eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev Helsedirektoratet Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 08.11.2019 3238/2019
Utgående brev Evenes kommune MELDING OM VEDTAK - ENDRING AV STRUKTUR FOR FORLIKSRÅDET FOR RESTEN AV PERIODEN 08.11.2019 3103/2019
Inngående brev Trond Sturla Martnes AVTALE OM TILRETTELEGGING OG MERKING AV TURSTIER 08.11.2019 3242/2019
Inngående brev Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap Søknad om dispensasjon for kjøring med scooter og henger 07.11.2019 3224/2019
Saksframlegg/innstilling TILSKUDD FRA NÆRINGSFOND - STRATEGIPROSESS 07.11.2019 3155/2019
Saksframlegg/innstilling TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET - BØLGEDEMPENDE TILTAK I HAVNA PÅ KJERSTAD 07.11.2019 2927/2019
Inngående brev Norconsult Ombygging gatelysanlegg til målte anlegg 07.11.2019 3228/2019
Inngående brev Neopost OMREGISTRERING AV FRANKERINGSMASKIN 07.11.2019 3236/2019
Inngående brev Statens kartverk Bekreftet Geovekstavtale 07.11.2019 3226/2019
Saksframlegg/innstilling TILSKUDD FRA NÆRINGSFOND - TILSKUDD TIL UTSTYR - HAMMER MULTISERVICE AS 07.11.2019 2924/2019
Saksframlegg/innstilling TILSKUDD FRA NÆRINGSFOND - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 07.11.2019 3153/2019
Utgående brev Evenes kommune Forliksråd 07.11.2019 3232/2019
Inngående brev Posten Oppsigelse av leieavtale 07.11.2019 3234/2019
Inngående brev Alf Martnes AVTALE OM TILRETTELEGGING OG MERKING AV TURSTIER 06.11.2019 3223/2019
Utgående brev Wenche K Vogter og Kjell Normann Hanssen OPPMÅLINGSGEBYR 06.11.2019 3212/2019
Utgående brev Wenche K. Vogter, Kjell N. Hanssen PROTOKOLL OPPMÅLINGSFORRETNING GNR 68 BNR 26 06.11.2019 3211/2019
Utgående brev Jorunn Lien Johnsen OPPMÅLINGSGEBYR 06.11.2019 3210/2019
Utgående brev Jorunn Lien Johnsen og Arne K Johnsen PROTOKOLL OPPMÅLINGSFORRETNING GNR 68 BNR 18 06.11.2019 3209/2019
Inngående brev Skånland kommune Fellesnemnda 24.10.2019 Møteprotokoll 06.11.2019 3221/2019
Utgående brev Renate Marstrøm Arbeidsavtale 05.11.2019 3186/2019
Utgående brev Rune Sandvik Arbeidsavtale 05.11.2019 3187/2019
Utgående brev Renee Sletten Arbeidsavtale 05.11.2019 3189/2019
Utgående brev Supramad Gundersen Arbeidsavtale 05.11.2019 3191/2019
Utgående brev Rita Høgli Arbeidsavtale 05.11.2019 3194/2019
Utgående brev Ingelin Klingan Arbeidsavtale 05.11.2019 3176/2019
Utgående brev Edel Molander Arbeidsavtale 05.11.2019 3177/2019
Utgående brev Gry Karlsen Arbeidsavtale 05.11.2019 3179/2019
Utgående brev Nina Mannsåker Arbeidsavtale 05.11.2019 3180/2019
Utgående brev Linda Kristensen Arbeidsavtale 05.11.2019 3181/2019
Utgående brev Kristina Nyeggen Arbeidsavtale 05.11.2019 3183/2019
Utgående brev Marita Arntsen Arbeidsavtale 05.11.2019 3175/2019
Inngående brev Thomas Isaksen OPPSIGELSE HUSLEIE 05.11.2019 3214/2019
Utgående brev Metavi Hammervold Arbeidsavtale 05.11.2019 3174/2019
Utgående brev Aphai Thettham Bjørkmo Arbeidsavtale 05.11.2019 3178/2019
Utgående brev Forsvarsbygg TILLATELSE TIL TILTAK 94/1-2 05.11.2019 2766/2019
Utgående brev Einar Molander Arbeidsavtale 05.11.2019 3182/2019
Inngående brev KS Innkalling til konstituerende møte KS Nordland 05.11.2019 3216/2019
Inngående brev Statnett Oversikt over grunneierlag - fornyelse kraftledning Kvandal-Kanstadbotn 05.11.2019 3215/2019
Utgående brev Ellinor Berntsen Arbeidsavtale 05.11.2019 3184/2019
Inngående brev Ofoten og Sør-Troms Jordskifterett MELDING OM AVSLUTTET OG TINGLYST GNR 80 - KRAV OM MATRIKKELFØRING 05.11.2019 3217/2019
Utgående brev Sverre Vollen VEDR RYE SOM HENGER I INNKOMSTHALLEN 05.11.2019 3219/2019
Inngående brev Sverre Vollen RYE SOM HENGER I INNKOMSTHALLEN 05.11.2019 3218/2019
Inngående brev Frank Nilsen SITUASJONSKART 05.11.2019 3220/2019
Utgående brev Natalia Bømark Arbeidsavtale 05.11.2019 3185/2019
Utgående brev Lena Torbergsen Arbeidsavtale 05.11.2019 3195/2019
Utgående brev Gisele t de Morais Arbeidsavtale 05.11.2019 3193/2019
Utgående brev Fadia Elias Arbeidsavtale 05.11.2019 3192/2019
Utgående brev Alvin Gundersen Arbeidsavtale 05.11.2019 3190/2019
Utgående brev Nikolai Molander Arbeidsavtale 05.11.2019 3188/2019
Inngående brev Statens kartverk VEDR DELTAKELSE PÅ FORMANNSKAPSMØTE 04.11.2019 3202/2019
Inngående brev Norges Miljøvernforbund Asbestsak 04.11.2019 3201/2019
Utgående brev JaHa pub & catering Ambulerende bevilling 04.11.2019 3158/2019
Utgående brev Kåre Ramstad Kommunedelplan for Fjelldal/Ramstad 04.11.2019 3207/2019
Utgående brev Nor P. Batch Innsyn etter Offentleglova - Tilgangskoder og enheter 04.11.2019 3154/2019
Utgående brev John Leonhardsen D-SAK 81/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISRT FERDSEL FOR TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR 04.11.2019 3161/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Oppdatering av kunnskapsgrunnlaget til kommunal planstrategi for Kvæfjord kommune 04.11.2019 3208/2019
Inngående brev Sunniva Steen ENDRING AV OPPHOLDSTID AMINDA 04.11.2019 3204/2019
Inngående brev Kystverket Godkjenning av fartsforskrift 04.11.2019 3199/2019
Inngående brev Jusshjelpa i Nord-Norge SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE 04.11.2019 3205/2019
Saksframlegg/innstilling SØKNAD OM DEKNING AV KOSTNADER TIL ETABLERING AV FIBER 04.11.2019 3151/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland UTBETALING AV TILSKUDD TIL SAMISK OPPLÆRING I GRUNNSKOLEN HØSTEN 2019 04.11.2019 3197/2019
Utgående brev Line og Terje Kvilstad D-SAK 82/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK 04.11.2019 3164/2019
Inngående brev Janne Sylvi Nilsen MOTTATT STILLING 04.11.2019 3203/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland TILDELING AV KOMPETANSEMIDLER TIL STUDIE 04.11.2019 3196/2019
Inngående brev Narvik kommune Opprettelse av Hålogaland interkommunale politiske råd 04.11.2019 3198/2019
Utgående brev Ofotlab AS VEDRØRENDE SLUTTUTBETALING 04.11.2019 3152/2019
Inngående brev Norges vassdrags- og energidirektorat NVEs merknader 04.11.2019 3206/2019
Inngående brev Tjeldsund brannvesen HØRINGSUTTALELSE CAMPUS FJELLDAL 04.11.2019 3200/2019
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland KalshågenII - svar på innsigelse 04.11.2019 4396/2018
Inngående brev Ramsund barnehage VERNERUNDE 01.11.2019 3169/2019
Inngående brev Kristina Johanne Bakkland ARBEIDSAVTALE 01.11.2019 3168/2019
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland TILSKUDD SAMISK 01.11.2019 3165/2019
Inngående brev Ulrika Snowdon ARBEIDSAVTALE 01.11.2019 3166/2019
Inngående brev Vilde Hoff ARBEIDSAVTALE 01.11.2019 3167/2019
Utgående brev ***** INNVILGET BETALINGSUTSETTELSE 01.11.2019 3089/2019
Utgående brev Malene Gundersen SØKNAD NATTEVAKT HJEMMESYKEPLEIER 01.11.2019 3143/2019
Inngående brev Arne Johansen Bestilling innsyn: Journalnr: 3113/2019 Sammenslåing av kommunene 01.11.2019 3171/2019
Inngående brev ***** REFERAT FRA DIALOGMØTE 01.11.2019 3172/2019
Inngående brev Rolf E. Sørensen MERKNAD TIL NABOVARSEL 01.11.2019 3170/2019
Inngående brev ***** OPSJONSAVTALE 01.11.2019 3173/2019
Inngående brev Statens kartverk RETUR AV TINGLYST DOKUMENT 31.10.2019 3162/2019
Inngående brev Inge Hoff AVTALE OM TILRETTELEGGING OG MERKING AV TURISTSTIER 31.10.2019 3159/2019
Inngående brev Andreas Eivik Purring på trafikksikring for barn i Lundveien og Møllnvollen, Ramsund 31.10.2019 3149/2019
Inngående brev Elin Standal Bestilling innsyn: Journalnr: 2972/2019 Søknad om økonomisk støtte til toalett i tilknytning til gapahuk ved snuplass FV 711 31.10.2019 3156/2019
Inngående brev Forsvarsbygg Ny gjennomføringsplan og erklæring om ansvarsrett 31.10.2019 3163/2019
Inngående brev Sturla Jørgensen Dragland AVTALE OM TILRETTELEGGING OG MERKING AV TURISTSTIER 31.10.2019 3160/2019
Utgående brev Janne Sylvi Nilsen SØKNAD 30.10.2019 3127/2019
Utgående brev Syed Toqueer Akhter SØKNAD 30.10.2019 3128/2019
Inngående brev KMD Ny forskrift om rapportering til KOSTRA 30.10.2019 3145/2019
Inngående brev ***** Forslag til frivillighetsprisen 30.10.2019 3147/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland SAMORDNET UTTALELSE MED INNSIGELSE 30.10.2019 3148/2019
Inngående brev Ranahytta Bernhard Olsen AS SØKNAD OM FERDIGATTEST 30.10.2019 3144/2019
Inngående brev KMD Rapportering av årsregnskap til KOSTRA fra 2020 30.10.2019 3146/2019
Utgående brev Forsvarsbygg Vedr vedtatt detaljregulering av Ramstad boligfelt med planid. 2018 05 - melding om vedtak og klagerett 29.10.2019 3138/2019
Utgående brev Rolf Sørensen PROTOKOLL OPPMÅLINGSFORRETNING 29.10.2019 3115/2019
Utgående brev ***** SVAR PÅ SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET FOR PEDAGOGISK LEDER 29.10.2019 3107/2019
Inngående brev Tove Norom Hol AVTALE OM TILRETTELEGGING OG MERKING AV TURSTIER 29.10.2019 3142/2019
Inngående brev Eurojuris Harstad As Vedr skjønn 29.10.2019 3141/2019
Inngående brev Clas Gullvang Vedr Myke trafikanter 29.10.2019 3135/2019
Utgående brev Arvid og Helen Johansen MELDING OM TINGLYST EIENDOM 29.10.2019 3114/2019
Utgående brev Kåre Ramstad Vedr Fritid / bolig 29.10.2019 3136/2019
Inngående brev Kåre Ramstad Vedr Fritid / bolig 29.10.2019 3137/2019
Inngående brev JaHa pub & catering Søknad om ambulerende bevilling 29.10.2019 3139/2019
Inngående brev Gjøran Sommarset Bestilling innsyn: Journalnr: 3014/2019 - DISPENSASJON FOR FRADELING AV BOLIGTOMT 29.10.2019 3134/2019
Inngående brev Eurojuris Harstad AS Skjønn 29.10.2019 3140/2019
Utgående brev Lajla Riise KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER FOR GNR 75 BNR 105 28.10.2019 3099/2019
Utgående brev Forsvarsbygg VEDRØRENDE SØKNAD OM TILTAK - GNR 94 BNR 1 OG 2 I TJELDSUND KOMMUNE 28.10.2019 3100/2019
Utgående brev Ellen Jerman Bertheussen Søknad om fritak av kommunale avgifter 73/40 28.10.2019 3102/2019
Inngående brev Kai Olav Sætran DISPENSASJON FRA VEGLOVENS BYGGEGRENSE FOR OPPFØRING AV GARASJE 70/54 28.10.2019 3122/2019
Inngående brev Line og Terje Kvilstad SØKNAD 28.10.2019 3118/2019
Inngående brev Tjeldsund 2020 Konstituerende møte kommunestyret Tjeldsund 2020 31.10.2019 Møteinnkalling 28.10.2019 3117/2019
Inngående brev Barbro Sandvik Innspill til sak 2017/637 28.10.2019 3123/2019
Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet Høring - Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften 28.10.2019 3133/2019
Utgående brev Rudi Andre Olsen SKJØTE TIL SIGNERING 28.10.2019 3098/2019
Inngående brev Administrasjonen OPPFØLGINGSSAMTALE/PLAN 28.10.2019 3132/2019
Inngående brev ***** Avslag boliglån 28.10.2019 3121/2019
Inngående brev Kåre Ramstad Spørsmål angående fritidsbebyggelse på Ramstad 28.10.2019 3124/2019
Inngående brev Roger Ramstad Vedr mail sendt 15.april 2019 28.10.2019 3125/2019
Inngående brev Rolf Sørensen m.fl. GRENSEJUSTERING 72/248 OG 330 28.10.2019 3131/2019
Utgående brev Aud Hennie Kjærstad SØKNAD OM GODKJENNING 28.10.2019 3101/2019
Utgående brev Aud Hennie Kjærstad SØKNAD OM GODKJENNING 28.10.2019 2421/2019
Inngående brev Nor P. Batch Innsyn etter Offentleglova - Tilgangskoder og enheter 28.10.2019 3126/2019
Inngående brev Arne Kristensen Bestilling innsyn: Journalnr: 3016/2019 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV BOLIGTOMT GNR 67 BNR 33 28.10.2019 3130/2019
Inngående brev Arne Kristensen Bestilling innsyn: Journalnr: 3087/2019 - SVAR 28.10.2019 3129/2019
Saksframlegg/innstilling Tilsetting pedagogisk leder 50 % vikariat - Kongsvik barnehage 28.10.2019 3015/2019
Utgående brev Foreldrerådet v/Kongsvik skole SVAR 25.10.2019 3087/2019
Utgående brev Wenche K. Vogter og Kjell Normann Hansen KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER GNR 68 BNR 26 25.10.2019 3092/2019
Inngående brev Tjeldsund 2020 Utkast Protokoll fellesnemndas møte 16.10.2019. Saksprotokoller forliksråd KST i Tjeldsund og i Skånland 25.10.2019 3112/2019
Inngående brev Fiskeridirektoratet Utbetaling fra Havbruksfondet - 2019 25.10.2019 3108/2019
Inngående brev Håvard S Birkelund PÅKLAGING AV VEDTAK - ØNSKER SØKNAD VURDERT PÅ NYTT 25.10.2019 3111/2019
Utgående brev Ivar Johnsen SØKNAD OM TILLEGGSAREAL TIL GNR 72 BNR 304 25.10.2019 3088/2019
Inngående brev Kystplan AS SØKNAD OM TILTAK - 72/132 25.10.2019 3109/2019
Inngående brev Torstein Aspenes KLAGE PÅ UTGIFTER I FORBINDELSE MED VEI, VAN NOG AVLØP 72/301 25.10.2019 3110/2019
Inngående brev Bygdelaget Baunen Sammenslåing av kommunene 25.10.2019 3113/2019
Utgående brev Statens kartverk, tinglysingen SKJØTE TIL TINGLYSING 25.10.2019 3093/2019
Utgående brev Anita Ramstad Kjelløkken m.fl. Detaljregulering av Ramstad boligfelt med planid 2018 05 - melding om vedtak og klagerett 24.10.2019 2816/2019
Utgående brev Fjelldal/Ramstad kulturhus v/Stian Hammervold m.fl. DEKNING AV KOMMUNALEAVGIFTER FOR LAG OG FORENINGER 24.10.2019 3072/2019
Utgående brev Nordland fylkeskommune Forespørsel om utsatt svarfrist 24.10.2019 3081/2019
Inngående brev Campus Norge as Merknad til Campus Fjelldal 24.10.2019 3105/2019
Utgående brev ***** SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG 24.10.2019 3065/2019
Utgående brev Harald Hardersen BYGGEMELDING - FORELØPIG SVAR 24.10.2019 3069/2019
Utgående brev Inger Lyngby Amundsen Ad mitt brev av 22.04.2019 24.10.2019 3047/2019
Inngående brev Roar Fjelldahl KVITTERING FOR NABOVARSEL 24.10.2019 3104/2019
Utgående brev Robin Eivik D-SAK 75/2019 SØKNAD OM FRADELING AV NAUSTTOMT FRA EIENDOMMEN GNR 72 BNR 294 24.10.2019 3060/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune KRAV OM STATUSRAPPORT 24.10.2019 3106/2019
Utgående brev Sverre Håkon Evju D-SAK 77/2019 SØKNAD OM DELING AV EIENDOMMEN GNR 81 BNR 10 24.10.2019 3071/2019
Utgående brev ***** SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG 24.10.2019 3061/2019
Inngående brev Lajla Riise m.fl. SØKNAD OM DELING 75/105 23.10.2019 3097/2019
Utgående brev Tore Hatlebakk OPPMÅLINGSGEBYR 23.10.2019 3052/2019
Utgående brev Dagfinn Bertheussen MELDING OM TINGLYST EIENDOM 23.10.2019 3049/2019
Inngående brev Ingar Steinsvik AVTALE OM TILRETTELEGGING OG MERKING AV TURSTIER 23.10.2019 3091/2019
Utgående brev ***** AD SØKNAD OM OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP 23.10.2019 3034/2019
Utgående brev ***** AD SØKNAD OM OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP 23.10.2019 3033/2019
Utgående brev Statens vegvesen Region Nord Vedrørende deres ref 18/271851-5 23.10.2019 3076/2019
Inngående brev Frank Høgås Nilsen OMGJØRING AV TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK 23.10.2019 3095/2019
Inngående brev Tor Breivik OMGJØRING AV TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK 23.10.2019 3094/2019
Inngående brev Statens vegvesen Region Nord UTTALELSE MED INNSIGELSE TIL PLANFORSLAG 23.10.2019 3096/2019
Utgående brev Elbjørg Johansen m.fl. INNKALLING TIL MØTE I MUSEUMSTYRET 23.10.2019 3029/2019
Utgående brev ***** ANMODNING OM OPPLYSNINGER ***** ***** 23.10.2019 3059/2019
Inngående brev 9.klasse Ramsund skole SØKNAD OM STØTTE TIL KLASSETUR 23.10.2019 3090/2019
Utgående brev Kjell Thorleif Småback D-SAK 69/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR FRADELING AV TOMT TIL MYKLEBOSTAD BÅTFORENING FRA GNR 92 BNR 28 22.10.2019 2663/2019
Inngående brev Ivar Johnsen Kjøp av tilleggsareal 22.10.2019 3063/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune Høring - endring i buss og båtruter 22.10.2019 3073/2019
Inngående brev Wenche K. Vogter m.fl. SØKNAD OM DELING 68/26 22.10.2019 3085/2019
Inngående brev ***** Søknad redusert foreldrebetaling 22.10.2019 3080/2019
Inngående brev Ørjan Arne Martnes AVTALE OM TILRETTELEGGING OG MERKING AV TURSTIER 22.10.2019 3084/2019
Inngående brev Tjeldsund 2020 Fellesnemnda 24.10.2019 Møteinnkalling. Klokka 09.00 22.10.2019 3077/2019
Inngående brev Tora Marie Lie AVTALE OM LEIE AV BOLIG 22.10.2019 3068/2019
Inngående brev Hålogaland Ressursselskap AS Utkast til renovasjonsforskrift 22.10.2019 3070/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Tilsyn med fastlegedekningen 22.10.2019 3074/2019
Inngående brev Tjeldsund kommune SØKNAD OM DELING 72/248 22.10.2019 3086/2019
Inngående brev Jobbnorge ANNONSE 22.10.2019 3083/2019
Inngående brev Jobbnorge ANNONSE 22.10.2019 3082/2019
Inngående brev ***** Søknad om startlån 22.10.2019 3062/2019
Inngående brev Egenes Brannteknikk AS Forslag til serviceavtale bygg 1835. 22.10.2019 3078/2019
Inngående brev Malene Gundersen SØKNAD NATTEVAKT HJEMMESYKEPLEIER 22.10.2019 3067/2019
Inngående brev Arne Kristensen Bestilling innsyn: Journalnr: 3014/2019 - DISPENSASJON FOR FRADELING AV BOLIGTOMT 22.10.2019 3064/2019
Inngående brev Eivind Kristoffersen Bestilling innsyn: Journalnr: 2985/2019 - SØKNAD OM DELING AV GNR 81 BNR 10 22.10.2019 3075/2019
Inngående brev Myklebostad Båtforening Søknad om fritak for gebyrer - 92/79 22.10.2019 3066/2019
Inngående brev Elbjørg S. Johansen RÅDHUSET PÅ TJELDØYA 21.10.2019 3031/2019
Inngående brev Vera Eivik Søknad om fri fra undervisning 21.10.2019 3025/2019
Utgående brev ***** SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD FOR VIDERETILDELING 21.10.2019 3044/2019
Inngående brev Husbanken UTBETALINGSBREV - BOLIGTILSKUDD TIL TILPASNING 21.10.2019 3045/2019
Inngående brev Ofoten flerfaglige opplæringskontor TILSKUDDSRAPPORT 1.HALVÅR 2019 21.10.2019 3043/2019
Inngående brev Jan Gundersen SALG AV EIENDOM 72/324 21.10.2019 3046/2019
Inngående brev Jorunn Kristine Steinsvik AVTALE OM TILRETTELEGGING OG MERKING AV TURSTIER 21.10.2019 3040/2019
Inngående brev Rita Skogvoll AVTALE OM TILRETTELEGGING OG MERKING AV TURSTIER 21.10.2019 3037/2019
Inngående brev Ivar Jensen Holter AVTALE OM TILRETTELEGGING OG MERKING AV TURSTIER 21.10.2019 3036/2019
Inngående brev Åse B. Hol AVTALE OM TILRETTELEGGING OG MERKING AV TURSTIER 21.10.2019 3041/2019
Inngående brev John Leonhardsen AVTALE OM TILRETTELEGGING OG MERKING AV TURSTIER 21.10.2019 3039/2019
Inngående brev Gunnvor Hveding AVTALE OM TILRETTELEGGING OG MERKING AV TURSTIER 21.10.2019 3038/2019
Inngående brev KS Krav om tilbakebetaling av uriktig utbetalt tilskudd til Den katolske kirke – påminnelse 21.10.2019 3055/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune Ber om utsatt frist - høring/offentlig ettersyn Campus Fjelldal 21.10.2019 3056/2019
Inngående brev Kristina Nyeggen OPPSIGELSE AV LEIEFORHOLD 21.10.2019 3054/2019
Inngående brev Simon Lie AVTALE OM LEIE BOLIG 21.10.2019 3053/2019
Inngående brev Tora Marie Lie SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG 21.10.2019 3035/2019
Inngående brev Klima- og miljødepartement AVGJØRELSE AV KLAGE 21.10.2019 3048/2019
Inngående brev ***** ANMODNING OM OPPLYSNINGER ***** ***** 21.10.2019 3027/2019
Inngående brev Harald Hardersen BYGGEMELDING 21.10.2019 3051/2019
Inngående brev ***** UTSETTELSE AV AVDRAG PÅ HUSLÅN 21.10.2019 3028/2019
Versjon:5.0.7