 BALSTAD/ULVIK 21.07.2017 2384/2017
Inngående brev Alf Danielsen PROTOKOLL FOR OPPMÅLINGSFORRETNING 21.07.2017 2403/2017
Inngående brev Kommunaldepartementet Statlig reguleringsplan for E10/rv85/rv83 Hålogalandsvegen - Planvedtak 21.07.2017 2399/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Troms VEDTAK OM STIMULERINGSTILSKUDD 2017 21.07.2017 2402/2017
Utgående brev Nordland fylkeskommune Oppdragsbrev - Kommunale næringsfond og gründerfond 2017 21.07.2017 2377/2017
Utgående brev Tjeldsund kommune OPPMÅLINGSGEBYR 21.07.2017 2374/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland VARSEL OM MULIG OPPHEVING AV VEDTAK 20.07.2017 2397/2017
Utgående brev Tjeldsundkommunev/ordfører MATRIKKELBREV GNR 75 BNR 94 20.07.2017 2357/2017
Utgående brev Stig Kristensen FRADELINGSSAK GNR 67 BNR 2 I KONGSVIK 20.07.2017 2360/2017
Inngående brev Tone Arvidsdatter SØKNAD OM LANDINGSTILLATELSE HELLIGTINDEN 20.07.2017 2388/2017
Inngående brev Skånland kommune Videreføring av kreftkoordinator i kommunen 20.07.2017 2390/2017
Utgående brev Tjeldsund formmanskap m.fl. Høringsutkst til rusmiddelpolitisk handlingsplan for ETS 2017-2020 20.07.2017 2359/2017
Inngående brev Matthew Hjørnevik-Saunders Arbeidskontrakt 20.07.2017 2389/2017
Utgående brev Nordland fylkeskommune BEKREFTELSE PÅ AKSEPT AV VILKÅR 20.07.2017 2375/2017
Utgående brev Adresseer i henhold til innkalling oppmålingsforretning PROTOKOLL OPPMÅLINGSFORRETNING 20.07.2017 2356/2017
Utgående brev Lena Benjaminsen og Henrik Lorentzen SØKNAD OM KOMMUNAL GJENNOMGANGSBOLIG 20.07.2017 2366/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune Fosser og vassdrag - Forespørsel om politisk prioritering i kommunen 20.07.2017 2394/2017
Inngående brev Stig Kristensen Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tomt 19.07.2017 2383/2017
Utgående brev Kappelforeninga "Håpet" AD SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE I FORBINDELSE MED OPPARBEIDING AV PARKERINGSPLASS 19.07.2017 2352/2017
Utgående brev Odd Agersborg m.fl Kopi av konsesjonsvedtak for gnr 3 bnr 76 i Evenes kommune. 19.07.2017 2341/2017
Inngående brev Administrasjonen OPPFØLGINGSSAMTALE 19.07.2017 2381/2017
Inngående brev Ole-Jakop Nystad Kvile ARBEIDSAVTALE 19.07.2017 2380/2017
Utgående brev Oddvar Olufsen MATRIKKELBREV GNR 6 BNR 14 19.07.2017 2339/2017
Utgående brev Delta m.fl. Høring - kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem 18.07.2017 2361/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland KLAGESAK DELING LEGGES BORT 18.07.2017 2372/2017
Utgående brev Forsvarsbygg, Fellestjenester v/57122 Hamar fakturasenteret REFUSJONSKRAV DRIFT TJELDSUNDHALLEN 3.KVARTAL 2017 18.07.2017 2317/2017
Versjon:5.0.7